Publikované: 08.04.2020

Orbán nemá čas

Trinásť európskych stredopravicových strán vyzvalo svoju politickú skupinu Európskej ľudovej strany (PPE), aby vylúčila Orbánovu stranu Fidesz potom, čo v pondelok dvojtretinovou parlamentnou demokratickou väčšinou prevzal núdzové právomoci a začal vládnuť dekrétmi. Bez „demokratickej diskusie“.

V piatok 3. apríla maďarský premiér Viktor Orbán povedal, že „nemá čas“ reagovať na „hrozivú kritiku“ spojencov EÚ voči rozsiahlym právomociam, ktoré prevzal začiatkom predošlého týždňa na riešenie hrozby koronavírusom.
Pokles štatistík Covid-19 v čínskej provincii Wu-chan bol pomerne rýchlo dosiahnutý „totalitnými“ ochrannými opatreniami a účelovými (protetika) „nedemokratickými“ obmedzeniami beztak redukovaných ľudských práv.

Na Slovensku aj v Česku bol odklad splátok úverov na dobu 3-9 (SR) a 3-6 mesiacov (ČR) ako aj stav núdze prijatý v skrátených legislatívnych konaniach v opore o stav núdze. Najmä okolo doby trvania stavu núdze prebehli českou snemovňou aj slovenským parlamentom povinné „demokratické“ tančeky.
Pozor! Pre Česko aj Slovensko platí, že odklady splátok sa nedotkli splátok úrokov z úverov. O tie budú úvery drahšie o 3-9 mesiacov. Ich vypustenie si zákonodarcovia nemohli a nesmeli dovoliť, pretože peňažné ústavy vo vlastnícvne nadnárodných bánk by okamžite začali “vrieskať” o porušovaní ich základných práv na podnikanie a zisk! Takže nie sú ľudské práva ako práva.
Konzekvencie: Covidom-19 nesmú (!) byť dotknuté práva peňažných ústavov na “podnikanie” a navyšovanie ich imania cez úvery a ich úroky…
Ale väčšina z nás “musí!” bez reptania strpieť obmedzenia základných ľudských práv na voľný pohyb, stretávanie, zhromažďovanie, školské vzdelávanie (kamenné školy), obmedzenie alebo strata práce, povinná karanténa, a tak ďalej…
Ale banky si svoje zisky neodpustia!
Nedá mi: Dôvody “antisemitizmu” pre nedotknuteľné “chazarské” finančné a mocenské politiky a uctievanie “posvätnej mantry” nadnárodného neo liberálneho a ľudstvo falošnými “slobodami” zotročujúceho finančného kapitálu, trvajú…
Socialistické peniaze bývali kryté prácou, zlatom, aktívami a pasívami. Dnes nie sú kryté ničím. Sú to špinavé peniaze. Perú sa úvermi, hypotékami, spotrebnými úvermi a úrokmi.
Ak potrebujú a chcú, dotlačia si peňazí, koľko chcú. Poznajú dokonca aj “helikoptérové. peniaze. My, ale musíme dodržiavať ich maastrichtské kritériá a snažiť sa o vyrovnaný rozpočet…
Za socializmu sa plynule stavalo a budovalo. Dnes je systém zaseknutý sám do seba a nevie sa pohnúť z miesta.
Ľudský faktor (prilepšiť si bokom) poznal aj socializmus. Ibaže “liberálna demokracia” umožňuje oveľa viac…
Ak dnes kto “kričí” že “za socializmu sa kradlo” asi to nemá v hlave v poriadku. Čo sa deje 30 rokov po “nežnej”?

Jedenásť stredo pravicových politických vodcov Európy požiadalo Donalda Tuska, prezidenta konzervatívnej Európskej ľudovej strany (EĽS), aby vylúčil zo svojej frakcie maďarského predsedu vlády Viktora Orbána a jeho Fidesz.
Zákon prijatý maďarským parlamentom 30. marca, ktorý umožňuje maďarskej vláde natrvalo predlžovať výnimočný stav krajiny a umožňuje vláde premiéra Viktora Orbána vládnuť dekrétom, je jasné porušenie základných zásad liberálnej demokracie a európskeho práva a európskych hodnôt, “uvádza sa v liste.
https://www.euractiv.com/section/politics/news/centre-right-leaders-ask-tusk-to-expel-orbans-fidesz-from-epp/
Maďarský premiér Viktor Orbán žiada konzervatívnu podporu, aby ostal v hlavnom stredo pravicovom politickom bloku EÚ napriek obavám z prijatia mimoriadnych právomocí, ktoré mu umožňujú vládu dekrétmi.
Nacionálny vodca tvrdí, že potrebuje nekontrolovanú autoritu v boji proti epidémii koronavírusu, ale odporcovia ho obviňujú z použitia krízy ako krytia pre získanie nekontrolovanej moci.
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/orban-seeks-epp-backing-for-his-absolute-powers/
Poznámky a komentáre
Maďarsko je parlamentná demokracia so silným premiérom. Zákon o vláde premiéra len dekrétmi bol prijatý demokratickou cestou tak, ako na základe výsledkov slobodných a demokratických volieb v Maďarsku zvíťazila vláda Fidesz. Vládne dvojtretinovou parlamentnou väčšinou. Zrejme už to je „problém liberálnych demokratov“.
Pracovná poznámka: Liberáli a „liberálni“ demokrati sledujú záujem vlády menšín. A osobitne „istých menšín“. Nimi je aj „liberálna demokratická opozícia a politické mimovládky“. Tým takzvanú štandardnú parlamentnú demokraciu, ktorej ťažiskom je vláda, založená vládou parlamentnej väčšiny, štandardnú parlamentnú demokraciu posúvajú úplne inam…
A táto, takzvaná “demokratická” opozícia a opozičné politické mimovládky Orbánovi a záujmu na veci prekážajú…
Dôvod: Politická pozícia, mimovládky s podporou ich médií, nerobia nič iné, než usilujú o zvrátenie politickej moci pre seba.
Snáď nemusím “demokratom” vysvetľovať a pripomenúť, že parlamentná demokracia pozná kvalifikovanú, nadpolovičnú, dvojtretinovú a ústavnú väčšinu. Vždy a všade sa skloňuje len väčšina ako základ štandardnej parlamentnej demokracie. Maďarský parlament demokraticky rozhodol.
Pojem väčšina je silnou i slabou stránkou štandardnej demokracie v jednom.
Pojem silný prezident alebo silný premiér (vláda) je stále demokratická kategória. Demokracia pozná aj pojem úradnícka (dočasná) vláda.
Zahrievacia poznámka: Aj Hitler a jeho NSDaP prevzala moc v Nemecku demokratickou parlamentnou cestou.
Ak boli kroky a výdobytky „maďarského vodcu“ európskymi „demokratmi“ označené a odmietnuté a definované ako nedemokratické a totalitárske, porušujúce zásady “liberálnej demokracie”, tak potom je problém v európskej demokracii a jej definícii.
Doplnok: No, vieme tiež, že onen “ľudský faktor” (mať moc a pevne ju uchopiť do svojich rúk” má otvorene či skryto v sebe ego všetkých aj tých “najdemokratickejších” polititikov. Táto hypotéza vchádza už so samotnej vôle a pohnútok vstúpiť do politiky, podľa možností čo najvyššej politiky… (nepriestrelné). Pridajte k tomu “mesiášsky” komplex. A príležitosť pre pre výnosný džob a živnosť (“demokraticky” schvaľované platy poslancov, starostov a primátorov)…
Demokracia je alebo nie je. Sloboda je alebo nie je.
Ak si ale demokratická parlamentná väčšina zvolená demokratickou parlamentnou väčšinou odhlasuje totalitu (tak je definovaná vláda dekrétmi) tak sa sloboda a demokracia stáva totalitným režimom. Hmm…
Európska demokracia ale “musí” byť výlučne na obraz nejasnej a nedefinovanej
a/ „európskej liberálnej demokracie,
b/ “liberálnych európskych hodnôt“.
Ale na riešenie pojmu demokracia a sloboda maďarský vodca v dobe krízy Covid-19 a ekonomickej, finančnej a fiškálnej krízy v nadväznosti na posilňujúci faktor Covid-19 v záujme „svojho Maďarska“ (mimochodom aj v roku storočnice Trianonu) Viktor Orbán „nemá čas“. A odkazuje to „s úctou“ svojim partnerom v EÚ…
O definícii pojmu „liberálna demokracia“ sa tára po celú dobu od jeho vzniku. Ibaže ide o zjavne obsahovo vyprázdnený a na totalitné účely zneužívaný politologický pojem, orwellovský double speak.
Záver: Sloboda je alebo nie je. Liberálna sloboda neexistuje. Demokracia je alebo nie je. Liberálna demokracia neexistuje. Pravú slobodu a demokraciu zakladá poriadok, právo a zodpovednosť. V čase Covid-19 disciplína.
Konzekvencie a odporúčania pre EÚ: Otvorenie a vyjasnenie pojmu sloboda a demokracia v kontexte jej  „európskych hodnôt“.
1. Hodnoty Schengenu sú jasné, definoval ich nadnárodný neo liberálny kapitál;
2. Ostatné „tiež hodnoty“ akože inak „liberálne“ treba  položiť na stôl, rozbaliť a jasne artikulovať.
Dobrý dôvod: EÚ nie je nadnárodný superštát, ale dobrovoľné spoločenstvo národných štátov. Preto akákoľvek „liberálno-demokratická“ diktatúra v EÚ nemá čo hľadať!

Obávam sa, že v čase krízy Covid-19 „niet čas“ na povinné „tančeky“ okolo štandardnej parlamentnej demokracie. Treba rýchle skutky. K debate sa vrátime po kríze. Tak odkazuje Orbán.
Ctenému občianstvu v protetickej karanténe odporúčam využiť voľný čas na samo vzdelávanie na tému pojmov sloboda, demokracia a ľudské práva ako základ slobodnej a demokratickej spoločnosti.
Pridajte k tomu problematiku a konflikt základné ľudské práva a práva verzus núdzový, mimoriadny, výnimočný stav a stanné právo. Aj za štandardných okolností treba oddeliť definované základné ľudské práva od akcesorických práv, to znamená, že pre právo treba zákon, a základné ľudské práva možno obmedziť len na dobu nevyhnutne potrebnú len ústavným zákonom. Skrátené legislatívne konanie je namieste.
A tam, kdesi, hľadajte spoločnosť a seba, prednostne podľa výsledkov štatistík o vývoji incidencie, ochorení a mortality na Covid-19 a rozhodnutí (nariadení) demokratickej štátnej moci.
Núdzový stav (mimo iné ho zakladá pandémia) ošetruje Čl. 5 (odsek 1) Ústavného zákona č. 227/2002 Zb. Môže trvať po dobu 90 dní.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-03/when-and-how-does-the-coronavirus-pandemic-end-quicktake
Pojem liberálna demokracia odkliknite do koša. Prinajmenej v dobe korona krízy. Tu nejde o slobodu a demokraciu ani o hru na „liberálnu“ demokraciu, ale o zdravie a životy nás všetkých.
Mimochodom, zvláštna pozornosť, venovaná mimovládkami opatreniam proti nezodpovedným rómskym spoluobčanom, ktoré ich, zalezené a zo svojich úkrytov, označujú za rasistické, je chucpe!
Mimochodom, zákon o sledovaní pohybu a kontaktov občanov cez mobily, vykazuje znaky porušovania základného ľudského práva na súkromie a ochranu osobných údajov, s vysokou mierou pravdepodobnosti jeho protiústavnosti.
Robme si poriadky doma a nezasahujme do vnútorných záležitostí cudzích mocností…
Sme členskou krajinou EÚ. Tak si riešme „svoje veci“ vo vzťahu k EÚ, nie Maďarsku (poťažmo Poľsku).
Tak káže aj medzinárodné právo. Z toho, že EÚ chce „riešiť“ ešte aj demokraciu na Kube, som „na hlavu“. Druhé chucpe.
Mimochodom (dodatok) na vyrovnaný štátny rozpočet zabudnime. Tak ako to práve robia vyspelé demokratické štáty EÚ, počnäúc Nemeckom. A neskrývajme zaň úmysel zrušiť 13-ty dôchodok. Náklady naň žiaľ, zníži nutná mortalita beztak už vekom zdravotne oslabených dôchodcov ako pre Covid-19 najrizikovejšej skupiny. Tretie chucpe.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan.

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?