Publikované: 15.10.2018

Osobné curriculum blogera, alebo odkiaľ a kam kráčaš Slovensko v EÚ?

Moje osobné vyznanie “lásky” k euro-transatlantickému systému matrixu kladiem na otázku: Ako a eko ďalej Slovensko, V-4 a Európska únia? Okrídlený naivný sen „Pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou“ je nenaplnená hypotéza „Veľkého Novembra“.A najhoršia diktatúra je tá, ktorá sa vydáva za demokraciu. Takzvaná „liberálna demokracia“. Prečo? Lebo demokracia je alebo nie je. Nepotrebuje “prikrášľujúce” prívlastky ani inovácie a „zlepšováky“.Výsledok tu máme dnes, v hektike ostatného a ostávajúceho času poslednej voľby: Žiadna láska. Len nenávisť, lož, zloba a závisť.
Môj odkaz Európskej únii (prebieha v nej invazívna islamizácia kresťanskej Európy): Pravda je pravda. Lož je lož. Polopravda je lož. Neúplná pravda je lož. Existuje len pravda alebo lož. Relativizácia pravdy je lož.Pravda: Liberálna demokracia je orwellizmus. Falošný newspeak. Liberálna demokracia je podliezavý a sladký podvod, mačkažák (falošné mačacie zlato). Nie je pravou hodnotou. Pravé hodnoty sa tvoria inak. Nenastoľuje reálnu slobodu, ale diktatúru falošných slobôd práv ale tretiu totalitu. Neoliberálny fašizmus. Zľava aj sprava. New World Order.
Európa, chráň svoje rodné a kmeňové kresťanstvo, inak prídeš o život! Európa, nový svetový poriadok nesmie byť tvojím poriadkom, zachovaj si svoj pôvodný!
Európu vzájomne ekonomicky spolupracujúcich suverénnych a zvrchovaných štátov!
Takzvané európske hodnoty, ktoré okrem Schengenu nedefinoval nik, len o nich tárajú ako o Kolumbovej žene, ktorú ale nik nevidel, nie sú skutočnými európskymi hodnotami…
Takzvané “jadro” je nadvláda a diktát štátov (Nemecko, Francúzsko) a čo nám môžu dať? Sme menejcennejší? Verejnosť zatiaľ bola iba povrchne informovaná čo predstavuje vstup do “jadra“ EÚ.
Nestačil nám diktát a jarmo Moskvy a Kremľa? Nepoučili sme sa?
Rovnako povrchne a nepresvedčivo sme boli informovaní o Marrákéšskej deklarácii, vysvetlivka: Na rozdiel od formátu typu memorandum, ktoré je nezáväzné a len rámcovo dáva predpoklad k záväzným dohodám a zmluvám, formát typu politická deklarácia je záväzný a predpokladá plnenie následnými postupnými politickými krokmi (body deklarácie).
Česká (Metnar) ani slovenská (Lajčák) zahranično-politická reprezentácia nepodala českej ani slovenskej verejnosti jasné a uspokojivé vysvetlenie pozície Česka a Slovenska vo vzťahu k marrákéšskej „nezáväznej“ politickej deklarácii, a dnes máme na stole, že v decembri bude aj Slovenskom riadne podpísaná, teda, aj Slovensko pristúpi k plneniu záväzkov vyplývajúcich z “nezáväznej” deklarácie.
Od Agendy 2030 OSN Global compact 1, 2 (predchádzala jej Newyorská deklarácia OSN) aj od Marrákéšskej deklarácie odstupuje len Maďarsko, čo zakladá dôvod, aby bolo perzekvované a vyhlásené za čiernu ovcu EÚ…
Marrákéšska politická deklarácia legalizuje migráciu z Afriky do Európy. Aj preto všetky opatrenia, ktoré (rétorika lídrov EÚ) “musíme!” je umelo zdržiavaná…
Aby sa mohlo stať, čo sa má stať, lebo je to už dávno naplánované, musia sa k tomu pripraviť a splniť “politické” podmienky (…). To sa stane vtedy, ak bude Európa až na medziľudské a medzi občianske “prasknutie” saturovaná a pestro sfarbená imigrantami aj s ich rodinami, pretože OSN sa rozhodla, že zlučovanie rodín je základné ľudské právo…
Aby sa tak nestalo, muselo by okamžite dôjsť k výmene politických lídrov v Nemecku, Francúzsku, v Bruseli a Štrasburgu, iba kde ich vziať? A akom ich tam dostať?
New World Order je vláda reálneho alebo pomyselného Satana, nastoľovaná neo liberálnou demokraciou, ktorá, ak budeš, Európa, pokračovať v benevolencii voči nej, a tá bude
a/ likvidovať pojem národ a národný štát pod false flag nálepky “nacionalizmus” fašistickými metódami, čo sa deje,
b/ miešať európsku civilizáciu a kultúru s cudzími civilizáciami a kultúrami, a najmä s islamom, ktorý si v EÚ už uplatňuje svoje videnie ľudských práv, náboženské a politické práva (islamské právo šaría v no-go-zones, na Slovensku sa to plazivo deje v mestskej municipalite Piešťany, lebo aj o tom je islamizácia, ktorá má islamom a islamským džihádom presne stanovené postupy a fázy,
c/ a k tomu pridajte rastúcu diktatúru tiež moci chtivých “sexuálnych menšín” a kadejakej kultúrnej a „umeleckej“ luzy;
Poznámka: K bodu c/ v časti “kultúrna a umelecká luza” odporúčam čítanie teoretika kultúry a umenia neomarxizmu Frankfurtskej školy sociálnych filozofov neomarxizmu a ich novej “progresívnej” ľavice pod menom Teodor Wiesegrund Adorno…
V dôsledku konzekvencií zo strany vládnucich “elít” EÚ napokon dôjde k zmene politických pomerov a charakteru štátov (aj Slovenska!) pod vládou “liberálnych demokratov”…
Stane sa to tak, že občania EÚ budú sami zúfalo žiadať a prosiť o nastolenie poriadku, a s ním ochrany bezpečnosti obyvateľstva EÚ a nastolenia “mieru a pokoja”…
Islamské násilie (presadzovanie ideológie a politík islamu, ktorý, na rozdiel od kresťanstva, nepozná pojem sekulárny štát) bude strojcami NWO (a toto cielene a programovo pripravujú!) v záujme toho mieru, pokoja a bezpečnosti v EÚ ozbrojenými silami zastavené…
A všetky monoteistické náboženstvá v EÚ budú zrušené ako krok k “oslobodeniu” spoločnosti od náboženských záťaží (Marx). Jeho ideu postupne realizuje nová ľavica liberálnych neomarxistov. A napokon NWO zlikviduje a zotročí teba, vás, nás. A nastolí vládu jediného náboženstva NWO, jednej vlády a jednej meny. A po psoch príde čipovanie ľudí…
Vysvetlivka: Čipovanie bude mať význam kontroly a prehľadu o ekonomických aj sociálnych a súkromných životoch ľudí. A tu odkazujem na Jánovu Apokalypsu a jeho zmienku o čísle 666, ktorá je znakom Šelmy. Bez tohto znaku nebudú môcť ľudia (zjednodušene) nakupovať ani predávať, lebo už budú fatálne závislí na hmote a materiálnych statkoch, bez ktorých sami nebudú vedieť a nedokážu prežiť… (a to je pravicový aspekt) neo a post liberalizmu takzvanej post demokratickej spoločnosti. Budú ale môcť “fšetko” čo im dnes sľubuje súčasná nová “progresívna” ľavica neomarxistov… (odkaz na rodovú ideológiu a dúhový aktivizmus, ktorého súčasťou je aj Istanbulský dohovor a s ním, na ich pozadí, Jogjakartské princípy).
Konflikt judaizmus, kresťanstvo verzus islam sa po domnelom víťazstve islamu zmení na konflikt NWO najmä verzus islam. A potom NWO verzus jeho a ním použití “užitoční idioti” včítane dúhového aktivizmu a ich pseudo práv…
A tradičné rodinné politiky a reprodukčné právo a výchovu detí biologickými rodičmi zanikne ako právo, a už nie v tradičných rodinách, založených manželstvom muža a ženy s ich dedičnou postaťou, ale sociálne veci prevezme do svojich rúk štátna moc (á la nórsky Barnevern)…
Musíš si, vybrať, Európa, čo je pre tvoj život dôležitejšie, či tvoje reálne základné ľudské práva a relatívne slobody s právom na tvoj dobre udržateľný život od počatia po prirodzenú smrť, alebo otroctvo pod systémom a globálnym metasystémom centrálneho matrixu New World Order (pojem “nový svetový poriadok” je súčasťou Macronovej rétoriky ako: Nouvel ordre mondial.
Občania Európy a Slovenska, bojujte s orwellizmami a klamlivým, zaliečavým jazykom a sladkými, zaliečavými rečičkami v bežnom živote a najmä v politike, ktorá vás manipuluje aj pripravenými falošnými prieskumami, a aj nimi vás vťahuje do klamlivých politík, a takto pripravené a „predžuté ovce“ vás vo vašej dobrej viere a nádeji, že sa „konečne“ rozhodnete správne (lebo však aj prieskumy..!) vás posielajú akože k slobodným a demokratickým voľbám a k volebným urnám a na budúce krvavé jatky…
V západnej EÚ je občianska vojna už na spadnutie, vlastne už beží (o reálnej bezpečnostnej situácii vo Švédsku mediálny mainstream “cudne” mlčí…).
Liberáli sa vám zaliečajú prísľubmi vašich nebývalých slobôd a práv! Pozor! Z nich sa akosi vytrácajú povinnosti, zodpovednosť, svedomie. Tvrdia vám, že všetci ľudia sú si rovní! To je lož! Ľudia sú si rovní len pred zákonom! Tvrdia vám, že dúha má tie isté práva ako (zatiaľ) hetero štandard! To je lož! Utešujú vás svetlými zajtrajškami (tie už boli!). To je LOŽ! Oni vás klamú od rána do večera (aj v noci)! A používajú, zneužívajú proti vám ale aj proti nim, ibaže oni to ani netušia, svojich platených užitočných idiotov (liberálnych politikov, liberálne strany, mimovládky…). A vláda stále váha… (nečinnosť OČTK voči extrémnej neomarxistickej ľavici, ktorá svoju tvár prezentuje na prípade úžasnej gymnazistky Lívie – môj predošlý článok).
Ľudia, svojou povahou, spravidla robia často všetko preto, aby sa vyhli sami sebe a utiekajú sa k pohodlným riešeniam, nie k ráznym hoc menej príjemným a jednoduchým (simply clever) riešeniam typu Occamova britva…
Žena ale nemôže byť len trochu tehotná. Alebo je alebo nie je. Áno je áno, nie je nie! Ak ich neviete presvedčiť, aspoň ich popleťťe…
Pekne pozdravujem. :-)
Juraj Režo alias notorickyobcan

Kto ma pozná a čítava ma, vie, že v mojich článkoch často zmieňujem princípy a zásady pojmov suverenita a zvrchovanosť národných štátov v priestore EÚ a zahraničných politík Slovenska…
Vie to aj tento pán, ktorého pre tých, ktorí majú záujem, môžu sa dozvedieť viac, a kvalifikovane, pretože on je odborník na právo a má na to „papiere“ a profesijnú autoritu sudcu najvyššieho súdu…
Nebudem ho citovať, aj aby mi nenarástol objem textu. Pozval som ho sem…
Čítajte a zdieľajte, budete to potrebovať preto, lebo vy nie ste len obyvatelia, čo sa sezónne raz za štyri roky menia na voličov rôznych kvalít a validity, ale ľudské osoby, subjekty ľudských, občianskych, politických a ostatných práv a povinností, plne zodpovedné za stav spoločnosti hneď, aj v tejto sekunde, tu a teraz (a budem sa tešiť, ak túto ponuku ponuku prijmete):
https://blog.hlavnespravy.sk/author/stefanharabin/
A v responzii na môj a jeho články, si sami odpovedzte aj na otázku, prečo je do vašich hláv mediálnym mainstreamom tlačený ako prezidentský kandidát najmä Róbert Mistrík, ako už „jednička“ druhého kola, a kto vám ho do nich a prečo..?
A o čom sú a akú validitu majú predvolebné prieskumy verejnej mienky? Potrebujete sa o nich oprieť, alebo dokážete aj vy samostatne, autonómne a kriticky myslieť..? A uplatniť si svoju suverénnu, zvrchovanú, vedomú a uvedomelú slobodnú vôľu uplatnením osobnej a nedeliteľnej zodpovednosti a aktívneho volebného práva v euro voľbách 2019 a parlamentných voľbách 2020?

  • SlabéVýborné (+5 skóre, 5 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?