Publikované: 21.10.2020

Otázky osobnej neutrality a konzekvencie

Prečo a v čom a ako by kresťania mali byť neutrálni?  Amali by takými byť aj ostatní občania? Porozumiete, o čom budem, ak si vypočujete toto:
https://www.jw.org/sk/kniznica/videa/#sk/mediaitems/StudioTalks/pub-jwb_201903_2_VIDEO
Jeden názor (podbehol mi): „Na tejto prednáške je vidno, že majú fundovaných lektorov o ktorých sa opierajú a riešia si svoje každodenné problémy, zaujímavé.“
Kamerunská matka štyroch detí pred zadržaním, zviazaním, znásilnením a popravou si riešila svoje každodenné problémy (screenshot z videa, na ktorom je Confort Tumassang vypočúvaná ozbrojenými separatistami pred jej zabitím, 11. augusta 2020, Muyuka, juhozápadný región, Kamerun):

Etnické a náboženské násilie v južnom Kamerune; UNHCR rieši utečeneckú krízu:

https://www.hrw.org/news/2020/08/14/horrific-video-shows-cameroon-killing
„Dobrá hra“ je anglický výraz pre „dobre urobený“. Takto sa (vraj) nechal počuť jeden bojovník separatistov potom, čo predtým tromi „bojovníkmi“ znásilnenej žene podrezal hrdlo mačetou. Predtým prosila o život.
V šokujúcom videu, ktoré sa všeobecne šírilo sociálnymi sieťami, traja podozriví separatistickí bojovníci v Muyuke v juhozápadnom regióne zbili a znásilnili 35-ročnú ženu, ktorú vláda identifikovala ako Confort Tumassang, so zviazanými rukami za chrbtom 11. augusta.
Žena prosí o milosť skôr, ako bude sťatá, a jej zohavené telo ostane na ulici.
Matka štyroch detí je len poslednou obeťou brutálnych útokov na civilné obyvateľstvo spáchaných separatistickými skupinami v severozápadných a juhozápadných oblastiach Kamerunu; niektoré z nich sú „neutrálne“ zachytené na videu.
Maximálne „neutrálne“ a objektívne: Toto znásilnenie a vraždu mám za sadistickú deviáciu, hodnú trestu smrti, lebo stalo sa to na Zemi, a na nej sa má riešiť (!) a sorry, výzve Jehovových svedkov na neutralitu (starať sa a robiť si len „svoje veci“), ani pri maximálnej mobilizácii rozumu a mentálnej výbavy, pri rešpektovaní všetkých medzinárodných ľudsko-právnych dokumentov nerozumiem, ani nechcem rozumieť!
V prostredí svetskej EÚ (ktorá sa ale stále viac islamizuje!) sa ale môže stať, a deje sa aj na Slovensku, že obeť násilia je stíhaná za použitie neprimeraného násilia, odporúčam pripravované druhé doplnené vydanie knihy autora, docenta v odbore trestné právo, JUDr. Róbert Fico, Csc.: Nutná obrana a krajná núdza.
Objednajte si, kúpte, čítajte, vzdelávajte sa, nahlas si vo svojich komunitách predčítavajte.
Jehovovým svedkom: V sálach Kráľovstva a vo vašich komunitách máte ak chcete, dosť miesta aj na nácvik základov sebaobrany.
Poznámka: Máte sa na Slovensku príliš dobre. Mimoriadne dobre. Obzvlášť dobre. Neškrabte si to. Štátnymi orgánmi nie ste diskriminovaní, ombudsmanka neeviduje žiadnu sťažnosť. Možno odpoviete: Sme, ale sťažovať si nebudeme. Vy si ale sťažujete a poukazujete na utrpenie vašich bratov a sestier v Rusku a vo svete. Denne ale trpia aj iní, ostatní, hlásiaci sa k kresťanskej viere a učeniu. Voči nim ste nečinní/é. Mám to za trestuhodné. Ako sa k tomu má OSN a Rada Európy, ESĽP verzus Rusko, tiež. Ústava RF: Medzinárodné dohovory sú pre Rusko záväzné len ak nie sú v rozpore s Ústavou Ruskej federácie…
Neutralitu odmietam. Prijímam len toleranciu. Tu píšete len o vás: https://www.jw.org/sk/spravy/spravy-o-jehovovych-svedkoch/)
Zrejme nepoznáte pojem solidarita a spolupatričnosť k ostatnému kresťanstvu. Oddeľujete sa od nich, podľa 2. Korinťanom 6:17? Hmm…

Pravoslávne kresťanstvo je súčasťou prediktora Ruska v oblasti DVTR a KSB. Ostatok (judaizmus, islam, budhizmus) je chránený novou Ústavou RF zo 4.7.2020. Dôvod: spolužitie s inými náboženstvami geopolitického priestoru rozsiahlej Ruskej federácie.
Malé excentrické cirkvi, cirkvičky, sekty a sektičky nie sú predmetom ústavnej ochrany (Jarovovej zákon o extrémizme z roku 2017).
Centrum pravoslávia v Moskve sa od r. 1054 má sa za „posledný tretí Rím“). Neriešim.
USA a ich prezidenti o kresťanstve a Bohu len tárajú a zaklínajú sa ním (fasáda). Na Slovensku sú to „kresťanskí hruďobijci“. Rúhanie.
Pozrime, čo hovorí Biblia aj o pandémiách:
https://www.jw.org/sk/ucenie-biblie/otazky/co-hovori-biblia-o-pandemiach/
Neplýtvajte čas modlitbami. Nemajú oporu o Písmo. Spozornejte:
Všetkým veriacim i neveriacim „neutrálnym zbabelcom“ z čias SNP a dnes, čo si tak ako kedysi aj dnes riešia „len svoje problémy“. Sa pýtam: „A Kde si bol hrdina, keď pršalo, bojoval si a či si sa skrýval? Správal si sa „neutrálne? Aby si neprišli aj po teba?!“
Aj dnes má množstvo ľudí množstvo „dôvodov“ byť „neutrálnymi“. Lebo vraj: „Doba je ťažká! Treba sa jej vyhnúť!“.
Ale, ak si prišli po… (neurobili ste nič) potom si prišli po… (vy nič); lebo „vaše veci“: prišli si aj po (…) vy zasa nič…
Ale ak si prídu aj po vás, už sa vás nebude mať kto zastať: Lebo vy ste si riešili len tie vaše vlastné každodenné problémy a vyhovárali sa na všetko možné…
Všetkých si už vzali, mimo vás…
Ale Ježiš aj im povedal: „Odíťte zlorečení, nepoznali ste ma, ani ja vás nepoznám!“.
Kedysi hrdé nacionálne Francúzsko je dnes v záverečnej fáze laboratórneho multi-kulti experimentu takmer na kolenách… (plus psychologický efekt islamistického terorizmu). Francúzi sa boja.
Po útoku na Charlie Hebdo v roku 2015 (12 mŕtvych) premiestnenej redakcie pod ochranou polície so sídlom nevedno kde, sloboda slova vo vzťahu k islamu a Mohamedovi ostala trvalo otrasená…
Francúzska vláda sa po odrezaní hlavy učiteľovi za jeho ochranu slobody slova karikatúrami Charlie Hebdo mladíkovi so štatútom azylanta „prebúdza“.
Pre Slovensko plynie poučenie z migračných a azylových politík Západu EÚ vo vzťahu k integrácii utečencov a azylantov do slovenskej spoločnosti…
I to, že “utečnecké” kvóty sú neprípustné, lebo sú nebezpečné a preto nie sú vhodným riešením (kto je v skutočnosti osoba utečenca, vysvitá ako časovaná bomba neskôr…).
Opatrenia v azylových politikách a čistky prichádzajú päť minút po dvanástej.
Nedeliteľnú zodpovednosť za obete islamského terorizmu nesie francúzska vláda…
Nebol som ani nie som Charlie Hebdo. Celé zle. A bude horšie…
Ako kresťania nie ste povinní podrobiť sa akejkoľvek pozemskej vláde, ste ale povinní rešpektovať zásady sekulárneho právneho štátu.
Fakt: Jehovovi svedkovia sa do svetských politík nezapájajú…
Kresťanom: Ak vám bránia vo vašej kresťanskej viere a presvedčení, máte z Ústavy právo a povinnosť postaviť sa na účinný odpor v opore o definíciu demokratického právneho štátu.
Práve preto, že hlavné problémy tohto sveta nie sú len hmotné a priestorové, ale aj duchovné; a stále naliehavejšie; sú to ľudská a občianska morálka, mravy, etika (nielen plný válov).
Takzvané európske hodnoty zamlčiavajú tretiu zložku jednoty osoby a osobnosti, poznajú len telo a dušu, ducha ignorujú… (netýka sa len náboženstva). Duchovná zložka je prítomná a zanebávaná alebo posilňovaná…
Lebo nielen chlebom je človek živý. Platí Ježišovo podobenstvo o minci. Nie ste povinní byť neutrálni, ste povinní aj kričať!
Tak, ako Ježiš, mali by ste byť vplyvnými apolitickými „politikmi a političkami“ (prednáška). Pozor! Aj Nebeský Jeruzalem alebo Tisícročná ríša vlády Ježiša na Zemi je politikum, forma štátneho zriadenia, riadiaca sa podobnými princípmi štátu a práva (hierarchia moci a vládnutia).
Aj to väznenie, mučenie a vraždenie si „miláčkovci“ musíte zaslúžiť, aby ste na Zemi, a práve pre Ježiša a v jeho mene, nežili nadarmo len uzavieraním sa do seba s heslom:
„My budeme neutrálni/e… a budeme si robiť len svoje veci, čakaním na to najhoršie a preto: „Zjedzte si nás vĺčky, zjedzte..!“ Zjedia.
A ešte im budete svoje hlavy „s láskou k nim“ (lebo nevedia, čo činia) klásť na klát? Ježiš to za vás, nás, všetkých urobil raz pre vždy! Túto obetu od vás, nás nežiada! Bola by hriechom ako samovražda! ONI, vedia vééeeeľmi dobre, čo činia.
Máte sa správať obozretne a nevrhať sa do náruče vraha: to je forenzná podstata spoluviny obete (viktimológia). A prevencie.
A čím horšie, tým lepšie, aby čo najskôr prišlo to ešte horšie; a kedy príde to najhoršie? To je „z cesty“. Kresťanskej aj svetskej.
Na túto eventualitu nesmiete čakať! Musíte sa jej postaviť čelom, nike bokom ani zadkom.
„Príď ó Kráľovstvo nebeské…“ (mám za to, že mešká…). To meškanie zakladá neistotu, nedôveru a stratu viery…
Tak ako neurčité a ľudí na Slovensku zneisťujúce právo dnes, a do budúcna neurčitých a neistých covidových dní…
Ale toto ľudstvo už žilo a zažilo po dobu I. a II. svetovej vojny… (bolo málo)? Priniesli stále málo utrpenia? Viem si predstaviť aj, že: ak ešte nebolo tak zle, prečo by nemohlo byť ešte horšie..? Ibaže až ako? Kde bude hranica?

Učte a vzdelávajte sa (tieto dva právne inštitúty by mali byť súčasťou Štátneho programu vzdelávania v oblasti Občianska náuka):
Nutná obrana:
https://www.slov-lex.sk/zoznam-tezaurov/-/tezaurus/koncept/-SK-tezaury-1-2-koncepty-35
Krajná núdza:
https://www.slov-lex.sk/zoznam-tezaurov/-/tezaurus/koncept/-SK-tezaury-1-2-koncepty-33
Za pravdu, slobodu a právo umriem rád. Dúfam, že sa tej výsady, ak bude treba, dožijem. Aj preto provokujem (píšem).
A nestarám sa len o svoje veci. Toto sú aj moje veci.
Etickou výsadou spravodlivej ľudskej osoby je, že neútočí ako prvá. Riadi sa zásadami etiky, morálky a právneho štátu. Prinútená útočiacim agresorom, koná vždy len skrze inštitút nutnej obrany a krajnej núdze.
Ide o kategóriu svetského trestného práva, ktoré na Zemi obstojí aj pred Bohom. Aj pred prikázaním „Nezabiješ!“
Mnohé nezavinené úmrtia druhými (ľudský faktor) a tretími vplyvmi (prírodné nešťastia, vojny, dopravné nehody…) kresťanstvo „rieši“:
„Obeť bola v nevhodnom čase na nevhodnom mieste“. Cirkev nevie, ako s týmito prípadmi má naložiť (vybavené): Boh s ňou „naloží“ ako uzná za vhodné. Neriešim. Ani ruženec visiaci na spätnom zrkadle. Lebo tak to nefunguje.
V prípade potreby a vyššieho záujmu chráňte ľudské slobody a práva svoje a blížnych a bráňte svoju rodnú vlasť.
Aj za cenu obety svojho života. Tak nám káže kresťanské Písmo a Ústava SR, a osobitne:
Ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu č. 227/2002 Z. z.
A nenechajte ho použiť proti sebe. Ak nastane situácia mimo Ústavu a zákon, máte právo na ústavné:
Podľa čl. 32 Ústavy SR občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.
Tento typ oprávneného odporu, definovaný Ústavou SR, zakladá aj právo nosiť  a použiť zbraň v súlade s trestným právnym inštitútom nutnej obrany a krajnej núdze.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?