Publikované: 16.10.2019

Otvorený list Jeleny Bondarenko – opozičnej poslankyne Ukrajinskej Najvyššej Rady

prohlási
Neustálé hrozby, nevyřčený zákaz přítomnosti opozice v éteru ve většině ukrajinských kanálů, cílené štvaní – to už je takřka běžný atribut každodenního života opozičního poslance na Ukrajině. Všichni, kdo vyzývají k míru na Ukrajině, jsou okamžitě zapisováni mezi nepřátele národa, tak jak tomu bylo kupříkladu v Německu ve 30. a 40. letech minulého století nebo v časech McCarthismu v USA.
Před několika dny ministr vnitra Ukrajiny Arsen Avakov, který je zuřivým příznivcem „válečné strany“ na Ukrajině, prohlásil toto: „Pokud přistoupí k parlamentnímu řečnickému pultu Jelena Bondarenko, ruka mimoděk sklouzává k pistoli“. Zdůrazňuji: Tohle řekl člověk nadaný pravomocemi nejvyššího policisty v zemi.
Přesně před týdnem mě mluvčí ukrajinského parlamentu Aleksandr Turčynov zbavil práva vystoupit z parlamentní tribuny jakožto představitele opoziční frakce „Strany regionů“. A to jen proto, že jsem prohlásila, že „moc, která posílá armádu bombardovat mírumilovná města, je zločinná“. Následně dal velkodušně možnost parlamentním radikálům vyjádřit výzvu k vystřílení opozice.
U vědomí toho, že ještě na konci minulého roku, kdy v Kyjevě už operovali extremisté, byl můj automobil ostřelován – a tento fakt byl mou osobou zaevidován formou oznámení u orgánů činných v trestním řízení – beru tyto hrozby na mou adresu naprosto vážně.

Ja, Jelena Bondarenková, ľudový poslanec za Stranu regiónov, ktorá sa nachádza v opozícii voči súčasnej moci na Ukrajine, chcem týmto vyhlásiť, že súčasná moc sa dopúšťa priamych hrozieb fyzickou likvidáciou opozičných politikov na Ukrajine, odoberá práva na slobodu slova opozície v Parlamente i za jeho hranicami a tiež sa dopúšťa spolupáchateľstva na zločinoch proti nielen opozičným politikom, ale aj proti ich deťom.

Neustále hrozby, nevypovedané zákaz prítomnosti opozície v éteri vo väčšine ukrajinských kanálov, cielené štvanie – to už je takmer bežný atribút každodenného života opozičného poslanca na Ukrajine. Všetci, ktorí vyzývajú k mieru na Ukrajine, sú okamžite zapísaní medzi nepriateľov národa, tak ako tomu bolo napríklad v Nemecku v 30. a 40. rokoch minulého storočia, alebo v časoch mccarthizmu v USA.

Pred niekoľkými dňami minister vnútra Ukrajiny Arzén Avakova, ktorý je zúrivým priaznivcom “vojnové strany” na Ukrajine, vyhlásil toto: “Ak pristúpi k parlamentnému rečníckemu pultu Jelena Bondarenko, ruka nevdojak skĺzava k pištoli”. Zdôrazňujem: Toto povedal človek nadaný právomocami najvyššieho policajtov v krajine.

Presne pred týždňom ma hovorca ukrajinského parlamentu Aleksandr Turčynov zbavil práva vystúpiť z parlamentnej tribúny ako predstaviteľa opozičnej frakcie “Strany regiónov”. A to len preto, že som vyhlásila, že “moc, ktorá posiela armádu bombardovať mierumilovná mesta, je trestná”. Následne dal veľkodušne možnosť parlamentným radikálom vyjadriť výzvu na vystrieľania opozície.

Vo vedomí, že ešte na konci minulého roka, kedy v Kyjeve už operovali extrémisti, bol môj automobil ostrelovaný – a tento fakt bol mojou osobou zaevidovaný formou oznámenia u orgánov činných v trestnom konaní – beriem tieto hrozby na moju adresu úplne vážne.
Taktiež informujem všetkých, ktorí ešte o tom nevie, že súčasná moc kryje zločincov, ktorí si dovolili vztiahnuť ruku na syna ďalšieho opozičného politika Vladimira Olejník. Ruslan Olejnik poverený výkonom funkcie okresného prokurátora, bol zbitý na svojom pracovisku, v dôsledku čoho sa jeho život a zdravie ocitli v ohrození. Namiesto toho, aby vyšetrili tento zjavný fakt napadnutia prokurátora pri plnení jeho povinností a fakt obludného tlaku na opozičného činiteľa a jeho rodinu, bol tento prokurátor odvolaný z funkcie.

Od svojich kolegov počúvam každodenne o mlátenie ich asistentov, o prehliadkach v podnikoch ich stúpencov, o hrozbách a tiež o útokoch na ich životy, zdravie a majetok. Ukrajinský informačný priestor je takmer kompletne vyčistený od takých informácií a obyčajní Ukrajinci nemajú ani najmenšie tušenie, že sa na Ukrajine odohráva zločinný boj s opozíciou, že je všemožne potláčané ústavné právo na slobodu.

A tie redakcie, ktoré prekonávajú strach, pracujú čestne, sú vystavované útokom nacionalistických zoskupení a organizátori a účastníci pogromov na redakcie, dokonca označené pomocou videí a fotografií, nie sú volaní k zodpovednosti.

Vyzývam medzinárodné štruktúry, ktoré deklarujú vernosť demokratickým princípom, aby si toho nielen začali všímať, ale aby sa tiež pripojili k boju za zachovanie a dodržiavanie demokratických práv a slobôd ukrajinských občanov. Metódy ukrajinskej junty v boji o moc, a ešte presnejšie v boji za vybudovanie diktatúry na Ukrajine, nemajú nič spoločné s pojmom “demokracia”.

Nečinnosť zo strany medzinárodného spoločenstva voči týmto evidentným faktom bude vyzerať ako spoluúčasť a tichý súhlas so všetkými tými zločinmi, ktoré sa teraz dejú na Ukrajine. Slobodný svet stráca ešte jeden oporný bod – Ukrajinu.

Všetky, kto nielen slovami, ale aj činmi bojujú za demokraciu, ľudské práva a slobody, môžu spoločne urobiť veľa. Veď len spoločne môžeme zastaviť juntu a bratovražedný vojnu na Ukrajine!
S úctou, ľudová poslankyňa Ukrajiny Jelena Bondarenko

  • SlabéVýborné (Nikto nehlasoval)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?