Publikované: 19.11.2019

Pán Mečiar, k Vášmu prehovoru v TA3 Téma dňa 19-teho novembra

Pojem konzervativizmus je v slovenskom jazyku nesprávny, používajú ho radi tzv. „progresívni“ liberáli. Konotuje „mŕtvu konzervu“. Odporúčam zo slovníka vypustiť pojem konzervativizmus a nahradiť ho slovenským národným tradicionalizmom. Skrátene tradicionalizmus.

https://www.ta3.com/clanok/1169606/nove-strany-zname-tvare.html

Aby bolo úplne jasno, o čom “točím”: Neexistuje ani pojem kresťanský fundamentalizmus. Kresťanstvo je len jedno. Tobôž neexistuje ani pojem konzervatívne alebo progresívne kresťanstvo. Tobôž liberálna demokracia. Demokracia je alebo nie je. Bez prívlastku liberálna.
Naopak, pojmy liberalizmus a progresivizmus sú populistické a lákavé udičky, návnady a nástrahy pre adresátov progresívnych a liberálnych ideológií a politík (laická časť v liberalizmus ako náboženstvo “veriacich” občanov)…
Rovnako nemožno o “konzervatívnych” hodnotách v teórii hodnôt. Axiológia pracuje s kategóriami premenných a konštánt. Tradičné hodnoty sú historicky nemenné, zakladajú ich civilizačné, kultúrne a náboženské okruhy a v danom okruhu nemá na ne vplyv ani neodarwinizmus, ani súčasný dobový neomarxizmus, či epigenetika. S touto hypotézou možno súhlasiť alebo nesúhlasiť, ale to je asi tak všetko, čo sa v danej veci dá urobiť.
Ak liberalizmus a liberáli majú svoje programy, ktorými chcú meniť hodnotovú orientáciu ľudí v európskom a slovenskom civilizačnom a kultúrnom (náboženskom) priestore, útočia na základné slobody a práva občanov, čo znamená nastoľovanie systému paneurópskej tretej totality. Neomarxizmus vyprodukoval rovnako zločineckú sociálnu filozofiu a ideológiu, akou bol a je komunizmus. Jeho protagonisti mali už v 60-tych rokoch byť trestne odstíhaní… (stále ich trpíme a oni politicky silnejú…). Prečo? Hmm…
Václav Klaus: „Ja si nedokážem predstaviť, že by mohla existovať demokracia v entite presahujúcej národný štát. Demokracia je založená na slove ,demos‘, čiže ľud. Na Slovensku, v Maďarsku, Poľsku, Rumunsku je ľud, ale neexistuje a z definície nemôže existovať nič také ako európsky ľud. A preto vo všetkých nadnárodných entitách, vo všetkých ríšach, úniách, impériách nikdy v histórii ľudstva nebola žiadna demokracia. A nemôže byť ani teraz. To je absolútne zásadná politologická téza: nadnárodný, supernacionálny útvar vylučuje demokraciu.“
Pavol Demeš: Nedovolíme, aby sa v predvolebnej kampani hovorilo o témach národ, vlasť, rodina…
https://www.aktuality.sk/clanok/736459/do-predvolebnej-kampane-opat-zasiahne-treti-sektor-tvrdi-p-demes-podcast/
Kontroverzný americký finančník a filantrop maďarského pôvodu George Soros v rozhovore s britským denníkom The Guardian uviedol, že je hrdý na to, akých má nepriateľov a zároveň priznal, že cez OSF sponzoroval aj Zuzanu Čaputovú; americký miliardár už niekoľko desaťročí investuje obrie sumy do svojej nadačnej siete Open Society Foundations (OSF), ktorá po celom svete podporuje ochranu ľudských práv alebo rozvoj občianskej spoločnosti. Otázkou je, akých a čích ľudských práv a akej a čej občianskej spoločnosti…
https://www.theguardian.com/business/2019/nov/02/george-soros-brexit-hurts-both-sides-money-educate-british-public

Toľko k politológii slovenského “konzervativizmu” (ale aj nacionalizmu)…
Používajte teda a skloňujte práve preto, čo najviac všetky Demešom „zakázané“ pojmy ako národ, národný štát, vlasť, vlastenectvo, patriotizmus, lokálpatriotizmus, rodina, manželstvo muža a ženy, plus rodina, založená takýmto manželstvom a to v duchu pôvodných európskych a slovenských národných tradícií a slovenských národných a tradičných kultúrno-kresťanských európskych a slovenských hodnôt, v opore o Preambulu Ústavy SR.
Dávam Vám do pozornosti, že liberáli, ak zostavia vládu a budú mať väčšinu, s ich prezidentkou a ich liberálnym mimovládnym sektorom, s pomocou zahraničia, povedú útok aj na preambulu Ústavy SR s cieľom zmeny charakteru Slovenska.
Účel útoku bude pokus o zmenu národného na občiansky štátotvorný princíp, oslabením entity  autochtónneho slovenského národa ako štátotvorného prvku; ako predpríprava na úplnú likvidáciu pojmu národ, štátotvorný národ, vlastenectvo a „tradičná“ rodina, v kontexte projektu Kalergiho plánu plus budúcej podoby EÚ ako nadnárodného superštátu s centralizovanou mocou s príslušenstvom. Do takej EÚ sme nevstupovali.
Štátotvorný národ je základ teórie štátu a práva. Zaručuje z Listiny a Ústavy štátotvorného národa aj základné práva pre občianske spolužitie s národnostnými a etnickými menšinami.
Listina základných ľudských práv a slobôd ako jadro ústavy, ani Ústava SR iné menšiny, než etnické a národnostné, nepozná.

Pojem tradičná rodina je tiež „diabolským“ podsúvaním údajného práva na existenciu aj inej rodiny, než je len rodina, založená manželstvom muža a ženy s príslušenstvom (rodičia, deti, ich deti, starí rodičia, rod…).
Existuje len rodina. Všetky spolky mimo rámec a definíciu rodiny (manželstvá, registrované alebo životné partnerstvá alebo iné podobné a voľné zväzky a spolky) teda rodiny, založenej výlučne manželstvom muža a ženy, sú pojmu takáto rodina podružné, nezakladajú a netvoria (tradičnú) biologickú rodinu s jej jedinečným dedičným rodičovským zmiešaným genofondom, cez otca a matku (meč, praslica) odovzdávaným ďalšiemu a ďalšiemu potomstvu.
Spájanie takzvaných národno-kresťanských strán a straničiek do predvolebných „jednotných celkov“ je spájanie síl, ktorých cieľom je najmä uspokojenie ich ega pre uchopenie moci a pojmy národ, vlasť, kresťanstvo, rodina (…) nie sú úprimné. Pre účel spojenia sú tieto subjekty ochotné už predvolebných ústupkov od tradičných slovenských, národných a kresťanských hodnôt; sú to falošní národovci, vlastenci, kresťania. Falošnými kresťanmi sú aj členovia a priaznivci liberálnych Progresívnych veriacich (filiálka Progresívneho Slovenska a PS Spolu).
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?