Publikované: 21.05.2023

Pán Vašečka, celé zle!

Štátny program vzdelávania na ZŠ treba dať do súladu s ústavným článkom Čl. 1 (1) “Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.” Zdroj tu.

Pán Vašečka, rozkopávate dokorán otvorené dvere. Do školského zákona treba implementovať inštitút dobre informovaného súhlasu. Ide o technikáliu na úrovni vyhlášky a distribúcia tlačív. Za daných okolností porušovania ústavy povinné, oprávnené a nevyhnutné! Bez zbytočných kecov a ďalšej parlamentnej vojny…
Porovnateľné s dobre informovaným súhlasom pacienta s terapiou v opore o Chartu práv pacienta, ibaže školský bude chrániť deti pred štatútom psychiatrických pacientov. Aby nemuseli podpisovať reverzy na psychiatrii.

Zároveň treba otvoriť zákon 83/1990 Zb. O združovaní občanov. Nekvalifikované a ministerstvom školstva necertifikované sorosovské dúhové mimovládky vo vyučovacom a vzdelávacom procese nemajú čo hľadať! Mimovládkam plateným a riadeným zahraničím treba uložiť povinnosť označenia zahraničný agent s príslušenstvom tak ako ukladá americký zákon FARA. Novelou zákona o „neziskovkách“ treba povoliť len pomáhajúce, vo všeobecne prospešnom spoločenskom verejnom záujme. Hoops! USA Fara Act smú mať, ostatok sveta nie!

Vo veci treba neutralizovať EÚ, ktorá cez EK vedie konanie proti legislatíve chrániacej deti, mládež a rodinu pred propagáciou dúhovej agendy v Maďarsku. Vzdelávacie curiculum musí byť podriadené právam dieťaťa na veku primerané vzdelanie a právam rodiča (dobre informovaný súhlas).
Jadrom vzdelávacieho programu má byť viesť deti a mládež k zodpovednému partnerstvu, bezpečnému sexu, manželstvu, rodine, plánovanému rodičovstvu a výchove detí. Východiská (1): Ontogenéza ľudskej psychiky, v časti vývin a dospievanie a antropológia, ktorá pre ľudské cicavce pozná mužské a ženské pohlavie; ostatok sú odchýlky od hetero normy, alebo poruchy na báze medicínskej diagnózy rodovej dysfórie (2): Charta práv rodiča a Charta práv dieťaťa (dieťa nie je ničie vlastníctvo, je pod ochranou rodičov alebo opatrovníkov, pod ochranou štátu do dovŕšenia veku dospelosti). Obomi sa prelína základné právo na výhradu vo svedomí. Pribúdajú dôkazy procesov legalizácie pedofílie na báze údajného „základného práva“ detí na sex.
Zrovnoprávnenie manželstva párov rovnakého pohlavia s manželstvom muža a ženy by bol priamy útok na Čl. 41 odsek 1 manželstvo v súbehu s preambulou Ústavy SR. Ústavou potvrdený majestát manželstva muža a ženy musí ostať nedotknutý! Nesmie byť relativizovaný a zrovnoprávnený manželstvom párov rovnakého pohlavia. Pre tieto páry je určená notárska zmluva s príslušnými delegovanými právami a právomocami.
Základná ľudsko-právna téza Veľkej francúzskej revolúcie, že všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach je Chartou práv EÚ  a jej tvorcami, novou, neomarxistickou liberálnou progresivistickou ultra ľavicou dezinterpretovaná kontradikciou prirodzené verzus pozitívne právo, čo znamená arbitrárne právo v opore o nič, ako akcesorické k základným prirodzeným právam  prostredníctvom umelých zákonov.
Vo verejnom politickom a mediálnom priestore sa etablovali falošné pojmy ako sexuálna menšina a komunity definične v opore o nič, lebo nespĺňajú definičné kritériá pojmu manšina (definiens sa odvodzuje od definienda), dôvod: ich heterogenita.
Antidiskriminačný zákon chráni základné prirodzené práva z Ústavy a Listiny základných práv a slobôd, a práva zo zákona. Osoby dotknuté príslušnosťou k LGBTIQ+++ majú právo na ochranu antidiskriminačným zákonom prostredníctvom inštitútu verejného ochrancu práv z ústavy a zákona. Ostatok je na prokuratúre a ústavnom súde. To je asi tak všetko. Rovnaké práva na ochranu majú rodičia aj deti.
V týchto veciach treba otvoriť ústavu, ibaže Slovensko je zrelé na novú druhú ústavu a zmenu politického systému vo vzťahu k preambule ústavy, ktorá artikuluje kultúrno-historický a hodnotovo-orientačný charakter Slovenska a jeho národnoštátny záujem v opore o konštantu Listiny základných práv a slobôd, ktorá tvorí materiálne jadro ústavy.
Hodnoty EÚ nie sú v súlade s hodnotami Slovenska ako súčasti sústavy slovanských národných štátov, ktorých jednotu plánom na ich likvidáciu rozbíja EÚ riadená (1) neokonzervatívcami USA, riadenými Domom Sion na osi Anglosasi verzus Slovania verzus Germáni a Frankovia (2) liberálnymi demokratmi a Kongresom USA a osobitne Open Society Foundation „filantropa“ Georga Sorosa.
Liberálna demokracia má cieľ: Postavenie ľudských práv a slobôd proti ľudským slobodám a právam prostredníctvom produkcie kadejakých oprávnených a fiktívnych menšín, pozrite to rastúce násilie v USA a už aj v Európe… funguje to!
Nová druhá ústava musí umožniť prehodnotenie medzinárodných zmlúv, dohôd a dohovorov a zahraničné záväzky Slovenska, inak Slovensko ako národný štát zanikne. Musí zaviesť poriadok, zodpovednosť, disciplínu a návrat k reálne demokratickému a právnemu štátu.
Komu bola vzdať hold na korunovácii Karola III. a jeho manželky Camilly, prezidentka Čaputová? Kto vládne Slovensku?
Vždy som chcel hlavu štátu, ktorú by som si nielen ctil ale aj vážil. Znova mi to nevyšlo. Ústava sem-tam, Zuzana Čaputová je u mňa exprezidentka. 

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?