Publikované: 09.05.2019

Pár ľudsko-právnych poznámok k školskej inšpekcii

Školská inšpekcia na cirkevnej základnej škole v Topoľčanoch zriaďovateľovi i riaditeľke odmieta poskytnúť znenie dotazníka predkladaného študentom. Od rodičov nežiadala informovaný súhlas Topoľčany 9. mája 2019 (HSP/Foto: ZŠ sv. Ladislava)https://www.hlavnespravy.sk/inspekcia-na-cirkevnej-  zakladnej-skole-zriadovatelovi-riaditelke-odmieta-poskytnut-znenie-dotaznika-predkladaneho-studentom-od-rodicov-neziadala-informovany-suhlas/1749404

Pravdepodobnú tému a obsah dotazníka, pre II. stupeň ZŠ, na šk. rok 2018/19, ktorý sa ani mne na stránke http://www.ssiba.sk/Default.aspx?text=g&id=33&lang=sk nepodarilo dohľadať:
Vzdelávanie k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v základnej škole
Téma je blízka obsahom vyučovacieho a výchovného predmetu Občianska náuka pre 5. – 9. ročník základných škôl…
Malo ísť zrejme o zisťovanie stavu a charakteristík myslenia žiakov vo vzťahu k ľudským právam v trojuholníku škola-dieťa-rodič vo vzťahu k čiastkovému Programu vzdelávania v predmete Občianka náuka s príslušenstvom.
Prieskum, dotazník, by mal byť ale anonymizovaný v opore o GDPR (ochrana osobných údajov):
https://www.minedu.sk/ochrana-osobnych-udajov-v-rezorte-skolstva/
Podľa tvrdení v článku autorky Gabriely Smrekovej, bol anonymný dotazník, utajený pred zriaďovateľom a riaditeľstvom školy…
Nie som si istý, či zo strany školskej inšpekcie nedošlo k porušeniu zásady dobre informovaného súhlasu (za akúkoľvek činnosť na pôde školy zodpovedá riaditeľ školy) hoc činnosť “nezávislej” školskej inšpekcie nebola bezprostredne vyučovacia, ale zisťovacia…
Ak chce režim cez školstvo indoktrinovať deti a mládež akoukoľvek ideológiou, tu ide zjavne o liberalizmus, aj cestou „nezávislej školskej inšpekcie“ a dokonca na cirkevnej škole, ktorej nosnou „ideológiou“ je filter obsahov vzdelávania cez kresťanské učenie, rozumej (systém kresťanských hodnôt) pričom aj takáto škola je povinná v zásade držať sa štátnych programov vzdelávania, a ktorá zakladá informačnú spätnú väzbu pre ministerstvo školstva, musí, hoc aj proti ústavne „prelomiť“ právo na
a/ dobre informovaný súhlas zriaďovateľa, riaditeľa školy, rodiča a dieťaťa,
b/ výhradu vo svedomí.
Poznámka Liberalizmus je ideológia, nové prídavné pred označenie štandardnej demokracie, forsírované ako liberálna demokracia; Slovensko je jeho Ústavou definované ako štandardná parlamentná demokracia s relatívne vyváženými vzťahmi prostredia zákonodarnej a výkonnej moci na osi jej základu: parlament (zákonodarná moc) vláda a prezident (výkonná moc). Osobitné postavenie má súdna moc a nad nimi je ústavný súd.
Ústava SR (Čl. 1) „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“
To znamená, že nie je liberálnou demokraciou, ako je videné a chcené liberálmi, nie je klerikálnym, ale sekulárnym štátom.
Liberálnou demokraciou, prípadne libertariánskym štátom, sa Slovensko môže stať len až po parlamentných voľbách 2020, ak vládnu moc prevezme koalícia liberálov PS/PV a SPOLU/SaS bez dostatočných bŕzd, napríklad po tretí raz, už najvyšším súdom, legalizovanou stranou Kotleba-ĽSNS, ale to by znamenalo otvorenie a úpravu Ústavy SR, počnúc jej preambulou, a Článku 1 Prvej Hlavy dnes platnej ústavy (citovaný vyššie).

Nie som si ani istý ani, či autorka článku zbytočne “paranoidne” nefabuluje, ale: o indoktrinácii žiactva základného školstva a žiakov aj cirkevných škôl, ľudsko-právnym a hodnotovým liberalizmom, pod legálnym krytím boja proti extrémizmu a informačným hrozbám (info, dezinfo, hoaxy, fake news) v rámci hybridnej vojny vo verejnom digitálnom mediálnom priestore, mám podobné informácie a poznatky… (nefabuluje).
Veselo sa ideológiami a politikami (ideologizácia a politikárčenie) porušuje aj akademická pôda, v jej definícii a štatúte ideologickej a politickej neutrality; prienik ideologických a politikárčiacich mimovládok a pochybných samozvaných subjektov vzdelávania a výchovy (aj zahraničných agentov) na pôdu základných a stredných škôl, aj vo vyučovacom čase, s ich propagandou, je tiež úplne bežný…
Poverená inšpektorka Kalmarová: https://www.hlavnespravy.sk/hlavna-skolska-inspektorka-kalmarova-co-tvori-kostru-liberalnej-demokracie-nie-je-prirodzenou-hodnotovou-vybavou-mladych-ludi/982366
Zodpovednosť za stav vecí verejných, vzdelávanie a výchovu detí a mládeže na Slovensku nesie vláda, nie kadejaké „sorosovské“ zahraničie, a ak je vláda voči svojmu ministerstvu školstva nečinná, plné základné ľudské právo za obsahy vzdelávania a výchovy detí a mladistvých, v opore o právo na dobre informovaný súhlas a aplikáciu práva na výhradu vo svedomí, nesú ich zákonní zástupcovia; učiteľská obec je často “vrtená” spravidla momentálne „silnejším psom“. Tomu sa nevyhol a nevyhne žiadny učiteľ/ka v žiadnom režime.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?