Publikované: 10.07.2016

Pár „mimovedeckých“ poznámok k pojmu normalita

Psychológia a psychiatria vo svojej histórii vždy mali aj dnes majú problém so svojou neutralitou. Ukážkou je aj pozadie a okolnosti príbehu odstránenia homosexuality ako psychickej poruchy zo zoznamu psychiatrických diagnóz, celkom zo zoznamu chorôb WHO a postupnej emancipácie, oslobodzovania, salámovou metódou a úskokmi získavaných práv a nadpráv skupín osôb v rámci LGBTIQ…

Tieto ľahko zneužiteľné humánne vedy boli a tiež sú politicky podozrivé, o čom svedčia aj príklady zneužitia psychiatrie na politické účely a objednávku pri likvidácii oponentov a vnútorných nepriateľov režimu.

Na mieste je a všeobecne odporúčam ostražitosť, čo nemusí byť hneď celková generálna nedôvera. Ak mám so sebou problém, budem ho hľadať prednostne (!) v sebe, nie u psychológa a psychiatra a tých si ponechám ako krajnú zálohu. V možnosti (dobré vedieť…).
Psychológovia a psychiatri sú predsa tiež ľudia: často majú problémy sami so sebou a vlastným životom, tak prečo by som mal byť otravný a zaťažovať ich ešte aj (navyše) svojimi…
Verte, že garantom dobrej duševnej kondície a najlepšou prevenciou i liekom sú správna životospráva, racionalita, gramotnosť a sebakontrola.
Slabšie typy s chabou vôľou majú spravidla smolu.
Návšteva poradenského psychológa uškodiť nemusí, riziko rastie v prostredí klinickej psychológie, tobôž psychiatrie.
Fakt: exponeciálny rast rôznych akútnych a chronických psychických stavov od ľahkých k závažným a trvalým poškodeniam ľudskej psychiky.

Humánne psychické procesy, ich zdroj, pôvod a podstata, nie sú ani dodnes generálne spoľahlivo objasnené: poznačené sú konfliktom a metodologickým voluntarizmom aj na pozadí svetonázoru, teda, prístupom „zhora“ verzus „zdola“. Dôsledok: Ideológia, pretavená do ľavicových a pravicových politík.
Nerozhoduje len odlišnosť prístupov (metóda a hypotéza) ale aj fakt, že studenú vojnu viedli medzi sebou východná a západná veda, pričom jej následkami je aj v postkomunistickej časti EÚ poznačená dnes už údajne slobodná (liberálna) veda; prím má tzv. gender mainstream. Aj post novembroví nástupcovia marxisticko-leninskej vedy vedia, o čom je reč, lebo mnohí z nich po roku 1989 „nežne čistili“ aj akademickú pôdu…
Na dôvažok: Ak by Darwin tušil, čo Gregor Mendel, zakladateľ genetiky, vyvádza v Brne, jeho teória aj o pôvode človeka by mala prinajmenšom iné obsahy (…) a dnes evolucionistov straší Darwinova čierna skrinka plná ďalej už neredukovateľných biologických systémov, ktoré nemohli vzniknúť evolučným vývojom…

Hnacou silou aj „vedeckého“ gender mainstreamingu je už čoraz viac známa ateistická veda neo marxizmu a ideológia novej ľavice. Boom zaznamenala v šeťdesiatych rokoch minulého stor. kritikou marxizmu-leninizmu protagonistami Frankfurtskej školy.
A vieme, kto a čo je zdrojom ľavicového radikalizmu a extrémizmu, kto brojí proti údajnému neonacizmu a neofašizmu, klame telom a tvári sa, že nie je…

Koncom šesťdesiatych rokov sa formujúce LGBT (…) hnutie na vlastnej ceste za slobodou a emancipáciou a právami odmietlo dokonca Freuda, Junga a Adlera (psychoanalýzu, hlbinnú aj individuálnu psychológiu): Adler za hlavnú hybnú silu sebauplatnenia a boja o moc nepovažoval sexualitu ale agresivitu. Následný konflikt medzi nárokmi na uznanie v spoločnosti a strachu z neúspechu bol podľa Adlera zdrojom komplexov a následných neuróz a depresií. Úlohou terapeuta teda podľa jeho názoru bolo tento konflikt oslabiť (racionalizácia neúspechov, zvyšovanie sebavedomia a pod.) Zdroj: Wikipedia
Jeho učenie si osvojila LGBTI loby…

Oba kroky predchádzal až extrémny tlak silnej homosexuálnej loby, najmä v USA, spojený s násilím a vyhrážkami (údajne aj psychickým terorom) protagonistom korektnej exaktnej vedy. Tento vietor do Európy vždy vanul (trendizmus aj súdny aktivizmus) od Sochy Slobody…

Americká asociácia psychiatrov (APA) so sídlom v NY odstránila homosexualitu zo zoznamu psychiatrických porúch (disorders) údajne v roku 1973 (?): úplne presné údaje sú odlišné v závislosti na kvalite a validite info zdrojov…
Homosexualita ako medicínska diagnóza bola vylúčená z desiatej edície Medzinárodnej klasifikácie chorôb Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) 1.1. 1993 (MKCH-10). Ostáva tu otázka: je trasgender choroba alebo porucha..?

Psychológia a psychiatria APA a WHO otvorili cestu k rozšírenej a organizovanej emancipácii ďalších porúch sexuality: LGBTIQ (…) ako normy, zodpovedajúcej súčasnému významu pojmu normalita.
Definičné pole normality je široké, jej hranice pohyblivé a nejasné, nadľahčene; od šialenstva k genialite, v priestore kde si medzi “normalitou a abnormalitou” a otázke, či genialita je-nie je mimo normu: mojim rodičom sa narodili dve deti, prvé zdravé a normálne, druhé geniálne. Po mojom, vraj ťažkom pôrode a prvom kriku, nám na našom dome údajne spadla strecha. Rodičia mi to do konca svojho života nevedeli zabudnúť: „Synu, ty si nám bol riadne drahý…“ Už najmenej trikrát mi nobelovku spred nosa uchmatol Jára da Cimrman. :-)

Vývoj normality v sexuológii a genderológii pokračuje ďalším normotvorným a “normalizačným” oddelením pohlavia (sexus) od rodu (gender).
Nové objavy pripomínajú sopku, ktorá svojou erupciou už zasypáva samú seba a heterosexualita, reprezentovaná pohlavím a rodom ako muž a žena sa v nich stráca a rozplýva ako ich rovnocenná súčasť.
Heterosexualita ako všeobecná, štandardná norma končí. Rovnako aj dva rody: mužský (maskulínny) a ženský (femínny).

Pekne a správne rodovo korektne pozdravujem všetkých normálnych a normálne (i ono, to), ale aj géniov (lexikálna jednotka génius má len mužský rodový pendant: dobrý tip pre jazykovedcov a jazykovedkyne JUĽS), ktorých a ktoré tiež pekne, úctivo, tiež zdravím.

P.S. V euro atlantickej civilizácii dnes už zrejme neexistuje jediná, úplne normálna ľudská bytosť…
Otázka: Ide o normálny stav, alebo..?
Fakt: Každá ľudská bytosť bola, je a bude, za štandardných, prírodných a prirodzených (normálnych) okolností vždy jedinečná, zvláštna, neopakovateľná a nenapodobiteľná…
Mám chuť dodať a dodávam (nič pre ateistov), ale to je úplne jedno (Darwin-ne-Darwin, Mendel-ne-Mendel): Zázrak stvorenia.
S týmto tvrdením sa dá súhlasiť aj nesúhlasiť, ale to je asi tak všetko, čo sa v tejto a v danej veci dá robiť…
Fakt.
Toto sa mi véééľmi lúbííí (už sa teším, ako si užijeme ako sa bude meniť výbava šatní, WC, kúpeľní, spŕch, tiež jazyk, ktorý stojí pred jeho zásadnou rekodifikáciou:
http://www.zemavek.sk/articles/view/rodovo-korektny-pozdrav-trva-tri-minuty
Rovnako pozdravujem úplne normálnu, ba, až geniálnu Európsku komisiu, rovnako aj národné parlamenty a Európsky parlament…
A svoj „garjačij privet“ posielam aj do Ruska…
A na Ukrajinu (západná sa “otvára svetu”: Pride Parade…)
A na stredný východ (Pride Parade prinesie mier…)
A do OSN (predsedom ľudsko-právneho výboru je moslim…)
A najmä domov…
Hmm…

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 6 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?