Publikované: 16.12.2015

Pár poznámok k Večeri s Havranom…

Politická korektnosť vo vzťahu k stavu Európskej únie bráni dávať veciam ich správne a pravé mená. Hraničí s autocenzúrou. Prijatenejšie sú eufemizmy a diplomatický jazyk.
RTVS sa v rámci publicistiky „zmáha“ len na jednu reláciu (Večera…) a ešte aj v mimo prime time (neskoro večer)!
Publicistická relácia Večera s Havranom je prakticky jedinou ponukou RTVS, čo je v porovnaní s reálne verejnoprávnou ČT (takmer úplne otvorená interaktivita s respondentmi a divákmi mnohých publicistických relácií na ČT24 a ČT1!) véééľmi málo… a na dôvažok, pánovi Mikovi (gen.riad. RTVS) vadí (znepokojuje ho…), že Slováci na Slovensku „chytajú“ čétéčka…
A k tomu: Hríbovu Lampu po konfliktoch s RTVS „prichýlila“ kresťanská TV NOE!?
Je „politická korektnosť“ dôvodom pre konflikt Večere s Radou RTVS a vysielanie a retransmisiu (pre jej nevyváženosť)? Ak mám za seba, neviem…
Popri počúvaní som sem-tam čosi-kamsi zapísal, to, čo zaujalo mňa a možno v skrátenej verzii (výťah) zaujme aj vás…
Patrik Ouředník si myslí, že Európska transcendencia je možná mimo teologický rámec. Lebo je sekulárna. Zrejme aj pre to, že náboženstvo nie je z tohto sveta… takže kresťanské náboženské hodnoty nemajú mať podiel na konštituovaní štátu a práva… vybavené. Ideme ďalej…
Eva Hoffman k nezvládnutiu multikulturalizmu v Európe: západné demokracie ani nemôžu zvládnuť otázky multikulturalizmu a extrémnych kultúrnych rozdielov – za daných okolností bez šance.
Áno, spoločenský ľudsko-právny diskurz je ekonomický a pragmatický. Nie humanistický. Ten, ako aj etika sa vytrácajú aj s vedy (aj pre istú ideológiu s „nepohodlnou“ výhradou vo svedomí…).
Osobitne súhlasím s pani Hoffman a jej prehovorom (záznam od 36. min.) v časti vzdelávanie a výchova a uvažujem podobne (opatrenia): je tu naliehavá potreba a nutnosť reformy vzdelávania v jeho humanistickej časti – posilnením výuky a vzdelávacieho diskurzu etiky, filozofie a náboženstva, v ich rôznosti a zdanlivom antagonizme, pretože etika má dva aspekty: pohľad „zhora“ a „zdola“, teda je sekulárna aj náboženská, a tie sa stretávajú v spoločnom priesečníku antického sekulárneho a kresťanského humanizmu (pôvodné zdroje európskych hodnôt: antické základy demokracie a židovsko-kresťanský dekalóg)!
Jediná výhrada: etika a filozofia áno, ale, ale nie už u desaťročných: občianska náuka (štátny program vzdelávania) je určená pre žiakov II. stupňa, teda, 5.-9. ročník ZŠ. A tam patrí aj začiatok výuky etiky, filozofie, teórie náboženstiev (primeranosť veku a kognitívnych schopností žiakov…).
Respondentka ako zlý príklad uvádza oddelený britský systém osobitného vzdelávania pre príslušníkov odlišných náboženstiev: odporuje princípom integrácie, sociálnej inklúzie a výchovy k vzájomnej náboženskej znášanlivosti a tolerancii, ktorý oddeleným vzdelávaním nepodporuje.
Deti rozličných náboženstiev sa majú „strešne“ stretávať na spoločných hodinách etiky, filozofie, základov svetskej demokracie i náboženstiev!
Aj na Slovensku je štátny program vzdelávania v časti: povinná voľba etika-náboženstvo nesprávny! Osobitné a oddelené vzdelávanie a výchova (náboženstvo-etika) je zdrojom náboženskej netolerancie a extrémizmu! Až potom treba konkrétnu, praktickú výuku akéhokoľvek náboženstva vytesniť zo štátnych škôl tam, kam patrí: do škôl cirkevných a na miesta, kde sa praktizuje konkrétne náboženstvo…
…a vytesniť aj akékoľvek náboženské prejavy z verejných priestorov do neverejných (!) ako súkromnú osobnú vec a osobné právo veriaceho akejkoľvek náboženskej konfesie (islam, kresťanstvo…).
Súhlasím s protestom Marine Le Pen (oslobodzujúci rozsudok spod obžaloby slniečkarskych mimovládok) voči verejnej modlitbe (náboženským prejavom) moslimov na verejnosti… ako zjavne slobodnú sekulárnu spoločnosť islamizujúci (!) kontext a podext (to isté platí aj vo veci verejného protestu moslimov na Letenskej pláni v Prahe…).
Pozoruhodné od 50. min.: „…maďarská, slovenská, česká, poľská kultúra nemajú žiadne styčné body až na jeden: spoločnú totalitnú minulosť.“ Ďalej: „nebezpečenstvo tkvie v tom, že demokracia historicky vyčerpala svoje možnosti a predstava demokracie je obmedzená takmer výlučne na spotrebiteľskú a pôžitkársku logiku… ako bezbolestný totalizmus báječného „slobodného“ sveta…“ a dodáva ako možnosť: „samo-rozloženie sa zvnútra“, bez prispenia vonkajšieho nepriateľa.
To isté sa týka aj spoločenského ľudsko-právneho diskurzu (ako súčasti demokracie). Náš slovenský prezident všetkých občanov Slovenska nás „ubezpečil“, že: „Ľudské práva nesmú byť nadradené  obchodným záujmom!“ https://www.youtube.com/watch?v=RVVPiCgmibM Fajn.
Nedostatok vnútornej disciplíny a zodpovednosti prináša úpadkovosť a dekadenciu, čo je neriešiteľný konflikt západnej demokracie a teórie individuálnych slobôd, lebo: „čím je spoločnosť humanistickejšia (a slobodnejšia), tým je úpadkovitejšia. To je slabosť demokracie…“
Pani Hoffman: „Ak je humanizmus považovaný za dekadentný, v tom prípade sme zabudli na jeho ideu, opustili sme ju…“
Európu musíme budovať ako reálne humanistickú, nie humánne odľudštenú. Vojnu vedieme najmä sami so sebou…
Naša identita každého občana každého štátu Európskej únie spočíva v osobnej sile, založenej na nesebeckej slobode, individualite a zodpovednosti.
Nie sebeckom individualizme, ktorý je len vojnou všetkých proti všetkým…
Len hedonistická demokracia (Havran) bez zmyslu pre mieru vecí a zodpovednosť, nie je to pravé „orechové“.
Pani Hoffman: Európa by sa mala viac pozitívne angažovať v globálnom svete so „súborom pravidiel pre humanitárnu zodpovednosť“.
Michnikovo: „Tie hodnoty, ktoré žijeme nedokonalým a hriešnym spôsobom (rozpor) je potrebné brániť, pretože nik nič lepšie nevymyslel…“ je lož. Vymyslel. Treba ich opustiť. Rovnako je lož Churchillovo (zmienil Michnik): „Demokracia je strašným a zhubným systémom. Nikto však nič lepšie nevymyslel.“ To je tiež lož, a hypnotizujúca (uspokojujúca) mantra, ktorú tiež treba opustiť. Podmienečná lož je aj Michnikova zmienka o súžití moslimov a s inými kultúrami a náboženstvami. Michnikove vyjadrenia sa mi vidia zmätené, eklektické a nesúrodé. Poľahky oponovateľné. Jediné, s čím plne súhlasím s Michnikom je, že spolužitie kultúr je možné len v právnych štátoch: „Kto chce žiť v Európe, musí sa naučiť rešpektovať európske pravidlá hry!“
Budúcnosť spoločnej Európy je v rovnom práve všetkých členských štátov EÚ, nie v práve (zjavne ekonomicky) silnejšieho: až potom  sú možné úvahy o postupnej integrácii. Bez rizík vzniku ďalšej diktatúry…
Európsky projekt je otvorený, štáty EÚ nemajú zatiaľ predestinovaný spoločný osud. Ten závisí od správania sa Bruselu. Vízia spoločnej budúcnosti Európskej únie je aktuálne vo vážnej kríze. Viera a nádej v humanizmus Európy a Európu samú, umierajú posledné…
Slovo treba meniť na skutky.
Ááaaa, však kto chce a nevidel, nech si pozrie, ak sa mu chce, celý záznam, aby si spojil do súvislého kontextu, čo som z neho „povytŕhal“…
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7865/82512

Poznámka: Na zlosť – keď píšem poznámky, nemôžem zároveň počúvať reláciu (vypínajú mi to)! RTVS na webe s množstvom technických a iných problémov s vyhľadávaním v archíve, čakaním na uloženie a použitie… bonbóniky…
…úžasné čétečka! Relácie sú súčasťou archívu ihneď použiteľné bezprostredne po ich odvysielaní…
No problem!

 

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?