Publikované: 06.04.2013

Pár stručných informácií o Slovensku

Slovensko je malebná a svetom stále nepoznaná krajina umiestnená hlboko vo vnútrozemí Európskeho kontinentu kde susedí s Maďarskom, Rakúskom, Českom, Poľskom a Ukrajinou. Napriek rozlohe 49 035 kilometrov štvorcových vyniká bohatou prírodou, vďaka ktorej oprávnene patrí k jedným z najkrajších kútov Európy. Celé územie Slovenskej republiky sa nachádza v miernom klimatickom pásme. Pre naše podnebie je charakteristické striedanie štyroch ročných období a premenlivosť počasia. Najteplejšie je v týchto podmienkach v mesiaci júl a najchladnejšie je v mesiaci január. Medzi Dunajom a Tatrami, Záhorím a Vihorlatomnájdeme veľké i malé horstvo, šíre roviny, hlboké jaskyne, bralá, riečne riavy i močaristé nivy.

Územie Slovenska vypĺňajú zväčša Karpaty. Súčasťou Karpát na severe krajiny sú naše jediné a v Európe najmenšie veľhory Vysoké Tatry, ktoré vo svojom najvyššom bode dosahujú výšku 2655 metrov nad morom. Na juhu územia sa nachádzajú nížiny Panónskej panvy.  Pri rieke Dunaj sa nachádza Podunajská pahorkatina, ktorá je najrozsiahlejšou rovinou a zároveň najrozsiahlejšou pahorkatinou na Slovensku. Karpaty nám okrem hôr prinášajú takmer všetky slovenské rieky, ktorých vody rýchlo odtekajú z krajiny za hranice. Najvýznamnejšou z nich je rieka Váh. Slovenskom pretekajú, alebo u nás pramenia ďalšie rieky ako Dunaj, Morava, Hron, Hornád a ďalšie. Väčšina odteká Dunajom do Čierneho mora. Slovensko sa nachádza v pásme zmiešaných lesov. Vegetácia sa mení so stúpajúcou nadmorskou výškou od dubových lesov až po alpínske lúky. Tieto prírodné pomery sú domovom pre rôzne druhy živočíchov ako jarabica, bažant, králik, hraboš, drop, medveď, diviak, líška, jeleň, kamzík, svišť a ďalšie. Vody a močiare obývajú pstruh, kapor, ropucha, skokan, volavka a ďalšie.

Na Slovensku sa nachádza 136 mestských a takmer 2800 vidieckych sídel v ktorých žije 5,4 milióna obyvateľov. Najviac sídel sa ich sústreďuje v západnejšej polovici krajiny. Sídla, respektíve krajina je rozdelená na 8 krajov a 79 okresov. Najviac obyvateľov žije v hlavnom meste Bratislava kde počet dosahuje takmer pol milióna. Hneď za ňu sa radí mesto Košice kde žije štvrť milióna obyvateľov. V týchto dvoch mestách žije 13% celej populácie krajiny. Hustota obyvateľstva je viac ako 100 obyvateľov na km2. Obyvateľstvo je prevažne slovenskej národnosti, žijú tu však aj menšiny ako maďarská, rómska, česká a ďalšie. Slovenský národ sa dá charakterizovať ako veriaci. Najväčšia skupina sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi ďalej nasleduje evanjelická, grekokatolícka a ďalšie.

Slovensko za posledné roky dosiahlo obrovské úspechy a to vstupom do významných svetových spoločenstiev a organizácii ako Európska Únia, Nato, OECD, eurozóna a ďalšie. Tie ovplyvňujú ekonomiku a hospodárstvo každej krajiny, ktorá je členom. Slovensko je však stále tou krajinou, ktorá sa rozvíja a spamätáva z nie najblaženejšej minulosti. I keď niektoré regióny sa postupne približujú úrovňou k tým západoeurópskym, väčšina však stále zaostáva.

Na Slovensku je veľmi dobre rozvinutý priemysel, ale aj poľnohospodárstvo. Slovensko je v oblasti priemyslu v celosvetovom meradle veľmocou v automobilovom priemysle a to vďaka počtu vyrobených vozidiel na 1000 obyvateľov. Zaslúžili sa o to 3 automobilky Volkswagen, PSA – Peugeot-Citroen a KIA. Medzi najvýznamnejšie a najväčšie podniky v našej krajine patria bezprostredne oceliarne US Steel Košice a rafinéria Slovnaft v Bratislave.

Veľký vplyv na rozvoj ekonomiky a hospodárstva má dopravná infraštruktúra, ktorá je na našom území stále mierne poddimenzovaná. Sieť diaľnic je malá a je nutné ju rozširovať z dôvodu, že cez Slovensko prechádzajú dôležité európske dopravné tepny, ale aj kvôli narastajúcemu počtu vozidiel na cestách. Na Slovensku je rozvinutá aj letecká doprava a to vďaka letiskám v Bratislave, Košiciach a Poprade. Železničná doprava má síce rozsiahlu sieť tratí no kvalitou však železnice všeobecne zaostávajú. Lodná doprava je na našom území rozvinutá hlavne na rieke Dunaj. Ide však o najmenej rozvinutý druh dopravy u nás, keďže Slovensko nie je prímorským štátom.

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?