Publikované: 03.12.2020

Patová situácia

Ústavný súd nemá ústavnú kompetenciu posudzovať súlad vládnych uznesení s ústavou, pretože tie sú vo výlučnej kompetencii vlády.
Trocha teórie a vzdelania nikoho nezabije. Lebo len dobre vzdelaná spoločnosť sa môže stať občianskou spoločnosťou, schopnou a spôsobilou podieľať sa na správe vecí verejných a spoločných, a byť dobre spravovanou spoločnosťou. K veci (časť vláda a ústavný súd):Čl. 120 ods. 1 Ústavy SR: Na vykonanie zákona a v jeho medziach môže vláda vydávať nariadenia. Vláda sa môže dohodnúť na uznesení, ktorým ale nemôže smerom k občanom vyhlásiť nič. Ústava takú právnu entitu a formu nepozná.
Vláda môže vydávať vládne vyhlášky (VV) a nariadenia ako všeobecne záväzné nariadenia (VZN) a predpisy (VZP)
.
Uznesením vlády SR č. 587 zo dňa 30.9.2020, o vyhlásení núdzového stavu v Slovenskej republike, nebol vyhlásený núdzový stav v Slovenskej republike.
Uznesenie vlády nie je všeobecne záväzný právny predpis.
Vláda sa môže uznesením dohodnúť na vydaní nariadenia vlády.
Uznesenie vlády o núdzovom stave právne a z ústavy nulitný akt.
Na nepráve nemožno založiť právo.

Vláda a ústavný súd môžu konať len to, čo im umožňuje ústava zákon (ústavný zákon).
Ústavný súd
posudzuje súlad zákonov, ústavných zákonov a ostatných predpisov s ústavou. Podľa Čl. 129 odsek 6 nemôže preskúmať uznesenie vlády o vyhlásení núdzového stavu podľa Zákona č. 227/2002Zb. časť núdzový stav.
S poukazom na § 56 ods. 2 písm. a) Zákona č. 314/2018 Zb. o ústavnom súde je návrh generálneho prokurátora a poslancov vo veci ústavnosti núdzového stavu ústavným súdom nepreskúmateľný pre neexistujúcu kompetenciu ústavného súdu, aj v opore o § 1a Z. č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy: „Uznesenie vlády nepodlieha preskúmaniu súdom.“
Vláda sa ústavným zákonom chystá odobrať kompetencie hlave štátu aj ústavnému súdu. Ak dnes platí, že nielen zákon ale aj ústavný zákon môžu byť protiústavné, čo bývajú v časti alebo v celku (podľa pars pro toto a totum pro parte), obmedzením práva veta prezidentky a práva preskúmať zákon a ústavný zákon a ich súlad s ústavou, už potenciálne platiť nemusí…
Lapsus zákona o odoberaní profesorských titulov prezidentkou: Hlava štátu podľa platnej Ústavy vysokoškolských profesorov vymenúva, ale neodvoláva.
Vládna koalícia svojou neodbornosťou a amatérizmom, ale žiaľ aj vedome a úmyselne, otvára hmotné jadro Ústavy, ktorým je v prvom rade Listina základných ľudských práv a slobôd a v druhom kompetencie ústavného súdu.
Ústavný súd si “privlastňuje” kompetencie ktoré má: Právo posudzovať ústavné zákony a ich súlad s Ústavou SR. Hmm…
Vysvetlivka: Ústavné zákony sú porovnateľné s dodatkami Ústavy USA. Menia a dopĺňajú ústavu. Rozumej: Ľudské práva a slobody. Nesmú ich ale odoberať. Podobne ako pri inštitúte referenda: Nesmú ním byť odoberané alebo obmedzované ľuské práva a slobody dané Všeobecnou deklaráciou, Listinou a Chartou práv EÚ…
Premiér a koalícia prípad od prípadu si robia čo chcú. Likvidujú slovenskú štátnosť a právny štát založený Ústavou SR.
Žiadam o urýchlené predčasné voľby.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+5 skóre, 5 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?