Publikované: 18.05.2016

Petícia pre najlepší záujem nútene odoberaných detí

Nekorektné, zdĺhavé a bolestné dôsledky násilného a netransparentného odoberania detí v Nórsku a UK a svojvôľa vo veciach umiestnenia detí do novej náhradnej starostlivosti alebo na adopcie, a ďalšie, mnohé a dôvodné pochybnosti o oprávnenosti pre odoberanie detí ich biologickým rodičom, následný rozvrat manželstiev a doživotné následky pre dotknutých rodičov a ich deti, by v slobodnej a demokratickej Európskej únii, ktorá denne do hláv svojim občanom tlačí kaleráby ľudských práv, by malo byť absolútne neprípustné!
A ide práve a prednostne o základné ľudské práva detí, o práva ktorých, pri ich odoberaní vraj má ísť, a len o ne vraj aj ide!

Konanie nórskeho Barnevernet vzbudzuje dôvodné konšpirácie, pretože tento, na nórskej vláde nezávislý orgán, pácha bezprecedentné násilie na deťoch a ich rodičoch a jeho výsledky (štatistiky a popis faktov) ho stavajú do svetla zločineckej organizácie obchodujúcej s deťmi, s veľmi temným pozadím aj vo veciach adopcií detí…

Dôvodné podozrenie z obchodovania s deťmi vzbudzuje aj konanie MPSVaR a Odbor medzinárodno-právnej ochrany detí, vo veciach nápadne podozrivého množstva cezhraničných adopcií (dominuje Taliansko, všetky prípady nie sú riadne a úplne zdokumentované, chýbajú správy o živote detí po adopciách…).
Myslíte si, že toto sa stalo v Nórsku alebo v Anglicku? Stalo sa to v piatok 13. mája 2016 na základnej škole v obci Brehy (Žarnovica), na Slovensku:

http://www.cas.sk/clanok/401655/zabery-ktore-trhaju-srdce-drasticke-odobratie-chlapca-z-vyucovania-minuta-po-minute/

http://monikakozelova.blog.sme.sk/c/418647/maleho-prvacika-nasilim-odvliekla-socialka-rovno-z-triedy.html

https://www.facebook.com/stopjuvenilnejjusticii

Dobrý deň, súdny výkon rozhodnutia k odobratiu prváka Mareka Greguša priamo z triedy:

   
Na Slovensku pribúda sofistikované prenasledovanie matiek, ale aj otcov detskými psychológmi, prokurátormi a políciou, a následne aj „nenápadné“ odoberanie ich detí.
Štát prostredníctvom svojej exekutívy flagrantne porušil a poškodil ľudské práva detí a ich učiteľky tým, nešetrným spôsobom vážne narušil priebeh vyučovacieho procesu.
Konanie juvenilnej „služby”, výkonu súdneho rozhodnutia, je na súdnu a ústavnú žalobu, prípadne aj žalobu na ESĽP v Štrasburgu, pre porušenie práv dieťaťa (Dohovor o právach dieťaťa).
Konanie nekompetentného súdneho úradníka, pasívnej kolíznej opatrovníčky a celá atmosféra v triede, pripomínala praktiky gestapa.

http://tv.hnonline.sk/aktualne-videa/664678-socialka-odviedla-maleho-chlapca-z-triedy-pust-ma-krical-s-placom-poslankyne-zasiahnu

Medzinárodné dôsledky, ktoré zamestnávajú ministerstvá zahraničných vecí , vlády a prezidentov dotknutých štátov, stovky sťažností a petícií, adresovaných Európskemu parlamentu, vedú k dobrým dôvodom, aby sa otázkami tzv. juvenilnej justície s cezhraničným aspektom, zaoberala Európska únia na svojich najvyšších úrovniach a po rokoch stresu a sĺz dotknutých rodín, rodičov a ich detí, prijala primerané a účinné opatrenia.
Cieľom tejto petície je zriadenie centrálneho informačného, koordinačného a dohliadajúceho orgánu v rámci EÚ, ktorý by sledoval, kontroloval a zaisťoval dodržiavanie Dohovoru o právach dieťaťa vždy len súlade s najlepšími záujmami dieťaťa:
https://www.unicef.sk/dokumenty/materialy-na-stiahnutie/advocacy/dohovor_o_pravach_dietata.pdf
http://www.detskyombudsman.sk/dohovor-o-pravach-dietata

Ak členské štáty EÚ nebudú vzájomne spolupracovať a chrániť najlepší záujem detí v rámci súdnych konaní, majúcich cezhraničný aspekt, doplatia na to deti:
“Je potrebné viac spolupráce v rodinných veciach s cezhraničnými aspektmi. Naším cieľom nie je zaviesť jednotnú predstavu o tom, ako zvládnuť rodinné konflikty alebo zaoberať sa otázkami starostlivosti o deti alebo ich výchovy, ale zaistiť, aby sloboda pohybu osôb v rámci EÚ fungovala aj v praxi, ktorá sa vzťahuje aj na rodinné záležitosti…“, povedala Cecilia Wikström (ALDE, SE), predsedníčka výboru pre petície Európskeho parlamentu, ktorý EP predložil svoju rezolúciu potom, čo dostal už stovky petícií a sťažností na rôzne prípady, ktoré sa týkajú detí z celej EÚ…
V texte rezolúcie poslanci odporúčajú vyplnenie medzier v nariadení Brusel II. na rodinné právo, pred jeho nadchádzajúcou revíziou.
Parlament chce, aby členské štáty EÚ vymenovali špecializované senáty v rámci rodinných súdov alebo cezhraničných mediačných orgánov, ktoré by v cezhraničných prípadoch konali rýchlo, šetrne a bezbolestne pre všetky strany súdneho konania, obzvlášť pre súdnym konaním a rozhodnutím dotknuté deti.
Tieto prípady zahŕňajú obzvlášť širokú škálu scenárov násilného odoberania detí rodičom a ich nového umiestňovania do opatery iných subjektov, v rámci iného členského štátu EÚ, než je štátna príslušnosť a národnosť detí a rodičov.
Poslanci žiadajú členské štáty, aby zlepšili svoju právnu spoluprácu a Európsku komisiu o pomoc pri poskytovaní jasných informácií pre všetkých občanov EÚ,  týkajúcich sa súdneho konania a práv rodičov rôznych krajín EÚ.
Parlament tiež zdôrazňuje, že deti dotknuté cezhraničnými rodinnými spormi,  majú právo udržiavať pravidelný a priamy kontakt s rodičmi, ak to pre ne nie je škodlivé.
Za týmto účelom by štáty EÚ mali zaručiť rodičom odobratých detí právo na pravidelné návštevy svojich detí, a zároveň v komunikácii s deťmi právo na rodný jazyk.
Členské štáty EÚ by mali stanoviť pravidlá, ktoré zabezpečia, že rozhodnutia o adopcii by boli uznané ostatnými členskými štátmi EÚ, aby sa vylúčili možné byrokratické komplikácie.
V prípade súdom odobratých súrodencov nesmie byť bránené ich vzájomnému styku po ich odobratí a rozdelení.
Každé odobraté dieťa má mať aj právo udržiavať kontakt so svojim pôvodným rodným kultúrnym prostredím a právo používať svoj materinský jazyk.
Petícia:
https://www.change.org/p/eu-parliament-abolish-adoptions-without-parental-consent/u/16460396?tk=ZUJNt2XAnHsyZO8i14nJGYC0UoEIoQDUZPNY00SatSo&utm_source=petition_update&utm_medium=email

     

 

 

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?