Publikované: 06.09.2019

Petícia proti návrhu novely zákona o neprijímaní neočkovaných detí do predškolských zariadení

Preambula a petit občianskej petície vyjadruje nesúhlas s návrhom zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a podľa ktorého, by do predškolských zariadení, mohli byť prijaté len zaočkované deti.

Benefity očkovania môžu skrývať priame alebo skryté hrozby. Odbornými štúdiami nie je jednoznačne vyvrátené riziko komplikácií a nežiaducich vedľajších účinkov očkovania.
Hoc sú poškodenia detí očkovaním zriedkavé, a benefity očkovania prevažujú, riešenie poškodení konzekvenciami (liečenie) a odškodnením, je podstate veci a spoločenskému záujmu na verejnom zdraví podružné…
Ľudsko-právne ide o stret a konflikt záujmov
a/ právo na súkromie,
b/ výhrada vo svedomí,
c/ zodpovednosť rodiča za maloleté dieťa,
c/ verejné zdravie.
https://dennikn.sk/700712/ustavny-sud-uz-raz-povedal-ze-v-pripade-ockovania-ide-pravo-na-sukromie-bokom/
Český ústavný súd umožnil výnimku v prípade základného ľudského práva na výhradu vo svedomí, ktorá sa týka náboženskej viery a slobody.
https://www.peticie.com/peticia_proti_navrhu_novely_zakona__3552007_o_neprijimani_neokovanych_deti_do_predkolskych_zariadeni?fbclid=IwAR1a-9LxSUtCcbBL1WdUkcTrSfv7xoNL_7Nksas-XIqrTYy5aiUc5-R9LUU
Charta práv pacienta hovorí o dobre informovanom súhlase. Hippokratova prísaha o povinnosti lekárov liečiť, nie zabíjať.
Čo ak rodičia ani po podaní informácie o účele očkovania odmietnu podrobiť svoje dieťa očkovaniu?
Pokuty alebo iné nástroje na dosiahnutie účelu a prekonania nesúhlasného odporu, nezáujmu a odmietnutia, sú sporné nielen ich nevymáhateľnosťou z prostredia sociálne, mentálne a ekonomicky slabších skupín a sociálne vylúčených rómskych spoločenstiev a komunít.
Ide o formu násilia zo zákona. Z istého možného uhla pohľadu, každý zákon, aj v súlade s ústavou, na komsi pácha násilie.
Autori petície považujú zákon o povinnom očkovaní za diskriminačný, v rozpore s princípom rovnosti a rovnakého prístupu k vzdelaniu (rovnaké zaobchádzanie).
Záujem na verejnom zdraví spoločnosti je ale nadradený osobnému záujmu jednotlivých osôb. Sleduje princíp rovnosti a rovnakého prístupu k vzdelaniu a rovnaké zaobchádzanie. Účelom zákona je práve nastolenie princípu rovnakého zaobchádzania.
Ak trieda, škola, ochorie, je po rovnosti a rovnakom prístupe k vzdelaniu. Nastupuje princíp rovnakého zaobchádzania zatvorením školy na dobu neurčitú.
V prípadoch, hodných osobitného spoločenského zreteľa a celo spoločenského významu, je možné v súlade s Listinou a medzinárodno-právnymi dokumentmi, ústavou a zákonom, obmedziť osobné slobody a práva občanov podľa princípu rovnakého zaobchádzania prikázaním všeobecnej povinnosti.
Judikatúra vo veci povinného očkovania detí:
http://www.ulclegal.com/sk/bulletin-pro-bono/2014/05/5249-judikatura-vo-veci-povinneho-ockovania-dietata
Zákon o povinnom očkovaní je aj v súlade s názorom Európskeho súdu pre ľudské práva.
Petíciu zdieľam vo verejnom spoločenskom záujme na verejnom zdraví spoločnosti aj v čase prípravy povinného prípravného pred primárneho vzdelávania detí predškolského veku.
Petícia môže a mala by podnietiť a posilniť verejnú spoločenskú diskusiu aj formou brainstorming, čo v preklade znamená: „Každý dobrý nápad je aktívnou občianskou spoločnosťou vítaný.“
Mal by byť vítaný aj zákonodarnou mocou.  (https://slovnik.aktuality.sk/preklad/p/?q=brainstorm)
Premýšľajte a svoje návrhy uveďte v petícii k svojmu prípadnému podpisu.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

P.S. Ústavne a ľudsko-právne môže byť zákon o povinných koncesionárskych poplatkoch (takzvaný „zástrčkový zákon“) pochybný a ľudsko-právne nedôvodný, lebo má ísť nie o povinnú ale len dobrovoľnú zmluvu občana so štátom. Koncesionárske poplatky pre RTVS sú ale povinnejšie, než pitná voda v každej domácnosti. Má zjavne bližšie k základným ľudským právam, než pre občanov nepovinné vysielanie RTVS. Tieň Orwella a Veľkého Brata pod false flag krytia ústavným právom na informácie. Zatiaľ otvorený internet je dnes už viac, než RTVS.

Len tak mimochodom k petícii a zákonu: Ak budú do škôlky prijaté všetky deti, aj so zvyškom nezaočkovaných, nemalo by dôjsť k ich incidencii vo veľkom rozsahu. Hmm…
Byť zákonodarným zborom, zákon (povinnosť, násilie, represia) si premyslím.

 

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?