Publikované: 03.04.2023

Petícia za zmenu

Petícia HLAS-SD nie je občianska ale petícia „zhora“ porovnateľná s petíciou SMER-SD za referendum o skrátení volebného obdobia. Porovnanie so vznikom viacerých politických subjektov nie ako politickej objednávky občiankou spoločnosťou (zdola) ale vnútenie politickej objednávky politickými subjektmi osebe zhora. Prezentácia petície tu.

Obe petície osebe (an sich) neboli ľudovou iniciatívou „zdola“, čo je dôkaz občianskej a politickej nespôsobilosti občianstva a voličstva uchopiť moc do svojich rúk v súlade s deklaratórnym vyhlásením dikcie prvej časti vety Čl. 2 (1) Ústavy: „Štátna moc pochádza od občanov“.

K trom petičným požiadavkám: 1. Súhlas; 2. Súhlas; 3. Súhlas, s výhradou: Nami volené zastupiteľstvá na parlamentnej a komunálnych úrovniach sú našimi zamestnancami, platenými zo štátnych zdrojov. Petičná otázka zakladá otvorenie zákona o platoch poslancov, primátorov a starostov v celom rozsahu pôsobnosti zákona.
Hoops! Politický subjekt Hlas-SD populistickou petícou
www.petiaciazazmenu.sk, ktorá s petíciou SMERU nie je občianskou ale petíciou politického subjektu, majúca validitu nosného politického programu, zvýši volebný potenciál HLASU tak, ako strane SMER-SD, ktorý tiež nemá v úmysle meniť postavenie politických subjektov v systéme, teda svoje, rovnako ako HLAS a ostatné parlamentné a mimoparlamentné politické strany a hnutia. HLAS petíciou ostáva v komfortnej zóne platného politického systému.

Pod reálnou zmenou systému rozumiem zmenu postavenia politických subjektov v systéme, volebný zákon a sfunkčnenie demokracie zavedením rovnakého zaobchádzania s  Čl. 2 (1) „Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo“ v časti priamo a to zmenou názvu Čl. 93 Referendum na Ľudové hlasovanie prostredníctvom obligatórneho, fakultatívneho referenda a plebiscitu.

Ide o nevyhnutne potrebné akútne zmeny, ktoré pripravia cestu k reálne demokratickým a slobodným voľbám a ďalším potrebným zmenám ústavy, ktorá musí byť ratifikovaná obligatórnym referendom. Fakultatívne referendum taxatívne vymenuje možnosti vykonania referend podľa Čl. 93 odsek (2) „Referendom sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu.“ Plebiscit znamená ľudové hlasovanie s charakterom názoru a odporúčania vo vzťahu k predmetu plebiscitu, na rozdiel od obligatórneho a fakultatívneho referenda s priamym, v prípade plebiscitu bez priameho právneho účinku.

Od 15. decembra konca minulého roka, po páde vlády, všetky verejné vyhlásenia a mediálne debaty politických subjektov a jednotlivcov, nie sú ničím iným len najdlhšia predvolebná kampaň, akú Slovensko po dobu svojej samostatnej existencie poznalo.

Ste ovce. Bez politických subjektov sa samé neviete pohnúť ani o krok. Ste na nich závislé. Ako občiansky verejne aktívny nevolič od prvého kola prezidentských volieb, z dôvodu oponentúry voči súčasnému politickému systému, bol som hlasovateľom a dal som svoje ÁNO Ficovmu občianskemu referendu a dám svoj hlas aj pod Pelleho petíciu. Za daných systémových okolností iné riešenie, než zmenu systému nevidím a nemám. Zoščenkov kolotoč beží ďalej. Nemá ho kto vypnúť.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

  • SlabéVýborné (Nikto nehlasoval)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?