Publikované: 30.07.2014

Plán Ruska na najbližších 10 rokov.

Sergej Glazjev, poradca prezidenta a akademik Ruskej akadémie vied, zverejnil veľmi závažnú štúdiu o súčasnej geopolitickej situácii Ruska. V tejto stati sú pomenované pravými menami všetky veci, ktoré do poslednej chvíle neboli zverejnené mimo múru kabinetov. Glazjev najmä podrobne vysvetľuje, aké príčiny vedú USA k snahe rozvrátiť našu zem, a predkladá plán, ktorého naplnenie umožní Rusku ochrániť sa pred touto hrozbou.

Vrelo odporúčam stráviť hodinu alebo dve času a prečítať si pozorne celý článok Sergeja Glazjeva.

Posledné kroky Kremľa dovoľujú predpokladať, že predovšetkým na základe rozpracovania tejto stati bude vypracovaná stratégia rozvoja Ruska v najbližších 10 rokoch.

Krátko naznačím aspoň základné tézy preto, aby som presvedčil tých, ktorí nie sú ochotní stráviť čas pozorným štúdiom pôvodného textu. Prosím, venujte pozornosť okolnosti, že stať budem predkladať v heslách: bez argumentačného kontextu, bez grafov a bez odkazov k iným materiálom. Všetky podrobnosti však môžete nájsť v pôvodnom texte http://worldcrisis.ru/crisis/1584472

Za udalosťami na Ukrajine stojí USA – to je jediná sila, ktorá má prospech z eskalácie konfliktu.

USA dúfajú, že vďaka veľkej vojne v Európe úspešne prejdú prebiehajúcou krízou a tak budú môcť nastúpiť novú dlhú vlnu hospodárskeho rastu.

Existujú tri možné scenáre udalostí v strednodobej perspektíve.

 • Optimistický scenár – riadená a pre všetky krajiny vzájomne výhodná svetová globalizácia – čo je v súčasnej dobe málo pravdepodobné. Americké elity k tomu nie sú pripravené, pretože to bude znamenať stratu ich vedúceho svetového postavenia.
 • Katastrofický scenár – krach anglosaského finančného systému a rozpad sveta na rad do seba uzavretých hospodárskych oblastí – celkom dobre možný scenár. V prípade realizácie takéhoto scenára najsilnejšie bude strádať “zlatá miliarda” tým, že stratí možnosť využívať zdroje zvyšných šiestich miliárd obyvateľov Zeme.
 • Inerciálny scenár – zachovanie súčasného poriadku vecí na účet požieranie “periférnych” krajín – a samozrejme predovšetkým v rámci tohto scenára prebiehajú americké akcie na Ukrajine.

Liberálne ideológie teraz vytvára riziká planetárneho merítka.

Koncentrovaný kapitál pracuje vo vlastnom záujme – a tieto záujmy často vyžadujú korisť a zničenie celých národov. Pritom, čo je závažné, liberálna politika škodí aj samotným Spojeným štátom: pravicové kruhy USA konajú často na škodu Ameriky a Američanov.

Stratégia USA v oblasti svetovej dominancie je veľmi prostá: dominujú naraz vo všetkých možných oblastiach, počnúc oblasťou finančnou a vojenskou. Znamená to svojho druhu uzavretý kruh.

Vojenská sila umožňuje Američanom zhromaždiť z celého sveta tzv dolárovú nadvládu – tlačenie dolárov sami sebe, čím devalvujú majetok iných krajín. Získané doláre sú potom často vynakladajú na nákup vedcov z celého sveta a na vývoj nových technológií. Nové technológie Američanom umožňujú posilňovať svoju vojenskú prevahu a spolu s pretláčaním voľného trhu – katastrofálneho pre ostatné krajiny – ešte získavajú nové zdroje.

V súčasnej dobe stratégia globálnej dominancie USA prakticky prestala fungovať.
Krajiny BRICS sú síce menej rozvinuté ako USA, ale majú 10x viac obyvateľov ako USA. Krajiny BRICS nemajú potrebu míňať ohromné sumy na zbrojenie a okrem toho sa nachádzajú vo výhodnej situácii “dobiehajúcich” a tým pádom môžu nie vyvíjať nové technológie, ale kopírovať ich. Podiel dolára na svetových výdavkoch sa tiež znižuje a čoskoro budú Američania nútení svoje vojenské a vedecké programy obmedziť.

Američania sa snažia dostať von z pasce pre nich známou cestou: rozpútanim globálnej vojny.

Použitím stratégie “riadeného chaosu” sa Američania snažia zapáliť sériu vojenských konfliktov po celom svete. “Diela” Američanov sme boli svedkami predovšetkým v severnej Afrike, Iraku, Sýrii a teraz na Ukrajine.

Prvá a druhá svetová vojna spôsobili ohromný odtok mozgov aj kapitálu z bojujúcej Európy do USA. Studená vojna a nasledujúce rozpad socialistického sektora poskytli Spojeným štátom stovky tisíc špecialistov, unikátne technológie, obrovské množstvo zdrojov a viac ako bilión dolárov čistého zisku. Američania profitujú aj zo súčasných konfliktov. Drancovanie múzeí, zabavovania majetkov, vývoz zlatých rezerv, získavania kontroly prírodnými zdrojmi … každá americká vojna je striktne “v pluse”.

Američania vedú vojny predovšetkým nepriamymi metódami – pomocou taktiky podplácanie a klamaniu vládnucich elít.

Spočiatku ustanovia nad miestnymi elitami kontrolu cestou vťahovanie politikov, biznismenov a perspektívnych predstaviteľov mládeže do zvláštnych vzťahov k USA. Potom USA spustía prostredníctvom “cudzích rúk” boj a tým, že postavia jedných proti druhým, dosahujú požadované ciele. Vojská NATO do diania vstupujú iba vtedy, ak sa týmito metódami nepodarí protivníka oslabiť do tej miery, že sa už nedokáže protiviť.

Západ sa cíti dostatočne silný na to, aby neplnil svoje povinnosti. To je jeho svojrázna vizitka. Tak bol napríklad podvedený Saddám Husajn, ktorému USA spočiatku dovolili napadnúť Kuvajt a ktorého USA potom ukážkovo potrestali. Tak bol oklamaný Janukovič, ktorého presvedčili nepoužívať silu len preto, aby ho potom donútili utiecť. Miloševič, Kaddáfí, … zoznam podvedených predstaviteľov je rozsiahly.

Bezprostredným cieľom Američanov na Ukrajine je odtrhnutie krajiny od Ruska. Avšak podpis asociačnej zmluvy s EÚ bol iba začiatkom rozsiahleho plánu.
Ďalej sa Američania snažia uvaliť proti Rusku rôzne sankcie: aby mohli zabrať pre seba aktíva v USA a aby dramaticky oslabili ekonomiku EÚ a tým ju zbavili možnosti konkurovať USA. V konečnom výsledku Spojené štáty plánujú získať plnú kontrolu nad EÚ i Ruskom a potom túto výhodu využiť v boji s Čínou – pričom Rusko chápu ako spurnú kolóniu a plánujú ju potrestať, zničiť ho a rozkúskovať do niekoľko súperiacich krajín. Dôležité je, že vo vojne, ktorú USA vedú na Ukrajine, nič nestrácajú. Sú na inom kontinente a z vojny získavajú len plusy.

Je možné odvrátiť globálnu vojnu v Európe? Áno, je to možné. K tomu je však potrebné zbaviť ukrajinských nacistov podpory zo strany USA.

Finančná pyramída amerického dlhu sa teraz drží z posledných síl a hrozí, že sa kedykoľvek zrúti. Ak hlavní veritelia USA hodia na trh dolárové rezervy a štátne dlhopisy, dolár padne. Pritom straty Ruska, Európy a Číny budú oveľa menšie ako z prípadnej svetovej vojny, ktorú Američania práve rozbiehajú. Ostatné oblasti vplyvu – zničenie proamerických mediálnych monopolov v Európe. Ak médiá v Európe budú podávať dva rôzne pohľady na aktuálne dianie, budú európski politici nútení konať nie v záujme USA, ale v záujme svojich krajín. Po zrútení dolárovej pyramídy nebudú môcť Američania financovať svoje vojenské základne v Nemecku a Japonsku a tieto krajiny, ktoré boli počas druhej svetovej vojny porazené, sa tak budú môcť vymaniť z moci Ameriky.

Počas posledných rokov Američania utrpeli niekoľko citeľných porážok.
Južné Osetsko, Sýria, Krym, … v týchto oblastiach Američania narazili na odpor a boli nútení ustúpiť. Ešte pár takých porážok a stratia vieru vo svoju neporaziteľnosť. Americkí oligarchovia nebudú riskovať, pokiaľ si nebudú istí, že vojna neprekročí na teritórium Ameriky.

Súčasná vojna v Donbase má dôležitý historický význam. Ak sa národnej domobrane podarí odraziť útok  junty, bude to znamenať kolaps obrazu USA ako neporaziteľnej superveľmoci. Američania to veľmi dobre pochopili, a tak použijú všetky možnosti na zapojenie Ruska do vojny s ukrajinskou armádou alebo zničenie východoukrajinského odporu. Rusko musí dať jasne najavo, že ak na Ukrajinu vstúpia vojská NATO, Rusko to bude chápať ako vyhlásenie vojny so všetkými vyplývajúcimi dôsledkami pre Spojené štáty a Európsku úniu.
Je potrebné vytvoriť svetovú protivojnovú koalíciu, ktorá sa môže postaviť americkej agresii.

Táto koalícia musí predložiť program ku stabilizácii globálnej ekonomiky a inštaláciu spravodlivého svetového poriadku, ktorý bude brať do úvahy záujmy všetkých krajín. Protivojnová koalície musí byť dostatočne pevná, aby vydržala odpor USA a G7, ktoré budú do konca bojovať za svoje právo vykrádať zdroje z iných oblastí našej planéty. Paradigma udržateľného rozvoja odmieta konfrontáciu a súťaženie ako motorov ekonomického rastu; skôr než investície do vojny predpokladá investície do vedy, medicíny a vzdelávania.

Americkí stratégovia teraz vsádzajú na zrútenie Ruska zvnútra stimulovaním vnútorných sociálnych a etnických konfliktov.

Najmä o tom svedčí vymenovanie neslávneho Johna Tefft za veľvyslanca.

Protivojnová koalície, o ktorej vytvorenie sa snaží Rusko na základe BRICS, by mala začať tým, že vytvorí univerzálny platobný systém, vybuduje ekvivalent západného bankového systému SWIFT a vytvoria si vlastné ratingové agentúry.
Vedúcej úlohy v koalícii sa bude musieť ujať Rusko, pretože iba ono má k tomu potrebnú vojenskú silu a autoritu. Okrem toho práve na Rusko je teraz vedený hlavný nápor Američanov.

Ekonomika Ruska musí byť zaštítená svetovým finančným trhom.

Predovšetkým musíme urobiť toto:

 • prístup k ťažbe nerastných surovín a k ďalším strategickým priemyselnım odvetví by mali mať iba ruskej spoločnosti;
 • koneční vlastníci chrbticových podnikov musia svoj majetok zaregistrovať v Rusku;
 • off-shore spoločnosti majú platiť dane v plnej výške;
 • kanály nezákonného a polozákonného vývozu peňazí za hranice musia byť uzavreté;
 • musia byť zavedené dane na finančné špekulácie a vývoz kapitálu;
 • dolárové rezervy musia byť prevedené na zlato a meny spriatelených krajín;
 • export uhľovodíkov, kovov a ďalších produktov by sa mal vykonávať v rubľoch;
 • štátne korporácie by si mali prestať požičiavať v zahraničí;

Svet teraz prechádza na novú technologickú bázu.

Rusko musí urobiť technologický prielom – inak sa naša ekonomika na dobu 20 – 30 rokov uzamkne v pasci dobiehania rozvoja a surovinovej špecializácie. K tomu by mali byť vytvorené podmienky pre rozvoj technológií. Obzvlášť dôležité je pri tom mať vnútorné mechanizmy na vytvorenie dlhodobého lacného úveru – čo je teraz značná časť problémov ruskej ekonomiky, ktoré sú spôsobené chronickým nedostatkom peňazí.

Je nutné konsolidovať spoločnosť.

K tomu je potrebné výrazne znížiť sociálne nerovnosti, zvýšiť životné minimá tak, aby zodpovedala realite, a zadať progresívnu daň z príjmu fyzických osôb. Okrem toho by sa mali zvýšiť výdavky na vzdelanie a ochranu zdravia. Tiež je nutné obnoviť inštitút konfiškácie majetku a posilniť kontrolu nad úradníkmi zo strany občianskej spoločnosti

Autor:
Stiahnute z internetu…
http://worldcrisis.ru/crisis/1584472

 • SlabéVýborné (+4 skóre, 16 hlasov)
  Loading ... Loading ...
 • pošli na vybrali.sme.sk
 • Zdielať

Ďalšie články autora:

3 Komentárov

Komentárov 1 - 3 z 3Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
 1. Rehocem sa oko kôň :D DDD zaciatok aj stred clanku – same sracky.. Ale pozorne si precitajte posledné dva odseky, kde sa spomina: - “Rusko musí urobiť technologický prielom – inak sa naša ekonomika na dobu 20 – 30 rokov uzamkne v pasci dobiehania rozvoja a surovinovej špecializácie.! - “K tomu by mali byť vytvorené podmienky pre rozvoj technológií. Obzvlášť dôležité je pri tom mať vnútorné mechanizmy na vytvorenie dlhodobého lacného úveru – čo je teraz značná časť problémov ruskej ekonomiky, ktoré sú spôsobené chronickým nedostatkom peňazí. Je nutné konsolidovať spoločnosť.” - “K tomu je potrebné výrazne znížiť sociálne nerovnosti, zvýšiť životné minimá tak, aby zodpovedala realite, a zadať progresívnu daň z príjmu fyzických osôb. Okrem toho by sa mali zvýšiť výdavky na vzdelanie a ochranu zdravia. Tiež je nutné obnoviť inštitút konfiškácie majetku a posilniť kontrolu nad úradníkmi zo strany občianskej spoločnosti” veď to je MANIFEST KAPITALIZMU!!! Lacný úver (to robí USA už 30 rokov), podpora technológie (iba kapitalistické krajiny su technologické velmoci, nie?), výdavky na vzdelanie (kto má najlepsie univerzity?, nie náhodou USA?), výdavky na zdravotníctvo (treba komentovat?) a najlepsia je cast o obcianskej spolocnosti :D DD v RUSKU, kde je diktatúra jedného cloveka, kvoli ktoremu sa menia zakony, aby mohol zostat pri moci… Ako v spravnom socialistickom svete – na zaciatku analyzy aj v celej jej casti sa treba zavdacit diktatorom a na konci na kusku povieme pravdu (tam sa uz ale nikto nedocita)… ak by rusi ozaj konsolidovali spolocnost hore uvedenymi opatreniami, ich vlastna spolocnost by popravila putina a jeho komplicov (ako diktatorov, ktorí nicia vlastny narod), stiahla vojska z cudzich statov a mierovo rozvyjala svoju krajinu tak, aby sa tam mali ludia lepsie a nemuseli zo zuflastva iba chlastat vodku a pocuvat propagandu kremla… To by ale bolo proti zaujmom diktatora – preto treba drzat narod pevne v rukach a co mozno najsprostejsi (na to treba tu obrovsku armadu). ruska diktatura NEMA ZAUJEM o obciansku spolocnost, rusky oligarchovia su najvacsi drancovaci vlastnej krajiny a pan putin je obycajny mocou posadnuty diktator – a ak este ludstvo vydrzi, putin sa zaradi medzi velikanov ako Stalin, Lenin a podobne kreatury, ktore urobili vlastnemu narodu velmi velmi zle a za tie roky mu ublizili viac ako Hitler aj USA dopopy… pekny den

  1. Obvykle největší pitomci se nejvíc “rehocú”… Střed článku naprosto věrně popisuje strategii Impéria, kterou USA praktikují už téměř 100 let. 1) Finanční síla – dolar je světovou rezervní, clearingovou a petro-měnou, takže USA (juako jediný stát světa) mají peníze “zadarmo”. Rezervní systém byl nastolen po II.WW (Bretton Woods) a zdokonalen v roce 1971 (Nixonův zlatý podvod), Petrodolar byl nastolen po II:WW (jelikož USA byly tehdy největším producentem i spotřebitelem ropy) a zdokonalen v roce 1973 (smlouva o vojenské ochraně se Saudskou Arábií po ropném šoku) a clearingový systém vše završil v roce 1973 (SWIFT)  2) Ekonomická síla – USA žijí na úkor zbytku světa, protože mají právo tisknout dolary bez jakékoliv protihodnoty (prostě zadarmo, zatímco všichni ostatní si musí dolary kupovat výměnou za aktiva), takže dlouho byly největším spotřebitelem a výrazně importní ekonomikou 3) informačně-mediální síla (tzv. soft power) – tři největší ratingové společnosti na světě jsou z USA, nejvlivnější tiskové agentury, TV stanice, filmové produkce a tištěné noviny jsou z USA, IMF a WB jsou pod kontrolou USA a spousta NGO je placena US vládou, nebo CIA 4) technologická převaha – funguje díky lanaření a přeplácení mozků z celého světa (díky bodu 2), hlavně ve vojenském a IT průmyslu 5) vojenská síla – nastupuje tam, kde předchozí čtyři síly selžou. Funguje díky bodu 4 A poznámka na závěr, aby bylo všem jasné, co jsi za ťulpase: “K tomu je potrebné výrazne znížiť sociálne nerovnosti, zvýšiť životné minimá tak, aby zodpovedala realite, a zadať progresívnu daň z príjmu fyzických osôb. Okrem toho by sa mali zvýšiť výdavky na vzdelanie a ochranu zdravia. Tiež je nutné obnoviť inštitút konfiškácie majetku a posilniť kontrolu nad úradníkmi zo strany občianskej spoločnosti” veď to je MANIFEST KAPITALIZMU!!! Jestli snížení sociálních nerovností, progresivní daň a konfiskace majetku patří podle tebe do repertoáru KAPITALISMU, tak vás to ve zvláštní škole učili blbě ;-)

 2. čakal som, ze sa niekto chyti tejto vety :D aj sa tak stalo… progresivne dane maju aj v USA (dr. google ti to ukaze), socialna nerovnost je v USA urcite nizsia ako v rusku (ak odratas hornych a spodnych 10%, v USA maju dokonca aj strednu vrstvu…) a konfiskacia majetku? To je presne ta veta, ktoru v diktatorskom rezime radi pocuju (preto je v tej slohovej praci) a mas pravdu, nespada do kapitalizmu, ale do diktatury. Konfiskovat chcu len zahranicne technologie a investicie preto, aby boli domaci oligarchovia este bohatsi ako su – urcite nie pre dobro krajiny… K bodu 1 – kto nuti rusov pouzivat dolar?? maju najvacsiu krajinu na svete, obrovske prirodne bohatstvo a… nevedia si zmanazovat svoju menu tak, aby jej sami doverovali a aby za svoje prirodne zdroje pytali platby v rubloch. Tak preto pouzivaju dolar, lebo pre svoju nefunkcnu a skorumpovanu diktaturu nevedia pohladavky inkasovat vo vlastnej mene. 2) ekonomicka sila – ak by si rusi (oligarchovia) nerozkradli vlastnu krajinu (a nekupovali si kluby anglickej premier league), mali funkcny system na podporu podnikania a boli doveryhodnym partnerom, mohli mat poslednych 20 rokov dvojciferne rasty ekonomiky a velmi rychlo dobehat USA (staci keby sa aspon trochu poucili od ciny…), ekonomicku silu konfiskaciou majetku neziskaju..3) tento bod je cista paranoja :D co brani rusom mat vlastnu ratingovu agenturu a ist podla nej?? asi len to, ze by jej verili menej ako americkym spolocnostiam :D (ktore su tiez neni ziadne terno…); 4 dlho som bol v zahranici a keby nasa mala korupcna krajina vytvorila pracovne prilezitosti, urcite by som nesiel do zahranicia… to iste plati pre rusko; namiesto nakupov predrazenych francuzskych bojovych lodi mali peniaze investovat do vlastneho vyskumu, vytvorit podmienky na rozvoj domaceho inovacneho potencialu a skupit vedcov a systematicky makat… namiesto toho minaju svoje zdroje na ohromnu armadu a transfery oligarchom. takto nikdy nebudu uspesny… Rusko je najvypuklejsi pripad premarnenych sanci na lepsi zivot obcanov vlastnej krajiny uz niekolko storoci. Ruský cáry plundrovali vlastnych ludi, ked sa po poprave Mikulasa zdalo, ze by sa mohla zacat krajina rozvyjat, prisli bolsevici a brutalne zabili kazdy iny nazor ako ich. Po druhej svetovej vojne zasa nastupil komunizmus, ktory zbedacil národ definitívne. Ked sa zdalo, ze prerestrojka prinesie zmenu k lepsiemu, prisiel diktator putin a vedie kajinu svojou retorikou (aku mali nacisti v nemecku v roku 1939) znovu do dalsieho nestastia (bohuzial to dopadne aj na nas). Krajina ako rusko mala absolutnu sancu (zdroje, rozloha, poloha a pod.) byt modelovym prikladom pre svet v tom, ako sa moze ludom vo vlastnej krajine dobre zit a mohla svet tahat dopredu. Bohuzial, tuzba po moci a dolároch, pocit neomylnosti vodcov, ziadna pokora a respektovanie svojich susedov (prestuduj si napr. polsko), statna podpora domacich neonacistov, a vsetky ostatne koncentrovane ludske slabosti vytvorili z ruska sialenu krajinu s potencialom znicit zivot na zemi…  Na zaver ti polozim jednu otazku: myslis, ze bolo nutne v rusku zenit zakony tak, aby mohol putin neobmedzene vladnut az do smrti? Ozaj si myslis, ze cely hrdy rusky narod nema inych schopnych vodcov, ktori by vedeli viest krajinu? A lepsie ako putin? Ak povies, ze putina uz davno nepokazila moc a jedine on moze viest krajinu k uspechu, tak potom by si sa mal zacat vzdelavat a precitat si ako tento diktator zije. Je uplne sialene, ze takyto clovek (zijuci uplne mino realitu) ma v rukach moc znicit zivot na zemi. A je smutne, ze si naletel najprimitivnejsej propagande kremla v style – ked sa nam nedari, urcite za to moze USA :D kazdy primitivny stat s kopou vlastnych problemov tvrdi ze za to moze USA :D je to ovela jednoduchsie, ako sa pozriet na svoje zlyhania a priznat si vlastne chyby…

 3. Tak už aj propagácia myšlienok popredného ideológa “agresívneho rašizmu” Glazjeva…

Komentárov 1 - 3 z 3Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
Login

Ešte nemáte svoj účet?