Publikované: 08.02.2016

Po horúcom lete a búrlivej jeseni prichádza európska jar?

Pre primárny a originálny (pravý) rasizmus je príznačná nenávisť, odpor a xenofóbia voči inej rase. Európski multikulturalisti spravidla z rasizmu a neznášanlivosti voči imigrantom obviňujú domácich údajne „rasistických a xenofóbnych“ Európanov.
Osobitnou kategóriou xenofóbie je islamofóbia. Patrí do rámca racionálne podložených pseudo fóbií, so všeobecne záporným a odmietavým postojom k náboženstvám, s množstvom dobrých dôvodov, najmä v prostredí európskeho civilizačno-kultúrneho, ateistického a náboženského okruhu.
Rasizmus a xenofóbiu imigrantov voči pôvodným Európanom pro imigrantskí politici a exekutíva zjavne prehliadajú: ide o politickú korektnosť  voči už neexistujúcim hodnotám EÚ, mŕtvej ideológii multikulturalizmu a pro imigrantským politikám… oni ale zúfalo zachraňujú Schengen.
Osobitné miesto má legálna (!) islamofóbia (strach, obava až anxieta) daná osobnou a sprostredkovanou zážitkovou skúsenosťou s islamom a jeho učením, islamským štátom a islamistickým, džihádistickým terorizmom v Európe a postavením a právami žien v islame.
Islamofóbia nie je psychická porucha ani psychiatrická diagnóza. Metódami psychoterapie a medicíny neodstrániteľná. Ateistu ani kresťana nemožno liečiť núteným pobytom v mešite alebo v islamskej komunite.  Opakom je xenofília a islamofília.
O sexuálnych útokoch v Nemecku médiá mlčali 14 dní. Ich mlčanie prelomil tlak verejnosti. Začali kampaňou proti rasizmu, xenofóbii a islamofóbii. Reakciou bol tlak verejnosti  a koordinovaná celo európska protestná kampaň hnutia Pegida.
Z článku: „Jaeger, Merkelová a Rekerová sú klasickí xenofili, čiže jedinci, ktorí pociťujú podivnú príťažlivosť k cudzím ľuďom, správaniu a kultúram, aj keď sú títo ľudia, správanie a kultúra škodlivé pre ich vlastnú kultúru a národ.“
http://www.zemavek.sk/articles/view/wayne-madsen-xenofilia-je-nebezpecnejsia-ako-xenofobia
Nemeckí politici a ich médiá nie sú primárne xenofili. Sú to k režimu Bruselu politicky korektní, poslušní multikulturalizátori Európy, bez politického mandátu svojich voličov.
Xenofóbia aj islamofóbia sú legálne, definovateľné pojmom normalita, obe nemajúce nič spoločné s psychickou poruchou, chorobou, či postihnutím. Je prirodzeným atavistickým inštinktom, pudom sebazáchovy, preventívnou ochranou a obranou pred potenciálnou a reálnou hrozbou neznámeho pôvodu, nebezpečenstva ohrozujúceho druh a rod… aj podľa racionálneho: „Je lepšie sa báť ako zľaknúť“.
Strata tohto inštinku a pudu sebazáchovy môže viesť k následkom narušenia súkromia a integrity jednotlivej osoby, autochtónnej (domorodej) komunity a spoločnosti cudzími, s daným civilizačným okruhom, kultúrou nekompatibilnými prvkami…
Vzťah ja-ja, ja-my, my-oni je prirodzenou definíciou legitimity individuálneho ja v rodine, komunite, spoločnosti, ktorá sa riadi ústavou a zákonmi štátu, pravidlami spolužitia, zvykmi, zvykovým právom, spoločenskou etiketou, tradíciami, príznačnými pre daný civilizačný, kultúrny a náboženský okruh…
Vymedzovanie my-oni je prirodzené a podmienené rozdielnosťami. Obrusovanie jeho hrán je dané a podmienené správaním cudzincov k domácim. Vzťah my-oni  tkvie v „oni“, teda, najmä ich ochotou a spôsobilosťou integrovať sa do prostredia hostiteľskej krajiny.
Multikulturalizmus nie je xenofília ale ideológia. Na jej presadenie strojcovia „novej“ multikultúrnej Európy používajú nástroje represie. Medzi ne patrí značkovanie nálepkami xenofóbie a islamofóbie. Ak „rasista“, xenofób a islamofób vecne neporuší rámec zákona, nespôsobí komusi preukázateľnú reálnu ujmu na majetku, zdraví a živote, alebo inak nenaruší osobnú integritu konkrétnej osoby, skupiny, príslušnej k inej rase, etniku, náboženstvu, nie je reálne  trestne stíhateľný.
Odporúčam abonentom sociálnych sietí umiernenosť vo vyjadrovaní.
Tamtiež: „…xenofília predstavuje väčšie nebezpečenstvo pre budúcnosť civilizovaného Západu než xenofóbia…“
To, čo sa deje od jesene, je reálna informačná vojna multikulturalistických a xenofilných slniečkarov v politike a médiách s konzervatívnymi a umiernenými realistami: oni sú praví Európania, svoju vlasť a dedičnú postať milujúci Slováci.
Som bruselofób. Mám na to dosť dobrých racionálnych dôvodov.
Po horúcom lete a búrlivej jeseni prichádza európska jar.
K tomuto článku: http://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/382511-moslimska-politicka-otazka/
Európu čaká (otázka bližšie neurčenej budúcnosti pod tlakom politických zlyhaní Bruselu) ako dôsledok neodvratnej radikalizácie militantných náboženstiev (najmä islamu!):
Všeobecný zákaz akýchkoľvek náboženských tobôž manifestačných a demonštratívnych náboženských prejavov na verejnosti!
K ekumenickému dialógu a politizácii hlasov moslimov (rozumej: vstup do politiky): NEZMYSEL, nemožné, nerealizovateľné!
Otázka: Vieme si predstaviť aproximáciu európskych (hoc aj francúzskych) zákonov a Charty ľudských práv EÚ s právom šaría?
Pravdou je, že: Európa potrebuje dôsledný sekularizmus dôsledným oddelením náboženstiev a cirkví od štátu.
Z článku: „Sekularizmus sa stal synonymom islamofóbie. Nepriamo sa k nej priznávajú viacerí intelektuáli. Univerzalistické hodnoty boli zvrátené v prospech xenofóbnej diskusie, hovorí Rancière.“
Ide o konflikt prirodzenej, zdravej xenofóbie (v opore o osobnú a sprostredkovanú zážitkovú skúsenosť…  a racionálne argumenty najmä vo vzťahu s európskymi hodnotami nekompatibilným islamom…) politicky nezodpovedne zneužitej a nezodpovednej xenofílie (resp. ideológie multikulturalizmu…).
ODPORÚČANIE (lebo už treba začať konať aj takto):
Ak vás ktokoľvek zjavne a bezdôvodne označí ako rasistu, xenofóba, islamofóba, bez preukázateľnej príčiny, len preto, že ste vyjadrili svoj názor a postoj, žalujte ho, pretože pravdepodobne narušil vašu osobnú integritu tým, že
a/ porušil a obmedzil vaše práva na slobodu slova, názoru a presvedčenia,
c/ dopustil sa priestupku proti občianskemu spolužitiu vo verejnom mediálnom priestore (sociálne siete), alebo na verejnosti (tam potrebujete dvoch svedkov).
Podozrivého si môžete žalobou nechať pokojne stiahnuť k policajnému vyšetrovateľovi, ktorý  bude povinný podozrivému položiť otázky, na ktoré bude žalovaná strana musieť hľadať odpovede. Bude mať zrejme problém.
Ako so žalovanou stranou naložíte vy, je vecou vašej súčinnosti s vyšetrovateľom miestne a vecne príslušným v obvode vášho bydliska. Konanie pokračuje po ukončení preverovania vo veci a postúpení vašej žaloby príslušnému orgánu štátnej a verejnej správy na ďalšie konanie vo veci…
A vedzte (perlička), že zo zákona bude vo veci povinná konať nielen prokuratúra (dohľad) ale (detto) aj slovenská ochrankyňa práv…
Žalovať môžete kohokoľvek na fejzbúku (…) úspešnosť žaloby bude závisieť len od možností dohľadateľnosti a stotožnenia žalovanej persóny. Ak je takáto osoba cudzím štátnym príslušníkom, jej dohľadateľnosť a stíhateľnosť je podmienená medzištátnymi dohodami v rámci Europolu… (dá sa očakávať aj odloženie veci práve pre tento dôvod ako neúspešné… najmä, ak ide o podozrivého mimo priestoru EÚ…).
Dôkazový materiál: skopírujte a vo worde (PDF) uložte diskusné vlákno a inkriminovaný komentár pod príspevkom s menom (nickom) s identifikačnými údajmi podozrivého a uschovajte (aj ako tlač).
Žalobu môžete podať osobne alebo elektronickou cestou na KRPZ. Krajské riaditeľstvo policajného zboru vec odstúpi vecne a miestne príslušnému OOPZ podľa vášho bydliska. K elektronicky podávanej žalobe priložte sken trebárs fejzbúku. Žalobu pošlite súbežne na vedomie GPSR.
P.S. Jednou z podmienok úspešnosti vášho podania (žaloby) je, že vy ste sa k žalovanému správali slušne a korektne (bez osobných invektív ad homine).
Toto platí aj pre prostredie diskusií pod redakčnými komentármi slniečkarskych denníkov Pravda, SME, N a ich blogoch…
Je jednou z možností prinútenia adminov k korektnému dodržiavaniu vlastných kódexov a kódexu diskutujúceho…

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?