Publikované: 23.09.2019

Pochod za život a ombudsmanka

Úplný zákaz interrupcií nie je ľudsko-právne ani z ústavy možný a prípustný. Vnútorný priestor na úpravu platného zákona v prostredí dikcie hmotnej aj nehmotnej časti ústavy je. Prípadná zmena zákona ale nesmie svojou reštrikciou prekročiť hranice dané ústavou. Represia je za jej hranicou.

https://www.hlavnespravy.sk/ombudsmanka-narodnemu-pochodu-za-zivot-nie-dovod-sprisnovanie-zakona-interrupciach-prezidentka-pochod-odignorovala/1893453
Ombudsmanka k Národnému pochodu za život: „Na sprísňovanie zákona o interrupciách nie je dôvod.“  Je. Ak vyhlásila, že: „Podľa našej ústavy, je ľudský život chránený ako ústavná hodnota aj pred narodením, subjektom práva na život sa dieťa stáva narodením.“ Prvá „profesionálna“ lož.
“Keďže náš štát sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo, je pre mňa ako verejnú ochrankyňu práv zaväzujúci ten záver, že aktuálnou zákonnou úpravou ochrany ľudského života pred narodením neporušujeme ustanovenia našej ústavy ani medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná,”
uviedla svoje vysvetlenie, prečo sa Národného pochodu za život nezúčastní.
Ombudsmanka zmiešava dve práva. K veci:
Ak vysvetlila, že „otázka, či je aj nenarodené dieťa nositeľom práva na život, nie je riešená v štátoch EÚ alebo Rady Európy jednotne, a preto sa ponecháva štátom široký priestor na úvahu, aké riešenie zvolia vo svojom vnútroštátnom právnom poriadku.“
Áno, toto právo upravujú jednotlivé štáty „po svojom“. A to je chyba. Treba ho zjednotiť. Slovensku nič a nik nebráni nastúpiť legislatívnu cestu k rovnosti práv plodu a ženy podľa ľudsko-právneho princípu rovnakého zaobchádzania tak, ako rodovou ideológiou forsírovaná rodová rovnosť pohlaví a rodov.
Preto nie je na mieste tvrdenie, že Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Viaže sa na rodovú ideológiu. A upiera práva uplatnenia kresťanského učenia, ktoré nie je ideológiou, ale sleduje etické a ľudsko-právne aspekty tehotnej ženy a jej počatého plodu „zhora“ čo nie je v žiadnom rozpore so sekulárnym myslením, prirodzeným a pozitívnym právom, ústavou a zákonom, rovnosťou práv a rovnakým zaobchádzaním; vo svetskom práve ľudský plod „ťahá“ za kratší koniec povrazu, čím sa svetské právo stáva menejcenným v porovnaní s kresťanským učením a prikázaním „Nezabiješ!
Parlament je povinný schvaľovať len zákony v súlade s ústavou. Súčasná zákonná úprava legalizuje zabitie ľudského plodu v tele tehotnej ženy. Vraždou sa stáva až úmyselné umelé usmrtenie narodeného dieťaťa.
O tomto všetkom ombudsmanka Patakyová ani prezidentka Čaputová, detto „liberálni“ poslanci parlamentu, ako zákonodarného zboru netušia…
Trvalý problém je výklad slobôd a práv ženy v rámci jej práva na reprodukčné zdravie a plánované rodičovstvo; mienim stret a konflikt ľudsko-právnych záujmov počatého plodu a tehotnej ženy.
Vysvetlivka
1. Právo ženy je posúvané nad právo počatého plodu, v čom tkvie rozpor a konflikt s ústavou, lebo: „Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením s právom na život od počatia po prirodzenú smrť“,
2. Konflikt práva ženy na údajné vlastníctvo plodu svojho života, lebo ľudský plod ani dieťa nie sú ničím vlastníctvom,
3. Ľudský plod má svoje chránené práva už v tele matky, disponuje potenciálnym dedičským právom nascitura, ak sa dieťa narodí živé; okrem toho má chránené právo na dôstojný život v tele matky.
Obmedzenie úplnej slobody v opore len o žiadosť bez odôvodnenia je na mieste, rovnako aj skrátenie lehoty; súčasná je koniec tretieho trimestra, dvanásteho týždňa.
Hypotéza (úvaha) 1: Ak by štát bol úplne „čistý“ (svedomie) vo vytváraní primeraného prostredia ekonomických a sociálnych podmienok pre pôrod dieťaťa do ekonomicky a sociálne chráneného a bezpečného prostredia, na tému „ekonomické a sociálne dôvody“ pre potrat by sme sa na Pochode za život a mimo neho (ostatný verejný a súkromný priestor, parlament) nemuseli „baviť“.
Hypotéza (úvaha) 2:
a/ z etických dôvodov, ekonomická a sociálna situácia budúcej rodičky a matky by nemali byť oprávneným dôvodom pre umelé ukončenie tehotnosti,
b/  z tých istých dôvodov by tu dôvod pre abortus malo zakladať tehotenstvo ako nežiaduci následok sexuálneho násilia alebo incestu (plus výhrada vo svedomí); plne v rozhodovacej právomoci znásilnenej, tehotnej ženy, na výlučne jej slobodnej vôli;
Poznámky: Na ženinu vôľu a rozhodnutie tehotnej ženy môže mať vplyv
a/ náboženská viera (kresťanská konfesia),
b/ sekulárne svedomie a vedomie práva na život počatého plodu od počatia po prirodzenú smrť (opora o ústavu),
c/ rozhodovanie sa tehotnej ženy len podľa vlastného svedomia a vedomia je skryté podsúvanie liberálnej a feministickej ideológie,
d/ počatý plod nie je vlastníctvom ženy ani súčasť jej tela, ženino vlastníctvo a súčasť jej tela je len jej prázdna maternica (toľko na adresu ultra liberálov).  
Hypotéza (úvaha) 3: Otázky zdravia a života tehotnej ženy (spôsobilosť pre tehotenstvo) a počatého plodu (spôsobilosť na život po narodení) nie sú hypotézou, ale prirodzeným aj pozitívnym (právo a zákon) ľudsko-právnym, medicínskym imperatívom, ale aj dilemou a otázkou prípad od prípadu, či chrániť zdravie život ženy alebo plodu; kompetencia prenatálnej medicíny, a dobré zdravotné dôvody pre ukončenie tehotenstva, taxatívne uvedené v zákone.
Dobre informovaný súhlas s poučením zo zákona sú na mieste a správne.
Opatrenia pre zníženie umelej potratovosti:
1. Výrazné posilnenie vzdelávania a výchovy k zodpovedne plánovanému otcovstvu, materstvu a rodičovstvu a vernému nepromiskuitnému manželstvu; možnosti bezpečnej a zdravotne nezávadnej ochrany pred nežiaducim a neželaným tehotenstvom.
2. Okamžité razantné a významne citeľné vytváranie ekonomických a sociálnych podmienok pre chránené a bezpečné rodičovstvo, manželstvo a rodinu.
Biskup Chautur bol a videl (stovky zdieľaní): https://www.svetlosveta.sk/slider/biskup-chautur-bol-som-tam/
Filozoficko-biologické a etické otázky, akože kedy sa počatý plod stáva budúcou ľudskou bytosťou sú scestné špekulácie. Samozrejme, od počatia. Ním sa v prenatálnom stave rodí ľudský život, nie nádor ani delfín či mačka; ľudská zygota nie je zhluk bezprizorných a bezvýznamných buniek.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?