Publikované: 16.02.2014

Podnet na zrušenie strany Smer-SD adresovaný JUDr. Jaromírovi Čižnárovi, generálnemu prokurátorovi SR.

Pretože predseda neštandardnej strany Smer-SD je v polohe človeka závislého na vôli a priazni tých, ktorí mu dali moc, robím to ja.

Moc, ktorá nezachováva právo a navyše vytvára domnienku, že ide o systémový prvok v činnosti politiky strany, je hroziacou mocou, ktorej výsledkom je porušovanie ústavy, zákonov a medzinárodných zmlúv.

Netvrdím to iba ja. Verejne o tom hovorí predseda vlády, verejne to dokladuje prezident republiky a v týchto intenciách verejne koná predseda parlamentu.

V súlade s čl.24 a 32 Ústavy Slovenskej republiky, ako občan tejto krajiny, podávam verejný podnet na zrušenie neštandardnej politickej strany Smer-SD. Dôvodom je obava, že činnosťou strany Smer-SD je založené podozrenie z porušovania článku 1. Ústavy SR, ktorej následkom je deštrukcia demokratických princípov a základov právneho štátu.

Toto podozrenie vychádza zo slov samotného predsedu vlády :

Dňa 16. Marca 2013 pre mienkotvorný denník na otázku, či je Slovensko po piatich rokoch, ktoré už odvtedy Fico absolvoval vo funkcii premiéra štandardný právny štát, odpovedal slovenský premiér jednoznačne: “Nie.”

Po šiestich rokoch na čele výkonnej moci, ktorá má všetky nástroje na nápravu, je stav štátu na úrovni štátu neprávneho.

V konkrétnostiach je občan konfrontovaný s podozrením z porušovania základných práv a slobôd občanov Slovenskej republiky. Napríklad trestné stíhanie Zuzany Piusi za slobodu prejavu zaručenú článkom 26. Ústavy. Napríklad podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a podozrenia z manipulácií vyšetrovania a nerešpektovaní základných ľudských práv Hedvigy Malinovej. Napríklad podozrenie zo zneužitia právomoci verejným činiteľom v kontexte zaručenia práva na informácie vyplývajúce z obmedzenia činnosti novinárov na pôde parlamentu. Napríklad podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa pri presadzovaní iných súkromných záujmov, ktorých terčom sa stal Úrad ochrankyne  verejných práv a v konečnom dôsledku občan. Napríklad podozrenie z porušovania článku 55. Ústavy a jeho princípov „sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky“ v podobe legislatívnych opatrení vlády smerujúcich voči živnostníkom s následkom porušovania ochrany hospodárskej súťaže ( čl. 55/2 ústavy). Napríklad podozrenie z porušovania článku 40 ústavy o práve občana na ochranu zdravia v kontexte legislatívnych krokov smerujúcich k jednej zdravotnej poisťovni a vyvolanie reálnej hrozby škôd založených medzinárodnou arbitrážou. Napríklad podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa pri práve občana na primerané hmotné zabezpečenie v starobe v segmente aj druhého piliera. Napríklad pri predsedom vlády verejne deklarovanom prejave rasizmu, ktorej výslednicou sú brutálne útoky s následkami smrti a poškodenia zdravia bezbranných seniorov.

Podľa dikcie § 2  zákona č. 85/2005 Z.z. a nasl., Zákona o politických stranách a politických hnutiach, politická strana nesmie svojimi stanovami, svojím programom alebo činnosťou porušovať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy.

Ignorovanie poslancov za stranu Smer-SD troch zasadnutí výborov v tak závažných otázkach, ako je dôvodné podozrenie z nehospodárnosti pri správe štátneho majetku s pokračovaním do oblasti pre každý štát citlivej a tou je národná bezpečnosť, či ignorovanie otázok zdravia a životov občanov v procese úvah o prechode na jednu štátnu zdravotnú poisťovňu, vytvára dôvodné podozrenie z porušovania ústavných princípov viazaných na slobodný výkon mandátu poslanca NR SR. ( článok 73 ústavy  Slovenskej republiky).

Politická strana Smer-SD je šesť rokov rozhodujúcim činiteľom výkonnej moci a za ten čas založila celý rad závažných podozrení zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, ktorých dôsledkom je podozrenie z porušenia ochrany a podpory hospodárskej súťaže. Napríklad PPP projekt výstavy rýchlostnej cesty R1, napríklad verejné obstarávanie mýtneho systému -podnes prešetrované EK, napríklad predaj emisií firme so sídlom v garáži, napríklad odkúpenie SPP, napríklad utajované memorandum o predaji 49 percent akcií v Slovak Telekom.

Zmluva o dielo č.201038/PO, na rekonštrukciu železničnej trate Zlatovce – Trenčianska Teplá, vytvorila také podozrenie z prítomnosti politického lobizmu a korupcie, že Európska komisia odmietla preplatiť sumu 244,970 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty, čo vytvára nutnosť riešiť situáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu.

To všetko v čase, ktorému výkonná moc dala prívlastok čas krízy a zaťažuje občanov novými neodôvodnenými daňami a odvodmi. V čase, kedy iba na strane občana je povinnosť správať sa zodpovedne. V čase, kedy činnosťou politikov došlo k takému stupňu odcudzenia sa moci od občanov, že vytvorila živnú pôdu pre činnosť extrémistických zoskupení. Činnosť, ktorá vytvára živnú pôdu pre prostriedky nedemokratického nátlaku, psychického a fyzického násilia, ústiaca do bezohľadnosti a na úkor občanov Slovenskej republiky.

Zo zákona č. 85/2005 Z.z. a nasl. Zákona o politických stranách a politických hnutiach, z § 17, vyplýva, že na podanie návrhu na rozpustenie strany je oprávnený generálny prokurátor,   ak strana koná v rozpore s § 2 citovaného zákona.

O jeho návrhu rozhoduje najvyšší súd.

Podnet v pondelok doporučenou poštou zasielam generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky.

 

 

  • SlabéVýborné (+77 skóre, 81 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?