Publikované: 15.08.2019

Pojmy a dojmy, ľudské práva, ústava a zákon

Ombudsmanka porušuje zákon o verejnom ochrancovi práv osobným dúhovým aktivizmom nad rámec tohto zákona. Prezidentka nemá jasno v základnej problematike ľudských práv.

Zuzana Čaputová prijala v utorok v Prezidentskom paláci verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú a ocenila jej prácu. Aj nadprácu mimo dikciu zákona o verejnom ochrancovi práv:
„Prezidentka zdôraznila, že považuje za dôležité, aby sa základné práva a slobody v republike dodržiavali. Činnosť ombudsmanky podľa nej prispieva k väčšej miere dôvery ľudí v štát a jeho orgány, s čím máme podľa Zuzany Čaputovej na Slovensku veľký problém.
Úrad Verejnej ochrankyne práv je najvyššou autoritou v štáte, ktorá posudzuje, či orgány verejnej správy svojou činnosťou (alebo nečinnosťou) porušili základné práva a slobody fyzických alebo právnických  osôb.“
„Mária Patakyová dlho aktívne presadzuje, aby orgány verejnej správy rešpektovali a dodržiavali práva detí, seniorov a ďalších zraniteľných skupín, ako sú marginalizované komunity alebo LGBTI osoby.“
http://dennikpolitika.sk/archiv/80228?fbclid=IwAR2bCO0rEOQovKmm0htKwy-21t9_7rHWJMDviR3hlsJCXu-uwdsbnQmCTbI
Otázka prezidentke: Ako orgány verejnej správy porušujú základné práva a slobody osôb LGBTIP?
Verejná ochrankyňa práv nerozlišuje základné ľudské práva od práv. Poznáme základné ľudské práva, o ktorých sa nediskutuje, pretože sú automatické a neodňateľné, neodcudziteľné a nezameniteľné (výnimku stanovuje ústava a zákon).
Mimo základných práv sú práva akcesorické, doplnkové, dodatočné k základným právam; nadobúdajú sa zo zákona, ak takýto zákon právny poriadok SR pozná.
Ombudsmanka a nielen, má problém s definíciou menšiny. Dúhová „menšina“ nie je menšina, nevykazuje definičné znaky menšiny. Dúha nie je rovnorodá (homogénna) ale heterogénna a nestabilná. Rozširuje sa. Najnovšie o pedofíliu (P). A priznanie sa k satanizmu. Sila a tlak LGBTIP loby budí dojem, že sa stáva väčšinou…
„Mária Patakyová dlho aktívne presadzuje, aby orgány verejnej správy rešpektovali a dodržiavali práva detí, seniorov a ďalších zraniteľných skupín, ako sú marginalizované komunity alebo LGBTI osoby.“
Detto prezidentka: „Je dôležité, aby sa základné práva a slobody dodržiavali.“ Ak podporí (nevetuje) prípadný zákon o registrovaných partnerstvách párov rovnakého pohlavia, nepotvrdí tým naplnenie základných ľudských práv neexistujúcej menšiny ale zákon ako právo (politická vôľa zákonodarcov).
Ľudia sú si rovní v časti základné ľudské práva a zo zákona. Inak nie. K zákonu – môže platiť len pre vybrané skupiny.
Manželstvo ani registrované partnerstvo nie je základné ľudské právo. Ide o právo, ktoré sa nadobúda zo zákona, ako akcesorické, doplnkové právo k základným ľudským právam. V prípade manželstva ide o potvrdenie možnosti založenia rodiny ako zväzku muža a ženy, s príslušenstvom, ktorým je plodenie a rodenie detí a založenie rodu prostredníctvom originálnej rodiny. Ostatné typy partnerstiev s právom na súkromie a úpravu vzájomných povinností a práv, aj v zastúpení, takými nie sú, a možno ich získať cestou notára; na čo nie je potrebný osobitný zákon.
Homosexuálov, lesby a bisexuálov, nemožno považovať ani za „ľahko zraniteľné“ skupiny, pretože sú telesne aj psychicky zdravé, v prípade bisexuálov oboch pohlaví a rodov ide o slobodnú voľbu ich sexcuálneho objektu, iba hnané ich predákmi do provokačných exhibícií (predvádzaním sa na dúhových prajdoch). Za citlivé  a „ľahko zraniteľné“ a nie normálne v zmysle definície pojmu normalita, je možno považovať  inter a transsexuálne osoby. V ich prípade je práca ombudsmanky na mieste (zákon o zmene pohlavia a rodu).
Agenda ombudsmanky, prezidentky, liberálov, ľudsko-právnych mimovládok („neziskoviek“) liberálnych médií, vytrvalo budí dojem, že tieto persóny a záujmové skupiny a politické subjekty, obhajujú základné ľudské práva dúhy a od nej odvodenej „sexuálnej menšiny“ označovanej ako LGBTI (+) na ceste k registrovaným partnerstvám a manželstvám. To je lož. Ide o nevedomú ľudsko-právnu negramotnosť alebo vedomý úmysel (zavádzanie, manipulácia).
Tie isté skupiny obhajujú aktuálnu dikciu potratového zákona, postaveného na slobode a práve tehotných žien do 12-teho mesiaca vlastniť a slobodne naložiť so svojím telom. Právo slobodne naložiť so svojím telom majú ženy „nezaťažené“ (samodruhosť, ťarchavosť) tehotnosťou len pred počatím, metódami dobre plánovaného materstva, rodičovstva, plus ochrana pred počatím. Ňou nie je potrat. Chemická a hormonálna ochrana poškodzuje zdravie  a „normalitu“ reprodukčného zdravia žien. Slobody a práva žien sa týkajú len ich prázdnej maternice. Počatý plod v ženskej maternici nie je vlastníctvom ženy. Je „vlastníctvom“ aj otca (sploditeľa). Okrem toho, zákonodarcom trestuhodne zoči-voči svetskej aj kresťanskej etike, ale aj základnému ľudskému právu na výhradu vo svedomí (svetský a kresťanský aspekt) „unikajú“ práva počatého plodu. A dikcia ochrany ľudského života od počatia po prirodzenú smrť (výnimky stanovuje zákon).
„EÚ dôrazne podporuje stanovisko, že všetci jednotlivci majú bez diskriminácie nárok na celú škálu ľudských práv. Ľudia LGBTI majú rovnaké ľudské práva ako všetci jednotlivci vrátane práva na nediskrimináciu . Táto zásada je zakotvená v mnohých medzinárodných nástrojoch a poskytuje široký rozsah jej uplatňovania.“ Dikcia stanoviska vedie k dezinterpretácii a miešaniu odlišných pojmov
a/ základné ľudské práva,
b/ práva.
https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-governance/democracy-and-human-rights/anti-discrimination-movements/lgbti_en
Manželstvo muža a ženy pre mužov a ženy nie je diskriminácia osôb a párov rovnakého pohlavia. Ide o právo, nie základné ľudské právo. Vyjadrenie vzťahu súladu jadra slovenskej ústavy s preambulou Ústavy SR. Nezlučiteľné s rodovou ideológiou a bezbrehým liberalizmom.
Pojem diskriminácia ako porušenie základného ľudského práva v časti rovnosť práv a rovnaké zaobchádzanie možno použiť len v prípade porušenia základných (!) ľudských práv nie práv, ak sa zistí (ombudsmanka, všeobecný súd, ústavný súd, ESĽP Štrasburg) že bolo porušené základné ľudské právo jednotlivca alebo zákon, prípadne, ak ústavný súd zistí neústavnosť zákona, hoc aj ústavného.
Osobný aktivizmus ombudsmanky s podporou liberálnej prezidentky najmä všetkých neomaristických progresívcov, smeruje k otvoreniu ústavy, revízii jej preambuly, ale aj zmeny národného s kresťanským pozadím na voľný a liberálny občiansky princíp štátneho zriadenia Slovenska a vo veci práv LGBTIP ústavného Čl. 41 (1) o definícii manželstva:
„Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.“
Ideológia neomarxizmu vládne súčasnej západnej civilizácii a de facto ju chce zničiť prostredníctvom deštrukcie všetkých hodnôt a pilierov, na ktorých jej úspechy stoja. Táto ideológia je vydávaná za európske hodnoty, ktoré sa snaží ohroziť a zničiť Rusko, ako zástupný zdroj zla, skrytého v „liberálnom jadre“ EÚ. K zničeniu speje aj sama. Nie som pesimista ani optimista, ale realista. Pohár nie je poloplný ani poloprázdny. Je taký aký je. Podľa toho, čo sa doň dolieva.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan.

Pravda píše:
„Fico upozornil, že jeho stranu v tejto chvíli zaujímajú tri témy. Prvou je otázka, ako motivovať mladých ľudí mať rodiny. Druhou možnosť doplnenia Ústavy SR o vetu zo zákona o rodine, že „deti si môžu adoptovať len manželia a tak predchádzať zvrátenostiam typu adoptovania si deti homosexuálnymi pármi“. Treťou témou je právny spôsob vyriešenia zákazu svadieb homosexuálov, doplnil Fico s tým, že práve v tejto oblasti opozícia, najmä KDH, vajatá.“
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/522569-smer-nepredlozi-zakon-o-interrupciach/
K prvej vete nemám výhrady. Treba ísť na exkurziu k Orbánovcom.
Netuším, kto a ako cituje originalitu výrokov, ale k adopciám:
Návrh neprejde, hoc by bol schválený aj ako ústavný zákon. Sám návrh je už o sebe je protiústavný. O adopciách budú rozhodovať súdy bez odlíšenia, o aké osoby žiadateľov pôjde. Z princípu vždy v najlepšom záujme detí.
Zákaz svadieb homosexuálov zakladá ústavný článok o definícii manželstva. Bodka.
Článok v tejto časti sa mi vidí zmätočný.
Netuším, kto je zo strany Smer ľudsko-právne negramotný. Šéfom a hovorcom je Róbert Fico.
A ombudsmanku, Bugárovu politickú nominantku, by mal riešiť Most-Híd, koalícia (tá už nie je viazaná koaličnou zmluvou) alebo, a hlavne parlament.
Ombudsmanka koná nad rámec zákona o verejnom ochrancovi práv. A ešte ju za to chváli aj prezidentka.

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?