Publikované: 28.07.2019

Pojmy a dojmy

Pochod Hrdí na rodinu nemá úmysel zákaz spolužitia párov rovnakého pohlavia. V názve pochodu sa nenachádza označenie tradičná rodina. Len rodina. Toľko k útokom liberálov proti Aliancii za rodinu.


https://www.alianciazarodinu.sk/

Pojem tradičná alebo netradičná rodina neexistuje. Existuje len rodina. Od slova rodiť. Muž, manžel, otec, žena, manželka, matka, deti. Ostatok sú rôzne reálne existujúce spolky, vydávajúce sa za rodinu.
Existuje pojem právo na súkromný život. Je to základné ľudské právo. Ale aj právo na rodinný život. Toto právo treba diferencovať a má rozličné formy a podoby.
Právo na dôstojný ľudský život je možné zabezpečiť rôznymi spôsobmi. Nie je ním bezprostredne manželstvo ani registrované partnerstvo. Tieto inštitúty nie sú základným ľudským právom.
Rodinu zakladá manželstvo muža a ženy a deti, pochádzajúce z takého manželstva.
Je bezdetné manželstvo rodinou? Nie. Je bezdetným manželstvom.
Môže sa bezdetné manželstvo stať rodinou po adopcii cudzieho dieťaťa? Môže. Ide o umelú rodinu.
Môžu sa muž alebo žena stať rodičmi adopciou cudzích detí? Môžu. Ale len adoptívnymi.
Adopcie detí nie sú základným ľuským právom ale akcesorickým právom v možnosti. Vo veci adopcií rozhodujú súdy. V najlepšom záujme detí. Osobná poznámka: Hmm…
Môže sa muž alebo žena stať otcom a matkou na základe obchodu s deťmi, formou surogátneho (náhradného) materstva? Právny problém. Ide o úžasný biznis. Množia sa pokusy o jeho legalizáciu a inštitucionalizáciu vo verejnom a súkromnom sektore. Surogátne materstvo ako kšeft s deťmi je potenciálne aj reálne výnosnejší, než potratársky biznis. Aj preto sú také silné tlaky na zachovanie statu quo v zákone o umelom ukončení tehotenstva. Základné ľudské práva a s nimi práva žien a ľudského plodu, sú vedľajšie. A nad nimi sa navyše vznášajú politické kšefty.
Poznámka: Interrupcie nie sú základným ľudským právom en bloc. Taký štatút nadobudnú len vtedy, ak ide o ochranu alebo záchranu ľudského života. Bežné interrupcie ľudský život, teda, základné ľudské právo na život od jeho počatia je spravidla v limite do 12. mesiaca tehotnosti ženy porušované…
…platný interrupčný zákon je v rozpore s Ústavou SR.
Osobitný problém je rodičovstvo transsexuálov. Vynosiť a porodiť dieťa môže len žena, matka. Aj označenia rodič1 a rodič2 sú odvodené od slova rodiť. A pozri pojem tranzícia.
Rovnako neexistuje pojem „sexuálna menšina“. Svojou heterogenitou nevykazuje definičné znaky menšiny, ak každá z nesúrodého eklektického strapca LGBTI, nebude označená osobitne označená ako menšina. To ale „nehrozí“ lebo menšinami by museli byť označené a ako z vreca vysypané aj viaceré väčšie, menšie skupiny inak hendikepovaných osôb, ktoré by právom namietali nerovnaké zaobchádzanie…
…ten tlak by, mimochodom, nezvládla ani „dúhová ombudsmanka“. Problém s definíciou pojmu nielen sexuálna ale aj menšina by mal ústavný súd, Európsky súd pre ľudské práva alebo Veľká komora Európskeho súdu. Malo by čo robiť aj OSN.
Možno hovoriť o pojme hetero štandard, štatisticky o hetero norme, a o uznaní existencie nehetero odchýliek od ľudského biopsychického normálu, štandardu, normy.
Existuje pojem normalita. Neriešený od konca 60-tych rokov minulého storočia, po nástupe novej, neomarxistickej ľavice a s ňou liberálnej, liberalizačnej sociálnej, kultúrnej a sexuálnej revolúcie. Spoločenský a vedecký diskurz na tému ľudská normalita v oblasti sexuality je tabu. Normálne je všetko, čo sa označí a prijme ako normálne (liberáli a ultra liberáli novej, progresívnej ľavice).
K redefinícii pojmu normalita a sexuálne zdravie prispela Americká psychiatrická asociácia v 90-tych rokoch a o desať rokov neskôr WHO, vyňatím porúch a dúhových odchýliek od normy, zo zoznamu chorôb.
Do zoznamu LGBTI sa postupne tlačí „P“ (pedofília). Kampaň spustil denník SME. Pretláča do škôl modernú sexuálnu výchovu, namiesto potvrdenia potreby výchovy detí a mládeže k dobre plánovanému a zodpovednému rodičovstvu. Toto „ministerstvo školstva“ do školských osnov a štátneho programu vzdelávania pridáva aj potrebu odtabuizovania pornografie.
Tak, to by sme mali. Zatiaľ. Čo príde nabudúce, sa uvidí…
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

P.S. Článkom som chcel poukázať a taxatívne vymedziť kultúrne okruhy, v ktorých je laická občianska, ale aj odborná a politická verejnosť, v problematike ľudských práv, klamaná, zavádzaná a manipulovaná…
Poznámka typu opravy:
„Táto deviácia je trestným činom“ až po spáchaní skutku pedofílie.
„Mravne čistí ľudia vyšli do ulíc hlavného mesta, aby vzdali hold tradičnej rodine…“
Pojem tradičná rodina neexistuje. Iba sa používa. Existuje pojem rodina, definovaná manželstvom muža a ženy a ich spoločnými deťmi. Ostatok sú pseudo rodiny.
https://www.extraplus.sk/clanok/destrukcna-hlava-statu?fbclid=IwAR0QXiqabIKeatg8rvmQNLskOFs39zBeIkCRxvVFGIwA5o3AjFbgpu1Bkow
Rovnako to platí aj pre zavádzajúci pojem “sexuálna menšina”. Taká menšina neexistuje.

 

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?