Publikované: 07.12.2019

Postupná integrácia politického islamu do Európskej únie

Najvyšší súd Českej republiky vyhovel dovolaniu somálskej študentky strednej zdravotníckej školy Somálky Ayan Jamaal Ahmednuurovej, namietajúcej proti zákazu nosenia hidžábu riaditeľkou školy (školský poriadok).

              

Zrušil predchádzajúce rozsudky pražského mestského súdu a Obvodného súdu pre Prahu 10 a vec vrátil obvodnému súdu na nové rozhodnutie. Česko podľa rozsudku musí akceptovať a tolerovať náboženský pluralizmus. Nesmie diskriminovať ani zvýhodňovať niektorý z náboženských smerov, rozhodol Najvyšší súd.
V septembri 2017 pražský mestský súd odvolanie somálskej študentky zamietol a potvrdil verdikt obvodného súdu, podľa ktorého k diskriminácii nedošlo, lebo:
Dotknutá škola je štátna, nie cirkevná ani moslimská škola, a Česko je sekulárny štát. Neviaže sa na žiadnu ideológiu ani náboženstvo; islam je politické náboženstvo (náboženstvo, ideológia a politika v jednom).
“Jestliže máme v ČR sekulární školství a jsou tom nějaké pochybnosti, tak je potřeba to vyřešit, a to urychleně a legislativou,” povedala Kohoutová, riaditeľka rozsudkom dotknutej školy.
Toľko skrátená správa, viac k nej tu:
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2997128-nejvyssi-soud-vyhovel-somalske-divce-ktera-zalovala-skolu-kvuli-zakazu-noseni-hidzabu
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/nejvyssi-soud-se-zastal-somalky-v-kauze-s-hidzabem-zakaz-nem/r~c5fd6140180511eaa24cac1f6b220ee8/
Tým uzatváram spravodajskú časť článku, nasledujú moje komentáre a autorský názor vo vzťahu:
Antidiskriminačný zákon, ľudské práva a slobody, ich aplikácia v spoločenskej a politickej praxi a konzekvencie
Listina základných práv a slobôd  potvrdzuje, že „štát je založený na demokratických hodnotách a neviaže sa na žiadnu ideológiu ani náboženstvo“ (Čl 1 odsek 1 Ústavy SR).
Francúzsky Code de l´education (2004) vo verených základných a stredných školách zakazuje nosenie znakov a odevov, ktorými žiaci okázalým spôsobom (manifestent ostensiblement) dávajú najavo svoju náboženskú príslušnosť.
Právo slobody prejavu v školách (Smernica ministerstva školstva z roku 2014):
„Právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru v rámci vzdělávání může být omezeno jedině tehdy, je-li to nezbytné k zachování jiných práv stanovených zákonem (např. veřejná bezpečnost, ochrana zdraví, ochrana práv a svobod druhých).“
Listina uznáva aj právo byť bez náboženského vierovyznania.
„Správně ministerstvo školství připomíná, že „výslovný nebo i nepřímý zákaz symbolu určitého náboženství, který by se na ostatní náboženství nevztahoval, by byl zjevně diskriminační a protiústavní“. Dlužno dodat, že stejně tak diskriminační a protiústavní je ukládat někomu za povinnost, aby v nějakém artefaktu, například v kusu textilie na cizí hlavě, rozeznával a uznával náboženský symbol. Přece nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá, stojí v Listině základních práv a svobod. Nedílnou součástí svobody vyznání je svoboda být bez vyznání, tedy žádné náboženské symboly nemít a v žádných předmětech náboženské symboly nevidět.“
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/pravo-svobody-projevu-ve-skolach-sdeleni-msmt-rijen-2014
https://nazory.aktualne.cz/komentare/nechte-nenechte-na-hlave-pojednani-o-nabozenskych-symbolech/r~88138418ec6111e69aec0025900fea04/
Najvyšší súd ČR „odtrhol“ náboženskú symboliku od náboženstva, čím vytvoril precedens, ktorým prelomil ideologickú, politickú a náboženskú neutralitu štátnej školy. Sudca mestského súdu uviedol, že tento prípad „bol použitý ako určitý štartovací prvok v diskusii, ktorá čaká aj ostatné európske štáty“.
Zamietnutie odvolania študentky bolo podľa sudcu mestského súdu správne, lebo poriadok školy zaisťuje rovnováhu práv ateistov a veriacich.
O konečnom verdikte vo veci rozhodne Ústavný súd ČR, čo bude jeho skúškou v rozhodovaní o merite podobných ľudsko-právnych sporov; nález ústavného súdu sa stane súčasťou judikatúry nielen v českom ale aj v európskom rozmere.
Najvyšší súd „rozviklal“ školské poriadky štátu, ktorý delí školstvo na štátne, nábožensky neutrálne a neštátne, súkromné a cirkevné školy. Odsúhlasil pozitívnu diskrimináciu somálskej moslimky, čím spochybnil ustanovenie školského poriadku sekulárnej školy vo veci pokrývky hlavy všeobecne, čím dal súhlas na manifestačno-prezentačné nosenie náboženských symbolov a nielen to…
Ak Ústavný súd rozsudok Najvyššieho súdu potvrdí, táto časť školských poriadkov stratí všeobecnú platnosť aj na sekulárnych školách, čo bude ďalším krok k liberalizácii spoločnosti a ďalší krok k jej islamizácii…
Prezident Zeman odovzdáva riaditeľke školy Ivanke Kohoutové medailu za zásluhy o štát I. stupňa ako statočnej žene v boji proti netolerantnej islamskej ideológii:
               

Progresivisticko-aktivistický prístup vo väzbe na katalóg základných ľudských práv aj ostatných súdov členských štátov EÚ a Rady Európy bude prinášať postupné ústupky moslimskej časti obyvateľstva EÚ salámovou metódou.
Okrem toho, nad rozsudkom stojí vyhlásenie multikulti aktivistky Angely Merkelovej: „Islam patrí do Nemecka.“ Teda aj do EÚ (rozhodla sa líderka).
Precedens zavedie právo moslimiek pre začiatok nosiť hidžáb na verejnosti, v poloverejnom priestore a v polo súkromí (škola, práca).
Právo na náboženské vierovyznanie je súčasťou katalógu základných ľudských práv s príslušenstvom; sú to vonkajšie znaky príslušnosti k náboženstvu ako akcesorické (doplnkové, dodatočné) právo.
Nemám nič proti. Šatky na hlavách ženičiek na vidieku sú stále v trende. Aj čepce. Majú svoj účel (symbol rurálnej ženskosti) aj účel ochrany. Napokon, je tu aj tradičná symbolika ženského a pohrebného svadobného závoja…
V mojich poznámkach uvediem dôvodné obavy, že ide o salámovú metódu. Na konci salámy bude uznaná šaría a islamský štát.
Netuším, či EÚ bude mať svetskú vládu, v deľbe s vládou islamského najvyššieho duchovného EÚ, alebo sa zmení na islamský kalifát nadradený svetskej moci v EÚ, ako v Iráne a Saudskej Arábii, alebo sa v slobodných demokratických voľbách v niektorej členskej krajine EÚ dostane k moci dáky „Erdogan“ (sunnita) alebo šiitsky moslim. Pro futurum to hypoteticky môže byť nový „líder“ EÚ…
Vodca alebo diktátor sa všade dostal k moci v slobodných a demokratických voľbách. Výsledky práce nemeckého si práve bola pozrieť v Auschwitz a Birkenau „kresťanská demokratka“ resp. kresťansko-demokratická liberálka a progresivistka dnes vládnej CDÚ “ Angela Merkelová…
V rámci západnej EÚ aj Škandinávie sa formujú ostrovy malých islamských štátikov „no-go-zones“ a nielen tam, všade silnie politický islam a to v úplnom súlade so základnými ľudskými, občianskymi, náboženskými a politickými právami! Štát nad nimi nemá moc. Predbežne môže len dumať nad tým, či sú politické práva a požiadavky
a/ moslimskej časti populácie, ktorá početne silnie a s ňou aj jej politická sila, oprávnené alebo extrémistické,
b/ a čo to a prečo silnie „extrémna“ politická pravica,
c/ a ako chce riešiť extrémistickú ultra ľavicu (Antifa, Identitári),
d/ a voči komu bude písať trestný zákon a smerovať represiu.
Tá je ale prednostne vedená proti „intolerancii, xenofóbii, islamofóbii, rasovej a etnickej nenávisti a homofóbii“ (ideológia novej neomarxistickej progresivistickej ultraľavice).
Ctím si a rešpektujem všetky ľudské slobody a práva, okrem tých, ktoré vo svojej potencialite môžu v budúcnosti zasiahnuť a dotknúť sa mojich práv a slobôd. Blíži sa bod, keď ľudské práva a slobody budú postavené proti ľudským slobodám a právam.
Začína to korekciami slobody slova, názoru a presvedčenia, s právom na informácie. Nemienim nimi pochybné, zavádzajúce a manipulatívne predvolebné prieskumy (na ústavnom súde).
Nemecká kancelárka Angela Merkelová 29. novembra predniesla emotívny prejav v parlamente a a vyzvala poslancov, aby jej pomohli striktne obmedziť slobodu prejavu v Nemecku.
Sledujte záznam až do konca (Twitter); Angela Merkelová vo svojom prejave hovorí:
„Musíme vám vziať slobodu prejavu, inak nebude spoločnosť slobodná.“ Zdroje:  https://twitter.com/ezralevant/status/1200191002629345281?ref
https://magazin1.sk/angela-merkelova-musime-obmedzit-extremisticke-prejavy-aby-sme-boli-slobodnou-spolocnostou/

Angela Merkelová mienila takzvaný slovný extrémizmus.
Rozumieme ním verbálne násilie (nenávisť na webe a verejnosti).
Ibaže pojem extrémizmus, ako ukazuje prax, má široké a vágne definičné pozadie a tri aspekty
a/ kto a ako ho definuje,
b/ príjemca, adresát,
c/ účel.
V podstate ide o nedemokratickú cestu k dosiahnutiu účelu extrémistického skutku, zákroku.
Ale aj proti extrémistický zákrok a represia môžu byť extrémistické; hoc aj v opore o zákon.
Sloboda slova nie je bez hraníc, v definičnom priestore pojmu ale vládne entropia (neurčitosť).
Narodil som sa v civilizačnom a kultúrnom prostredí národného štátu Slovensko, viazanom na pôvodnú a autochtónnu židovsko-kresťanskú kultúru, mestské a ľudové a tradície. Čoho sa ešte dočkám?  Charakter Slovenska zakladá Preambula a dikcia Ústavy SR.
V roku 2004 sme pri vstupe do EÚ ešte vôbec netušili, do čoho. Aj naďalej nám „pekne hrajú a spievajú“… a „vychovávajú nás k tolerancii“ (mentoring) a vedú k autocenzúre (represia).
Ak v predošlých šlo vždy o veľa, v nasledovných parlamentných voľbách pôjde o všetko. Aj o charakter štátu a budúcnosť Slovenska. Ak zle zvolíme, postupne budeme prichádzať aj o „výdobytky“ Veľkého Novembra, a znova aj o slobodu a životy.
Merkelová (CDU; vlastne ultra ľavicová liberálka a progresivistka, kryjúca sa bojom proti nacizmu a extrémnej pravici, kresťanstvom, plus návšteva Auschwitzu a Birkenau); jej najnovší prejav, akoby ale „vypadol“ z úst vodcu Tretej ríše: „Treba obmedziť slobodu v mene slobody“.
Ultra ľavicoví „liberáli“  a „liberálni demokrati“ si jej slová berú „za svoje“. A v tom je skrytá hrozba liberálneho fašizmu a nástupu tretej totality.
Zadanie zákonodarcom: Treba jasne definovať nenávistný prejav (hate speech) nenávistný skutok na webe (cyber hate) a na verejnosti (hate crime) a odlíšiť (oddeliť) ich od slobody slova.
Fašisti budúcnosti sa budú nazývať antifašistami. Ktosi ten výrok pripísal W. Churillovi. Nie. Pripomína skôr G. Orwella. Hmm… (to je jedno).
S názorom možno polemizovať argumentmi a vecnými dôkazmi. Nie potláčať ho represiou.
Sloboda prejavu je o práve na slušný a korektný názor. Nie o práve na cenzúru takého názoru. Tá je znak totality a diktatúry.
Konštatujem útok najmä neomarxistických ultra liberálov na tradičné európske a slovenské hodnoty, preambulu Ústavy SR a základné princípy slobody a demokracie.
Ponúknu sa vám v slobodných a demokratických voľbách.
Nazývajú sa antifašisti.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

 

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?