Publikované: 23.05.2020

Potrat. Pokračujte v debate

Boli to jedine Hlavné správy, ktoré reflektovali postoj ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej vo veci jej názoru na slobodu potratu.
https://www.hlavnespravy.sk/ministerka-spravodlivosti-kolikova-vnima-potrat-sucast-zakladnych-prav-slobod/2169270

Zdieľal som na fejzbúku a pridal k tomu toto:
Áno, právo na súkromie a ochranu osobného súkromia je základné ľudské právo. Ak ale toto právo vztiahne právnička a ministerka spravodlivosti na súkromie žien vo veciach ich “súkromnej osobnej slobody” rozhodnúť sa pre život alebo smrť počatého plodu umelým potratom, potom:
Základné ľudské právo na súkromie nezakladá právo pre svojvoľné zabitie (vraždu) nenarodeného plodu bez kvalifikovaných dôvodov! Právo na súkromie nie je samé o sebe kvalifikovaný dôvod!
Prvých „slobodných a liberálnych“ 12 týždňov tehotnosti ženy  je čiernou dierou slovenského potratového zákona. Zákon je proti ústavný. Ministerku spravodlivosti vnímam ako ľudsko-právne nedovzdelanú.

Zozbieral som a vyhodnotil reakcie fejzbúku a spracoval „moje“ odpovede, nie arbitrárne, ako osobné názory, ale v opore o teóriu ľudských práv, ktorá tvorí hmotné a nehmotné jadro slovenskej Ústavy.
Môžem konštatovať, že Hlavné správy a moje zdieľania vyvolali masívnu reakciu, ktorú dnes možno označiť za príspevok do verejnej diskusie na tému dnes platného potratového zákona.
Liberálny mainstream (Denníky N a SME, i Pravda) nemá o čom: „Zákon je v poriadku. Ponechať“. Ich rétorika smeruje k zachovaniu aktuálneho stavu.
Že zákon je proti ústavný, nemení ani nález ústavného súdu, na ktorý sa odvoláva liberálna časť zákonodarcov, ktorý je vo veciach posudzovania existenčných a existenciálnych otázok ontológie a definície „produktu“ počatia, ľudského plodu a nenarodeného dieťaťa v maternici tehotnej ženy, len arbitrárny, ako výsledok voľnej úvahy a dohody vedcov a právnikov vo svetovom globálnom rozmere, a prím majú zasa (!) USA, teda, v opore o nič.
USA produkujú precedensy, ktoré preberajú ostatné, transatlantické právne systémy (UK a jeho law má osobitné postavenie). Výsledkom je nejednotná legislatíva, podľa charakteru štátu, a jeho ústavy. Slovenská ústava má svoju preambulu a Čl. 1, ktorý v odseku 1 vraví: „Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo“.
Predosielam poznámku k Martinovmu Poliačikovmu (liberál, progresívec) vyhýbaniu sa „Aká ideológia, čo za ideológia? Alebo je negramotný alebo vedome zapiera vlastný nos medzi očami: No predsa liberálna, pán Poliačik! Ešte ste o takej nečítali, nepočuli, iba jej máte plnú hubu?  A nemáte šajn ani o neomarxizme? A „šaliete“ z hrozieb klerikalizácie Slovenska? Pýtam sa: Má KBS iné práva v legislatívnom procese (pripomienkovanie) ako vaše liberálne sorosovské („filantropické“) „neziskovky“? Ako sa má neomarxistická ultra ľavicová liberálna sociálna filozofia Frankfurtskej školy (na jej začiatku bol Antonio Gramsci), ideológia a politiky, k prambule Ústavy a Ústave SR? A čo reprezentujú „rodové štúdie“? Čo mi to takmer denne posiela www.academia.edu.sk (rodovo citlivý jazyk, rodové „scitlivovanie“, dúhová agenda…)? Sídlo: Kalifornia, USA. Donátori: Kongres USA, liberálni demokrati (Clintonová, Obama), USAID.

Pietruchová už stihla varovať, že Slovensko sa (bez nej) vyberie cestou Maďarska a Poľska.
Hniezdo rodovej ideológie na MPSVaR treba úplne zrušiť
. Dobrý začiatok: Odídenie “hlavnej rodovej ideologičky Slovenska” Oľgy Pietruchovej. Chválim „posledného križiaka“ ministra Krajniaka za nebývalú odvahu (toto nedokázal Smer“!).


https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15289/229155

Ku kritike debaty mužov na „výlučne ženské témy“ Ktorá kritika bola neproporčná a nepravdivá?
Jaroslav Daniška, redaktor relácie: “Tá ideologická. Ak niekto povie, že o otázke ľudských práv sa nemôžu rozprávať štyria muži, tak to považujem za nezmysel.”
Poznámka autora tohto článku: Ženská debata by narazila na problém konfliktu záujmov. Odporúčam vyváženosť. Otvorila a ustálila by otázky a odpovede na tému „Potrat ako výlučne ženská záležitosť“.
Sčasti aj problém pojmu „sexuálne a reprodukčné zdravie žien“. Bez mužov v relácii hetero to nejde.
Denníku N “vadí aj” (otázka Karola Sudora):
“Veľmi som sa snažil pozrieť sa na to aj vašimi očami, ale faktom je, že sa v relácii stretli traja konzervatívci s jedným liberálom. Je vôbec v poriadku koncepcia tej relácie? Ste vo verejnoprávnej televízii, nie v TV Lux, a traja na jedného jednoducho nie je dobrý model, hoci váš spolumoderátor Štefan Chrappa sa to snažil vyvažovať.”
Sudorovi ale neprekáža, že vo Večeriach s Havranom sa vzájomne pod bradičkami škrabkajú liberáli.
Však si prečítajte článok:
https://dennikn.sk/1903836/jaroslav-daniska-to-ze-o-interrupciach-debatovali-len-muzi-je-nepodstatne-vycitat-nam-to-je-absurdne/
Pluralitu a “vyváženosť” debatných relácií STV si má riešiť RTVS, nie Denník N. Prípadne Rada RTVS alebo pre vysielanie a retransmisiu. Liberáli sú na Slovensku v menšine a Slovensko je demokratické zriadenie.
V reakcii na fejzbúk a diskusnú reláciu Do kríža STV pokračujem tu (najskôr aby verejnosť mala obraz o mne):
1. Predosielam svoj osobný názor a presvedčenie, že poľský potratový zákon a pokusy strany Právo a spravodlivosť o úplný zákaz potratov a kriminalizáciu zúčastnených osôb, je odrazom a obrazom fundamentalistického krídla poľského radikálneho katolicizmu a je ľudsko-právne neprípustný;
2. Nie som kresťan ale ctím si kresťanské učenie a kresťanskú etiku;
3. Svoje názory a presvedčenie opieram výlučne o teóriu ľudských práv a Ústavu SR (vo veci potratového zákona som odosobnený);
4. Ctím si ženy, matky, mužov otcov a oboch dobrých rodičov svojich detí;
5. Ctím si Ústavu SR.
Poznámka: Výklad pojmu “reprodukčné zdravie a práva žien” v časti potrat potraty je jedno aspektový, sleduje výhradne slobodu ženy. Podsúvaný je liberálmi a feministkami.
Chlapi, ste indoktrinovaní odvekou lžou, ktorá tvrdí, že mužov nič do “len ženských vecí” (…). Pri počatí dieťaťa vždy boli a sú a dúfam aj budú, spravidla dve osoby opačného pohlavia. Tak káže aj rodová rovnosť.
K veciam okolo počatého plodu máte rovnaké právo (aj povinnosť) ako ženy (…). Otcami a matkami (rodičmi) sa stávate, ak sa vaše spoločné počaté dieťa narodí živé (…).
Sexuálnym partnerom, manželom žien: V prípade nechceného počatia riešte veci spoločne so samodruhou ženou. V manželstve s rodinou. Počatý plod má právo na dôstojný život v maternici tehotnej ženy, potenciálnej matky. Ľudský plod disponuje základným právom na dôstojný život od počatia, po prirodzenú smrť (Ústava). Ľudský plod je hodný ochrany už od počatia (Ústava).
Pani ministerka nezmienila (“zabudla”) na základné ľudské právo na výhradu vo svedomí. Ak je svedomie prítomné a funkčné. Prípadne tu i tam zasmrdí a rozplynie sa vo vetre. Niektoré právne systémy, snažia sa v praxi vytesniť základné ľudské právo na výhradu vo svedomí. Prebehlo niekoľko súdnych procesov, ktoré toto právo ustaľujú ako neodňateľné ľudské právo.
Ďalší blud: Telo ženy je vlastníctvom ženy. Pravda: Vlastníctvom ženy je len jej prázdna maternica. Ľudský plod v tele tehotnej ženy nie je ženské telo. Ženské telo je len telo ženy a jej prázdna maternica. Ľudský plod a narodené dieťa nepatrí tehotnej žene ani matke, nie je ničím vlastníctvom, lebo aj: “Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach.” Vlastníkom dieťaťa nie je ani štát; prostredníctvom svojich nástrojov dbá o najlepší záujem maloletých detí, prednostne biologickými rodičmi. Aj prostredníctvom súdu.
Debata do kríža ustálila aj, že počatý plod bezprostredne v ranom štádiu tehotnosti nie je „iba“ zhluk buniek, ale počiatok života ľudskej bytosti, s potenciálom, stať sa ľudskou osobou.
Vždy ľudskej bytosti v prenatálnom štádiu jej vývoja. Mám za to, že deľba obdobia pred a po narodení je len hranicou spôsobilosti života ľudskej bytosti, závislej na živote a výžive v prostredí maternice a schopnosti života mimo ňu v bezprostrednej ochrane, výžive a starostlivosti rodičky, matky.
Označenie prerušenie tehotenstva je eufemizmus. Ide o nevratné umelé ukončenie gravidity. Bez kvalifikovaných dôvodov na rozhraní medzi zabitím a vraždou.
Ochrana, antikoncepcia, a dobre plánované materstvo, otcovstvo (rodičovstvo) nemá byť len na žene.
Tehotenstvo nie je výlučnou vecou ženy. Na tehotenstvo treba spravidla dve osoby opačného pohlavia. Na umelý potrat aj súhlas muža a kvalifikovaný dôvod.
https://dennikn.sk/1906737/preco-pozyvat-zeny-do-diskusie-o-interrupciach/?ref=tit
Rovnako ako ich nepozývať. Lebo: Ženy sú v konflikte záujmov. Zákon o potratoch nie je len o ženách a pre ženy.
Riešenie (do dvojitého kríža): 1. Ženy-muži; 2. Laici-odborníci. Lebo spoločný menovateľ: Ľudské práva oboch pohlaví a počatého plodu. 3. Neprítomnosť počatého plodu sa ospravedlňuje, je prítomný v zastúpení…

Prvý “slobodný” (svojvoľný) trimester je čierna diera v zákone. Potratový zákon bez taxatívne vymenovaných kvalifikovaných dôvodov v lehote do troch mesiacov je proti ústavný.
Tri otázky:
1. Môže byť zákon protiústavný? Áno.
2. Môže byť ústavný zákon proti ústavný? Áno.
3. Môže byť nález ústavného súdu proti ústavný? Áno.
Vladimír Palko uviedol, že v USA legálne zabíjajú (vraždia) ľudské plody, nenarodené deti po dobu celých 9-tich mesiacov. Ide o arbitrárnu dohodu „vedcov a právnikov“ na základe voľnej konsenzuálnej dohody. V prípade ľudského života s právom hodným ochrany ide o dohodu v opore o nič.
Ústavou chránený inštitút manželstva muža a ženy predpokladá a očakáva  „inštitút“ vernosti. Doba „liberálna“ má diel viny na rozvodovosti a potratovosti.
Slovenská spoločnosť musí prejsť očistcom v otázkach etiky a mravnosti.  Aj dobrým „nearbitrárnym“ zákonom o umelom ukončení tehotenstva len z taxatívne vymenovanými kvalifikovanými dôvodmi.
V prípade ústavného: „Ľudský život je hodný ochrany od počatia po prirodzenú smrť“ len voľná a liberálna či arbitrárna úvaha a dohoda v právnom systéme Slovenska nemá miesto.
Dobrý potratový zákon musí taxatívne a jasne uvádzať kvalifikované dôvody pre umelé ukončenie tehotnosti. Prvý „slobodný“ trimester je ľudsko-právna „čierna diera“ v slovenskom zákone.
Medicínske dôvody (prekážky tehotenstva) v záujme ochrany zdravia a života tehotnej ženy vo vzťahu k tehotenstvu a počatému ľudskému plodu ako živej ľudskej bytosti, po narodení s titulom Ľudská osoba, ktorá postupne nadobúda ďalšie základné ľudské, občianske a ostatné práva, určí medicínska veda. Poznámka: Medicínska veda sa nemá čo zaoberať tlkotom srdca. To nie je jej parketa.
Znásilnená tehotná žena má právo slobodne sa rozhodnúť. Ide o kvalifikovaný dôvod umelého potratu. Znásilnená žena sa rozhoduje aj podľa výhrady vo svedomí. Tu ide o svetské základné ľudské právo. Slovensko je sekulárny štát a svetské právo je nadradené cirkevnému právu.
Akékoľvek osobné svojvoľné (arbitrárne) dôvod pre potrat sú v opore o nič a v konflikte na osi svetské právo- etika-kresťanská etika (trojuholník jednoty a boja protikladov svetských vecí a kresťanskej viery).
Právom na výhradu vo svedomí je dotknutá každá osoba gynekológa, potratára. Hippokratova prísaha: „Budeš liečiť, nie zabíjať!“. Finančná odmena za potrat z nekvalifikovaných (a len arbitrárnych) dôvodov je judášsky groš.Dobrý potratový zákon musí byť v homeostáze so svetským charakterom štátu, preambulou a s Článkom 1 odsek 1 Ústavy SR.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?