Publikované: 20.10.2020

Povinné testovanie a právny štát

Hlava štátu (prezidentka) je hlavnou veliteľkou ozbrojených síl v čase mieru aj vojny od inaugurácie po skončenie prezidentkinho funkčného obdobia.

               
Podľa Čl. 102 (1) Prezidentka je k) hlavnou veliteľkou ozbrojených síl, l) vypovedáva vojnu na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky, ak je Slovenská republika napadnutá alebo ak to vyplýva zo záväzkov z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu, a uzatvára mier, m) môže na návrh vlády Slovenskej republiky nariadiť mobilizáciu ozbrojených síl, vyhlásiť vojnový stav alebo vyhlásiť výnimočný stav a ich skončenie,
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/
Zákon o ozbrojených silách Slovenskej republiky (§7 zákona): https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/321/vyhlasene_znenie.html
Premiérovo obídenie prezidentky s „tajomstvom“ až do momentu jeho „priznania, o ktorom už vedela celá EÚ, bolo obídením Ústavy a zákona Slovenskej republiky a urážkou ústavného majestátu prezidentky ako prvej osoby v štáte.
Slovenský premiér Matovič jeho osobný (!) úmysel celoplošného testovania doma tajil ale chvastavo (svetové prvenstvo!) jeho prvenstvo a zásluha, táral o ňom vonku (ostatnej EÚ): nemeckej kancelárke Angele Merkelovej na summite EÚ v Bruseli a podľa všetkého aj ďalším európskym lídrom.
Neskutočná hanba, ak sa prezidentka Čaputová dozvie z médií to, čo už dva dni predtým vedela celá európska politická šp****.

Ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu:
Podľa čl. 5, ods. 4 Z.č. 227/2002 môže hlava štátu (na návrh vlády) v čase núdzového stavu a/nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe povolaným na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy b) povolať na výkon mimoriadnej služby vojakov v zálohe.
Nemôže to svojvoľne urobiť minister obrany, veliteľ armády ani náčelník generálneho štábu Armády SR, toto nariadenie môže vydať len prezidentka SR.
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-227
Podľa odseku 3 Ústavy SR v časti prezident (Čl. 102):
„Podmienky vypovedania vojny, vyhlásenia vojnového stavu, vyhlásenia výnimočného stavu, vyhlásenia núdzového stavu a spôsob výkonu verejnej moci v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu ustanoví ústavný zákon.“
Houston, Houston! Máme problém: Pozor! Sme už veľmi blízo vyhlásenia výnimočného stavu a nariadenia stanného práva (obmedzený alebo úplný zákaz vychádzania; toto sa deje v EÚ; a súvisí to aj so zákazom zhromažďovania, teda aj verejných protestov!)
Premiér Matovič
Koketuje s myšlienkou povinného celoplošného testovania občanov a sankciami pre odmietačov (obmedzenie zdravotnej starostlivosti na nevyhnutné minimum) v opore o nič.
Zásah do osobnej, telesnej integrity občanov si vyžaduje dobre informovaný súhlas občanov
a/ konzervatívna liečba, invazívna liečba,
b/ očkovanie, testovanie,
c/ povinná štátna karanténa.
Odkaz na Listinu základných práv a slobôd, Ústavu SR.
Medzinárodné dohovory a dokumenty:
Charta práv pacienta:
https://www.suscch.eu/e107_files/PDF/charta.pdf
Európsky dohovor o o ľudských právach, Čl.3 Zákaz mučenia:
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SLK.pdf
Osobná integrita je chránená Listinou a Ústavou SR.
Jej prelomenie nie je z Ústavy a Listiny možné použitím donucovacích prostriedkov a fyzického a psychického násilia akéhokoľvek druhu, ktorým by bolo obmedzenie slobody, predvedenie, pokuta, tobôž  vydieranie vyhrážkou obmedzenia zdravotnej starostlivosti!
Epizódy a zážitky svedkov s premiérom : „Tí, čo si povedia „salám, párky“, tak aj štát bude voči nim pristupovať „salám, párky“, jeho osobu diskvalifikuje ako demokratického predsedu vlády demokratického právneho štátu!

Asistent poslanca Petra Žigu (Hlas-SD) Maroš Stano sa na sociálnej sieti podelil s nasledujúcim príbehom:
Po začiatku relácie prišiel (predseda vlády) do priestoru, kde hostia na obrazovke bežne sledujú jej priebeh. Keď Peter Žiga v relácii povedal: „Za celoplošným testovaním môže byť aj odvedenie pozornosti od nevydarenej pomoci ľuďom a premiérove PR.“ Matovič vykríkol: „Idiot, je to idiot, hajzel jeden.“ Obrátil sa na mňa: „Vy ste tu s ním? Odkážte mu, že je idiot.“ Nervózne sa začal prechádzať pred réžiou a po slovách Petra Žigu z TV, ktorými spochybnil dostatočnú účinnosť plánovaných testov (urobil to pred časom sám Igor Matovič a potvrdili opakovane vedci), nasledoval ďalší výkrik: „Že sa nehanbí šíriť také kotlebovské reči,“ a pritvrdil: „Postaviť k múru a zastreliť!“ Nasledoval sugestívny pohľad na mňa a slová: „Nehanbíte sa pracovať za mafiánske peniaze?“

Premiér sa chce o pohybe osôb v čase kresťanských zádušných sviatkov a spomienky na našich blízkych zosnulých radiť s KBS. Tento inštitút ústava nepozná ale pozná súčinnosť a spoluprácu s prezidentkou..!

Chceli sme slobodu a demokraciu, máme ju, tak si ju užívajme. Zakladá ju Listina, Ústava-zákon-vláda-občania.
Akékoľvek opatrenia nariadenia vyhlásené v čase núdzového stavu musia mať oporu v zákone a Ústave SR a Listine základných práv a slobôd, ktorá je súčasťou hmotného aj nehmotného jadra Ústavy SR.
Celoplošné testovanie nemožno svojvoľne subsumovať pod núdzový zákon v časti „iné a ďalšie opatrenia“.
Toto už nie je len kompetencia Úradu verejného zdravia, ministra zdravotníctva ani výlučne pána Mikasa!
Celoplošné testovanie,  jeho definícia a príslušenstvo (vyhláška) musí byť upravené ústavným zákonom, a tento zákon musí byť v súlade s Listinou a Ústavou SR!
Takýto zákon neexistuje!
Celoplošné testovanie bola strela mimo terč a produkt mimo misu!
Celoplošné testovanie za zadaných okolností (reálie) dnes, tu a teraz (dátum zverejnenia tohto článku) nie je spôsobilé na jeho realizáciu v ohlásenom termíne!
Ak JUDr. Harabin tvrdí, že  Občania majú právo postaviť sa na odpor podľa čl. 32 Ústavy, je blízo pravde a skutkovému stavu vecí, ktoré ho umožňujú:
https://www.youtube.com/watch?v=pYV4O2qg__w
V tejto veci je povinná postaviť sa na stranu občanov aj Európska komisia, v zmysle ochrany a obrany európskych hodnôt slobody, demokracie a právneho štátu! Tu nejde len o Maďarsko a Poľsko, ale bezprecedentne aj o Slovensko!
Osoba, občan, predseda vlády I. Matovič vykazuje zjavné znaky poruchy osobnosti, čo ho diskvalifikuje pre výkon funkcie predsedu vlády:
Ak Ústava USA umožňuje preskúmanie psychického stavu prezidenta (mienený D. Trump):
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/565211-demokrati-chcu-preskumat-trumpovu-dusevnu-sposobilost/
V prípade predsedu vlády s diktátorskými totalitnými sklonmi a prejavmi, ide o otázky bezpečnosti štátu v ohrození osobou premiéra a verejný záujem.
Premiér na podnet prezidentky zvoláva Bezpečnostnú radu štátu. Žiadam o zaradenie do programu zasadnutia Rady.
Za stav vecí a Slovenska je plne a nedeliteľne zodpovedné voličstvo Matoviča.
Ako občan už opakovane žiadam predčasné voľby.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Ak by som mal ako rodič zdravý rozum, deti, hoc dotknuté opatreniami, by som na protesty nebral (nevhodné pre vek do 16 rokov…).
Ale, ak je už policajný zbor taký “úžasne” aktívny (lebo vraj ohrozovanie mravnej výchovy detí a mládeže), pýtam sa:

Toto svinstvo je EÚ chránené, lebo reperezentuje európske hodnoty?

Pridávam zásadnú info (TA3 10:45): Celoslovenské celoplošné testovanie na covid-19 bude dobrovoľné.
Háčik 1: Odmietači pôjdu do povinnej desaťdňovej karantény;
Háčik 2: Nárok na “péenku” v karanténe budú mať len osoby otestované ako covid pozitívne.
Háčik 3: Vláda by otvorením ústavného zákona 227/2002 o bezpečnosti štátu mala upraviť (doplniť) Čl. 5; je tu riziko, že testovanie “legalizované” len vyhláškou podľa zákona 335/2007 nebude v súlade s Ústavou SR.
Súčasne tu ostáva problém zásahu do osobnej integrity (testovanie).
Vláda (Matovič) do veci idú strmhlav, pričom si vopred “neošetrili” zákonnú a ústavnú cestu k výkonu testovania.
Hmm…

 

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?