Publikované: 29.08.2022

Pozor na pojmy nacizmus a fašizmus!

Na Slovensku sú vo verejnom politickom a mediálnom priestore nadužívané a zneužívané na stigmatizáciu politickej opozície negramotne a nedovzdelane kto sú a kto bude-nebude rokovať s fašistami (OĽaNO): „My sme jediní demokrati na Slovensku, opozícia sú fašisti! S fašistami hlasovať nebudeme! Slovo fašizmus je tak sprofanované ako hnutie “Za slušné Slovensko”! S úplnou istotou platí, že “ryba smrdí od hlavy”. Slovensko je malá, EÚ veľká.

Veľký November 1989 bola bola oranžová davoelitárska revolúcia, ukradnutá a vytunelovaná. Lož a podvod. Havlov egregor: “Láska  a pravda zvíťazia nad lžou a nenávisťou” sa nenaplnili. Ostala len krutá pravda, lož, a nenávisť. Havel ako disident (aj v base) žil si a príkorie znášal kráľovsky platený USA a Sorosom (mal bankový účet); plnil zadania a úlohy Domu Sion a Domu Rotschild, ktoré dnes riadia nimi umelo vytvorenú kovidovú, energetickú a inflačnú krízu, na cete k Veľkému resetu. Cieľom nastupujúcej obrovskej svetovej hospodárskej krízy, ktorá nemá obdobu v kríze 1929, je totálny kolaps ekonomík s cieľom: dostať nás na kolená.  Riešenia nemá EÚ ani rozpadávajúce sa USA. Majú prísť globálne protesty proti reálne neschopným národným vládam, ľudia začnú prosiť o nadnárodné riadenie, čím sa spolu s total control a systémom social credits (základný príjem, tresty a bonusy za správanie aj na báze green deal a obmedzovania uhlíkovej stopy s vynúteným šetrením energiami) vytvorí stav pre spustenie a nastolenie jedinej golobálnej svetovej vlády (práve počúvam zbytočné a falošné kecy toho kymácajúceho sa krutihlava Kollára a vládnych paopalášov k oslavám SNP a ich fašistické rétorické cvičenia o práve na národné sebaurčenie, zvrchovanosť a suverenitu, o ktoré sme prišli vstupom do NATO a EÚ). Vojna na Ukrajine je konflikt na osi USA-RF, s ktorým my a EÚ nemáme nič spoločné! Toto bol Veľký November 1989:

Odkazujem im: Vy idioti! Ste zločinecká skupina, akými boli viac-menej predošlé vlády počnúc Mečiarovou! Practe sa už konečne preč z parlamentu! Dajte právo ľudu napraviť jeho predošlé volebné a voličské chyby z nedbalosti, povrchnosti, nevedomosti a konceptuálnej negramotnosti.
Skrátene: Ústava zakladá pozitívne právo. Ak pre ľud nastane stav vecí verejných, ktorý spôsobuje hmotné, ekonomické, sociálne, škody a utrpenie blízke ohrozeniu zdravia (fakticita!) a života (fakticita!) zjavne spôsobené vládnutím a už ľudsky a ľudsko-právne neznesiteľný, nastupuje prirodzené právo, s odkazom na Radbruchovu formulu: Postavenie nad ústavu s právom na odňatie volebného mandátu tejto vlády a predčasné voľby. Moja obvyklá poznámka: Systém nemožno zmeniť žiadnymi voľbami, len zmenou systému. Každé ďalšie voľby budú len dočasným riešením v do seba uzavretom pekelnom circulus vitiosus. Slovensko akútne potrebuje novú druhú ústavu. Už včera bolo neskoro. Ústavu v častiach politické strany a hnutia, tretí sektor, volebné právo a volebný zákon a referendum treba vopred napísať odborníkmi na písanie ústavy (osobitné legislatívne spôsobilosti) bez vplyvu na obsah ústavy, ktorý bude vchádzať z vôle ľudu. Základný obsah ústavy by mal byť schválený ľudovým referendom. Preto treba rozmraziť funkčné ale zablokované referendum. Potvrdzuje sa mi, že aj druhá referendová iniciatíva bude zmarená objektívne aj subjektívne.

Vychádza mi jediné riešenie: Generálny štrajk s jediným petitom: pád Mato/Hegerovej vlády a predčasné voľby už bez referenda oprávnenou a ústavne legálnou aktiváciou Čl. 32 Ústavy občiansky odpor. Pozor! Generálny štrajk znamená „ani noha na ulici“! Všetci doma! To ale nevyhnutne chce líderskú participáciu KOZ a ZMOS, školstva, zdravotníctva, dôchodcov! K tomu ale musia mentálne dospieť a lucídne precitnúť! Včítane slovenskej občianskej spoločnosti! Do dvoch hodín môže byť po všetkom. V súlade s Ústavou a jej Čl. 2 (1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Po 30-tich rokoch devastácie Slovenska ľud tejto krajiny má právo prehodnotiť má dať-dal výsledky od roka 1989 a 1992 a späť si vziať moc do svojich rúk!

Nové voľby musia byť vopred ošetrené tak, že k voľbám dostanú politické strany a hnutia tri nevyhnutné podmienky:
1. Politický program k schváleniu novej druhej už vopred verejne známej medializovanej Ústavy, bez neho nebudú pripustené k voľbám;
2. Nebudú smieť vytvárať ideovo a hodnotovo eklektické a obsahovo nečitateľné a preto nevoliteľné predvolebné koalície (proti komu a proti čomu á la Márki-Zay anti Orbán, koaličná päťka anti Babiš, koalícia anti Fico), do volieb budú smieť ísť len jednotlivo samostatné volebné subjekty; koaličnú vládu zostaví hlavou štátu poverený politický subjekt;
3. Imperatívny mandát;
4. Sfunkčnenie ústavného iínštitútu participatívneho referenda a konzultatívneho plebiscitu.
V hre je aj precedens: Zrušenie a zákaz všetkých politických subjektov, dôvod: sú najnebezpečnejším a najsilnejším jablkom ľudského a občianskeho sváru v ideologickej a hodnotovej rovine, pri zachovaní práva na programové združovanie (ponechanie združovacieho zákona). Rozhodujúci by mal byť volebný program v súlade so všeobecným verejným záujmom. Akékoľvek ideologické alebo náboženské pozadie politického volebného programu alebo návrhu zákona, bude vopred vylúčené reálnou vymožiteľnosťou Čl. 1 odsek 1 Ústavy SR (nefunkčný!).

Všetkým: Kam vôľa, tam cesta. Pýtajte, bude vám dané. Klopte, bude vám otvorené. Bez pouličného násilia. Tu už parlament, vláda a prezidentka s ústavným súdom nemajú čo hľadať! Slovensko prejde do mimoriadneho núdzového režimu až do momentu ustanovujúcej schôdze nového parlamentu, ktorý schváli nevyhnutne potrebné zmeny ústavy.
Za seba, chcem sa vrátiť k zamýšľanému modelu z roku 1991 a to zmene Národnej rady a parlamentu na Občiansky snem. Na jeho čelo chcem postaviť štátnu radu ako vedúcu silu v riadení štátu smerom dnu i von, volenú občianskym snemom. Na čele štátnej rady by bol jej predseda, volený cyklicky, štátnou radou. Sila hlavy štátu (prezident) sa posunie nižšie, pod úroveň predsedu štátnej rady starších snemu, volenej snemom. Rovnostranný trojuholník deľby moci v štáte (parlament-prezident-vláda) na zákonodarnú (parlament) a výkonnú (vláda, prezident) moc zmení sa na rovnoramenný s vrcholom pre osobu predsedu štátnej “rady starších” štátu. Ústavný inštitút prezidenta sa stane redundantný (nadbytočný). Prezidentka bude klásť vence, vyznamenávať, podávať správy o stave republiky a všade sa milo usmievať. Bez “ťaháka” od predsedu štátnej rady v zahraničí ani necekne. Tým sa vylúči svojvoľný osobný USA aktivizmus prezidentky Čaputovej. Vo svojej postate ide o to, čo znamená silný premiér, silný prezident… Slovensko by malo silného predsedu štátnej rady. Vec ústavy a vôle ľudu. To je všetko. Ostatok okolo sú kecy. Štátna rada by riadila ministerstvá, potvrdzovala alebo vracala zákony prijaté občianskym snemom, bola garantom vnútorných a zahraničných politík, národno-štátneho záujmu a stratégií bezpečnosti a rozvoja Slovenska v rámci všetkých regiónov rovnomerne. Podmienkou apolitizácie ministerstiev je obnova Dzurindom zrušeného centrálneho Úradu pre štátnu službu radu (výberové konania pre štátno-zamestnanecké miesta a pozície na jednotlivých ministerstvách).  Mikulec si schválil Hamrana už bez výberového konania. Stačilo! Paragraf 363 Tr. por. “rieši” médiokracia a tretí sektor! Chucpe!
Nová druhá Ústava SR musí explicitne urobiť poriadky v Čl. 1 odsek 1: „Slovensko sa neviaže na žiadne náboženstvo ani ideológiu“ v časti dúhovistická a rodová ideológia ale aj náboženstvo v časti jeho oddelenie od štátu a politík sekulárneho štátu, ktorým je Slovensko. Blížiaca sa oslava Dňa Ústavy SR 1. septembra bude ďalšia žalostná fraška.
Na Slovensku v dôsledku fašizmu EÚ a jej pseudohodnôt na báze neoliberalizmu a neomarxizmu ako progresívnej formy komunizmu (odkaz na Veľký reset!) dochádza k deštrukcii taxonómie a redefinícii nemenných základných práv a slobôd, zavádzaním neexistujúcich základných práv a slobôd a domnelých neexistujúcich ľudsko-právne nedefinovaných práv a slobôd údajných oprávnených menšín (lož!), čím dochádza k prepisovaniu „biblie“ základných práv a slobôd. Ľudia sú si rovní len pred zákonom, inak nie!

Nacizmus je pravicová extrémizácia národného cítenia vzťahu k štátotvornému národu. Od národovectva k nacionalizmu a nacizmu (nemecký národný socializmus a Lebensraum árijskej germánskej rasy). Nič také na Slovenku neexistuje. Toto sa vzťahuje k rusofóbnemu ukronacizmu na báze Stepana Banderu. Tvrdím, že Pax Americana USA je formou nacistického Lebensraum. Nič z toho nemožno pripísať Marine Le Pen, Tomiovi Okamurovi, Uhríkovej Republike, Orbánovi… dokonca ĽSNS nie sú žiadni fašisti, sú to nacionalisti. Riadna, štandardná pravicová politická strana (odkaz na nález gen. pro. M. Žilinku!).
Fašizmus je odvodený od talianskeho fasces (zväzok) vzťahujúci sa na obnovu Veľkej rímskej ríše. Týka sa rozpadávajúcej sa slovenskej vlády. K prvej vete (jeden zaujímavý cudzí fb príspevok, zdieľaný na mojom osobnom profile): “Demokracia je ilúzia.” To je pravda. Parlamentná demokracia ja forma demokracie. Na Slovensku sa rozpadla aj v dôsledku deštruktívneho pôsobenia tzv. liberálnej demokracie. Pozor! Slovensko je definované ako štandardná parlamentná, nie liberálna demokracia! K demokracii: Demokracia je alebo nie je! Nahradila ju partokracia koaličného straníckeho vládneho zväzku. Vykazuje známky fašizmu. Pridajte fašistickú médiokraciu fašistickými globalistami vybraných a finančne podporovaných médií. Homofascismus je forma dúhovistického neofašizmu tu

Pozor na pojmy fašizmus a nacizmus! Nacizmus je pravicová extrémizácia národného cítenia vzťahu k štátotvornému národu. Od národovectva k nacionalizmu a nacizmu (nemecký národný socializmus). Nič také na Slovenku neexistuje! Toto sa dnes vzťahuje k rusofóbnemu ukronacizmu na báze Stepana Banderu a rusofóbnej nacifikácii západnej Ukrajiny a Westernu (USA/EÚ). Fašizmus je odvodený od talianskeho fasces (zväzok) ako forma vládnutia totalitnej moci. Týka sa rozpadávajúcej sa slovenskej vlády.
K ukrajinským utečencom: Pozor, to nie sú fašisti! A nie všetci sú ukronacisti! Nenechajte sa manipulovať vedomostne a konceptuálne negramotnými hlupákmi a použitými a globalistami Domu Sion, ním zneužitými užitočnými idiotmi, overte si pojmy fašizmus nacizmus.

Treba nám bezodkladne von z toho obludného matrixu fašistického globalizmu! Ľudia! Ak vo všetkých predošlých voľbách šlo o veľa, tu už ide o všetko. Aj o naše, vaše životy!

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

P.S. Nebol, nie som a nebudem člen, prívrženec ani priaznivec žiadneho politického subjektu, som aktívny nevolič od druhého kola prezidentských volieb. Vnútorne nie som člen EÚ ani NATO. Nemám žiadne osobné politické ambície. Ostávam v roli poradenstva. Či sa dožijem reálnej systémovej zmeny, bez pachu rybích hláv, nie je len môj ale najmä váš problém. Lebo medveď. Ruský. Lebo.

 

 

 

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?