Publikované: 05.02.2020

Prasnica dojčiaca židov

Nemecký súd už tretíkrát odmietol žiadosť o odstránenie antisemitského reliéfu z kostola vo Wittenbergu v Sasku-Anhaltsku. Podľa žalobcu, ktorým je Michael Düllmann z Bonnu, člen židovskej obce, plastika prispieva k rastúcim protižidovskými náladám a otvorenému antisemitizmu.Zdrojový článok: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3043223-stredoveky-antisemitsky-relief-na-lutherove-kostele-zustava-soud-potreti-odmitl-jeho
Vysvetlivka: https://de.wikipedia.org/wiki/Judensau
https://www.mdr.de/sachsen-anhalt/dessau/wittenberg/urteil-zu-judensau-relief-an-stadtkirche-wittenberg-104.html
Kde všade sa nachádza judensau sa dozviete, ak pojem napíšte do vyhľadávača.
Všeobecne sa vie, že pre judaizmus je prasa nečisté (ne-košer); takým je aj pre islam (haram), a Boko Haram je toto: https://cs.wikipedia.org/wiki/Boko_Haram

Moje autorské komentáre a poznámky
Ak chceme zastaviť antisemitizmus, musíme odstrániť jeho príčiny. Sú skryté v rasistickej a nacistickej nenávistnej ideológii radikálneho sionizmu od počiatkov judaizmu. Zdroje: Pentateuch, Tóra, Talmud, sionistické dokumenty po I. sionistickom kongrese v roku 1897 v Bazilei, okolnosti založenia štátu Izrael, spojenectvo USA a Izraela, Trumpov „mierový plán“ vzťahov Palestína-Izrael, ako podmienka, šanca, na uznanie Palestíny ako samostatného štátu, moc židovskej finančnej oligarchie a svetového židovsko-sionistického finančníctva, cez najbohatšie židovské dynastie, bývalého maďarského žida Sorosa, vydávajúcich sa za filantropov, ich zjednotená idea Nového nadnárodného a nad štátneho svetového poriadku na ich židovský obraz…
Príčinou antisemitizmu nie je mimo iných trvajúcich dôvodov len sporný protižidovský reliéf v meste a kostole, kde kedysi kázal Martin Luther.
Jediné kresťanstvo v celom rozsahu odmietlo sionizmus, lebo sa zrodilo v lone judaizmu a nastavilo mu zrkadlo. Preto sa veriaci židia, najmä sionisti príliš nemusia s kresťanmi.

Popierať holocaust je za čiarou. Odmietať genocídu Arménov jej páchateľmi Turkami tiež.
Podceňovať hrozbu nenávistnej islamistickej ideológie, blízkej príbuznej nacizmu a fašizmu a priame hrozby politického islamu a islamizácie Európy je trestuhodné, obzvlášť ak turecký sunnita, islamista a nacista Erdogan odmieta deliť islam na radikálny a umiernený a ekumenický dialóg Vatikánu s islamom má za neprípustný…
https://ceskoaktualne.cz/2020/01/islamsky-stat/turecko-islam-nadradeny-krestanstvu-dialog-medzi-nabozenstvami-neprijatelny/
https://www.hlavnespravy.sk/turecko-islam-je-nadradeny-krestanstvu-dialog-medzi-nabozenstvami-je-neprijatelny/1451948
https://cs.gatestoneinstitute.org/12622/turecko-odmita-umirneny-islam
https://www.hlavnespravy.sk/brusel-financuje-propagandu-islamu-ktoru-dala-vedecky-vypracovat-turecka-vlada/2036737
https://www.hurriyetdailynews.com/erdogan-criticizes-saudi-crown-princes-moderate-islam-pledge-122262
https://www.aa.com.tr/uploads/TempUserFiles/haber/2017/07/KENDI-DILINDEN-FETO-20170725son.pdf
https://denikn.cz/274482/turecko-omezuje-vyuku-evoluce-a-biologie-a-pridava-koran-nekteri-ucitele-a-skoly-se-ale-nechteji-vzdat/
Dajte si dokopy sumár aj jednotlivosti pozadia tých úžasných tlakov aktivistov za „práva“ osôb a skupín „dúhy“, ich požiadavky na registrované partnerstvá, manželstvá, párov rovnakého pohlavia a s nimi relativizovaný pojem rodina, relativizáciu pojmu rodina, ich údajné práva na adopcie cudzích detí…
Prezidentkou blokované a zadržiavané odmietnutie Istanbulského dohovoru…
Je rovnako trestuhodné ľudsky a občiansky ignorovať reálny fakt existencie liberálnej ideológie „novej progresívnej“ neomarxistickej neo fašistickej ľavice:
https://www.conservapedia.com/Homo-fascism
Ak nebudú odstránené príčiny homofóbie, nebude odstránená homofóbia.
Toto by malo vziať na vedomie voličstvo, súčasná a budúca slovenská vláda, ktorá vzíde z parlamentných volieb…
Slovensko by malo stabilizovať a upevniť svoj charakter v opore o preambulu ústavy ako národného štátu, založeného na národných a kresťanských tradíciách.
Sú v antagonistickom rozpore a konflikte s tzv. „liberálnymi“ Európskymi hodnotami EÚ…
Schengen je len zlomok toho, čo prinesie ďalší postupný prechod k rušeniu pojmov národná identita, národný štát a národno-štátny záujem v eurom integračnom procese…
Pridajte migračné politiky miešania osôb a skupín pôvodom pre Európu vzájomne cudzích a nekompatibilných civilizačných, kultúrnych a náboženských okruhov, osobitne invázie islamu, jeho postupnú politizáciu a radikalizáciu, obohatenú islamistickým terorizmom, a tak ďalej…
Pridajte aj ďalšie slasti, trebárs rušenie platieb v hotovosti, dnes už platby mobilom, zajtra platby, registrácia a osobná identifikácia podkožným čipom…
Európska únia aj po poučnom brexite vo vzťahu k národným členským štátom už otvorene opúšťa platformu demokracie.
Ctené voličstvo, v obraze tejto reality pôjdete k volebným urnám.
Ak vás budú mať pod klobúkom, bez možnosti voľby a úniku, bude neskoro.

Antisemitizmus má domáce pravicovo extrémistické a importované islamistické pozadie. Zdrojom antisemitizmu je judaizmus, presnejšie jeho sionistická ideológia. Antisemiti sú presvedčení, že Židia riadia USA, Európu a EÚ, migráciu aj „dúhovú“ loby.
Angela Merkelová, výrok prvý (2015): „Welcome to refugees!“
Angela Merkelová, výrok druhý: „Antisemitizmus je hrozbou pre Nemecko.“
Angela Merkelová, výrok tretí: „Islam patrí do Nemecka.“
Angela Merkelová, výrok štvrtý: “Je potrebné obmedziť slobodu v mene slobody.”
Posledným výrokom riaditeľka a realizátorka procesov vedúcich totalitnému režimu potvrdila, že Európa a EÚ sú v stave postavenia ľudských práv a slobôd proti ľudským slobodám a právam.
A to je fáza procesov, ktoré zakladajú potencialitu a hrozbu občianskej vojny. Ak sa masy pohnú, Merkelová a jej suita budú chodiť kanálmi…
Sionizmus je ideológia „pravicovej vetvy“ extrémistického rasistického judaizmu, zdroj nenávisti voči všetkému nežidovskému.
Islamizmus je ideológia „pravicovej vetvy“ extrémistického sunnitského wahábizmu, zdroj nenávisti voči všetkému neislamskému, ateisticko-nevereckému, osobitne judaizmu, židovstvu a kresťanstvu.
Islamizmus predstavuje definícia džihádu ako prvého z piatich vyznaní viery islamu nie v časti „vnútorný džihád“ (boj so zlom vo vnútri moslimov) ale „vonkajší džihád“ ako nástroj a metodika islamizácie sveta…
Viac sa o islame dozviete v učení Tawhíd (Tauhíd), ktoré je v Česku trestné (lebo potláča slobody a práva druhých): https://cs.wikipedia.org/wiki/Tauh%C3%ADd
Tauhíd je v osvetí slovenskej laickej verejnosti neznámy pojem.
Ak nebudú odstránené príčiny islamofóbie, nebude odstránená islamofóbia.
Židov v diaspore aj Izraeli možno rámcovo a zjednodušene rozdeliť na veriacich judaistov, tých na umiernených a radikálnych, neutrálnych židov a sionistov.
Ide o moje osobné delenie, ktoré vylučuje aplikovať na všetkých židov jeden meter a nahádzať ich do jedného vreca.
Preto a nielen vo veci nenávisti k židom ale aj kresťanom, moslimom, Rómom, alebo rámcovo voči rasám, etnikám, národom a národnostiam, zakladám spoločný pojem vrecizmus, ktorý týmto odmietam. Pracujem s legálne definovanými a známymi pojmami, ktoré tiež pre účel mojej publicistiky diferencujem…
Sionizmus je jednota náboženstva, sionistickej ideológie a politickej metodológie.
Islam je jednotou náboženstva a islamskej ideológie.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sionizmus
Ak nebudú odstránené príčiny antisemitizmu, nebude odstránený antisemitizmus.
V roku 1975 Valné zhromaždenie OSN schválilo rezolúciu č. 3379, ktorá sionizmus označila za formu rasizmu. Vznik štátu Izrael bol pritom súčasťou tzv. Plánu OSN pre rozdelenie Palestíny (Rezolúcie VZ OSN č. 181) z roku 1947. K prijatiu rezolúcie prispela sovietska protiizraelská propaganda po Šesťdňovej vojne v roku 1968 a arabský ropný bojkot po Jomkipurskej vojne v roku 1973.
Rezolúcia č. 3379 bola v roku 1991 židovskou sionistickou loby anulovaná.
Sionistickým je aj plán na mierové usporiadanie a ďalšie rozdelenie Palestíny podľa Donalda Trumpa, ktorý bol frontálne odmietnutý ako mierový; byť mierovým nemá šancu.
Palestína nedostala priestor a možnosť na rokovanie, čím sa plán stal podobný Mníchovskej dohode z roku 1938 o rozdelení I. ČSR (ale aj Viedenskej arbitráži; pridelenie južného Slovenska Horthyovskému Maďarsku)…
Systémom “čo sa nehodí škrtnúť” sa antisemitizmus neodstraňuje.
Poznámka k deleniu islamu (sunnitský a šiitsky; ide o spor o dedičstvo a nástupníctvo po Mohamedovi): Turecký prezident Erdogan odmieta delenie moslimského náboženstva na radikálny a umiernený islam. Tvrdí, že islam je len jeden, lebo Allah je len jeden, Korán je len jeden. To zakladá aj tézu, že judaizmus je len jeden, lebo židovský Boh je len jeden, Tóra je len jedna. Ale aj Talmud je len jeden. Tiež Mišna. Poznámka: Tóra zakazuje požičiavať na úver na osi žid-žid. Úrok povoľuje židom uvaliť len na nežidov…
Ale aj hypotézu, že kresťanstvo je tiež len jedno. Zrodilo sa v lone judaizmu zo židovky a panny Márie, teda, židia aj kresťania majú jediného spoločného Boha. Pôvodné ježišovsko-apoštolské kresťanstvo sa už od svojho vzniku delilo a rozpadalo do dnešnej štruktúry a dohľadať ho v sfalšovanom Písme je priam nemožné. Každá konfesia má svoj vlastný „správny“ preklad. Ten „najsprávnejší“ je ekumenický z dielne katolicistického Vatikánu.
Ak by všetky tri tvrdenia mali byť pravdou, mali by si všetky tri abrahámovské monoteistické náboženstvá urobiť poriadok a začať samé najmä u seba a doma.
Výsledok: Všetky tri abrahámovské monoteistické náboženstvá majú svojich osobitných Bohov a jedného spoločného Satana. Vládne každému náboženstvu. Judaizmu, islamu aj „kresťanstvu“.
Urobte ako písal Pavol (2. Korintským 6:17): „Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán, nečistého sa nedotýkajte a ja vás prijmem.“
A bude mier a pokoj. Nie, nebude. Lebo tak neurobíte.
Ak sa cítite byť veriacimi v židovského, kresťanského alebo islamského Boha, študujte ich Písmo, tvorte a dotvárajte si svoj religiózny názor na osi Písmo verzus skutky.
Ale hlavne, nepredvádzajte sa na verejnosti a robte si svoje veci doma v súlade s právom na súkromie.
Výhrada vo svedomí je vaša osobná vec, nevnucujte ju okoliu.
Držte sa a správajte podľa Matúšovho Mt 7, 15-20: „Po ovocí ich poznáte.“
Uvedomte si, že žijeme v druhom zle organizovanom a „zhora“ kýmsi riadenom Babylone, čo bolo mesto v starovekej Mezopotámii; pren. bábel zmätok, chaos, neporiadok;
Neprilievajte oheň do ohňa. Majte svoje zlé ego pod kontrolou. V záujme existenciálneho prežitia skrz naskrz Satanom rozdelenej a znesvárenej spoločnosti. Vo svojom záujme. A v záujme mierového a pokojného spolužitia celej, rasovo, etnicky, kultúrne a nábožensky diverzifikovanej spoločnosti. Taká spoločnosť až potom vydá svoje bohatstvo a krásu. Odkážte to aj moslimom…

Nemecká spolková kancelárka a líderka EÚ zamlčiava sionizmus (nie je súčasťou jej rétoriky); a spolu s islamom do Nemecka a EÚ vpúšťa aj islamizmus.
Angela Merkelová vedome-nevedome legalizuje islamizmus ako základné ľudské, občianske a politické právo. Sionizmus ostáva skrytý.
Udržanie spoločenského zmieru chce táto pseudo „kresťanská demokratka“ dosiahnuť obmedzením slobody slova a prejavu, v mene udržania slobody. Stavia proti sebe pravicový aj ľavicový extrémizmus. Nesie tak svoju osobnú nedeliteľnú zodpovednosť za rasizmus, nacionalizmus, antisemitizmus, xenofóbiu, islamofóbiu, kresťanofóbiu ale aj homofóbiu. Ursula von der Leyden na čele EK je Merkelovej podriadenou. Bol ním aj J.C. Juncker.
Pozornosti Angely Merkelovej zrejme „uniklo“ aj Erdoganovo:
“Islam je nadradený židovstvu aj kresťanstvu.”
Všetkým liberálom, multikulturalistom a slniečkárom a aktivistom homo loby „uniká“, že islamská ideológia sa v rámci „welcome“ islamizácie  Európy a EÚ začne nebadane meniť a islamskú politiku islamského štátu. Ako vyhlásil Erdogan, jedného, jednotného a jediného islamu. Úplne legálne a v súlade s deklarovanými základnými ľudskými, občianskymi, kultúrnymi, náboženskými a politickými právami…
A nebude to len autochtónny (domáci západoeurópsky pravicový extrémizmus) ale islamizmus, ktorý židov vyženie z Európy do Izraela, čím posilní budovanie Veľkého mocného židovského štátu v zmysle ideí a ideológie sionizmu.
Kniežatá zloby (Protokoly sionských mudrcov) nie sú podvrh, za podvrh sú len vydávané. Vznikli ako vedľajší produkt I. sionistického kongresu vo švajčiarskej Bazileji v roku 1897.
Švajčiarsko je známe svojimi bankami a bankovým tajomstvom.

V čích rukách je svetové finančníctvo? Kto zvažuje zrušenie klasických peňazí? Prečo chceme svoje zlato, hoc v neveľkom množstve, už skôr ukradnuté, ponechať v Bank of England navzdory trendom znalejších a obozretnejších Nemcov a Rusov?
A čo, takto, už neplatíte kartou ale mobilom? Však je to ešte pohodlnejšie..? Nebude lepšie, ak nebudeme mať problém so strácaním peňaženiek, starostlivosťou o ich obsah? A čo takto podkožný čip? Psy ho už majú povinne. Štvornohí gojimovia.
A čo na to Ján, jeho Apokalypsa a znak 666: https://www.jw.org/sk/ucenie-biblie/otazky/vyznam-cisla-666/ Tušil niečo o informačných a digitálnych technológiách dnes vo fáze prechodu ich rýchlosti zo 4 na 5 G?

Rovnakú hodnotu ako židovský holocaust mala genocída Slovanov, pokým ju nezastavil ZSSR, ale aj Rómov, a tiež jeden a pol milióna Arménov Turkami už v rokoch 1915-18.
Pokusy o genocídu rasovo a etnicky „menejcenných“ Slovanov, nenávisť k Rusom zo strany germano, franko a anglofónnej sionistickej časti národných spoločenstiev Západnej Európy, ale aj sionistickej loby USA, mávajúcich nad hlavou posvätnou mantrou holocaustu a šoa (zápalnej obete za židov) trvajú v stále sofistikovanejšej podobe…
Stredná a východná časť „jednotnej“ EÚ je jej západnou časťou tlačená do role poslušných sluhov tvorcov sionistického New World Order (prehlbovanie integrácie prostredníctvom opúšťania demokracie brexitom nepoučenej EÚ, neschopnej sebareflexie). EÚ je na ceste k sebazničeniu.
Národno štátnu identitu nemožno ignorovať. Zakladá ju rasová a etnická genetika a svojská kultúra každého štátotvorného národa s príslušenstvom (národno-štátne záujmy).
Vedomí nevedomí sionisti si rad radom podávajú kľučky v rasistickom Izraeli a svojím čelom si búchajú farizejské hlavy o sionistický Múr nárekov v Jeruzaleme. Aj s naším dvojhlavým Dankom a „hodnotovo vyrovnanou“ prezidentkou…

Rómovia sú etnikum, pochádzajúce odkiaľsi z Indie. Z ich domoviny sa pohli preč ako najnižšia bezprávna kasta.
okolo 10. storočia.
Ich exodus smeroval do Európy. Sú v diaspore, bez ambícií na vlastný štát, lebo ich mentalita a mentálna výbava.  Integrácia rómskych spoluobčanov do väčšinovej spoločnosti je podmienená ich pozitívnou odozvou na ponuku štátu prostredníctvom politík vládnych splnomocnencov a inštitútov ÚPSVaR…
Odmietanie vrecizmu platí aj pre Rómov. To je asi tak všetko. Nič viac ani menej.
Nenávisť k Rómom nie je pravý explicitný rasizmus, ide skôr odpor dobre socializovanej väčšiny k ich spôsobu života…

Čo chce Danko s Pellegrinim vo veci Istanbulského dohovoru vyrokovať na stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov? Vlastné ústupky? Nájsť spôsob, ako „so cťou“ cúvnuť?
Prezidentka si mýli parlamentnú demokraciu s prezidentským systémom! Do svojich volieb šla ako liberálna demokratka, vzišla z nich a koná ako jej „vydarenými“ poradcami riadená nesvojprávna tobôž neautentická autokratka.
Okrem toho, pravidlá Viedenského dohovoru o medzištátnych dvoj a viacstranných zmluvách sa vôbec netýkajú Istanbulského dohovoru, ktorý je Dohovorom rady Európy, nie medzištátnou zmluvou…
Iniciátorkou stretnutia mala byť prezidentka. Dala prednosť rade ústavného právnika Petra Kresáka, ktorý mimo iné, napísal, že: „Aj preto som presvedčený, že je nie právom, ale ústavnou povinnosťou prezidenta (-tky) chrániť vlastné ústavné kompetencie voči zásahom či už zo strany NR SR alebo vlády a na vzniknutú situáciu vôbec nereagovať.“
https://dennikn.sk/blog/1722247/istanbulsky-dohovor/
Čo ústavný právnik to iný názor. K Istanbulskému dohovoru sú zatiaľ dva, z jednej katedry ústavného práva, jednej právnickej fakulty, jednej Univerzity Komenského v Bratislave, podľa jednej ústavy (Kresák, Bujňák):
Podľa Vincenta Bujňáka z katedry ústavného práva Právnickej fakulty UK Bratislava si myslí, že: „…prezidentka by sa mala držať uznesení Národnej rady Slovenska“: https://www.hlavnydennik.sk/2020/01/21/caputova-by-mala-pri-istambulskom-dohovore-postupovat-v-sulade-s-parlamentom-mysli-si-ustavny-pravnik/
Proces môže odblokovať konštruktívne stretnutie troch ústavných činiteľov alebo ústavný súd.
Sionistický ID mal byť už dávno odmietnutý a záležitosť pre vždy uzavretá; ak nie, na rade je ľudový (referendum) a parlamentný (Národná rada) “inpíčment“ prezidentky. Svoje hodnoty má hlava štátu uctievať doma, a nevnucovať ich celému Slovensku, ak má byť prezidentkou všetkých ľudí (takou nie je).

Európski, americkí a izraelskí sionisti majú štátotvorný národ Kurdov, ktorí si aj svoj životný priestor pomáhali “vyčistiť” od islamistov Daeš (ISIL, ISIS) majú dnes „na háku“. Turecko má EÚ za partnera, ktorý ich vydiera zadržiavaním miliónov sýrskych utečencov. Súčasne podporujú banderovsko-nacistickú rusofóbnu Ukrajinu.
V tieni a moci Sionu, ktorý má na svedomí rozpútanie krvavého kyjevského Majdanu a po ňom zmena statusu Krymu a rozkladné procesy Ukrajiny vo vzťahu k Donbasu…
Sankcie vedené proti Rusku sú márne. Na statuse Krymu a postoji Kremľa k Donbasu a Ukrajine nič nezmenia.

Podobné procesy sa dejú v novom trojuholníku Bielorusko-Rusko-USA: Pozrite návštevu ministra zahraničných vecí USA Pompea v Bielorusku, a Lukašenkovu neistotu podobnú Janukovyčovi, Porošenkovi a Zelenskému:
https://www.ta3.com/clanok/1175210/pompeo-navstivil-bielorusko-lukasenkovi-ponukol-lacnejsiu-ropu.html
https://eadaily.com/ru/news/2020/01/31/kto-prodvigaet-interesy-ssha-v-belorussii-edinstvo-vlasti-i-oppozicii
Lukašenko pred nastávajúcim stretnutím s Putinom:
https://eadaily.com/ru/news/2020/02/04/lukashenko-ob-otnosheniyah-s-rossiey-nastal-moment-istiny

USA sú už v zúrivo rusofóbnom Poľsku a Poľsko terčom odvety Rusov v prvom slede; Amerika sa mimo NATO pokúša vojensky obsadiť aj Slovensko.

USA nie sú priatelia ale pseudo spojenci, dajme tomu, dočasní partneri. Nie na večné časy tak, ako bolo ZSSR.
Postsovietske Rusko ako spolok nezávislých štátov Ruskej federácie je potenciálny priateľ, spojenec a partner Slovenska. Reálny garant mieru vo svete.
Procesom, ktoré vo svojej potencialite a realite ohrozujú suverenitu a zvrchovanosť, dokonca národno-štátnu identitu Slovenska, najmä časťou liberálneho politického spektra, je možné čeliť v parlamentných voľbách…
V prezidentských už ale až o štyri roky.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan


  • SlabéVýborné (+2 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?