Publikované: 28.01.2020

Právnička dešifrovala Istanbulský dohovor

Pozoruhodné je, že Istanbulský dohovor „dešifrovala“ žena. Predpokladá sa, že tak urobila „pod ťarchou“ ženského rodového stereotypu. I to, že rastie počet oznámených útokov typu #MeToo movement (hnutie „Aj mňa!“) aj po desiatkach rokov (zneužívané v politike aj na pracoviskách).

Istanbulský dohovor má týmto útokom (sexuálne obťažovanie žien) zabrániť. Ak nadobudne právnu účinnosť v rámci EÚ a Rady Európy, mužské pokolenie začne chodiť kanálmi.. .
Drevo do lesa nosiť nebudem. Popísal som toho k Istanbulskému dohovoru dosť. V ostatnom čase aj k postoju „našej“ prezidentky…
Nosím. Ako obohratá platňa. Musím. Kol-dola. Presne tak, ako to robia ultraľavicoví liberáli…
Ide o to, kto viac vydrží…
Ďalším, a až ma z toho už riadne mrazí, dôvodom, prečo moje “kol-dokola” je, že slovenská spoločnosť je už otrlá a ľahostajná, reaguje už len na nadprahové podnety (mediálne “bomby”)…
Sústavnou ponukou sa tu i tam niekto “chytí”…
Cieľ ultra ľavice:
1.
Unaviť a ovládnuť štandardnú väčšinu;
2. Redefinovať pojem normalita a rodina;
3. Rozbiť rodinu, založenú mužom a ženou, otcom a matkou.
V intenciách marxizmu (neomarxizmu). Istanbulský dohovor sa tvári nevinne, dobromyseľne a ušľachtilo.
Diabol sa skrýva v definícii
a/pohlavia a rodu,
b/ oddelení a zrušení jednoty pohlavia od rodu;
c/ nadradení rodu nad pohlavie,
d/ pojmom „rod“ sa podľa definície ID rozumie súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov…
Lož! Spoločenské role a vzorce správania žien a mužov zakladajú ich prirodzené bio-psychické antropologické vlastnosti a spoločnosť ich akceptuje.
(male-female, mužský a ženský princíp aj v rodičovstve a výchove detí)

http://moznostvolby.sk/dohovor-rady-europy-o-predchadzani-nasiliu-na-zenach-a-domacemu-nasiliu-a-o-boji-proti-nemu-i-cele-znenie/
Slovensko ide do parlamentných volieb v prostredí ústavnej krízy ústavných kompetencií ústavného inštitútu hlavy štátu…
Prezidentka Čaputová odmieta vykonať vôľu Národnej rady Slovenska a výzvu predsedu vlády SR, ktoré jej ukladajú vykonať notifikáciu, čo znamená, že diplomatickou cestou má oznámiť Rade Európy, že:
Slovensko sa podpisom Istanbulského dohovoru (2011) necíti byť viazané a dohovor ratifikovať nebude.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 18. decembra 2019 k ratifikácii Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou minister spravodlivosti a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí;
“Vláda berie na vedomie uznesenie Národnej rady SR č. 1697 z 29. marca 2019 k procesu ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou (ďalej len „uznesenie Národnej rady SR“); poveruje predsedu vlády požiadať prezidentku SR o notifikáciu úmyslu Slovenskej republiky depozitárovi Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu nestať sa jeho zmluvnou stranou v zmysle uznesenia Národnej rady SR”;
ruší úlohy v bodoch C.2. a C.3 uznesenia vlády SR č. 297 zo 4. mája 2011 v znení uznesenia vlády SR č. 379 zo 16. augusta 2017. (podpis pod ID z roku 2011 a s ním aj proces ratifikácie).
Vykoná: predseda vlády. Na vedomie: prezidentka SR, predseda Národnej rady SR.” Predseda vlády Pellegrini si svoju úlohu uloženú mu parlamentom splnil.

Odkazy na príslušné dokumenty Národnej rady Slovenska:
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=465107
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=473901

Tu sú dva kontroverzné názory ústavných právnikov
Čo ústavný právnik to iný názor. K Istanbulskému dohovoru sú zatiaľ dva, z jednej katedry ústavného práva, jednej právnickej fakulty, jednej Univerzity Komenského v Bratislave, podľa jednej ústavy:
1. https://www.hlavnydennik.sk/2020/01/21/caputova-by-mala-pri-istambulskom-dohovore-postupovat-v-sulade-s-parlamentom-mysli-si-ustavny-pravnik/
2. https://dennikn.sk/blog/1722247/istanbulsky-dohovor/
1. Vincent Bujňák z Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského odporúča prezidentke aby rešpektovala uznesenia parlamentu a výzvu predsedu vlády;
2. Peter Kresák výslovne nabáda prezidentku aby v uznesenia odignorovala a vôľu parlamentu nevykonala.
Dôsledky Istanbulským dohovorom zamýšľaných konzekvencií zakladá rodová ideológia, ide o neomarxistickú antropologickú a sociálnu revolúciu progresívnej liberálnej ultra ľavice;
predikujú civilizačný horor (otvorený konflikt mužskej a ženskej časti ľudského pokolenia).

Ultra ľavicoví liberáli zakladajú medziľudský konflikt na osi ľudské práva a slobody verzus ľudské slobody a práva vo všetkých oblastiach života spoločnosti.
Cieľ: Chaos, občianska vojna, pacifikačný represívny zásah vyššej moci, nastolenie vlády tretej totality…

JUDr. Daniela Kovářová, advokátka a prezidentka českej Únie rodinných advokátov, si vzala do rúk kontroverzný Istanbulský dohovor a podrobila ho dôkladnej analýze.
Jej závery predložila Poslaneckej snemovni aj verejnosti s mnohými výkričníkmi.
Poďme sa na analýzu Daniely Kovářovej pozrieť bližšie:
https://www.krajskelisty.cz/stredocesky-kraj/20718-pravnicka-desifrovala-istanbulskou-umluvu-a-velmi-durazne-pred-ni-varuje-komentar-stepana-chaba.htm
https://zdechovsky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=683891
https://en.wikipedia.org/wiki/Me_Too_movement
https://uloz.to/tam/_YV0YT8jrywAi
https://www.krajskelisty.cz/stredocesky-kraj/20649-vsichni-budeme-marie-feryna-povinne-komentar-stepana-chaba.htm
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/504748-irsko-sa-stalo-34-krajinou-ktora-ratifikovala-istanbulsky-dohovor/
https://www.postoj.sk/42297/rodinna-advokatka-z-ceska-istanbulsky-dohovor-je-politicky-nie-pravny-dokument
Vo veci beží petícia s odkazom prezidentke:
„Netraumatizujte Slovensko Istanbulským dohovorom!“
https://www.podpisem.sk/petition/peticia-prezidentke-netraumatizujte-slovensko-istanbulskym-dohovorom/
Vieme, čo je nórsky sociálny systém BARNEVERN? Podobnosť s rozdeľovaním rodín, odtŕhaním detí od rodičov na adopcie, je s praktikami Tretej ríše len náhodná? Ide len o nepodloženú konšpiráciu?
A čo, takto, Štvrtá ríša?
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

https://www.hlavnespravy.sk/neodmietnutie-istanbulskeho-dohovoru-caputovou/2033309
https://www.hlavnespravy.sk/pravnik-specializujuci-sa-pravo-eu-istanbulsky-dohovor-oznacuje-pachatelov-nasilia-muzov-muzi-chlapci-su-prezentovani-ti-potencionalne-nebezpecni/2032632
https://www.hlavnespravy.sk/caputova-prefikane-vymyslela-pravnicku-klucku-preco-neodmietne-istanbulsky-dohovor-parlament-ho-sice-2-krat-odmietol-no-najprv-predlozit-vlada-az-mal-hlasovat-parlament/2033592

https://www.hlavnespravy.sk/baranek-filme-ktory-ukazuje-jezisa-krista-geja-zaujimalo-by-ma-ci-by-tvorcovia-producenti-tohto-filmu-mali-gule-natocit-podobny-aj-mohamedovi/2032496

 

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?