Publikované: 20.11.2019

Právo na obranu so zbraňou

Český senát snemovni odporučil posilnenie Listiny základných práv a slobôd v časti právo na obranu so zbraňou. Listina zakladá jadro českej aj slovenskej ústavy.

Bezpečnostný výbor českého senátu odporučil schváliť doplnenie českej Listiny základných práv a slobôd o výslovné ústavné právo brániť so zbraňou seba aj iné. Rozhodol o tom dnes napriek námietkam, že zmena je nadbytočná vzhľadom na doterajšie právo na obranu. Podľa zástancov ale takéto ústavné posilnenie tohto práva pomôže zamedziť snahám o odzbrojovaní ľudí, uviedla ČTK.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pravo-na-obranu-se-zbrani-by-melo-byt-v-ustave-Podporil-to-senatni-vybor-604107
Navrhované doplnenie Listiny vychádza z petície, ktorú podpísalo 102 tisíc ľudí v Česku, včítane mnohých ústavných činiteľov.
Právo na obranu so zbraňou sleduje ochranu majetku, zdravia a života. Jeho uplatnenie sa vyhodnocuje podľa inštitútov nutnej obrany a krajnej núdze.
Posilnenie tohto práva sleduje odzbrojovacie trendy EÚ/EK za účelom oslabenia tohto práva občanov EÚ – ako požaduje Európska smernica:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32017L0853
Túto smernicu „zlé jazyky“ vykladajú ako nástroj oslabenia obranyschopnosti občanov EÚ pred agresormi z radov neprispôsobivých osôb zvonka (migranti, azylanti) aj zvnútra (domáca kriminalita) ale aj (!) zo strany systému, v prípade policajnej, prípadne vojenskej a kombinovanej represie proti vlastným občanom, kladúcim odpor v rámci občianskych medzi civilizačných, medzi kultúrnych a medzi náboženských konfliktov vo vnútri multikultúrnej EÚ…
Tak či tak, ide o potenciálnu eventualitu v budúcom čase a možnosti. Táto obava má svoje racio v opore o smerovanie EÚ vo vzťahu k postupnému obmedzovaniu suverenity a zvrchovanosti členských štátov, smerom k centralizovanému európskemu multi kultúrnemu a multináboženskému (islamskému) superštátu, v čom je rozpor s pôvodnou ideou EÚ a jej vývoja od ES, EHS k EÚ…
Česko a Slovensko majú zákon o vlastníctve a použití zbraní ošetrený v európskom aj svetovom meradle na vysokej, vzorovej, úrovni.
Petícia bola reakciou poľovníkov a ďalších majiteľov zbraní na snahu Európskej komisie obmedziť legálne vlastníctvo aj legálne držaných zbraní.
Komisia oprela svoj úmysel aj o nutné opatrenia proti terorizmu. Ibaže nárast terorizmu bol zaznamenaný po roku 2001 a najmä začiatkom tretieho milénia, po otvorení sa Európy migrantom a utečencom najmä z islamských krajín.
Európski a najmä občania strednej a východnej Európy členských krajín EÚ si migráciu nepýtali a štáty V-4 na nej nenesú žiadnu vinu.
Niet preto dôvod pre tieto represívne opatrenia. Ozbrojovanie občanov nech si riešia najmä západné štáty a USA. Slovensko aj Česko môžu poskytnúť odbornú konzultačnú a inštruktážnu pomoc.
Ústavný zákon č. 23/1991 Zb. Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej republiky, ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, a Čl. 6 odsek 4, ktorý sa má v jeho českej dikcii doplniť o vetu: „Právo brániť život svoj alebo život iného človeka aj so zbraňou, je zaručené za podmienok, ktoré ustanoví zákon.
Listina základných práv a slobôd (ČR/SR): https://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-23
Zákon o zbraniach a strelive SR:
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-190
V znení základnej tórie štátu a práva je štát povinný chrániť hranice, zákonnosť, bezpečnosť, majetok, zdravie a životy občanov štátu, v súlade s Listinou základných práv a slobôd a nástrojmi, ktoré stanoví zákon.
Ktosi sa bojí, ktosi má strach. O občanov štátov EÚ..? Naozaj o nich? Pojem občan EÚ neexistuje. EÚ nie je štát. Celoplošná smernica Európskej komisie preto nemá opodstatnenie. Českom koná. Chráni ústavné práva svojich občanov. Čo na to Slovensko?
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Doplnkové info
Petície: https://ligalibe.cz/ke-stazeni/nova-petice/; https://gunlex.cz/petice; https://www.peticezbrane.cz/cs/?p=petice.html
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/kubera-podporuje-petici-ktera-zada-zakotveni-prava-na-drzeni/r~97254a8e8d0111e9b2a00cc47ab5f122/
https://www.hlavnespravy.sk/protestujuci-proti-obmedzujucej-zbranovej-smernici-eu-sa-odbornej-diskusie-nedockali/1522959

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?