Publikované: 12.02.2019

Pre inšpekčnú službu MV SR

Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR
Krížna 44
821 04  Bratislava
Juraj Režo
Vec: Podnet, sťažnosť voči konaniu príslušníka policajného zboru
Číslo uznesenia OP XX a spisu: 1Pn 654/18/4402-19
Žiadam o preverenie postupu vyšetrovateľa PZ a súladu jeho konania a rozhodnutia so zákonom o policajnom zbore a prísahou policajta.
Moje oznámenie vo veci skutku páchateľa Rudolf Slezák bolo prijaté v septembri 2018 ako podozrenie z nebezpečného vyhrážania.

Po konzultácii vyšetrovateľa PZ Levice a prokurátorky OP Levice bol charakter skutku zmenený na priestupok proti občianskemu spolužitiu a údajne vecne a miestne odstúpený OÚ Odboru všeobecnej vnútornej správy, priestupkovému oddeleniu na ďalšie konanie.
Páchateľ skutku nebol vyšetrovateľom vypočutý, vyšetrovateľ s prokurátorkou vo veci rozhodli podľa voľnej úvahy, v opore o nič „od stola“. Tradične.
Tobôž, osoba páchateľa a pravdepodobnosť, potencialita premeny vyhrážok páchateľa na reálny skutok, nebola skúmaná a posúdená z pohľadu forenznej psychológie ani prevencie. Ide o hate speech ad homine, kybercrime, kyber šikanu. Vo verejnom mediálnom priestore. Vieme to? Či? Opýtal by sa generálny prokurátor p. Čižnár.

Uznesenie OP hovorí o zákonnosti postupu a správnosti uznesenia, proti ktorému nie je v jeho poučení možná sťažnosť.
Okresným úradom, Odborom VVS a priestupkovým oddelením, som dodnes nebol kontaktovaný.
Podobným spôsobom policajný zbor a prokuratúra naložili s obomi mojimi predošlými oznámeniami. Do stratena, zametenými pod čísi koberec, na ktorom stojí „oltár právneho štátu“ Slovensko.Okrem toho, sťažnosť preverovala prokuratúra (organizačná zložka PZ), proti ktorej bola sťažnosť smerovaná…
Ide o stalinistický typ prokuratúry, ktorý v procese demokratizácie Slovenska a prechodu od totalitnej k otvorenej demokratickej spoločnosti mal byť zrušený a zmenený ihneď po „nežnej“…
Konštatujem porušenie a odmietnutie mojich základných ľudských práv poškodeného a potenciálnej obete násilia policajným zborom a prokuratúrou bez možnosti nápravy inou, než touto cestou. Policajt a prokurátorka konali v rozpore s ústavou a zákonom.
Po vyčerpaní všetkých možností zvažujem podanie na ústavný súd, prípadne Európsky súd pre ľudské práva. Kto to zasa bude platiť?
Kuciakovo oznámenie o nebezpečnom vyhrážaní padalo z generálnej na krajskú a okresnú prokuratúru „v súlade so zákonom a lehotami“. Novinár bol napokon vypočutý ale prokuratúra nevykonala žiadne ochranné opatrenia. O mesiac na to bol novinár Kuciak zavraždený „v súlade so zákonom o policajnom zbore a prokuratúre“. Ústavný súd a ESĽP už ten nešťastník „nestihol“.
Slovensko eviduje viac ako 40 obetí trestných činov vraždy alebo zabitia alebo ublížení na zdraví, v dôsledku policajnému zboru riadne oznámených skutkov nebezpečného vyhrážania a nečinnosti OČTK.
Aké postavenie má v tomto zvláštnom osvetí „právneho štátu“ bežný občan?  Ján Kuciak ním už nie je. Podotýkam, že ani jeho vražda nie je vyšetrovaná samostatne a autonómne, ale pod dohľadom a tlakom Europolu a Euro justu. A „ulice“.
A páchateľ “spoločensky nevýznamného skutku” lebo tak o ňom bolo rozhodnuté uznesením prokurátorky, Rudolf Slezák o konaní vo veci ani netuší, ani to, že je policajným zborom a prokuratúrou chránenou osobou, a pokojne si diskutuje a fejzbúkuje a bohvie, čo robí popri tom…
Samozrejme platí prezumpcia neviny a in dubio pro reo. A kde je ochrana obete?
S pozdravom policajnému zboru SR: „Pomáhať a chrániť!“ Koho? Pred kým?
Prílohy (2):
1. Podnet pre GP
2. Uznesenie OP
Na vedomie:
Prezídium Policajného zboru SR
Pekne pozdravujem :-)
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?