Publikované: 07.05.2013

Prečo posielame deti do škôlky

Na májovú schôdzu parlamentu predkladám návrh o povinnej predškolskej výchove pre všetkých.

Na Slovensku klesá trend detí navštevujúcich škôlky. Je to v protiklade s tým, čo sa deje v iných krajinách únie. EÚ kladie stále väčší dôraz na predškolskú výchovu a deti v škôlkach sú jednou z tých racionálnejších priorít EÚ. Nejde totiž len o podporu predprimárneho vzdelávania, ale EÚ vychádza z predpokladu, že škôlky pomáhajú pracujúcim rodičom zosúladiť rodinný a pracovný život.

Pozrime sa na čísla:

V roku 2008 bola participácia detí v predprimárnom vzdelávaní vo veku medzi 4 rokom a začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v krajinách EÚ v priemere 92,3%, pričom v Slovenskej republike to bolo len 79,1%, v Taliansku 98,8%, vo Veľkej Británii 97,3%, v Českej republike 90,9%, v Holandsku a Belgicku 99,5% a vo Francúzsku 100%.

V roku 2012 bola na Slovensku účasť detí v škôlkach ešte nižšia – u štvorročných len 73% a u päťročných 80%.

Podľa nášho návrhu potrebujeme dostať do škôlok cca 25 700 štvorročných a päťročných detí, na čo musíme získať približne 45 mil eúr. Za tieto peniaze nielen dostaneme všetky deti do škôlky, ale v škôlkach vytvoríme približne 1500 stálych pracovných miest.

A nech mi nikto nehovorí, že na to nie sú peniaze. V krajine, kde vláda dáva 21 miliónov eúr garážovej firme Grandwood na vytvorenie 390 pracovných miest, sa peniaze na škôlky pre deti musia nájsť. Napríklad z fondov EÚ. Začína sa nové programovacie obdobie a vzdelávanie a zamestnanosť by mali byť prioritnými oblasťami, kam peniaze z EÚ nasmerovať.

Na výstavbu škôlok sú peniaze v ROP – Regionálnom operačnom programe v časti peňazí vyčlenených na školskú infraštruktúru. Už aj na Slovensku sa objavujú projekty tzv. kontajnerových škôlok, ktoré sú finančne nenáročné  (napríklad kontajnerová škôlka v Dunajskej Lužnej).  V ESF – Európskom sociálnom fonde, ktorého časť spravuje Ministerstvo školstva a časť Ministerstvo práce, je dosť peňazí na pokrytie zvyšku projektu – mzdy učiteľov a podobne. Okrem podpory vzdelávania detí  ide aj o podporu zamestnanosti – nielen, že v škôlkach zamestnáme personál, ale podporíme tým aj zamestnateľnosť rodičov. Keď dajú Richter s Čaplovičom hlavy dokopy, môžu vypísať zmysluplné, navzájom prepojené výzvy pre samosprávy, alebo iných zriaďovateľov.

Pomôžeme nielen mladým rodinám, ale aj samosprávam, ktoré dnes nedokážu naplniť svoju povinnosť vytvoriť toľko miest v škôlkach, aby boli nároky všetkých rodín s deťmi v predškolskom veku uspokojené. Rozumiem tomu, že vo financovaní škôlok je bordel, ale to, čo navrhujem, je riešiteľné aj za súčasného neutešeného stavu financovania predškolských zariadení a prerozdeľovania podielových daní.

Rodičom so škôlkou nevzniknú žiadne finančné náklady. Navrhujeme totiž, aby rodič dieťaťa, ktoré chodí do škôlky, mohol poberať príspevok na starostlivosť o dieťa až do 6. roku dieťaťa. Peniaze na príspevok pôjdu z ESF a rodičovi budú preplatené reálne náklady spojené so škôlkou až do výšky 250 eúr mesačne. Príspevok na starostlivosť o dieťa je v legislatíve už dnes, my len chceme predĺžiť  lehotu jeho poberania z troch na šesť rokov.

Pozrime sa ešte raz na čísla o tom, koľko detí chodí  na Slovensku do škôlky. U štvorročných detí je to zhruba 73%. Aké deti nám teda do škôlky nechodia? Sú to prevažne deti zo Sociálne vylúčených spoločenstiev, inými slovami, z rómskych separovaných a segregovaných osád.

Podľa štúdie Svetovej banky navštevovalo v roku 2011 materskú školu len 28% rómskych detí vo veku od troch do šiestich rokov. Najmenej spomedzi všetkých krajín s rómskym etnikom. Je zrejmé, že práve tieto deti z málo podnetného prostredia je potrebné zvlášť pripraviť na výchovu a vzdelávanie v základných školách. Neovládajú slovenský jazyk, nemajú základné sociálne zručnosti a bývajú neuromotoricky nezrelé, často sa u nich rozvíjajú špecifické poruchy učenia a tak spravidla končia buď v prípravných ročníkoch alebo v špeciálnych školách. Účasť rómskych detí v špeciálnych školách sa v roku 2010 vyšplhala až na 60%, čo predstavuje okolo 15 tisíc detí.  Pre štát je ich vzdelávanie v špeciálnych školách, v špeciálnych triedach alebo v prípravných ročníkoch maximálne neefektívne, na žiaka platí až 2,5 násobok normatívu oproti žiakovi v štandardnej triede.

Výsledok? Šestnásťročný žiak ukončí povinnú školskú dochádzku v 6. ročníku špeciálnej základnej školy, nevie sa ani podpísať a jeho kroky vedú na úrad práce,  na ktorom je úspešne evidovaný ako dlhodobo nezamestnaný, nekvalifikovaný jedinec v hmotnej núdzi odkázaný na štát.

Existuje ešte jedna štúdia Svetovej banky. Z nej vyplýva, že tie deti zo sociálne vylúčených spoločenstiev, ktoré navštevovali škôlky v predškolskom veku dokázali ukončiť riadne stredoškolské vzdelanie. Múdry štát by preto podporil vzdelávanie detí zo SVS v škôlkach, aby ich ako dospelých nemusel živiť.

Povinnou predškolskou výchovou by tiež štát získal lepší prehľad o deťoch, ktoré nám dnes z evidencie vypadávajú a to práve medzi 4. rokom a začatím povinnej školskej dochádzky. V dôsledku takéhoto výpadku
bola malá Lucia utýraná bez toho, aby niekomu chýbala. Rovnako tomu bolo v prípade chlapca z Prešovského kraja, ktorý do svojich ôsmych rokov nenavštevoval žiadnu školu a nikomu nechýbal. Koľko je takýchto detí, stratených v systéme? Desiatky? Stovky?

Chápem rodičov, ktorí nechcú, aby ich dieťa chodilo do škôlky. Ak mu dokážu zabezpečiť dostatok podnetov na to, aby dieťa išlo do školy pripravené a zvládalo školu bez prípravných ročníkov a iných nekoncepčných a drahých riešení, majú na to právo. V návrhu na takýchto rodičov pamätáme. Zo systému sa bude dať veľmi jednoduchým spôsobom dostať, stačí, ak dieťa absolvuje diagnostické testy v pedagogicko-psychologickej poradni a dostane z povinnej predškolskej výchovy výnimku.

Na záver snáď len odkaz pre tých, ktorí namietajú rozpor návrhu o povinnej predškolskej výchove s liberálnymi hodnotami a víziami. Už v roku 2010 sme v našom programe, v kapitole školstvo, tvrdili, že kým stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie považujeme za osobný statok, základné vzdelanie je spoločenský, verejný statok, platený z verejných zdrojov. Preto sme nikdy nenavrhovali zrušiť povinnú školskú dochádzku a preto si teraz dovoľujeme navrhnúť povinnú predškolskú výchovu. Veľmi dúfam, že tento návrh kolegovia v parlamente podporia. Stačí len odložiť –izmy, politikárčenie a riadiť sa zdravým rozumom. Lebo predovšetkým o tom je tento návrh. CheersJ

 

 

  • SlabéVýborné (+9 skóre, 53 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

2 Komentárov

Komentárov 1 - 2 z 2Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
  1. Lucia, oceňujem Vašu iniciatívu, aj keď je z môjho pohľadu zvrátená. Lepšie je robiť niečo a pomýliť sa, ako nerobiť nič. Ako ste správne poznamenali, škôlky (a aj školy) slúžia v našich končinách predovšetkým ako celodenné odkladisko detí, aby rodičia mohli ísť pracovať. Neťahajme si tu medové motúzy pod fúzy, ako sa tam deti rozvíjajú a napredujú (OK, pre deti z osád by to tak možno bolo). To je len socialistický prežitok a sebaklam, v ktorom slovenskí rodičia veľmi radi žijú, pretože je to pre nich nesmierne pohodlné. Malé dieťa sa ideálne rozvíja (toto si prosím overte u WHO a renomovaných psychológov) keď je pri matke v domácom prostredí. Takže namiesto toho, aby ste zavádzali novú úplne absurdnú povinnosť a prispievali na ňu 250 €, proste tie peniaze len pridajte matkám, aby s deťmi mohli zostať doma. A celé školky môžete poslať tam, kam patria. Do socializmu. No a poznámka o tom, ake “ľahké” bude dostať výnimku (však stačí len absolvovať diagnostické vyšetrnie, však ?) ma doslova uráža. To myslíte vážne ? Zase bude o osude dieťaťa namiesto mňa rozhodovať všemocný úradník niekde za stolom ? Vidím, že máte úplne socialistickú predstavu o slobode a zodpovednosti a to ma dosť mrzí, keďže som Vás považoval sa predstaviteľa “novej generácie”. Ale vidím, že v myslení ľudí na Slovensku sa od komunizmu nič nezmenilo (nečudo, že si Fico ten prechod ani nevšimol – ak nerátam teda tie hodinky za 10000 € a Volvo XC90) a mladá generácia, do ktorej som vkladal nádeje, asi bude len ďalšia stratená.

  2. Tak pod predchádzajúci názor sa môžem kľudne podpísať. Tento návrh zákona je čisté PR pre Luciu a Martina. Škoda, lebo pokiaľ ide o Rómov a o nich tam naozaj ide, len obavy z označenia za rasistov sú príliš veľké tak sa to kamufluje všeobecnou povinnosťou pre všetkých občanov, tak si trúfam povedať, že ani Rómom to nepomôže. Je paradoxné, že sa návrh zákona nepáči ani samotným učiteľkám v materských školách a samozrejme, že by vyvolal obrovské množstvo problémov aj v samospráve. http://www.ksenzsigh.sk/?p=887

Komentárov 1 - 2 z 2Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
Login

Ešte nemáte svoj účet?