Publikované: 19.04.2022

Prečo trvám na základnej referendovej otázke, ako ju nastoľujem

Esenciálnym zmyslom Referenda o sfunkčnení referenda je potvrdiť existujúci právny stav hmotnej existencie referenda ako ústavného nástroja definovaného Čl. 93 (2) a to: “Referendom sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu.”

 V Slovenskom kultúrno-židovsko-kresťanskom priestore manželstvo bolo vždy zväzkom muža a ženy (čl. 41 ods. 1 ústavy, čl. 1 základných zásad zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov, § 1 ods. 1 zákona o rodine). Pridávam: jedného muža a jednej ženy! Musí sa stať to, čo s afirmatívnou potvrdzujúcou definíciou manželstva ako výlučne zväzku muža a ženy referendom 2015.
Neomarxisti a EÚ „hovnotári“ (manželstvá párov rovnakého pohlavia)  vrieskali a bezočivo v tom pokračujú v prípade Maďarska a Poľska. Najmä v prípade Maďarska hrozí otvorenie otázky jeho zotrvania v EÚ; budem úprimný, za seba: byť Orbán, neváham.
Manželstvo muža a ženy na Slovensku je nedotknuteľné. Neomarxistickým zmrdom ostáva pokus rozbiť rodinu. Príde preto ďalšie potrebné referendum s touto otázkou: Ste za to, aby rodina bola definovaná ako manželstvo muža a ženy aspoň s jedným biologickým dieťaťom narodeným z manželstva muža a ženy?
Už nie otázka ale dovetok: ide o jadrovú rodinu. Ostatné typy rodín sú takejto rodine podružné; rozbíjači rodiny definujú rodinu ako spolok, združenie, komunitu osôb, ad hoc, ktoré sa za rodinu označia a vyhlásia pred svetom.
Kresťanské učenie pripúšťa jediné manželstvo, svetské právo umožňuje manželstvá striedať ako ponožky, čím zakladá rozvrat inštitútu monogamného manželstva osebe (an sich); tobôž už aj v prepojení na pre európsku kultúru nesúrodý a s ňou nekompatibilný islam (polygamia). S liberálnou pluralitou prinášajú náboženskú pluralitu. Neomarxisti zavádzajú pojem polyamoria. Ospravedlňujú a obhajujú pedofíliu (Denník SME). Liberalizujú výber pohlaví a rodov z už okolo stovky možností, aj na báze poruchy rodovej dysfórie zatiaľ ešte medicínskej diagnózy (vnútorný konflikt osoby medzi pohlavím a rodom).
Manželstvo bez biologických detí nie je rodina; je bezdetné manželstvo. Bezdetné manželstvo s adoptovanými deťmi je umelá rodina. Ostatok sú pseudo rodiny. Takou nie je rodina s biologickými deťmi pochádzajúcimi z jedného alebo iného rozvedeného manželstva muža a ženy a adoptovanými deťmi (Amy Coney Barrett, sudkyňa Najvyššieho súdu USA s jediným manželom Jesse M. Barrettom držiacim bibliu majú sedem z toho dve adoptované “cudzie” deti):

Najvyšší súd USA má 9 sudcov, z toho 6 republikánskych. V USA sa rozhára horúca občianska vojna modrých verzus červení. 
Neexistuje tradičná a netradičná rodina, existuje len yes (áno) nuclear family rodina alebo no, non (nie) rodina. Preto po referende o manželstve príde referendum o rodine. 

Späť k téme článku, referendu o sfunkčneníreferenda: Prvá posudzovaná referendová otázka teda pre prípad prijatia (čl. 98 ods. 2 ústavy) nemá ambíciu zmeniť právny stav, ale naopak, potvrdiť ho takto: Referendom je možné meniť a dopĺňať ústavu a zákony v opore o zákonom definovaný právny účinok referenda: Platné referendum má silu zákona, ústavného zákona. Mení zákon alebo ústavu.
Iba pozor! Na prijatie ústavného zákona treba ústavnú väčšinu zákonodarcov. Otázky: Koľko hlasov v referende bude treba na prijatie alebo zmenu zákona a koľko ústavného zákona?
Čl. 98 (1) Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. Citovanú položku platnej ústavy navrhujem rozšíriť referendovou otázkou. Čísla a počty sám za seba „neriešim“ (šetrím nie matematickú hlavu). Ponechávam kompetentným.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (Nikto nehlasoval)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?