Publikované: 20.12.2019

Predbežná otázka pre Súdny dvor EÚ vo veci ratifikácie Istanbulského dohovoru EÚ

Súdny dvor EÚ pracuje na stanovisku, ktoré má odpovedať na otázku, či môže EÚ dohovor o predchádzaní násilia na ženách ratifikovať v rámci svojich kompetencií aj bez jednomyseľného súhlasu všetkých krajín.
Zuzana Čaputová skladá prezidentskú prísahu na Ústavu a do rúk predsedu Ústavného súdu SR:

K týmto otázkam sa môžu v rámci procedúry na Súdnom dvore EÚ vyjadriť aj členské štáty. Slovensko dostalo takúto výzvu a možnosť žiadosťou Súdneho dvora 14. októbra 2019. Európsky parlament sa ešte v júli 2019 obrátil na Súdny dvor EÚ s niekoľkými otázkami ohľadne ratifikácie Istanbulského dohovoru zo strany EÚ.
Predkladatelia uznesenia za SNS v pôvodne predloženom návrhu vyčítali ministerstvu spravodlivosti, že jeho odpoveď nebola dostatočná a jasne zamietavá. Uznesenie parlamentu uložilo ministerstvu odpovedať na otázku (perex) že jednoznačne nie.
Slovensku ešte stále plynie lehota na vyjadrenie sa, a to do 23. decembra 2019.
Otázka ESD sa pýta, na akom zmluvnom základe je najlepšie postaviť prijatie dohovoru zo strany EÚ. Konkrétne, či podpis a ratifikácia majú mať rovnaký alebo rôzny právny základ. Akékoľvek rozhodnutie európskych inštitúcií sa musí odvolávať na konkrétny článok alebo články v zakladajúcich zmluvách.
Ešte dôležitejšia otázka Parlamentu je, či je uzavretie Istanbulského dohovoru Úniou zlučiteľné zo zmluvami v prípade, že neexistuje spoločná dohoda členských štátov o ich súhlase s tým, aby boli týmto dohovorom viazané.
Inými slovami, či sa môže sa EÚ prihlásiť dohovoru ako celok aj vtedy, ak ho neratifikujú všetky štáty.
Dohovor podpísalo všetkých 28 členských štátov EÚ, zatiaľ ho ratifikovalo len 21. Okrem Slovenska dohovor ešte neratifikovali Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Lotyšsko, Litva a Veľká Británia. Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru a ďalšie opatrenia na boj proti rodovo motivovanému násiliu bolo v Štrasburgu schválené 28. novembra 2019:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0080_SK.html
Uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré apeluje na členské štáty aj na EÚ, aby dohovor ratifikovali, schválila veľká väčšina europoslancov (500 za, 91 proti a 50 poslancov sa zdržalo).
Zo slovenských europoslancov hlasovali proti Ivan Štefanec (KDH, EPP), a to na rozdiel od svojej politickej skupiny európskych ľudovcov. Proti zahlasovali aj Milan Uhrík a Miroslav Radačovský z ĽSNS (Nezaradení). Robert Hajšel Smer sa zdržal.
Uznesenie podporili Michal Šimečka, Martin Hojsík (obaja PS, Renew Europe), Michal Wiezik, Vladimír Bilčík (obaja Spolu-OD, EPP) a Eugen Jurzyca s Luciou Ďuriš Nicholsonovou (obaja ECR, SaS), ktorí hlasovali v rozpore so svojou frakciou. Svoj hlas pridala aj Monika Beňová (S&D, SMER-SD). Miroslav Číž (S&D, SMER-SD) a Peter Pollák (OĽaNO, EPP) sa zasadnutia europarlamentu nezúčastnili.
Do diskusie o uznesení sa zo Slovenska zapojili len Radačovský a Uhrík. Michal Šimečka doplnil svoje stanovisko písomne.
Vystúpenia Radačovského a Uhríka tu: https://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=1574707076064&date=20191125#
V rovnaký deň, ako Európsky parlament apeloval na prijatie dohovoru (28. november), slovenská Národná rada prijala uznesenie, ktorým nie len že odmieta Istanbulský dohovor za Slovenskú republiku ale vyjadruje nesúhlas s tým, aby k dohovoru pristúpila aj EÚ ako celok.
Písal som: http://www.blogovisko.sk/prezidentkine-mozne-obstrukcie.html
Slovenská vláda Uznesením z 18. decembra  č. 641/2019 požiadala prezidentku aby  oznámila úmysel Slovenskej republiky depozitárovi Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu nestať sa jeho zmluvnou stranou v zmysle uznesenia Národnej rady SR; https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24427/1
Čaká sa na oficiálnu reakciu prezidentky.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?