Publikované: 12.07.2021

Predbežná tlačová správa Ústavného súdu k referendu

Informácia o rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 7/2021 o návrhu prezidentky Slovenskej republiky na preskúmanie súladu predmetu referenda s Ústavou Slovenskej republiky

https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/133899656/TS_28_2021/c42e387c-95ab-49a2-bd7b-611fcc88ce7e

                

Pridávam citácie dotknutých ústavných článkov, na ktoré odkazuje tlačová správa a ktoré dali základ k zamietnutiu referenda o skrátení volebného obdobia tejto vlády s následkom predčasných volieb ako v rozpore s Ústavou SR:

Čl. 1 (1) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

Čl. 73 (1) Národná rada Slovenskej republiky má 150 poslancov, ktorí sú volení na štyri roky;

Čl. 81a Mandát poslanca zaniká a) uplynutím volebného obdobia;

Čl. 82 (5) Zasadanie Národnej rady Slovenskej republiky sa skončí uplynutím volebného obdobia alebo jej rozpustením.

Čl. 93 (3) Predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet.

Traduje sa: Ak sa stretnú dvaja právnici, vzniknú tri právne názory.

Spoločenský diskurz k referendovej otázke zakladá odborná aj laická verejnosť, pričom odborná verejnosť má viac kompetencií, než laici. Rozhodujúci je ale nález a právny názor desiatich ústavných sudcov s papiermi na ústavné právo a menovacími dekrétmi trinástich ústavných sudcov.

Viac sa dozvieme po zverejnení nálezu ústavného súdu a troch odlišných stanovísk.

Mám názor, prezentoval som ho v predošlých článkoch, kto ma čítava, vie. Tu a teraz somvyšiel z tlačovej informácie. Definitívne sa vyjadrím po prečítaní kompletnéhojudikátu a troch odlišných stanovísk. Rozhodnutie Ústavného súdu beriem na vedomie, ale to je asi tak všetko, čo viem a môžem vo veci urobiť. Poznamenávam, že môj názor bol, je a bude aj potom irelevantný.

Jadrom judikátu zrejme bude volebný mandát poslancov národnej rady ako základné neodňateľné právo na dobu štyroch rokov, keby sa aj čo dialo, z čoho vyplýva konzekvencia:

Občanmi sme len ako voličstvo. Pred voľbami s hodnotou NULA, pri volebných urnách JEDNA (váš hlas) a po voľbách NULA. Každé štyri roky.

Slovensko je definované ako parlamentná zatupiteľská demokracia. Trvám ale na presvedčení, že základným právom je len volebné právo a volebný mandát je prepožičané akcesorické právo, ktoré možno referendom odňať.

Referendum o skrátení mandátu Národnej rady nie je v rozpore s Čl. 93 (3) v časti referendum (štvorročný mandát nie je základné ľudské právo). Ústavný súd neodlíšil základné od akcesorických práv

Referendum je v súlade s Čl. 93 (2) rozpore (2): „Referendom sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu.“ A takým je záujem takmer 600 tisíc petentov.

Čl. 94 „Každý občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, má právo sa zúčastniť na referende“ v ktorom občania rozhodnú, či volebný mandát bude zachovaný po dobu štyroch rokov, pričom každým občanom sa rozumie aj 150 poslancov Národnej rady. Po neúspešnom alebo neplatnom referende vo vzťahu k jeho petitu sa poslanci vrátia do lavíc parlamentu.

Ústavný súd rozhodol o neústavnosti referenda v súlade s Čl. 125b odseky 1-3. Odignoroval a de facto odmietol právo a účasť občanov na správe vecí verejných, čo zakladá Čl. 2 (1) ako prvok priamej demokracie:

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

Ktosi na Slovensku alebo mimo neho nemá záujem o priamu demokraciu. Ak bola hlava štátu volená priamo občanmi, mohla by byť nimi priamo odvolaná, prostredníctvom referenda. Ústavný súd by v danom prípade vykonal obštrukcie tak ako pri referende o skrátení volebného obdobia a predčasných voľbách.

Ústavný súd zákazom referenda vyslovil toto: “Zvolili ste si tých, čo ste volili, tak si ich užite štyri roky”. Judikát rovná sa uvalenie kolektívnej viny a trestu v jednom. Až sadistické!

Zároveň dúfam, že potvrdením neodňateľného a nezrušiteľného štvorročného mandátu súčasnej vlády Ústavným súdom mi ňou nebude odobraté právo na slobodu slova, názor a presvedčenie.

To právo využijem ako zatiaľ platné základné ľudské, občianske a politické právo.

Mám ale problém: Konštatujem , že prinajmenej fejzbúková komunita sa správa ako obvykle a naprázdno tára. Bratislavský protest bol prepadák. Mali prísť aspoň petenti. Pracovali z domu pri podpise petície a sú home office alebo ak kto chce v “karanténe” aj po vydaní nálezu ústavného súdu. Slovenská „občianska spoločnosť“ je pre mňa nedôveryhodná.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

P.S. Protest si pre seba ukradla ĽSNS

  • SlabéVýborné (Nikto nehlasoval)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?