Publikované: 08.02.2020

Prenasledovanie Jehovových svedkov v Rusku pokračuje

Ruské úrady pridali na zoznam teroristov a extrémistov vyše 200 Jehovových svedkov. Oznámila to náboženská organizácia v piatkovom stanovisku. Tento krok jej členov efektívne odrezáva od štátneho finančného systému, keďže umiestnenie na zoznam vedie k zmrazeniu bankových účtov jednotlivcov a prísnym zákazom akýchkoľvek finančných transakcií.

Priam školská ukážka mediálnej manipulácie a vymývania mozgov; na webe k téme pristálo množstvo lacných kompilátov jednej agentúrnej správy na jedno brdo.
Pokúsim sa čitateľskú verejnosť uviesť do pravdivejšieho obrazu. Jadro správy (vybral som dva zdroje):
https://www.webnoviny.sk/rusko-pridalo-na-zoznam-teroristov-a-extremistov-stovky-clenov-jehovovych-svedkov/
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/541689-rusko-zaradilo-jehovistov-na-zoznam-extremistov-a-teroristov/
Zdroj: https://www.voanews.com/europe/russia-blacklists-more-200-jehovahs-witnesses
Hurá! Jehovisti sú extrémisti a teroristi! Hurá! Hurá! Hurá! A to je asi tak všetko.
Pozrime sa na to: Už viac rokov sledujem vývoj témy Jehovovi svedkovia a uixch kriminalizácie v Rusku. Bol som označený za ich prívrženca. Možno preto, že téma ma zaujíma. Sledujem ju z pohľadu ľudských práv a slobôd. Pridávam poznatky. Mimochodom, ak by som bol Jehovov svedok, nebol by som bloger. Nesmel by som. Som bežný občan bez náboženských a politických ambícií…
Takže „Poďme do nich!Tak, ako „antifašistickí liberálni demokrati“ na mítingoch proti ĽSNS…
Skôr, než budete pokračovať v čítaní, dohľadajte si pojmy extrémizmus a terorizmus.
Porovnajte podomové návštevy evanjelizačných dvojíc JS s „podomovkami“ PS/SPOLU:
„…chodíme za ľuďmi od dverí k dverám v mestách aj dedinách“:
https://www.youtube.com/watch?v=vWHiXi5Ym8g
Zvonili aj u vás? Presviedčali vás aby ste ich volili? Odovzdali vám svoje letáky a brožúry?
Jehovovi svedkovia sú registrovaná náboženská spoločnosť. PS/SPOLU sú registrovaná politická strana. Jedni sú extrémisti a teroristi, druhí sú čo?
U mňa sú ideologicko-politická liberálno-ľavicová, neomarxistická sekta.

Komentáre pod článkom denníka Pravda (mentálne kvality diskutujúcich a úroveň gramotnosti diskusie si vyhodnoťte sami):
„Už som tu čítal rozmanité úvahy, prečo ich Rusko zaradilo na zoznam teroristov a extrémistov. Pritom príčina je podľa mňa v tom, že jehovisti odmietajú vziať do ruky zbraň (alebo túto časť svojej náboženskej doktríny už zrušili?). A v Rusku je všeobecná branná povinnosť, pričom na rozdiel od nás nie je možné odmietnuť vojenskú službu z náboženských dôvodov. (Aspoň pokiaľ viem.) Takže jehovisti de facto podrývajú obranyschopnosť štátu. Starší si možno pamätajú, ako to bolo u nás za socíku. Jehovista, ktorý odmietol narukovať, dostal dva roky natvrdo.“
Požadovaním od svojich členov, aby odmietali v prípade potreby transfúziu, je navádzanie na samovraždu. A to je tiež extrémizmus, ktorému by sa mala spoločnosť brániť. Ich “viera” je ako škodlivý vírus, ktorí sa snažia šíriť v spoločnosti. Mal som možnosť sa rozprávať s niekoľkými ich členmi a môj dojem bol, že majú úplne vymytý mozog. Podobne ako islamskí fundamentalisti.“
https://www.hlavnespravy.sk/ruske-urady-pridali-cierny-zoznam-vyse-200-jehovovych-svedkov/2045796
Komentáre Hlavné správy:
anonymny vlastenec • „Schvaľujem! Jednoznačne schvaľujem! Komunisti v Československu urobili veľmi dobre, keď jehovistov postavili mimo zákon. Až Havel ich legalizoval. Neviem sa dočkať ich vraždenia v Európe dobytej moslimami. Plne si to zaslúžia.“
Muromec • „Možno sú svedkovia Jehovovi skutočne kresťania, ale otravní ako vred na riti. Zakázať.“

Jehovovi svedkovia sú šiestou najpočetnejšou náboženskou spoločnosťou na Slovensku, podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) v roku 2011, sa k nim prihlásilo 17 222 obyvateľov Slovenska. Zaregistrovaní boli Ministerstvom kultúry SR v marci 1993, hlavné sídlo majú v Bratislave-Rači. Jehovovi svedkovia ako dobrovoľníci tlačia svoje publikácie v tlačiarňach, ktoré nazývajú Bétel.

Dôvodom prenasledovania Jehovových svedkov v Rusku je celoplošné obmedzovanie pôsobenia cezhraničných organizácií, pôsobiacich v Ruskej federácii, s potenciálom podrývania autority štátneho zriadenia RF; Jehovovi svedkovia majú centrálu v USA/ Brooklyn.
Ide o organizácie NED, USAID, financujúce mimovládky tak, ako Soros a jeho OSF.
Mimochodom z podobného dôvodu presahu medzinárodného práva zvonka dnu, Ruská federácia nepodpísala ani kontroverzný Istanbulský dohovor.
Tiež mimochodom, neurobili to ani USA.
Rusko si ústavnou cestou vyhradzuje právo vzťahu k Rade Európy v otázkach ľudských práv…

Jehovovi svedkovia nie sú cirkev ale aj na Slovensku registrovaná náboženská spoločnosť.
Mojou indíciou, domnienkou je, že za prenasledovaním Svedkov Jehovových je ruská pravoslávna cirkev, ktorá si tak „čistí“ svoj náboženský priestor. Ale voči reálne nebezpečnému islamu v celom spektre od fundamentalizmu k ideológii a politike (politický islam) až k islamistickému terorizmu, si to dovoliť nemôže.
V Rusku platí tzv. „antiteroristický“ Jarovovej zákon (2017) obmedzujúci náboženské aktivity (ne) pravoslávnych cirkví a denominácií, na území Ruskej federácie.
Zakázaná bola napr. aj evanjelizačná činnosť a čítanie Biblie na verejnosti, nesmú sa organizovať náboženské stretnutia mimo a na tento účel určené budovy.
Zákon je taký vágny, že policajné protiteroristické zložky prelamujú právo na súkromie, vstupujú do modlitební, robia domové prehliadky, a zaisťujú „extrémistické a teroristické materiály“ ako súdne dôkazy v procesoch nielen proti Jehovovým svedkom ale aj evanjelikom a ostatným protestantským kresťanským denomináciám mimo jedinej protestantskej pravoslávnej cirkvi, ktorá má sa v Rusku stať jedinou dominantnou kresťanskou cirkvou.
Dochádza k kriminalizácii, zatváraniu osôb, blokovaniu účtov a habaniu majetku „nepravoslávnych“ takmer na dennom poriadku.
Svedkovia Jehovovi aj podľa mňa vykazujú určité znaky polootvorenej sekty, ale nie znaky extrémistickej tobôž teroristickej organizácie.
Z komentárov nižšie vyplýva, že odmietanie zbraní (1) a krvnej transfúzie (2) je extrémizmus a terorizmus.
Oboje je ale v plnom súlade so základným ľudským právom na výhradu vo svedomí.
1. Odmietnutie zbrane a vojenskej služby má oporu nielen vo výhrade vo svedomí, ale aj o prvé základné ľudské právo ľudských bytostí na život od počatia po prirodzenú smrť.
2. Právo na výhradu vo svedomí sa uplatňuje aj vo veciach výkonu potratov; tiež extrémizmus a terorizmus? Nie. Konflikt hnutí pro life (proti svojvoľným potratom) a pro choice (za slobodu potratov a svojvoľné zabíjanie nenarodeného ľudského plodu blízke vražde).
Abortus je oprávnený len v medicínsky taxatívne vymenovaných prípadoch.
Ostatné dôvody nie sú kvalifikovanými dôvodmi.
Aj tu platí bod 1.
2. Odmietanie krvnej transfúzie má oporu v biblickom učení a to oporu o samé seba a zdravotné riziká.
Cez inštitút eucharistie a vieru v transsubstanciáciu prijímajú výlučne len „telo a krv Kristovu“ (chlieb a víno).
Naopak, ocenil by som zásluhovosť Jehovových svedkov, ktorí dali podnet aj k riešeniu výhrady vo svedomí a zdravotných rizík k vývoju a použitiu bezkrvných  liečebných metód.
Nie sú vrahovia ani samovrahovia, čo je v rozpore s kresťanským učením: Život je dar, ktorý nemáme právo brať iným ani sebe.
Slúžia celému ľudstvu.
https://wol.jw.org/sk/wol/d/r38/lp-v/102000003
https://blogy.hnonline.sk/jozef-jarkovsky/stale-ziadanejsia-bezkrvna-liecba-a-chirurgia
http://www.blogovisko.sk/krvne-transfuzie-rizika-bezkrvna-liecba.html
Výhrada vo svedomí má náboženské aj svetské pozadie. Spoločný menovateľ je ľudská etika.
Jehovovi svedkovia si robia „svoje veci“ v súlade so základnými ľudskými, občianskymi, politickými a náboženskými právami.
Dobrovoľne a vedome (kresťanské učenie) sa vzdávajú svojich politických práv v časti aktívneho a pasívneho volebného práva (právo voliť a byť volený).
Ich „extrémizmus“ zakladá nepriestrelný fakt, že nevstupujú do politického života a politického boja o moc v štáte.
Konajú v súlade s hypotézou, že „Svedkovia Jehovovi nie sú z tohto sveta“.
V opore o Ježišovo podobenstvo o dvoch stranách mince pracujú, odvádzajú dane, vedú riadny život občanov.

Ubezpečujem verejnosť, že tu vôbec nejde len o Jehovových svedkov; to, čo vám následne „prezradím“ je údajná konšpirácia:
Globalizátori a projektanti Nového svetového poriadku pripravujú frontálny útok na svetové kresťanstvo a všetky náboženstvá.
1. Napomáhajú rozlezeniu sa islamu po celom svete (pozri islamizáciu Európy);
2. Použijú islam ako zápalku pre rozpútanie občianskej a medzi náboženskej vojny;
3. Nastane dôvod pre jej silové potlačenie v záujme mieru a pokoja;
4. Potom zakážu všetky náboženstvá;
5. Nastolia Nový svetový poriadok (NWO) a jediné svetové náboženstvo, čo bude globálny nástup vlády Satana;
6. Totálnu vládu nad svetom v plnom rozsahu prevezme Satanova synagoga;
7. Keď vyhlásia „Mier a bezpečie“ začnú sa diať veci…
K tomu už len odkaz na Pavol 1. Tesaloničanom 5:1-4, Ekumenický preklad.
Naložte s touto „konšpiráciou“ ako uznáte za vhodné.
Súčasťou prípravy nástupu moci Satana je odbúravanie hotovosti a hotovostných platieb krokmi od platobných kariet k mobilom a od nich k podkožným čipom; k tomu si pozrite Jánovu symboliku čísla 666 (Apokalypsa a šelma).
Všetkým nám bol daný rozum a slobodná vôľa. Tak si ich užívajme.

NEW YORK. Dňa 31. mája 2017 sa v moskovskom Kremli konalo slávnostné odovzdávanie vyznamenania Rad rodičovskej slávy. Toto ocenenie udelil ruský prezident Vladimír Vladimírovič Putin aj Valerijovi a Tatiane Novikovcom, Jehovovým svedkom z Karelska, ktorí vychovávajú osem detí.

Slávnostná ceremónia sa konala v Kremli v predvečer Medzinárodného dňa detí.
Rad rodičovskej slávy bol na základe prezidentského dekrétu zavedený v máji 2008. Rusko ho udeľuje rodičom, ktorí vychovávajú viac ako sedem detí a ktorí mimoriadne dbajú na zdravie, vzdelanie a telesný, duševný a morálny rozvoj svojich detí. Rodiny, ktoré dostanú toto ocenenie, sa považujú za vzory, ktoré v spoločnosti posilňujú inštitút rodiny.
Prezident Vladimir Putin odovzdáva Rad rodičovskej slávy Valerijovi Novikovi, ktorý spolu s manželkou Tatianou vychováva osem detí…
David Semonian, hovorca Jehovových svedkov v ich svetovom ústredí, poznamenáva:
„Toto ocenenie vnímame ako potvrdenie, že keď Jehovovi svedkovia bezplatne vyučujú ľudí z Biblie, pomáha to rodičom aj deťom, aby boli prínosom pre spoločnosť. A je to tak nielen v Rusku, ale na celom svete. Dúfame, že toto ocenenie, ktoré odovzdal sám ruský prezident Vladimir Putin, sa bude brať do úvahy aj 17. júla 2017, keď bude ruský Najvyšší súd prerokovávať odvolanie proti likvidácii Administratívneho centra Jehovových svedkov v Rusku.“
Originálny a (zatiaľ)  jediný zdroj:
https://www.jw.org/sk/spravy/tlacove-spravy/podla-oblasti/Rusko/prezident-putin-vyznamenal-rodinu-jehovovych-svedkov/
Z príležitosti Medzinárodného dňa detí Vladimír Putin navštevoval školy, kde vyznamenával najlepších žiakov, medzi ktorými boli aj deti z rodín Jehovových svedkov.
K etike žurnalistiky (venujem sa jej v mojom predošlom článku):
Mienkotvorné „slobodné a nezávislé“ a preto „pravdivé a objektívne“ médiá na webe priam s nadšením informovali o zákaze činnosti Jehovových svedkov v RF a zrušení administratívneho centra v Petrohrade, konfiškácii ich nehnuteľného a hnuteľného majetku s príslušenstvom.
Mienkotvorné „slobodné a nezávislé“ a preto „pravdivé a objektívne“ médiá na webe, slovenské televízie, aj naša „verejnoprávna“ RTVS, spravodajskú informáciu o ocenení rodiny Jehovových svedkov v Rusku prezidentom RF Vladimírom Putinom nezaznamenali.
Jediný nález pred zverejnením tohto článku (diskusné fórum). Uvítam „nálezy“, ktoré vložím do článku dodatočne. Pre poriadok a obraz mozaiky práce médií:
https://www.diskusneforum.sk/tema/vladimir-putin-vyznamenal-rodinu-jehovovych-svedkov
Našiel som aj súkromné video:
https://www.mojevideo.sk/video/2a8ca/vladimir_putin_vyznamenal_rodinu_jehovovych_svedkov.html
Ako si Slovenská republika reálne ctí a hodnotí tradičnú rodinu, založenú na manželstve muža a ženy plus príslušenstvo (servis), z pohľadu systémových opatrení, zameraných na zastavenie pádu demografickej krivky a zamedzenia sociálnej smrti (systém sociálneho, zdravotného a dôchodkového zabezpečenia) slovenskej (slovanskej) časti štátotvorného národa Slovenskej republiky, ak vie, mala by vedieť, že ekonomická a sociálna smrť štátu predchádza jeho smrti fyzickej?

Späť k rozsudku
: Takto následne boli zaisťované „dôkazy“ o extrémistickej činnosti Jehovových svedkov v Rusku: najskôr boli pri raziách povkladané do skriniek, pod poličky a voľne pohodené „extrémistické materiály“, potom objavené a zaistené políciou a použité ako nezvratné dôkazy obžaloby a podklady k vyhláseniu rozsudku:
https://www.jw.org/sk/spravy/sudy-ludske-prava/podla-oblasti/rusko/ruske-urady-vyrabaju-dokazy-video/
https://www.jw.org/sk/spravy/sudy-ludske-prava/podla-oblasti/rusko/policia-sa-snazi-podstrcit-dokazy/
Vyhlásenie rozsudku najvyššieho súdu Ruskej Federácie, ktoré prítomní zástupcovia Jehovových svedkov prijali úplne pokojne a vyrovnane, bez prejavov náboženského extrémizmu. Po vyhlásení verdiktu sudca zo súdnej siene zmizol ako zbabelý potkaní zmrd (20. apríla 207):
https://tv.jw.org/#sk/mediaitems/LatestVideos/pub-jwb_201704_12_VIDEO
Legislatívne zázemie rozsudku: Najvyšší súd RF tak rozhodol na podnet ministerstva spravodlivosti, v opore o federálnou dumou prijatý Jarovovej zákon o náboženskom extrémizme rozsudkom zo dňa 20. apríla 2017 (na základe podvrhnutých „dôkazov“ o ich údajnom náboženskom extrémizme):
„Sme veľmi sklamaní z toho, ako dopadol tento proces, a hlboko nás znepokojuje to, aký vplyv bude mať toto rozhodnutie na našu náboženskú činnosť,“ hovorí Jaroslav Sivuľskij, hovorca Jehovových svedkov v Rusku, a dodáva: „Proti rozsudku sa odvoláme a dúfame, že čoskoro nám bude vrátené právo pokojne uctievať Boha a že zákon bude toto naše právo chrániť.“
https://www.jw.org/sk/spravy/tlacove-spravy/podla-oblasti/Rusko/najvyssi-sud-rozhodol-v-neprospech-jehovovych-svedkov/
Svedkovia Jehovovi sa v 30-dňovej lehote odvolali. Odvolanie zamietla 17. júla 2017 trojčlenná porota Najvyššieho súdu Ruskej federácie. Po tomto dtume sa začala represia proti Jehovovým svedkom v Rusku.
O priebehu konania vo veci som priebežne informoval (archív článkov autora). Budem aj o rozsudku o odvolaní.
Ale, tu niečo „nesedí“: Rozsudok je hodný pozornosti nielen z pohľadu práva, ale aj ústavnosti a ľudských práv, ktoré sú jadrom tela každej ústavy. V hre je viac neznámych, možnosti sú otvorené, a to
a/ trojčlenná porota potvrdí rozsudok najvyššieho súdu,
b/ rozsudok zruší a vráti vec na nové konanie najvyššiemu súdu,
c/ najvyšší súd rozsudok potvrdí alebo zmení,
d/ ak ho zmení v prospech Jehovových svedkov a ich status vráti do stavu pred prvým rozsudkom, vec bude ukončená.
Ak nie,
a/ nový rozsudok môže mať rôzne podoby,
b/ kolotoč môže pokračovať.
Ak Jehovovi svedkovia nebudú plne rehabilitovaní, majú možnosť obrátiť sa na Ústavný súd Ruskej federácie. I tam môže dôjsť k tomu, že nález a rozhodnutie ústavného súdu nedopadne v ich prospech, tak im ostane inštancia Európskeho súdu pre ľudské práva, a prípadná intervencia OSN a jeho výboru pre ľudské práva, ktorá ale nemá štatút súdu, ani súdom nadriadenej inštitúcie. Je tu ale ešte jedno významné ale…
Rusko ako člen Rady Európy podpísalo európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd v roku 1996 a jeho ratifikáciou RF uznala jurisdikciu ESĽP. Zrejme najmä z ekonomických dôvodov (finančné sankcie, odškodnenie a náhrady) si ale svoju suverenitu „ošetrilo“ zákonom, ktorý Rusku umožňuje neplniť verdikty medzinárodných justičných orgánov, najmä Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Základným princípom pri rozhodovaní najvyššej ruskej súdnej inštancie o medzinárodných rozsudkoch, je „nadradenosť ústavy Ruskej federácie“, najmä nad „tendenčnými“ rozsudkami (odkaz na druhú vetu tohto odseku). Týka sa to aj arbitrážneho súdu, pričom prezident RF Putin sa nechal počuť, že Rusko jurisdikciu haagskeho súdu neuznáva.
Náboženský (islamistický) extrémizmus v Česku: Česká justícia extrémistické materiály zadržané pri razii v pražskej mešite (protesty moslimov na Letné) pôvodne nevyhodnotila ako náboženské extrémistické materiály, pričom ide o knihu (učebnica) Základy tauhídu, a ich šíriteľa Vladimíra Sáňku, neodsúdila ako náboženského extrémistu (šírenie radikálnej ideológie džihádistického islamizmu) a spod obžaloby ho oslobodila…
Česi sa už ale „prebudili“ a vo veci prebieha nové trestné konanie:
https://zpravy.idnes.cz/sanka-islamska-kniha-soud-zruseni-verdiktu-fks-/domaci.aspx?c=A170209_111437_domaci_san
Medzi rozsudkom Najvyššieho súdu Ruskej federácie a vyznamenávaním rodín Jehovových svedkov a ich detí s výnimočnými výsledkami v školskom vzdelávaní je zjavný rozpor v tom, že „nezávislý“ súd „putinovského režimu“ na jednej strane likviduje Jehovových svedkov ako „nebezpečných náboženských extrémistov, dokonca teroristov“, a na druhej strane ich ten istý režim oceňuje a vyznamenáva priamo z Kremľa.
Proti prenasledovaniu Jehovových svedkov protestuje OSN, Rada Európy a Európsky súd pre ľudské práva. Je preto nepochopiteľné, prečo od roku 2017 prebieha v Rusku diskriminácia, prenasledovanie, supresia, ostrakizácia a kriminalizácia Svedkov Jehovových. Ťaženie proti „jehovistom“ pokračuje aj napriek prísľubu ruského prezidenta Vladimíra Putina, že nechá „tento úplný nezmysel preskúmať. Svedkovia Jehovovi sú tiež kresťania, takže nechápem, prečo ich prenasledujú,“ povedal Putin pri stretnutí so svojou radou pre ľudské práva v roku 2018.
Predbežne to nevyzerá, že by Putin konal. Hmm…
Putinova svojprávnosť a vôľa je kýmsi, čímsi, obmedzená a limitovaná…
Najmä ateistické liberálne médiá, oslavujúce neomarxistickú ideológiu,  nevedia, netušia, čo sa v nimi odmietanom duchovnom svete deje.
A deje sa.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?