Publikované: 20.12.2019

Prezidentkine možné obštrukcie

Pozor na prezidentku, u ktorej sa dajú očakávať obštrukcie a to s výkonom uznesenia NR SR a žiadosťou predsedu vlády v zmysle uznesenia č. 1967 z 29. marca 2019…
Zuzana Čaputová skladá prezidentskú prísahu na Ústavu a do rúk predsedu Ústavného súdu SR:

Prezidentka vie aj, že do 23. decembra plynie lehota na zaslanie pripomienok Európskemu súdnemu dvoru, a ak ich Slovensko mať nebude a výslovne ich ESD nedostane, je blízke pravde, že Istanbulský dohovor môže byť aj pre Slovensko záväzne ratifikovaný Európskym parlamentom ako celok…
Písal som: http://www.blogovisko.sk/uznesenie-vlady-k-istanbulskemu-dohovoru-a-prezidentka.html
Písal som: http://www.blogovisko.sk/chyba-slovensku-este-aj-ustavna-kriza.html
K účelu pripomienok, ktoré mal minister spravodlivosti Gál zaslať Súdnemu dvoru EÚ v lehote do 23.12; čítajte: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0226_SK.html
Ministerstvo spravodlivosti svojvoľne (!) zaslalo svoje stanovisko bez pripomienok 4. novembra 2019.
Výňatok z kľúčových častí Uznesenia Európskeho parlamentu B9‑0226/2019 o pristúpení EÚ k Istanbulskému dohovoru a ďalších opatreniach na boj proti rodovo motivovanému násiliu:
7. Poznamenáva, že násilie páchané na ženách je trestný čin uvedený vo vnútroštátnych právnych predpisoch členských štátov a patrí do ich právomoci bez ohľadu na to, či ratifikujú medzinárodné zmluvy;
8. Konštatuje, že Istanbulský dohovor neratifikovali všetky členské štáty, pričom ich hlavné obavy sa týkali nedostatočnej predvídateľnosti a neistoty v súvislosti s vnútroštátnymi právomocami;
9. Vyzýva Radu a Komisiu, aby umožnili členským štátom prijať vlastné rozhodnutie o dohovore a aby neuvažovali nad oddialením pristúpenia EÚ, kým sa všetky členské štáty rozhodnú ratifikovať dohovor z vlastnej vôle;
10. Naliehavo vyzýva členské štáty, aby zamietli vymedzenie pojmu „rod“ uvedené v článku 3c Istanbulského dohovoru, v ktorom sa tento pojem redefinuje ako sociálny konštrukt, ktorý nemá vzťah k biológii; je znepokojený vytvorením novej kategórie „rodovej identity“, ktorá sa navrhuje v článku 4 ods. 3 Istanbulského dohovoru;
11. Domnieva sa, že obavy členských štátov sa týkajú právneho základu Istanbulského dohovoru a nedostatočnej jasnosti, ktorú ponúka; domnieva sa, že žiadosť Parlamentu o stanovisko Súdneho dvora k zákonnosti rozšírenia rozhodnutia Rady sa javí ako opatrenie, ktorého cieľom je získať právne odôvodnenie nad rámec ustanovení dohovoru;
12. Poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam členských štátov a Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy.
Zdroj: Citované uznesenie. Bez komentára.
Pekne pozdravujem.Juraj Režo alias notorickyobcan

 

 

 

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?