Publikované: 07.11.2019

Prezidentkino veto

Po schválení zákona v NRSR sa zákon doručí na podpis prezidentke Slovenskej republiky, ktorá mu dala svoje suspenzívne veto a zákon vrátila parlamentu na jeho opätovné prerokovanie. 

Občianskej a voličskej verejnosti tu a teraz vo veci spornej novely zákona č. 181/2014 (volebná kampaň) a o zmene a doplnení zákona č. 85/2014/Zb. (politické subjekty) obmedziť čerpanie informácií z médií…
Sú často skreslené, zavádzajúce, manipulujúce, produkujúce poplašné správy, a svoju priamu pozornosť sústrediť na základný zdroj, ktorým je tu a teraz v tomto článku vložený text odôvodnenia veta prezidentky samou prezidentkou v opore o nálezy jej odborného poradenského tímu znalcov ústavy, ústavných právnikov. Ich osoby nie sú totožné s osobami 13-členného zboru ústavných sudcov. Preto z dikcie odôvodnenia veta zákona prezidentkou nemožno vyvodzovať dikciu nálezu ústavného súdu.
Text znenia nálezu prezidentky a jej veta nebol publikovaný žiadnym médiom.
Pre médiá nie je relevantný. Pre médiá je relevantné ďalšie pokračovanie a stupňovanie napätia a rozkolu spoločností až na jej molekuly…
Chýba mi zákon o médiách v predvolebnej kampani.
Slobodná súťaž politických subjektov v predvolebnej kampani nemá byť založená na pochybných číslach percent predvolebných prieskumov verejnej mienky, ale len výlučne na slobodnej politickej súťaži stranami a hnutiami ponúkaných volebných programov politických strán a hnutí…

Ústavní sudcovia sa okamžite „vrhli“ na text odôvodnenia, a aj v opore o tento prezidentský dokument, študujú sporný, prezidentkou vetovaný zákon, a už sa vopred pripravujú na vydanie svojich nálezov, ktoré budú ošetrené odbornými názormi jednotlivých ústavných sudcov; s relevantným platným nálezom Ústavného súdu SR sa názory jednotlivých ústavných sudcov nemusia a nebudú zhodovať. Aj tie ale budú priložené k nálezu Ústavného súdu, ako súčasť jeho judikátu k spornému zákonu o predvolebnom moratóriu na predvolebné prieskumy v rámci už bežiacej predvolebnej kampane.
Relevantné zdroje k znova schválenému zákonu, ktorý bude napadnutý na ústavnom súde, lebo prezidentka ho nepodpíše:
https://www.prezident.sk/
https://www.prezident.sk/article/prezidentka-nesuhlasi-s-predlzenim-moratoria-na-prieskumy-novelu-zakona-vetovala/
Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení  zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č.  69/2017 Z. z., zákona č. 73/2017 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z. a zákona č. 208/2019 Z. z. sa mení takto (Čl. IV.):
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=473547
Parlament vrátený zákon opäť prerokuje v druhom a treťom čítaní, v ktorom rozhodne o pripomienkach prezidentky. Na opätovné schválenie zákona bude treba nadpolovičnú väčšinu 76 poslancov rady.
Ak pripomienky prezidentky nebudú parlamentom akceptované, hlava štátu má právo zákon nepodpísať. Zverejní sa v zbierke zákonov bez podpisu prezidentky.
1. Článkom IV schváleného zákona bol novelizovaný zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o volebnej kampani“).
Podľa prezidentky je zákon o predĺžení predvolebného moratória na zverejňovanie prieskumov protiústavný, lebo porušuje, lebo obmedzuje následné základné práva občanov a to
a/ právo na informácie podľa čl. 26 ods. 1 ústavy a čl. 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“),
b/ právo slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie podľa čl. 26 ods. 2 ústavy a čl. 10 dohovoru (ďalej aj ako „informačné základné práva“),
c/právo na rovnaké zaobchádzanie v zmysle čl. 12 ods. 1, 2 a 4 ústavy a čl. 14 dohovoru v spojení s informačnými základnými právami (ďalej aj ako „práva na rovnaké zaobchádzanie“).
2. Sporné ustanovenie je v rozpore so zákazom cenzúry, porušuje aj základné právo na informácie;
3. Potláča slobodnú súťaž politických síl;
4. Porušuje princíp právnej istoty a ochrany legitímnych očakávaní tým, že mení pravidlá vedenia volebnej kampane v priebehu volebnej kampane. (…)
Celý text odôvodnenia prezidentkinho veta prezidentkou sa nachádza tu:
https://www.prezident.sk/page/up-zakony/
V nadväznosti na pripomienky uvedené v časti II prezidentka navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní schválila zákon s týmito zmenami:
1. V čl. IV sa vypúšťa prvý bod. Zrušuje sa označenie druhého bodu.
2. V čl. VI sa slová „čl. IV bodu 2“ nahrádzajú slovami „čl. IV“.
Bratislava 6. novembra 2019

Hoc nerád, ale garantujem, že parlamentné voľby 29. februára 2020, budú najstrašnejšími a najhektickejšími voľbami, aké Slovensko zažilo po Veľkom Novembri 1989; ak v predošlých šlo o veľa, v týchto pôjde o všetko.
Na Slovensku môže dôjsť k druhému “demokratickému” prevratu.
Už mala k voľbám zasadnúť bezpečnostná rada štátu. Ide o útok na Preambulu Ústavy SR a charakter štátu. Moc v štáte slovenskom môžu totálne a totalitne prevziať mimovládky.
Tieto parlamentné voľby, už zúriaca kampaň, neprinesú pokoj, ale oheň a meč; rozdelia syna, otca, matku, dcéru, nevestu, svokru (ponáška na Matúš 10;34,35).
Predvolebná kampaň vykazuje znaky nebezpečne, vzájomne militantne naladeného blázinca. A toto chce podporiť prezidentka, prípadne ústavný súd? O aké a čie tu ide ľudské práva a slobody? Chceme občiansku vojnu? Akože v “súlade” s Ústavou SR?
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+6 skóre, 6 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?