Publikované: 22.04.2016

Prežijú terchovské Jánošíkove dni a pôvodný slovenský folklór?

Kultúrni neomarxisti stále menej podporujú pôvodnú slovenskú ľudovú kultúru, ako potenciálne nebezpečnú, skryto nimi považovanú za údajnú, pre Európu a jej integráciu spiatočnícku “nacionalistickú kultúru”. Ide o tichú snahu o postupnú likvidáciu národných kultúr národných štátov, v duchu ideí spojenej a jednotnej, jedným metrom nivelizovanej a integrovanej Európskej únie.
Obci Terchová a jej folklórnemu festivalu Jánošíkove dni, založeného už v r. 1963, ministerstvo kultúry odmietlo pre tento rok poskytnúť zvyčajnú dotáciu, ktorá je už každým rokom beztak stále nižšia…
Tí blbci z ministerstva pseudo kultúry zrejme nevedia, nechápu, netušia, čo činia. Alebo…
Lebo: http://www.aktuality.sk/clanok/332029/na-janosikove-dni-v-terchovej-nedal-stat-ani-euro-organizatori-nechapu/#

Folklórny festival Jánošíkove dni v Terchovej a Východná ale na scénu uvádzajú aj hosťujúce folklórne súbory zo zahraničia, ktoré prezentujú inakosť kultúr, rás a etník z iných národných, civilizačných a kultúrnych okruhov, nie ale v duchu neomarxistického multikulturalizmu, ale medzinárodného internacionalizmu, a tieto významné folklórne festivaly potvrdzujú existenciu národov, rás a etník, ako ich jednotu v mnohosti bez toho, aby proti sebe stáli v etnickom, rasovom, kultúrnom a inom (náboženskom) konflikte…

Štátnu finančnú podporu ale stále viac získava lacná pop a masová kultúra, gýčovitosť a lacnota, ktorá sa vydáva za moderné a pokrokové umenie…
Nevyčerpaná dotácia pre banskobystrické experimentálne štúdio tanca, ktorú na účet tohto súboru odmietol previesť župan BBSK Marian Kotleba, bola vrátená ministerstvu kultúry a priamo ním prevedená na účet súboru. A ministerstvo kultúry hodlá centralizovať svoju moc odňatím delegovaných osobitných právomocí samosprávnym krajom…

Z kultúrneho povedomia Slovákov sa postupne vytrácajú ľudové kroje, zvyky, tradície, vôňa farba a chuť osobitných identifikačných znakov slovenských regiónov, ľudovej slovesnosti, hudby a tanca. Lebo, podľa kultúrnych neomarxistov, to je úpadkové, nie „pravé, moderné umenie“, iba „primitívna“ ľudová zábava…

Namiesto nich prichádza nepôvodný mestský „folklór“, Halloveen, Santa Klaus a invázia Slovensku cudzích zvykov a okultizmu. Už málokto vie, čo, kto bol Perún, Morena, svätý Mikuláš, už aj veľkonočná šibačka a oblievačka je tŕňom v oku ľudsko-právnych hacktivistov, originálne slovenské fašiangy a Turíce sú podľa nich už prežitými zvykmi a civilizačný pokrok brzdiacimi stereotypmi…
Vsuvka (k veľkonočnej šibačke a oblievačke): Podľa „genderológov“ a rodových štúdií je symbolom údajného rodovo podmieneného násilia na ženách, a jedným z dôvodov pre ratifikáciu Istanbulského dohovoru, ktorý to násilie má s pomocou GREVIO – Conseil de l’Europespolu (monitorovací a represívny inštitút) odstrániť. Aj za cenu odoberania detí a represií proti rodičom len preto, že svoje deti vychovávajú podľa svojho svedomia a vedomia a akékoľvek dôraznejšie výchovné zásahy sú už v západnej, škandinávskej časti Európy, ale aj v USA, považované za dôvod pre intervenciu „sociálky“, juvenilnej polície a justície, a v Nórsku fašistického gestapa s názvom Barnevernet (Barnevern).

Pôvodnú slovenskú ľudovú kultúru v jej regionálnej rozmanitosti nesmie štát ponechať napospas trhovému mechanizmu, lebo tá nie je tovarom ani výrobným produktom a teda, ani predmetom obchodu.
Ak štát nechce, aby Slovensko stratilo svoju národnú a kultúrnu identitu a ak nechce, aby ako národný štát zaniklo, musí regionálnu kultúru a jej rozmanitosť zachovať vecnou aj morálnou podporou a najlepšie, primeranými štátnymi dotáciami…
Ale ak chce ale ľudovú kultúru vykoreniť, a s ňou pôvodnú autochtónnu slovenskú identitu zničiť, krátením dotácií aj pre terchovské Jánošíkove dni sa to štátu „úspešne podarí“!

Cieľom európskej integrácie je vykoreniť pojem národ a národné štáty zmeniť na jednoliatu, beztvarú a šedú hmotu Paneurópanov a bezduchých nositeľov nie národnej, ani jedinečnej, zvláštnej a neopakovateľnej osobnej identity, ale sociálnym inžinieringom mysliacich a cítiacich ľudí premeniť na bezduché persóny, označené čipmi (a vymedziť im ich slobody a práva). Už nie demokraticky, ale totalizačnými nástrojmi a obmedzeniami ich osobnej slobody. Takzvaná liberálna demokracia zanikne a nahradí ju nová, tretia orwellovská totalita, pod kontrolou už skôr počatého, a znovu zrodeného, Veľkého Brata.

„Táto žiadosť bola na základe hodnotenia odbornej komisie fondu nepodporená, t. j. v hodnotení nezískala dostatočný počet bodov od všetkých členov komisie,“ odpovedala na naše otázky vedúca kancelárie fondu Lenka Kubušová. (citát z článku vloženého vyššie…)

Osobná poznámka: Čo je to za komisia, aké má kompetencie a odkiaľ ich berie, neviem, netuším, ale pripomína mi interrupčnú komisiu s palcom hore alebo dole…
Takú komisiu si za seba ani v mene Terchovanov a ich úžasného folklórneho festivalu a nielen, neprajem!

Čo bolo počaté ako slovenské a slovanské, majúce znaky pôvodnej národnej a slovenskej ľudovej kultúry, treba vo všetkých regiónoch, aj s ich ľudovým a kultúrnym bohatstvom, aj v odľahlých kútoch Slovenska podporiť a nechať žiť! Viac tu: http://www.regiony.eu/

Ministerstvo kultúry treba premenovať na Ministerstvo masovej pop kultúry. Ukázať naň prstom, nazvať ho pravým menom, bez politickej korektnosti, zrušiť ho, rozobrať na súčiastky, lebo je spolu s ministerstvom školstva (detto) prehnité a prebyrokratizované, a znova poskladať na dve funkčné, nákladovo štíhle, ale slovenské, nie protislovenské inštitúcie, ktoré Slovensku a Slovákom pomôžu žiť a rásť, nie likvidovať, ničiť a ubíjať do prachu slovenskej zeme pomalou eutanáziou…
Pôvodná národná slovenská kultúra, ľudové zvyky, tradície a slovenský vidiecky folklór, sú súčasťou slovenského národného kultúrneho dedičstva a slovenskej dedičnej postate, našej pôvodnej, sústavne ťažko skúšanej, ale hrdej a odolnej slovenskej dedovizne…

A bude dosť prostriedkov aj a nielen na terchovské Jánošíkove dni!

Pôvodná slovenská kultúra a umenie sú dychom a seba identifikačným nástrojom a znakom slovenského národa.

Protislovenské pseudo kultúrne inštitúcie a médiá treba zablokovať, vyhnať a vyhostiť za hranice Slovenska. Tak, ako to urobil ruský prezident V. V. Putin so sorosovskými nadáciami a proti ruskými pseudo demokratickými, ľavicovo liberálnymi mimovládkami, nepriateľmi a škodcami Ruska, pravoslávnej Rusi, ruského ľudu a národa…
Rusko je odhodlané tak, ako vždy dodnes, bez výnimky a slabosti, postaviť sa na účinný odpor škodcom, uzurpátorom svetovej moci a vládnutia, čelom proti skrytým aj otvoreným proti ruským agresorom, ich lžiam a kontraproduktívnej proti ruskej propagande…
Rusko nie je na tom ľudsko-právne horšie než USA, iba si chráni svoje vlastné, ruské záujmy a nenechá  sa nikým poučovať o ľudských právach. Nikým si nenechá diktovať, ako sa má správať aj v geopolitickom priestore a sférach svojho životného záujmu. Rusko, hoc ekonomicky oslabené aj vlastnou vinou, ale aj nahlúplymi a tiež kontraproduktívnymi sankciami, neostane nikomu dlžníkom. Rusko nemá veriteľov. Rusko slzám neverí…
Na Slovensku sa z roka na rok znižujú štátne príspevky aj na kedysi slávne a Slovensko na zahraničných festivaloch úspešne (mnohé ceny) reprezentujúce piliere amatérskeho a poloprofesionálneho interpretačného slovesného, divadelného, hudobného, speváckeho, folklórneho a zborového umenia. Zoznam „živých“ súborov sa stále skracuje…

V našej slovenskej vlasti pred “Veľkým Novembrom” pôsobilo aj množstvo ochotníckych divadiel, ktoré pokojnou ideologickou a kultúrnou revolúciou postupne a „nežne“ nástup údajnej demokracie a údajne sociálne orientovaného trhového mechanizmu vyvraždil. Tá „kultúrna“ revolúcia a s ňou násilie, vydávajúce sa za demokraciu, pokračuje a mohutnie. Je ako mor…

Vyššiu štátnu podporu si zaslúžia aj špičkové  profesionálne umelecké hudobné, divadelné telesá a folklórny súbor SĽUK. Rovnako aj poloprofesionálne telesá ako Technik, Lúčnica a SZSU/OZVENA.

Slovensko sa v zahraničí už takmer nemá čím prezentovať ako svojbytný národný štát so svojou pôvodnou slovenskou kultúrou, tvorivým a interpretačným  a umením…

Upadá do mentálnej a kultúrnej biedy.

Nech žije Terchová a Jánošíkove dni!
Pozdravujem Terchovanov!

 

 

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?