Publikované: 17.07.2016

Pribudne na modrej ďalšia dúhová zlatá hviezdička?

Slovenská ambasáda v Budapešti bola tento rok priamym spoluorganizátorom a podporovateľom 21. ročníka Budapest Pride festivalu.
Vyvesenie dúhovej vlajky z okna slovenskej ambasády v Maďarsku na podporu dúhového Pride je v priamom súvise s kandidatúrou Slovenska do výboru pre ľudské práva OSN, ambíciou slovenského ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, uchádzajúceho sa o post generálneho tajomníka OSN a tiež so slovenským predsedníctvom v Rade Európy.
Šlo zároveň aj o „poslušný“ osobný aktivizmus nášho ambasádora Rastislava Káčera v Maďarsku.

Vyhlásenie ministerstva zahraničných vecí
„Podpora reflektuje medzinárodnoprávne záväzky v oblasti nediskriminácie občanov na základe ich pohlavia, rasy, národnosti, náboženstva, ale aj sexuálnej orientácie, ktorých je SR signatárom a dlhodobo sa k nim hlási, či už na pôde OSN, Rady Európy alebo Európskej únie.”
Vyjadrenie je lož a nezmysel. Žiadne medzinárodnoprávne záväzky Slovenska ani zmluvy a dohovory Slovensko povinne nezaväzujú a neprikazujú mu vešať dúhové vlajky tohto nového štátu EÚ aj so schengenskou doložkou voľného pohybu po EÚ všade, kde sa len dá (prečo nie aj vo všetkých krajinách EÚ..?).

Ambasády v Budapešti
Česká ambasáda v Budapešti dúhový pochod nepodporila. Porušila tým svoje medzinárodnoprávne záväzky?
Zdanlivo nekonfliktné vzťahy s Maďarskom, vôbec nie mŕtva ale len spočívajúca „maďarská karta“ a fakt, že Maďarsko nemá ľavicovo liberálnu vládu, tento nezodpovedný čin Slovenska nezlepšia ale skôr zhoršia.
A v súčasnej zhoršujúcej sa medzinárodnej situácii je zo strany LGBTI nanajvýš nezodpovedné rozdúchavať občianske napätie ešte aj svojimi pseudo ľudsko-právnymi požiadavkami…
Tento skutok a stanovisko k nemu je nezodpovedné zavádzanie slovenskej verejnosti na pozadí osobných kariérnych a služobných ambícií jednotlivcov, závažne poškodzujúcich záujmy Slovenska do vnútra Slovenska, ktoré samé seba prostredníctvom papalášov aktívne vťahuje do mašinérie LGBTI lobingu a gender mainstreamingu, pričom slovenská zahraničná vládna politika nemá v tejto veci (!) priamy legitímny mandát voličov…
Slovenské aktivistické vládne elity si neuvedomujú, že práve rodová ideológia a slabá faktická ekonomická podpora tradičnej rodiny, založenej na manželstve muža a ženy a súbežne slabá faktická podpora pôrodnosti, sa tiež svojím dielom podpisuje na klesajúcej demografickej krivke Slovenska.
Slovensko porušuje vlastnú ústavu. Jej preambula je deklaratórna len navonok a vonkajší efekt. Už po jej vzniku a schválení sa stala bezcenným, krížom-krážom a hore-dole porušovaným exkluzívnym dokumentom v umeleckej knižnej väzbe.

Ústava SR v Čl. 1 (1):
„Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“
V časti ideológie ide o lož, v súbehu s lžou, vo vzťahu k zneniu preambuly, lebo: Podpora LGBTI hnutia ešte aj jej vývoz za hranice Slovenska je dôkaz skutkov ochrany a podpory ideológie novej ľavice a neomarxizmu.
Ak by bolo Slovensko reálne zvrchovaným a právnym štátom, dodržiavalo by svoju ústavu aj vo vzťahu k odseku (2) a nezväzovalo by svoju zvrchovanosť medzinárodnými zmluvami, ktorými sa o svoju zvrchovanosť „dobrovoľne“ pripravuje:
„Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.“
Pod rúškom liberálnej demokracie ale toleruje a podporuje západné ideológie, ktoré relativizujú, rozbíjajú, ničia a likvidujú rodinu, založenú na jedinečnom manželstve muža a ženy.

Domáca a zahraničná podpora ľudsko-právnych mimovládok
Slovensko a západné transatlantické zahraničie financuje “slovenské” mimovládky, propagujúce voľný sex, všeobecnú sexuálnu slobodu, smilstvo, sodomiu a feminizmus a papierový vzťah s pečiatkou kohokoľvek s kýmkoľvek.
Z vlastnej zištnej osobnej iniciatívy ministra zahraničných vecí tieto ideológie „vyváža“ aj do zahraničia priamou podporou rodovej ideológie a týchto hnutí aj maďarského dúhového Pride.

Signál Slovenska svetu
Slovensko vyslalo do zahraničia tento signál: „Proletári LGBTI všetkých krajín, spojte sa!“ A vyzvalo ich na podporu voľby svojho kandidáta do OSN.
Ak ochrankyňa práv Jana Dubovcová z okna svojej pracovne vyvesila dúhovú vlajku na podporu Dúhového Pride Bratislava 2015, bola to len jej súkromná iniciatíva a aktivizmus, ktorý nemá nič spoločné s jej zákonnými oprávneniami a pracovnou náplňou a z hľadiska kritérií nestrannosti a apolitickosti jej práce v rozpore so zákonom o verejnom ochrancovi práv…
Rovnako sa zachovalo aj ministerstvo zahraničných vecí voči Maďarsku.

Fakty a realita
Podpora pseudo práv osôb a skupín LGBTIQ (…) nemá skoro nič spoločné so zahraničnou politikou Slovenska a s programovým vyhlásením vlády v oblasti zahraničnej politiky…
V prípade konania slovenského ministra zahraničných vecí a ambasádora v maďarskej Budapešti Rastislava Káčera bez priameho poverenia voličmi a nimi zvolenou vládou, a teda v rozpore s programovým vyhlásením vlády SR, ide o svojvoľné konanie v rozpore s Ústavou SR.
Voči vláde a ministrovi ( a jeho podriadenému) by mali byť v slušnom a demokratickom štátnom zriadení, a právnom štáte, za ktorý sa Slovensko vydáva, kryjúc sa svojou ústavou, vyvodené osobné konzekvencie v súlade s ústavou aj vo veci ochrany slovenskej štátnosti a ústavnosti.

Dúhový PRIDE sa na Slovensku bude konať 30. júla 2016
A odkiaľže jeho organizátori berú peniažky na jeho masívnu podporu, kampaň a celú parádu? A prispeje na ňu recipročne aj Maďarsko? Vyvesí tiež z okna svojej ambasády dúhovú vlajku tohto „mladého, tiež ambiciózneho štátu“? A pribudne jeho vlajka aj medzi vlajkami EÚ?

            

 

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?