Publikované: 23.11.2019

Príloha k téme povinné očkovanie

Možnosť a potreba náčrtu témy diskurzu sa mi ponúkla práve v nadväznosti s návrhom zákona o povinnom očkovaní a konzekvenciách s ním spojených ako následok jeho odmietnutia, v širšej a hlbšej nadväznosti na ľudsko-právnu problematiku slobody a práva na zdravie a život alebo jeho odmietnutie, ktoré sa ale týka len dospelých a svojprávnych osôb s plnými základnými ľudskými a občianskymi právami a slobodami… (náčrt možnej témy spoločenského diskurzu).
Tento článok som spracoval ako „nepovinnú“ (vedľajšiu možnú) prílohu k tomuto článku:
http://www.blogovisko.sk/kalavska-navrh-zakona-o-povinnom-ockovani-stiahla.html

Za zdravie a život maloletej osoby do veku 18 rokov zodpovedá rodič (jeden, obaja) alebo adoptívni rodičia (opatrovníci na základe kolízie alebo súdneho rozhodnutia). Ide o povinnosť zo zákona.
1. Platí hypotéza, že každá ľudská osoba alebo jej právny zástupca, zodpovedá za (1) svoje zdravie a život a (2) zdravie a život zverenej maloletej osoby;
2.  Aká je ale miera slobody a práva dospelej a svojprávnej osoby chrániť svoje zdravie a život, ak sa slobodne rozhodne svoje zdravie a život nechrániť?
3. Za neplnoletú osobu zodpovedá rodič alebo opatrovník. Taká osoba (kojenec, dieťa predškolského a školského veku, až do veku občianskej dospelosti, nadobudnutím plných základných ľudských, občianskych a ostatných práv) nevie alebo nemá právo zodpovedne vyjadriť svoju vôľu (to právo je obmedzené jednak neschopnosťou nemluvňaťa, lebo jazyk a reč, alebo stavom rozumu a intelektu v jej ontogenetickom vývoji).
5. Má či nemá právo na rozhodnutie vzdať sa dospelá a svojprávna osoba práva na zdravie a život odmietnutím zdravotnej starostlivosti alebo inak?
6. Prípad v bode 4 „inak“ znamená otázku: Má taká svojprávna osoba právo na samovraždu alebo eutanáziu?
Do úvahy pripadá a/ terminálne štádium choroby, b/ stav bytia a vedomia (existenčná a existenciálna časť osobnosti ja a jástva ľudskej osoby) t.j. zúfalstvo zo situácie, vidiacej v samovražde jediné možné riešenie, c/ právo na asistovanú samovraždu alebo eutanáziu len-tak zo „smrteľnej nudy“ a strata zmyslu pokračovania života?
Poznámka – bod „c“ sa vyskytuje v prostredí „vrcholovej pokrokovej, modernej civilizácie a kultúry” západného typu (nárast počtu samovrážd); slabšie typy tú úžasnosť západného sveta, plného liberálnych slobôd a práv a vymožeností mentálne nezvládajú…
Súčasťou ľusko-právneho diskurzu v sociálnom prostredí civilizácie západného typu je otázka dobrovoľnosti a slobodného rozhodnutia pre non zdravie a non (nie) život, z ktorou ľudsko-právne odborné elity aj z oblasti etiky zvažujú aj zavedenie základného ľudského práva na dobrovoľnú smrť (samovražda, asistovaná samovražda a eutanázia). V Holandsku si deti volia smrť samé: https://www1.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/smrt-milosti-je-piatich-statoch-europy-holandsku-ju-deti-dokonca-volia-same
Etiku delíme na etiku „zdola“ (svetská) a etiku „zhora“ (náboženská), pre európsku civilizáciu a kultúru je príznačná autochtóna (pôvodná, domáca) kresťanská etika.
Svetská etika v diskurze pokračuje, kresťanská etika má vo veci práva na zdravie a život úplne jasno a debatu o samovražde a eutanázii nepripúšťa. Označovaná je ako konzervatívna, fundamentalistická a spiatočnícka (k čomu?). A za takú má kresťanskú tézu, odmietajúcu samovraždu a eutanáziu.
Ide teda o „prázdno“ v priestore základných ľudských práv a slobôd a slobôd a práv, garantovaných Listinou základných práv a slobôd, ako hmotného jadra Ústavy SR (aj Charty ľudských práv a slobôd EÚ a OSN) k právam.
Pekne pozdravujem
Juraj Režo alias notorickybcan

Poznámka: Klauzula slobodného rozhodnutia tehotnej ženy pre a proti potratu v dobe do 12. týždňa tehotnosti je čierna diera zákona. Pre potrat musí zákon uviesť kvalifikované dôvody v súlade s Listinou a Ústavou. Dnes platný zákon je ústavnom v konflikte záujmov ženy a ľudského plodu vo veci základného ľudského práva na život, ktorý je hodný záujmu a ochrany od počatia po prirodzenú smrť. Bodka. Sono a Dopplerov efekt, podľa návrhu novely zákona potvrdzujú, že v maternici tehotnej ženy sa nachádza ľudský plod, nie nádor s tlčúcim srdcom. Právo na súkromie ženy nie je dostatočným krytím pre umelé ukopnčenie tehotenstva.
Odkazujem vás na svetskú a kresťanskú etiku. Nie na liberálne a feministické ľudsko-právne ideológie a politiky.
Otvorenou otázkou je aj miera, hĺbka a hranice ingerencie štátu do práva, ktorú zakladá všeobecná teória štátu a práva a ústavný charakter Slovenska. Slovensko je vo veci zákona o umelom ukončení tehotenstva v stave nákazy memetickou infekciou ultra liberalizmu a liberálneho feminizmu. A to sú ideológie, v rozpore s Čl. 1 odsek 1 v časti ideológia. Ide o konflikt zákona s Preambulou ústavy SR a hmotným jadrom ústavy. Vo veci povinného očkovania odkazujem aj na Norimberský kódex.

 

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?