Publikované: 22.06.2020

Problémy Maďarska sú aj naše problémy

Mimovládky zapojené do politiky v Maďarsku budú musieť naďalej zverejňovať mená svojich darcov zo zahraničia. Povedal to maďarský premiér Viktor Orbán.
Proti vláde Fidesz bol vedený útok pre vládu dekrétmi, proti Česku, Maďarsku a Poľsku pre odmietanie migračných a azylových politík a osobitne proti Maďarsku v ďalších veciach

K dekrétom: Premiér Orbán splnil, čo sľúbil: Núdzový stav a vládu dekrétmi ukončil 20. júna. Bublina údajnej “diktatúry” Orbánovho Fidesz, čo nebolo nič iné len modus operandi pre kríu Covid-19 v Maďarsku spľasla…
Ale: „Poľsko, Maďarsko a Česká republika si tým, že odmietli postupovať v súlade s dočasným mechanizmom premiestnenia žiadateľov o medzinárodnú ochranu, nesplnili povinnosti, ktoré im vyplývajú z práva Únie lebo „svoje výhrady a námietky riadne nezdôvodnili“:
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200040sk.pdf
Predchádzal mu aj osobitný rozsudok proti Maďarsku o tom, že Maďarsko musí na území maďarského štátu zaobchádzať so školami rovnako domácimi ako zahraničnými, vo veci Sorosovej CEU v Budapešti. Poznámka: Vec a kauza George Soros a jeho CEU je v Maďarsku uzavretá ako Krym v Rusku.
Maďarsko, resp. Orbánova vláda, má vo vzťahu k „európskemu právu“ problém aj so selektívnym prístupom k maďarským médiám:
https://dennikn.sk/minuta/1939933/?ref=mpm
https://index.hu/szolgalati-kozlemeny/2020/06/21/az_index_szerkesztosege_veszelyben_van/A je tu ďalší rozsudok, tentoraz o maďarských mimovládkach s cezhraničným financovaním:
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-78/18
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-06/cp200073sk.pdf
V roku 2017 Maďarsko schválilo zákon prezentovaný ako zameraný na zabezpečenie transparentnosti organizácií občianskej spoločnosti, ktoré prijímajú dary zo zahraničia (ďalej len „zákon o transparentnosti mimovládnych organizácií“).
Odkaz na zákon:  A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény (zákon č. LXXVI z roku 2017 o transparentnosti organizácií, ktoré sú príjemcami zahraničnej pomoci):
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700076.TV
Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že maďarský zákon, ktorý zaviedol osobitné požiadavky pre mimovládne organizácie financované z cudziny, je v rozpore s právom Únie.
Argumentoval porušením schengenských pravidiel voľného pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu, práva na združovanie a ochranu súkromia:
„Rozsudok Európskeho súdneho dvora sa v skutočnosti riadil logikou stanoviska generálneho advokáta, keď zistil, že maďarské občianske právo porušuje právo EÚ celkovo v piatich oblastiach. Súd najskôr objasnil, že dary predstavujú pohyb kapitálu a že sporná maďarská právna úprava neoprávnene rozlišuje medzi zahraničnými a domácimi darmi. Uvádzajú tiež, že zákonné opatrenia môžu vytvoriť atmosféru nedôvery voči týmto združeniam a nadáciám. Okrem toho môže poskytnutie takýchto informácií odradiť takéto osoby od darcov. Celkovo to predstavuje obmedzenie voľného pohybu kapitálu, čo je v rozpore s právom EÚ. Súdny dvor odmietol jeden zo základných maďarských argumentov, keď to rozhodol „Maďarsko nepreukázalo, prečo by cieľ, ktorý chce zvýšiť transparentnosť financovania združení, odôvodnil opatrenia osobitne zavedené zákonom o transparentnosti.“ https://index.hu/kulfold/eurologus/2020/06/18/civil_szervezetek_jogallamisag_europai_birosag/
Orbán: “Maďarsko “bude rešpektovať rozsudok Súdneho dvora EÚ, a náležitým spôsobom ho upraví”. Výsledok je tento, podrobnosti novely zákona zatiaľ nepoznáme:

K aktivistickému rozsudku SDEÚ najmä: Štátne mimovládne organizácie zvané „neziskovky“ nie sú podnikateľské subjekty a vládne dotácie, dary a príspevky plus príjmy z asignačnej dane, nie sú kapitál. Podrobnejšie:
1. Mimovládky sú financované nielen krajinami v rámci Schengenu, ale aj mimo neho, a to aj z USA, ktoré ako „svetový líder demokracie“ majú v rovnakej veci zákon FARA (Foreign Agents Registration Act) ktorý pozná pojem a označenie „zahraničný agent“ a jeho nástrojmi si vynucuje transparentnosť účelu a financovania svojho tretieho sektora: https://www.justice.gov/nsd-fara
2. Rovnakými pravidlami ako mimovládky (zákon o politických stranách a ich financovaní) sa riadia všetky registrované politické subjekty;
3. K porušenému „právu na združovanie“: Ide o súdnu legalizáciu aj cezhraničného spolčovania sa subjektov, ktoré svojou činnosťou ohrozujú a podpokávajú charakter „hostiteľského“ štátu, jeho bezpečnosť a národno-štátny záujem a teda, legalizáciu zahraničnej diverznej činnosti proti štátu, ktorému zahraničná diverzia smeruje;
4. Rozsudky Súdneho dvora EÚ, vedené proti Maďarsku sú zasahovaním EÚ do vnútorných záležitostí a práv Maďarska.
Zákon o registrácii zahraničných agentov FARA je americký zákon prijatý v roku 1938, ktorý vyžaduje, aby agenti zastupujúci záujmy zahraničných mocností „v ich politickej alebo kvázi-politickej pôsobnosti“ zverejňovali svoj vzťah so zahraničnými vládami a transparentné informácie o obsahu a náplni ich činnosti a ich financovaní.
Zákon spravuje oddelenie FARA sekcie kontrarozviedky a kontroly vývozu (CES) v divízii národnej bezpečnosti (NSD) ministerstva spravodlivosti Spojených štátov.
Je nespochybniteľné, že časť tretieho, mimovládneho, sektora v EÚ, vykonáva politickú alebo kvázi politickú činnosť a je liahňou a inkubátorom „nových politických generácií politikov a politických subjektov“ (referenčné príklady: Šeliga, Čaputová a ďalšie politické persóny, začínajúce v politických a politikárčiacich „neziskovkách“).
Plnoprávnym zriaďovateľským subjektom mimovládnych organizácií nie je Brusel ale členský štát, hoc aj člen Rady Európy, a to v opore o národno-štátne záujmy, aj vo veciach ochrany vlastnej vnútornej a vonkajšej bezpečnosti.

Vieme, že niektoré mimovládky sú politickými mimovládkami, čo je v rozpore so zákonom o ich účele a poslaní a vykonávajú skrytú alebo otvorenú proti štátnu činnosť.
Súdny dvor Európskej únie zásady transparentnosti „zmietol zo stola Európskej únie“ čím na politickú objednávku proti Orbánovej vláde a jeho zákonu o „neziskovkách“  vytvoril nový európsky otvorený a transparentný anti demokratický precedens, ktorý svojou povahou ohrozuje vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť členských štátov EÚ; verejne a transparentne je dostupný tu:
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-06/cp200073sk.pdf
Orbán povedal, že bude rešpektovať rozhodnutie súdu, čo sa týka financovania organizácií, ale že naďalej zostanú v platnosti pravidlá transparentnosti. „Všetci Maďari budú vedieť o každom jednom forinte, ktorý je sem zo zahraničia posielaný na politické účely.“
Preložené do slovenčiny a zákona FARA: Presne tak, ako by mali mať občania Slovenska, majú občania USA a všetky štáty, ktoré na svoju ochranu zaviedli podobné zákony, a majú vlastný pud sebazáchovy.
Slovensko je výnimkou „pevne zakotvenou v euro a transatlantických štruktúrach liberálnej ideológie a politík“. A tie sa v krajine “lídra svetovej demokracie” USA, ktoré sú pre slovenské vládne elity vzorom, práve rúcajú…
Nič im ale nebráni, aby naďalej aj prostredníctvom “svojho” aparátu “neziskoviek” robili si na Slovensku “svoje veci” aj proti trumpovskou volebnou kampaňou; a ďalej sa pokúšali o vnútorný rozvrat Ruska cez ich vplyv na Ukrajine…
Poznámka: Vojenská prehliadka v Moskve 24. júna a potvrdenie novej Ústavy RF ľudovým hlasovaním 1. júla to zastaví a USA sa ocitnú pozícii, už nie ako Pax Americana ale rovnocenného partnera, na pokraji ich občianskej vojny…
Návrh slovenského podobného zákona Borisom Kollárom, bol slovenskými liberálmi zmietnutý z parlamentného stola.
Orbán tvrdí, že štvrtkový rozsudok súvisí s kruhmi „liberálneho imperializmu“ v západnej Európe, ktoré chcú vnútiť svoj spôsob myslenia o rodine alebo migrácii tým krajinám, ktoré „zmýšľajú inak“:
„Medzinárodné súdy sú často súčasťou tejto siete,“ tvrdí maďarský premiér. Orbán ma čítať nemusí. Vie to každý, kto zvláda kritické myslenie…
https://dennikn.sk/minuta/1937770/
Ostatné rozsudky Európskeho súdneho dvora vykazujú znaky súdno-aktivistických odchýliek od práva EÚ, sú produktom politickej objednávky „jadra“ Európskej únie ohýbaním európskeho práva verzus právo národných členských štátov, tvorbou a kreovaním účelových originálnych účelových precedensov…
EÚ by sa mala od USA “liberálne” oslobodiť, oddeliť a redefinovať tzv. “liberálne európske hodnoty” návratom k osvedčeným hodnotám, ktoré potvrdzuje história, a ktorú sa tí liberasti snažia poprieť.
USA ako “svetový líder demokracie” čelom tvrdo narazili na vlastnú ústavu a jej dodatky; zlyhávajú v priamom prenose. Ničenie artefaktov histórie je ďalší precedens šialenstva, ktorý nemá obdobu.
Hodnoty a politiky mentálne chorého Westernu vedú západný svet do pekla.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?