Publikované: 24.09.2023

Progresívec Ondrej Prostredník a gender teology

Evanjelický pastor, bývalý vysokoškolský pedagóg Teologickej fakulty ECAV UK Bratislava a duchovný pastor, Ondrej Prostredník, je autor novej neomarxistickej pseudo kresťanskej gender teology. Ide o novú falošnú kresťanskú rodovú ideológiu. ECAV prakticky exkomunikovaný z evanjelickej protestantskej cirkvi, so zákazom vyučovania na Evanjelickej teologickej fakulte Univerzity Komenského Bratislava. Následne reagujem na tento informačný výstražný zdroj. Ondrej Prostredník vľavo s progresivistkami:

Teológia rodu (Theology of Gender) v teológii a praxi spoločenstva evanjelických cirkví. Kresťania vraj musia prehodnotiť učenie o človeku. Vydala Academia.edu ako vedeckú prácu! Na stiahnutie tu.
Sú to to Prostredníkove osobné „vedecko-teologické“ názory, na základe „slobody vedeckého bádania“ v oblasti aj teológie, nezlučiteľné s učením kresťanskej cirkvi prostredníctvom falošnej exegézy Písma, cieľ: prehlbiť rozkol v kresťanskej cirkvi, čo sa už deje medzi biskupmi v prebiehajúcej synode.

Kresťanom. Konajte podľa Korintským 6:17: „Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa,” hovorí Pán, “nečistého sa nedotýkajte a ja vás prijmem.“ 

Ak budete voliť Progresívne Slovensko, zvolíte si za svojho zástupcu aj jeho filiálku, Prostredníkových Progresívnych veriacich s.r.o. Zúčastňuje sa dúhových prajdov, koná a prednáša mimo svoju bývalú teologickú fakultu, ako zástupca a šíriteľ gender teology sám za seba a pre ideológiu politického volebného programu Progresívneho Slovenska.

Ide o spoločensky nebezpečnú persónu šíriacu ultra ľavicovú ideológiu kresťanského neomarxizmu, alebo inak: novej kresťanskej ľavice, v rozpore s Čl. 1 odsek 1 Ústavy SR “Slovensko sa neviaže na žiadne náboženstvo ani ideológiu” v časti ideológia, osobitne: anti kresťanská ideológia. Táto persóna by s jeho volebným programom a Progresívnym Slovenskom s vyššie citovaných dôvodov (dikcia ústavy) včítane jej preambuly, mali byť vylúčené z volebnej kandidátky politických subjektov, aj v opore o Trestný zákon v časti podpora hnutí smerujúcich proti slobodám a právam iných, v časti základné právo na vyznanie viery a učenia kresťanskej cirkvi, výhrady vo svedomí a obmedzovanie rodičovských práv a práv detí v časti vzdelanie a výchova v súlade s vedeckým poznaním.

Výzva kresťanským cirkvám na prehodnotenie kresťanského učenia vo veciach mužov a žien, údajnej prirodzenej existencie plurality ich pohlavia a rodu, je bezočivé chucpe, pretože Genesis: „Ako muža a ženu ich stvoril“ a podľa skutočných vedeckých poznatkov ostatok je odchýlkou od antropologickej aj teologickej hetero normy, ako mentálna porucha a v osobitných prípadoch hermafroditizmu a rodovej dysfórie v skratkách LGBTIQ+++ s označením T (transgender), s čím kresťanská teológia nemá nič spoločné a ide o svetskú záležitosť v zmysle Slovenska ako sekulárneho štátu.
Je úplne jedno, či ľudský plod vo vnútromaternicovom vývoji nie je ľudskou osobou vo svetskom psychologickom a ľudsko-právnom a zmysle vývinovej psychológie, a že takou sa stáva až po narodení a v sebauvedomení (seba potvrdenie) ako JA (osoba s vlastnou vôľou a vnímaním a seba prežívaním svojho ega), prechodom cez obdobie detského vzdoru, umelý potrat bez kvalifikovaných ho pred svetom a Bohom ospravedlniteľných dôvodov, je úmyselným zabitím nenarodeného dieťaťa, ktorému bolo odňaté právo stať sa plnoprávnou ľudskou osobou ako dieťa, a po dovŕšení zákonom stanoveného veku dospelosti s právom na právne úkony s príslušenstvom a možnosťou stať sa subjektom osobných ľudských práv a slobôd s akcesorickými ľudskými právami a slobodami zo zákona. Okrem toho, predčasne zabitý ľudský plod je považovaný za nascitura aj s právom dediť, ak sa dieťa narodí živé…

Slovenský potratový zákon je protiústavný aj a práve s odkazom na rozsudok NS USA, ktorý vo veci Roe vs. Wade (1974) nedávno vyhlásil: „Potrat nie je základné právo“! Sloboda potratov nie je prirodzené právo ale umelé arbitrárne právo v opore o nič!
Kvalifikovanými dôvodmi by mali byť len medicínske, život zachraňujúce dôvody a dôvody, ktoré zakladá etika; ekonomické, sociálne a iné, svojvoľné osobné dôvody nesmú byť kvalifikovanými slobodnými rozhodnutiami v zmysle zákona.

Prvý trimester slobody potratov je arbitrárny a nemá oporu o nič, lebo: „Ľudský život je hodný ochrany od počatia po prirodzenú smrť“! Rovnako eutanázia nie je základné právo, o ktorej ale z kvalifikovaných dôvodov, v opore o pozitívne právo a zákon mal by rozhodnúť len súd! Manželstvo je aj s odkazom na Všeobenú deklaráciu ľudských práv Čl. 16 výlučný „zväzok dvoch dospelých osôb muža a ženy“! Neexistuje tradičná či netradičná rodina, len rodina založená takýmto manželstvom!

Osoby s akademickými titulmi a vedeckými hodnosťami môžu byť totálni idioti a negramotní hlupáci, v danom prípade vo veciach teórie ľudských práv a slobôd ako aj bezočivého „prepisovania Písma“ to je kresťanský heretik a odpadlík od pravej kresťanskej viery a učenia, spoločensky nebezpečný „progresívny neomarxistický liberálny demokrat“ Ondrej Prostredník.

Sociálna filozofia Frankfurtskej školy neomarxistov je nosnou pre neomarxistickú ideológiu a politiky, v rozpore s Ústavou SR! Svojou podstatou navyše liberálno-neofašistická! Ľavicovo-liberálnou a preto falošnou kresťankou je aj prezidentka Čaputová! Falošné kresťanstvo je aj kresťanská demokracia, mačkopes na osi demokracia-teokracia v antagonickom a kontradiktórnom postavení.

K nebezpečne blízkym voľbám voličstvu: Experimentovali ste s Matovičom. Teraz to chcete skúsiť s „Regresívnym Slovenskom“ a jeho „kresťanským“ príveskom. Voľte gramotne a znalostne. Inak to dopadne ako vždy.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

 

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?