Publikované: 19.06.2013

Prvý návrh pre nového generálneho prokurátora

V rozprave pred voľbou nového kandidáta na funkciu GP Čižnára boli spomenuté závažné obvinenia, týkajúce sa  sponzorov strany SMER [1]

Nehovorí to len stará Blašková!

Žiaľ, treba povedať, že zmluva, ktorú čítal opozičný poslanec v pléne v rámci rokovania, je zrejme skutočnou, naozaj podpísanou zmluvou. Fedor Flašík bol manažérom kampane Smeru pred voľbami 2002. A Blaško bol vplyvným podnikateľom v energetike, ktorý sa istil na obe strany. Druhú stranu pravdepodobne zabezpečoval Pavol Rusko s jeho ANO. On sa na rozdiel od Fica do vlády dostal a tak Blaškovi jedna z dvoch kariet (pravdepodobne SMER a takmer isto ANO) vyšla. Dôkazom bol aj pretrvávajúci Blaškov vplyv v energetike, konkrétne v Slovenských elektrárňach. Blaškova zmenka nakoniec Ruska politicky zničila. Z množstva článkov o tejto téme linkujem tento [2]

Každopádne je paradoxné, že zmluva, ktorú čítal poslanec, je síce dôkazom o korupcii Smeru, ale korumpujúci si nakoniec našiel cestičky aj k opačnej strane politického spektra, kam patril aj „čítajúci“ zákonodarca (vtedy z KDH). Hoci treba povedať, že to bolo práve KDH, ktoré pre Blaškovu zmenku pohnalo Ruska z vlády a podľa všetkého ono túto kauzu aj tak trochu zinscenovalo. Ale vytýkať im to netreba, urobili dobrú vec, keď poslali Majstra 10% od koryta.

Kvôli nezhodám ohľadom plnenia záväzkov voči Blaškovi musel ešte v roku 2003 odísť z postu ministra hospodárstva Robert Nemcsics, ktorý odmietol byť figúrkou a o plnenie záväzkov sa začal starať priamo Rusko. Na vlastnej chamtivosti a neplnení „záväzkov“ si však napokon zrejme vylámal zuby. Dlhodobé tunelovanie SE, a.s. prominentnými slovenskými „podnikateľmi“ sa nakoniec skončilo ich privatizáciou. Zďaleka to nie je happy end, ale zrejme jediná rozumná koncovka, ako uchrániť štátny majetok pred rozkrádaním. A pred predvolebnými zmluvami o kúpe práva vplyvu, ktoré v koncovke zaťažia štátne podniky a spoločnosti netrhovými nákladmi.

Návrh na otvorenie kauzy

Paradoxne práve voľba kandidáta Čižnára dáva priestor k tomu, aby údajná Flašíkovo-Blaškovská zmluva bola predmetom záujmu orgánov činných v trestnom konaní opätovne. Má to byť totiž rázny a nepodkupná generálny prokurátor.

V danej veci podľa medializovaných informácií totiž ani len nezačalo trestné stíhanie, t.j. predpokladám, že trestné oznámenie (vtedy aj dnes) opozičných politikov z roku 2010 bolo odmietnuté. A to nie je „prekážka veci rozhodnutej“. Skutok by síce už mohol byť premlčaný (čo však platilo zrejme už aj v roku 2010), ale to samo o sebe nie je dôvodom pre odmietnutie trestného oznámenia. Jeho premlčanie (aj vzhľadom na možné ďalšie skutky, ktoré zatiaľ nevyšli najavo a beh premlčacej doby by mohli prerušiť) treba posúdiť v prípravnom konaní. Ktoré tým pádom musí najprv začať.

Keďže ide o podozrenie z korupcie, vec by mala riešiť špeciálna prokuratúra, ktorú bude ťažké presviedčať, aby preverovala trestné oznámenie v identickej veci opätovne. Navyše, laik si asi povie, že veď to ani nie je možné, keďže je voči vedeniu generálnej prokuratúry procesne nezávislá. No celkom tak to nie je!

Zdôvodnenie podľa zákona

Podľa § 55d zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v platnom znení „Na čele Úradu špeciálnej prokuratúry je špeciálny prokurátor, prostredníctvom ktorého generálny prokurátor riadi činnosť Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). …“. Podľa § 6 ods. 1 písm. a) cit. zák. „nadriadený prokurátor je oprávnený vydať podriadenému prokurátorovi pokyn, ako má postupovať v konaní a pri plnení úloh“.

Podľa § 55d ods. 2 písm. a) cit. zák. „Špeciálny prokurátor zodpovedá za výkon svojej funkcie generálnemu prokurátorovi. Vo veciach patriacich do právomoci Úradu špeciálnej prokuratúry (§ 55b) generálny prokurátor nie je oprávnený uložiť špeciálnemu prokurátorovi ani prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry pokyn, aby sa nezačalo trestné stíhanie, nevznieslo obvinenie, nepodal návrh na vzatie obvineného do väzby, vec postúpila na prejednanie inému orgánu, zastavilo trestné stíhanie, nepodala obžaloba alebo riadny alebo mimoriadny opravný prostriedok v neprospech obvineného“.

Inak povedané, špeciálny prokurátor je námestníkom generálneho prokurátora, je mu podriadený. Generálny prokurátor (GP) riadi prostredníctvom špeciálneho prokurátora ÚŠP. Nemôže si síce vyhradiť úkony, ktoré sú v pôsobnosti ÚŠP a nemôže dávať tzv. negatívne pokyny. Na druhej strane môže – po preštudovaní veci – dať špeciálnemu prokurátorovi pokyn, aby napr. v prípade uvedeného podozrenia z politickej korupcie vykonal určité úkony, napr. začal trestné stíhanie a následne vykonal určité dôkazy. Špeciálny prokurátor bude povinný, resp. oprávnený pokyn odmietnuť, iba ak „by jeho splnením spáchal trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo disciplinárne previnenie“, resp. „ak by jeho splnením bezprostredne a vážne ohrozil svoj život alebo zdravie alebo ak by jeho splnením bezprostredne a vážne ohrozil život alebo zdravie jemu blízkej osoby.“.

Reálny konflikt o vykonanie pozitívneho pokynu stíhať Blaškovu zmluvu a následne ju znalecky skúmať, resp. vypočuť v tej veci konkrétne osoby, by síce medzi generálnym a špeciálnym prokurátorom mohol vzniknúť, ak by šéf ÚŠP považoval pokyn GP za rozporný s právnym predpisom alebo so svojím právnym názorom. Ktokoľvek iný, ako šéf UŠP, by totiž mohol v takej situácii požiadať nadriadeného prokurátora, aby mu vec odňal, špeciálny to však nemôže urobiť. Generálny prokurátor dokonca ani nemôže vec vziať šéfovi ÚŠP alebo jemu podriadenému prokurátorovi a dať ju na vybavenie inému prokurátorovi z ÚŠP.

Je sporné, či špeciálny prokurátor nemôže pre iný právny názor alebo tvrdenie rozporu s právnym predpisom pokyn od GP odmietnuť s tým, že musí mať možnosť sa mu vzoprieť aj inak, ako len žiadosťou o odňatie veci, ktorú podľa zákona podať nemôže. Ja si však myslím, že by ho mal vykonať. Na druhej strane, je predčasné špekulovať nad takýmto sporom. Veď nech si najprv urobí na vec názor generálny prokurátor a až potom nech sa rieši eventuálny rozpor medzi ním a šéfom špeciálu (ktorý vzniknúť vôbec nemusí, aj vzhľadom na Čižnárovu autoritu, o ktorej hovoril Kováčik tento víkend :) ).

Návrh pre opozíciu

Takže po vymenovaní Čižnára za GP treba kvalitne nadraftovať trestné oznámenie vo veci Blaškovej zmluvy a podať ho Kováčikovi a v kópii Čižnárovi. Keď bude trestné oznámenie odmietnuté, podať podnet na preskúmanie tohto postupu nadriadenému prokurátorovi (Čižnárovi) s požiadavkou, aby v súvislosti s vybavením tejto veci zvážil pozitívny pokyn. Prípadne ho rovno podnetom podľa zákona o prokuratúre požiadať, aby v danej veci vzhľadom na minulý postoj špeciálnej prokuratúry možnosť takéhoto pozitívneho pokynu posúdil. Čiže, aby špeciála zaviazal vo veci Blaškovej zmluvy začať trestné stíhanie a vykonať konkrétne dôkazy (znalec, výsluchy).

A potom žiadať prokuratúru, aby o vykonaní týchto úkonov informovala v súlade s Trestným poriadkom. A podľa infozákona žiadať zverejnenie uznesenia, ktorým by sa prípadné trestné stíhanie zastavilo alebo prerušilo (tiež sa to dá :) ).

Kto sa o to postará?

 

[1]  http://www.sme.sk/c/6839992/smer-sam-zvolil-ciznara-za-generalneho-prokuratora.html

[2]  http://www.sme.sk/c/2343145/blasko-pozical-ruskovi-od-elektrarni-mal-zakazky.html

  • SlabéVýborné (+10 skóre, 12 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?