Publikované: 02.10.2022

Putinov piatkový prejav

Vážení občania Ruska, občania Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky, obyvatelia Záporožskej a Chersonskej oblasti, poslanci Štátnej dumy a senátori Ruskej federácie! Viete, že referendá sa konali v Doneckej a Luhanskej ľudovej republike, v Záporožskej a Chersonskej oblasti. Ich výsledky boli zhrnuté, výsledky sú známe. Ľudia sa rozhodli jednoznačne.


Dnes podpisujeme zmluvy o prijatí Doneckej ľudovej republiky, Luhanskej ľudovej republiky, Záporožskej oblasti a Chersonskej oblasti do Ruska. Som si istý, že Federálne zhromaždenie podporí ústavné zákony o prijatí a vytvorení štyroch nových regiónov, štyroch nových subjektov Ruskej federácie, pretože taká je vôľa miliónov ľudí. A to je samozrejme ich neodňateľné právo, ktoré je zakotvené v článku 1 Charty OSN, ktorý priamo hovorí o zásade rovnakých práv a sebaurčenia národov.
Opakujem: je to neodňateľné právo národa, je založené na historickej jednote, v mene ktorej zvíťazili generácie našich predkov, tých, ktorí od počiatkov starovekej Rusi po stáročia budovali a bránili Rusko. Tu, v Novorossiji, bojovali Rumjancev, Suvorov a Ušakov, Katarína II. a Potemkin a zakladali nové mestá. Naši dedovia a pradedovia tu bojovali na život a na smrť počas Veľkej vlasteneckej vojny.
Vždy budeme spomínať na hrdinov “ruskej jari”, na tých, ktorí sa nezmierili s neonacistickým štátnym prevratom na Ukrajine v roku 2014na všetkých, ktorí zomreli za právo hovoriť svojím rodným jazykom, za zachovanie svojej kultúry, tradícií a viery a za právo na život. Sú to bojovníci Donbasu, mučeníci z Odesy a obete neľudských teroristických útokov kyjevského režimu.Sú to dobrovoľníci a milície, sú to civilisti, deti, ženy, starí ľudia, Rusi, Ukrajinci, ľudia najrôznejších národností. To je skutočný ľudový vodca Donecka Alexander Zacharčenko, to sú bojoví velitelia Arsen Pavlov a Vladimír Žoga, Olga Kočura a Alexej Mozgovoj, to je prokurátor Luhanskej republiky Sergej Gorenko. To je výsadkár Nurmagomed Hadžimagomedov a všetci naši vojaci a dôstojníci, ktorí zomreli statočnou smrťou počas špeciálnej vojenskej operácie. Sú to hrdinovia. Hrdinovia veľkého Ruska. Žiadam vás, aby ste ich pamiatku uctili minútou ticha (…) Ďakujem.
Za voľbou miliónov ľudí v Doneckej a Luhanskej ľudovej republike, v Záporožskej a Chersonskej oblasti stojí náš spoločný osud a tisícročná história. Ľudia odovzdávajú toto duchovné puto svojim deťom a vnukom. Napriek všetkým skúškam si svoju lásku k Rusku nesú po celé roky. A tento pocit v nás nikto nemôže zničiť. Preto staršie generácie, tie, ktoré sa narodili po tragédii rozpadu Sovietskeho zväzu, hlasovali za našu jednotu, pre našu spoločnú budúcnosť.
V roku 1991 v Bielovežskom pralese bez toho, aby sa spýtali na vôľu obyčajného občana, prijali predstavitelia vtedajších straníckych elít rozhodnutie o rozpade ZSSR a ľudia sa zo dňa na deň ocitli odrezaní od svojej vlasti. To roztrhalo a rozdelilo našu národnú jednotu zaživa a zmenilo sa na národnú katastrofu. Rovnako ako kedysi po revolúcii boli v zákulisí rozrezané hranice sovietskych republík, poslední predstavitelia Sovietskeho zväzu rozdelili našu veľkú krajinu napriek priamej vôli väčšiny v referende v roku 1991, jednoducho tým, že postavili národy pred hotovú vec.
Priznávam, že si ani plne neuvedomovali, čo robia a k akým dôsledkom to nakoniec nevyhnutne povedie. Ale na tom už nezáleží. Sovietsky zväz je preč, minulosť nemožno vrátiť. A Rusko ju dnes nepotrebuje, neusilujeme sa o ňu. Nie je však nič silnejšie ako odhodlanie miliónov ľudí, ktorí sa svojou kultúrou, vierou, tradíciami a jazykom považujú za súčasť Ruska a ktorých predkovia po stáročia žili v jednom štáte. Nič nie je silnejšie ako odhodlanie týchto ľudí vrátiť sa do svojej pravej, historickej vlasti.
Dlhých osem rokov boli ľudia v Donbase vystavení genocíde, ostreľovaniu a blokáde, zatiaľ čo v Chersone a Záporoží sa snažili zločinne vštepiť nenávisť k Rusku, ku všetkému ruskému. Kyjevský režim sa teraz počas referend vyhrážal učiteľkám a ženám, ktoré pracovali vo volebných komisiách, represiami a zastrašoval milióny ľudí, ktorí prišli vyjadriť svoju vôľu. Ale nezlomený ľud Donbasu, Záporožie a Chersonu prehovoril.
Chcem, aby ma úrady v Kyjeve a ich skutoční páni na Západe počuli, a chcem, aby si všetci pamätali: ľudia žijúci v Luhansku a Donecku, Chersonu a Záporoží sa navždy stávajú našimi občanmi.
Vyzývame kyjevský režim, aby okamžite zastavil paľbu, všetky nepriateľské akcie, vojnu, ktorú rozpútal v roku 2014, a vrátil sa k rokovaciemu stolu. Sme na to pripravení, bolo to povedané mnohokrát. Ale o voľbe ľudí v Donecku, Luhansku, Záporoží a Chersone sa diskutovať nebude, tá bola urobená, Rusko ju nezradí. A dnešné kyjevské úrady sa k tomuto slobodnému prejavu vôle ľudu musia správať s rešpektom a ničím iným. Jedine to môže byť cesta k mieru.
Budeme brániť našu krajinu všetkými silami a prostriedkami, ktoré máme k dispozícii, a urobíme všetko pre to, aby sme našim ľuďom zaistili bezpečný život. To je veľké oslobodzovacie poslanie nášho ľudu.Obnovíme zničené mestá a obce, obytné domy, školy, nemocnice, divadlá a múzeá, obnovíme a rozvinieme priemyselné podniky, továrne, infraštruktúru, sociálny a dôchodkový systém, zdravotníctvo a školstvo.
Samozrejme budeme pracovať na zlepšení bezpečnosti. Spoločne sa postaráme o to, aby občania v nových regiónoch pocítili podporu celého ruského ľudu, celej krajiny, všetkých republík, všetkých okresov a krajov našej veľkej vlasti.
Vážení priatelia, kolegovia! Dnes by som sa chcel obrátiť na vojakov a dôstojníkov, ktorí sa zúčastňujú špeciálnej vojenskej operácie, na vojakov Donbasu a Novorosie, na tých, ktorí po vydaní dekrétu o čiastočnej mobilizácii vstupujú do ozbrojených síl, plnia svoju vlasteneckú povinnosť, ktorí sami prichádzajú na vojenské registračné a odvodné úrady z výzvy svojho srdca. Chcel by som tiež prehovoriť k ich rodičom, manželkám a deťom a povedať, za čo naši ľudia bojujú, proti akému nepriateľovi stojíme, ktorý vrhá svet do nových vojen a kríz a čerpá z tejto tragédie vlastné krvavé výhody.
Naši krajania, naši bratia a sestry na Ukrajine – rodnej časti nášho zjednoteného národa – na vlastné oči videli, čo vládnuce kruhy takzvaného Západu pripravujú pre celé ľudstvo. Tu totiž jednoducho odhodili masky a ukázali svoju skutočnú odvahu.
Po rozpade Sovietskeho zväzu sa Západ rozhodol, že sa svet, my všetci, budeme musieť navždy zmieriť s jeho diktátom. Ešte v roku 1991 si Západ myslel, že sa Rusko z týchto zmätkov nikdy nespamätá a že sa samo rozpadne. Takmer sa tak stalo – pamätáme si 90. roky, tie strašné 90. roky, hladné, studené a beznádejné. Rusko sa však udržalo, oživilo, posilnilo a získalo späť svoje právoplatné miesto vo svete.
Zároveň Západ hľadal a stále hľadá novú príležitosť, ako nás zasiahnuť, oslabiť a rozložiť Rusko, ako o tom vždy sníval, rozdrobiť náš štát, poštvať naše národy proti sebe, odsúdiť ich k chudobe a zániku. Proste im nedochádza, že na svete existuje taká veľká, rozľahlá zem so svojím územím, prírodným bohatstvom, zdrojmi a s ľuďmi, ktorí nie sú schopní a nikdy nebudú žiť podľa príkazov niekoho iného.
Západ je ochotný podstúpiť čokoľvek, aby si zachoval neokoloniálny systém, ktorý mu umožňuje parazitovať, v podstate okrádať svet na úkor dolárovej moci a technologického diktátu, vyberať od ľudstva skutočnú daň, získavať hlavný zdroj nezaslúženého bohatstva, hegemonickú rentu. Zachovanie tejto renty je ich kľúčovým, skutočným a úplne zištným motívom. Preto je v ich záujme úplná de-suverenizácia. Preto ich agresia proti nezávislým štátom, proti tradičným hodnotám a kultúram, pokusy podkopať medzinárodné a integračné procesy, nové svetové meny a centrá technologického rozvoja, ktoré sú mimo ich kontroly. Je pre nich nesmierne dôležité, aby sa všetky krajiny vzdali svojej suverenity v prospech Spojených štátov. Vládnuce kruhy niektorých krajín s tým dobrovoľne súhlasia, dobrovoľne súhlasia s tým, že sa stanú vazalmi; iné sú podplatené alebo zastrašené. A ak zlyhajú, zničia celé krajiny a zanechajú za sebou humanitárne katastrofy, pohromy, trosky, milióny zničených, znetvorených ľudských osudov, teroristické enklávy, zóny sociálnej katastrofy, protektoráty, kolónie a polokolónie. Je im to jedno, pokiaľ dostanú svoje dávky.
Rád by som znovu zdôraznil: skutočným dôvodom hybridnej vojny, ktorú „kolektívny Západ“ vedie proti Rusku, je chamtivosť a snaha udržať si neobmedzenú moc. Nechcú, aby sme boli slobodní, chcú nás vidieť ako kolóniu. Nechcú rovnocennú spoluprácu, ale lúpež. Nechcú nás vidieť ako slobodnú spoločnosť, ale ako dav bezduchých otrokov.
V našom myslení a filozofii vidí priamu hrozbu pre seba, a preto útočí na našich filozofov. Naša kultúra a umenie sú pre nich hrozbou, preto sa ich snažia zakázať. Náš rozvoj a prosperita ich ohrozujú aj pre nich – konkurencia rastie. Oni Rusko vôbec nepotrebujú, potrebujeme ho my (hoops! Potrebujú lacné suroviny a pracovnú silu Ruska!)
Rád by som vám pripomenul, že nároky na svetovú nadvládu boli v minulosti neraz zničené odvahou a húževnatosťou nášho ľudu. Rusko bude vždy Ruskom. Budeme aj naďalej brániť naše hodnoty a našu vlasť.
Západ sa spolieha na beztrestnosť, na to, že mu to prejde. V skutočnosti mu to až doteraz prechádzalo. Strategické bezpečnostné dohody sú hádzané do koša, dohody uzavreté na najvyššej politickej úrovni sú vyhlasované za falošné, pevné sľuby nerozširovať NATO na východ, na ktoré naši bývalí predstavitelia skočili, sa zmenili na špinavú pretvárku, zmluvy o protiraketovej obrane a raketách stredného doletu boli jednostranne zrušené pod vymyslenými zámienkami.
Zo všetkých strán počujeme len to, že Západ presadzuje poriadok založený na pravidlách. Odkiaľ sa vzali? Kto tieto pravidlá vôbec videl? Kto ich vyjednal? Pozrite, toto je jednoducho nezmysel, totálny podvod, dvojaký alebo trojaký meter! Sú jednoducho určené pre hlupákov.
Rusko je veľkou tisícročnou mocnosťou, civilizačnou krajinou, a nemieni žiť podľa takto zmanipulovaných, falošných pravidiel. Bol to takzvaný Západ, kto pošliapal zásadu nedotknuteľnosti hraníc, a teraz podľa vlastného uváženia rozhoduje, kto má právo na sebaurčenie a kto nie, kto ho nie je hoden. Prečo sa tak rozhodli a kto im také právo dal, nie je jasné. Nie je im to jasné.
Preto majú divoký hnev na voľbu ľudí na Kryme, v Sevastopole, Donecku, Luhansku, Záporoží a Chersone. Tento Západ nemá morálne právo ju hodnotiť a dokonca ani hovoriť o slobode a demokracii. Nemajú a nikdy nemali!
Západné elity popierajú nielen národnú suverenitu a medzinárodné právo. Ich hegemónia má výrazne totalitný, despotický charakter apartheidu. Drzo rozdeľujú svet na svojich vazalov, na takzvané civilizované krajiny a všetkých ostatných, ktorí by sa podľa návrhov dnešných západných rasistov mali zaradiť na zoznam barbarov a divochov. Falošné nálepky – “darebácka krajina”, “autoritársky režim” – sú už na mieste, označujú celé národy a štáty, a to nie je nič nové. Na tom nie je nič nové: západné elity zostali také, aké boli: kolonialistické. Diskriminujú, rozdeľujú ľudí na prvé a druhé triedy.
Nikdy sme neprijali a neprijmeme tento politický nacionalizmus a rasizmus. A čo iné ako rasizmus je rusofóbia, ktorá sa teraz šíri po celom svete? Čo iné ako rasizmus je bezvýhradné presvedčenie Západu, že jeho civilizácia, jeho neoliberálna kultúra, je nespochybniteľným vzorom pre celý svet? ”Kto nie je s nami, je proti nám.” Dokonca to znie divne.
Dokonca aj západné elity prenášajú pokánie za vlastné historické zločiny na všetkých ostatných a požadujú od občanov svojich krajín a iných národov, aby sa ospravedlnili za to, za čo oni sami nemajú vôbec žiadnu vinu: napríklad za obdobie koloniálnych výbojov.
Stojí za to pripomenúť, že Západ začal svoju koloniálnu politiku už v stredoveku, nasledoval svetový obchod s otrokmi, genocída indiánskych kmeňov v Amerike, vyplienenie Indie, Afriky, vojny Anglicka a Francúzska proti Číne, ktoré ju prinútili otvoriť svoje prístavy obchodu s ópiom. To, čo robili, bolo, že privádzali celé národy k drogám, zámerne vyhladzovali celé etniká kvôli pôde a zdrojom a organizovali skutočný hon na ľudí ako na zver. Je to proti samotnej ľudskej prirodzenosti, proti pravde, slobode a spravodlivosti.
A my sme hrdí na to, že to bola práve naša krajina, ktorá v 20. storočí viedla protikoloniálne hnutie, ktoré dalo mnohým národom sveta možnosť rozvoja, zníženia chudoby a nerovnosti, prekonania hladu a chorôb.
Rád by som zdôraznil, že jedným z dôvodov storočnej rusofóbie a neskrývanej zloby týchto západných elít voči Rusku je práve to, že sme sa počas koloniálnych výbojov nenechali okrádať a nútili Európanov k vzájomne výhodnému obchodu. To sa dosiahlo tým, že sa v Rusku vytvoril silný centralizovaný štát, ktorý sa rozvíjal, posilňovaný veľkými morálnymi hodnotami pravoslávia, islamu, judaizmu a budhizmu a ruskou kultúrou a ruským slovom, ktoré sú otvorené všetkým.
Je známe, že plány na intervenciu v Rusku boli opakovane pripravované, snažili sa využiť ako doby ťažkostí na začiatku 18. storočia, tak obdobie prevratov po roku 1917 – neuspeli. Koniec koncov, Západu sa podarilo získať ruské bohatstvo na konci XX. storočia, kedy bol štát zničený. Nazývali nás priateľmi a partnermi, ale v skutočnosti s nami zaobchádzali ako s kolóniou – v rámci najrôznejších schém z našej krajiny odčerpávali bilióny dolárov. Všetci si všetko pamätáme, na nič sme nezabudli.
A v týchto dňoch sa ľudia v Donecku a Luhansku, v Chersone a Záporoží vyslovili za obnovenie našej historickej jednoty. Ďakujeme!
Západné krajiny už po stáročia tvrdia, že prinášajú ostatným národom slobodu a demokraciu. Je to presne naopak: miesto demokracie je to útlak a vykorisťovanie, miesto slobody zotročovania a násilia. Celý unipolárny svetový poriadok je zo svojej podstaty antidemokratický a neslobodný, je to lož a pokrytectvo cez naskrz.
USA sú jedinou krajinou na svete, ktorá dvakrát použila jadrové zbrane a zničila japonské mestá Hirošimu a Nagasaki. Mimochodom, vytvorili precedens.
Pripomínam, že USA spolu s Angličanmi premenili počas druhej svetovej vojny Drážďany, Hamburg, Kolín nad Rýnom a mnoho ďalších nemeckých miest na ruiny bez toho, aby to bolo vojensky nutné. Pozn. editora, účel: Zničiť Nemecko! Konflikt: Nemci-Anglosasi pokračuje! A to demonštratívne, bez, opakujem, vojenskej nutnosti. Cieľ bol jediný: rovnako ako v prípade jadrového bombardovania Japonska zastrašiť našu krajinu aj celý svet. Druhý front: Anglosasi vs. Rusko! Pokračujúci Drang nach Osten!
Spojené štáty zanechali na obyvateľoch Kórey a Vietnamu strašnú stopu v podobe barbarského “kobercového bombardovania”, napalmu a chemických zbraní.
USA stále okupujú Nemecko, Japonsko, Kórejskú republiku a ďalšie krajiny a zároveň ich cynicky nazývajú rovnocennými spojencami. Pozrite, zaujímalo by ma, čo je to za alianciu? Celý svet vie, že vedúci predstavitelia týchto krajín sú špehovaní a ich predstavitelia sú odpočúvaní nielen vo svojich kanceláriách, ale aj vo svojich domovoch. Je to skutočná škoda. Hanba tým, ktorí to robia, a hanba tým, ktorí ako otroci mlčky a bezvýhradne prehĺtajú túto nehoráznosť.
Rozkazy a hrubé, urážlivé výkriky na adresu svojich vazalov euroatlantickej solidarity, vývoj biologických zbraní a pokusy na živých ľuďoch, vrátane Ukrajiny, označujú za ušľachtilý lekársky výskum.
Práve ich deštruktívna politika, vojny a drancovanie vyvolali dnešný obrovský nárast migračných tokov. Milióny ľudí trpia, sú zneužívaní a umierajú po tisícoch, keď sa snažia dostať do Európy.
Z Ukrajiny sa vyváža chlieb. Kam smeruje pod zámienkou „zaistenie potravinovej bezpečnosti najchudobnejších krajín sveta“? Kam smeruje? Všetko ide do európskych krajín. Päť percent z nich išlo iba do najchudobnejších krajín sveta. Opäť ďalšie mystifikácia a zjavný podvod.
Americká elita v skutočnosti využíva tragédie týchto ľudí na oslabenie svojich súperov, na zničenie národných štátov. To platí aj pre Európu, pre identitu Francúzska, Talianska, Španielska a ďalších krajín so storočnou históriou.
Washington požaduje ďalšie a ďalšie sankcie proti Rusku a väčšina európskych politikov poslušne súhlasí. Jasne chápu, že USA tým, že tlačia na EÚ, aby úplne odrezali ruské energetické a iné zdroje, prakticky deindustrializujú Európu a preberajú európsky trh – oni všetkému rozumejú, tieto európske elity, všetkému rozumejú, ale radšej slúžia cudzím záujmom. To už nie je podriadenosť, ale priama zrada ich národov. Ale Boh s nimi, to je ich vec.
Anglosasom však sankcie nestačia, prešli k sabotážam – je to neuveriteľné, ale je to fakt – a organizovaním výbuchov na medzinárodných plynovodoch Nord Stream, ktoré vedú po dne Baltského mora, vlastne začali ničiť európsku energetickú infraštruktúru. To je jasné každému, kto z toho má prospech. Kto z toho má prospech, to samozrejme urobil.
Diktát USA je založený na hrubej sile, na práve päste. Niekedy je to pekne zabalené, inokedy bez obalu, ale podstata je rovnaká – sila päste. Z toho vyplýva rozmiestnenie a udržiavanie stoviek vojenských základní vo všetkých kútoch sveta, rozširovanie NATO a pokusy o vytvorenie nových vojenských aliancií, ako je AUKUS a podobne. Aktívne sa tiež pracuje na politicko-vojenskom prepojení Washingtonu, Soulu a Tokia. Všetky štáty, ktoré majú alebo sa usilujú o skutočnú strategickú suverenitu a sú schopné spochybniť hegemóniu Západu, sú automaticky klasifikované ako nepriatelia.
Na týchto princípoch sú postavené vojenské doktríny USA a NATO, ktoré nepožadujú nič menšieho ako totálnu nadvládu. Západné elity prezentujú svoje neokoloniálne plány rovnako pokrytecky, dokonca s predstieranou mierumilovnosťou, hovoria o akomsi zadržiavaní, a také zákerné slovo prechádza z jednej stratégie do druhej, ale v skutočnosti znamená jediné: podkopávanie akýchkoľvek suverénnych centier rozvoja.
O zadržiavaní Ruska, Číny a Iránu sme už počuli. Domnievam sa, že ďalšie na rade sú ďalšie krajiny v Ázii, Latinskej Amerike, Afrike, na Blízkom východe a tiež súčasní partneri a spojenci USA. Vieme, že keď sa im niečo nepáči, uvaľujú sankcie aj na spojencov – raz na jednu banku, druhýkrát na druhú, raz na jednu firmu, druhýkrát na druhú. Je to prax a bude sa rozširovať. Zameriavajú sa na všetkých, vrátane našich najbližších susedov – krajín SNŠ.
Zároveň je zrejmé, že Západ si už dlhý čas len praje. Keď napríklad začali bleskovú vojnu sankcií proti Rusku, mysleli si, že si opäť môžu vybudovať celý svet na povel. Ukazuje sa však, že taká jasná perspektíva nevzrušuje každého – okrem úplných politických masochistov a obdivovateľov iných nekonvenčných foriem medzinárodných vzťahov. Väčšina štátov odmieta im ísť na ruku a radšej volí rozumný spôsob spolupráce s Ruskom.
Takú neposlušnosť od nich Západ zjavne nečakal. Jednoducho si zvykli konať podľa šablóny, brať všetko bezostyšne silou, vydieraním, podplácaním, zastrašovaním a presviedčať sami seba, že tieto metódy budú fungovať navždy, ako by boli strnulé a zamrznuté v minulosti.
Takéto sebavedomie je priamym dôsledkom nielen notoricky známej predstavy o vlastnej výnimočnosti – aj keď je iste prekvapivo jednoduchá, ale aj skutočného hladu po informáciách na Západe. Pravda bola utopená v oceáne mýtov, ilúzií a falzifikátov za použitia nesmierne agresívnej propagandy, klamstvá ako Goebbelsove. Čím je lož neuveriteľnejšia, tým rýchlejšie jej ľudia uveria – podľa tohto princípu fungujú.
Ľudí však nemožno živiť tlačenými dolármi a eurami. Týmito kusmi papiera ich nenakŕmite a virtuálna, nafúknutá kapitalizácia západných sociálnych sietí nemôže vykurovať ich domovy. To všetko je dôležité, čo hovorím, ale nemenej dôležité je to, čo som práve povedal: papiermi nikoho nenakŕmite – je potrebné jedlo, a tieto nafúknuté kapitalizácie tiež nikoho neohrejú, je potreba energie.
Preto musia politici v Európe presviedčať svojich spoluobčanov, aby jedli menej, kúpali sa menej často a obliekali sa doma teplejšie. A tí, ktorí si začnú klásť spravodlivé otázky „prečo je to tak? – okamžite vyhlási za nepriateľov, extrémistov a radikálov. Prenášajú vinu na Rusko a hovoria: to je zdroj všetkých vašich problémov. Opäť klamú.
Čo chcem zdôrazniť? Je dôvod domnievať sa, že západné elity nebudú hľadať konštruktívne riešenie globálnej potravinovej a energetickej krízy, ktorá vznikla ich vinou, práve kvôli ich dlhodobej politike, dávno pred našou špeciálnou vojenskou operáciou na Ukrajine, v Donbase. Nemajú v úmysle riešiť problémy nespravodlivosti a nerovnosti. Existuje obava, že sú pripravení používať iné, známe recepty.
A tu treba pripomenúť, že Západ sa z rozporov začiatku 20. storočia dostal vďaka prvej svetovej vojne. Odmena za druhú svetovú vojnu umožnila Spojeným štátom konečne prekonať následky veľkej hospodárskej krízy a stať sa najväčšou ekonomikou na svete, čím sa na planéte presadila sila dolára ako svetovej rezervnej meny. Západ prekonal krízu 80. rokov – a tá sa v 80. rokoch ešte prehĺbila – do značnej miery tým, že si privlastnil dedičstvo a zdroje Sovietskeho zväzu, ktorý sa nakoniec zrútil. To je fakt.
Teraz, aby sa dostali zo spleti rozporov, potrebujú všetkými prostriedkami rozbiť Rusko a ďalšie štáty, ktoré si zvolili suverénnu cestu rozvoja, aby mohli ešte viac drancovať cudzie bohatstvo a na úkor toho sa uzavrieť, upchať svoje diery. Pokiaľ sa tak nestane, nevylučujem, že sa pokúsi priviesť systém ku kolapsu, na ktorý bude možné všetko zviesť, alebo sa, nedaj bože, rozhodnú použiť známu formulu “vojna všetko odpíše”.
Rusko si uvedomuje svoju zodpovednosť pred medzinárodným spoločenstvom a urobí všetko pre to, aby také horúce hlavy priviedlo k rozumu.
Je jasné, že súčasný neokoloniálny model je z dlhodobého hľadiska odsúdený na zánik. Ale na druhú stranu, jeho skutoční páni sa ho budú držať až do konca. Nemajú jednoducho svetu čo ponúknuť, okrem pokračovania rovnakého systému drancovania a vydierania.
V podstate pľujú na prirodzené právo miliárd ľudí, väčšiny ľudstva, na slobodu a spravodlivosť, na to, aby sami rozhodovali o svojej budúcnosti. Teraz prešli k radikálnemu popieraniu morálky, náboženstva a rodiny.
Odpovedzme si na niekoľko veľmi jednoduchých otázok. Teraz sa chcem vrátiť k tomu, čo som povedal, a chcem sa tiež obrátiť na všetkých našich občanov, nielen na kolegov v sále, ale na všetkých ruských občanov: chceme mať v našej krajine, v Rusku, miesto “mama a otec” “rodičia číslo jedna”, “číslo dve”, “číslo tri” – to sme sa úplne zbláznili? Chceme, aby deti v našich školách, počnúc základnou školou, boli vystavené zvrátenostiam, ktoré vedú k degradácii a zániku? Chceme, aby sa učili, že existujú aj iné pohlavia ako muži a ženy, a aby im bola ponúknutá operácia na zmenu pohlavia? Chceme toto pre našu krajinu a naše deti? To všetko je pre nás neprijateľné, máme inú vlastnú budúcnosť.

Pokiaľ žijete v USA alebo máte kontakty na niekoho v USA, tak iste viete, čo prebieha na tamojších školách na všetkých stupňoch. Je to expozícia rodového deviantizmu, kedy učebné osnovy pripravujú neziskovky a učia deti, že heterosexuálne vzťahy sú toxické, rasistické, sú nástrojom belošskej nadradenosti a rodičia sú vraj touto toxicitou nakazení, takže deti sú učené, aby nepočúvali svoje rodičia.Chlapci sú učení nosiť dievčenské šaty ako Drag Queens a dievčatá zase opačne, aby sa obliekali ako chlapci. Školy im hovoria, že majú právo “pro-choice” v zmysle práva voľby zmeny pohlavia, aby súhlasilo s ich prevleky, takže chlapci po prezlečení do dievčenských šiat a dievčatá prezlečené do chlapčenských šiat sú učení, že majú právo si nechať chirurgicky zmeniť pohlavie, keď sa cíti byť opačným pohlavím. Keď sa to dozvedia rodičia, nabehnú do školy, ale škola upozorní políciu, sociálku a deti sú rodičom odobraté. Toto prebieha v USA, v Kanade, vo Veľkej Británii, v Nórsku a v mnohých ďalších západných krajinách. Rodičia už nesmú mať kontrolu nad sexuálnym vývojom svojich detí.

Opakujem, že diktatúra západných elít je namierená proti všetkým spoločnostiam, vrátane národov západných krajín. Je to výzva pre všetkých. Toto úplné popretie človeka, rozvrátenie viery a tradičných hodnôt, potlačenie slobody nadobúda rysy „náboženstva obráteného“ – otvoreného satanizmu. V Kázaní na vrchu Ježiš Kristus, keď odsudzoval falošných prorokov, povedal: „prídu a budú vás zvádzať falošní proroci. Po ich ovocí ich spoznáte .” A tieto jedovaté plody sú už ľuďom zrejmé, a to nielen u nás, ale vo všetkých krajinách, vrátane mnohých ľudí na Západe. Podmienkou vstupu Ukrajiny do EÚ sú manželstvá párov rovnakého pohlavia.
Svet vstúpil do obdobia revolučnej transformácie, ktorá je zásadná. Vznikajú nové centrá rozvoja, ktoré predstavujú väčšinu svetového spoločenstva a sú pripravené svoje záujmy nielen deklarovať, ale aj hájiť, a v multipolarite vidia príležitosť na posilnenie svojej suverenity, a tým na získanie skutočnej slobody, historickej perspektívy, práva na nezávislý, tvorivý, originálny rozvoj, na harmonický proces.
Po celom svete, vrátane Európy a Spojených štátov, ako som už povedal, máme mnoho podobne zmýšľajúcich ľudí a cítime, že nás podporujú. V rôznych krajinách a spoločnostiach sa rozvíja oslobodzovacie, antikoloniálne hnutie proti unipolárnej hegemónii. Jej subjektivita sa bude len zvyšovať. Práve táto sila bude určovať budúcu geopolitickú realitu.
Vážení priatelia! Dnes bojujeme za spravodlivú a slobodnú cestu predovšetkým pre seba, pre Rusko, za to, aby diktát, despotizmu boli navždy minulosťou. Som presvedčený, že krajiny a národy chápu, že politika založená na výnimočnosti kohokoľvek, na potlačovaní iných kultúr a národov je zo svojej podstaty zločinná, že musíme túto hanebnú stránku obrátiť. Začatý rozpad západnej hegemónie je nezvratný. A opakujem: nebude to rovnaké ako predtým.
Bojisko, na ktoré nás osud a dejiny povolali, je bojiskom za náš národ, za veľké historické Rusko. Za veľké historické Rusko, za budúce generácie, za naše deti, vnukov a pravnukov. Musíme ich chrániť pred zotročením, pred experimentmi, ktoré sa snažia ochromiť ich myseľ a dušu.
Dnes bojujeme za to, aby nikomu nenapadlo, že by Rusko, náš národ, náš jazyk, naša kultúra mohli byť vymazané z dejín. Dnes potrebujeme konsolidáciu celej spoločnosti a táto konsolidácia môže byť založená iba na suverenite, slobode, stvorení a spravodlivosti. Naše hodnoty sú ľudskosť, milosrdenstvo a súcit.
A na záver by som rád uviedol slová pravého vlastenca Ivana Alexandroviča Iľjina: „Ak Rusko považujem za svoju vlasť, znamená to, že milujem, rozjímam a myslím po rusky, spievam a hovorím po rusky; že verím v duchovné sily ruského ľudu. Jeho duch je mojím duchom, jeho osud je mojím osudom, jeho utrpenie je mojím smútkom, jeho rozkvet je mojou radosťou.”
Za týmito slovami sa skrýva veľká duchovná voľba, ktorou sa po viac ako tisíc rokov ruskej štátnosti riadilo mnoho generácií našich predkov. Dnes sme túto voľbu urobili my, občania Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky a obyvatelia Záporožskej a Chersonskej oblasti. Rozhodli sa byť so svojím národom, byť so svojou vlasťou, prežívať jej osud a víťaziť spolu s ňou. Pravda je za nami, Rusko je za nami!


Goebelsovská lož a propaganda Ukrajiny o Ukrajine a Rusku (polopravdy a lži):
https://kyivindependent.com/category/explaining-ukraine

PRAVDA (faktická, overená, zdokumentovaná, nie alternatívna): Vojna na Ukrajine začala 22. februára 2014 spustením štátneho prevratu z ulice a zvrhnutím demokraticky zvoleného prezidenta, ktorý až do konca nedovolil, aby sa strieľalo do demonštrantov. Ukrajina nikdy nemusela prísť o svoje územie, keby nedošlo koncom roka 2013 za hlavnej podpory Georgea Sorosa a jeho ukrajinskej divízie na zorchestrovanie nepokojov v Kyjeve v dôsledku neochoty prezidenta Viktora Janukovyča podpísať nevýhodnú Asociačnú zmluvu s Európskou úniou. Zmluva o pridružení je predstupňom na podanie prihlášky do EÚ a zahŕňala požiadavku na privatizáciu štátnej infraštruktúry. Ukrajina mala tiež deregulovať štátne byty a ich nájmy. Mal prebehnúť rovnaký transformačný proces ako v ČR po roku 1989. Bola to rozkrádačka za bieleho dňa s cieľom vyviesť majetok štátu do rúk zahraničných spoločností. Pôvodne pritom Janukovyč dostal prísľub, že Asociačná zmluva s EÚ nebude po Ukrajine nič požadovať a iba ponúkne Ukrajincom možnosť otvorenia trhu práce v EÚ, čo bol hlavný náboj Asociačnej dohody, prečo ju chcelo toľko Ukrajincov. Janukovyč ale zistil, za akú strašnú cenu by to bolo. Milióny ľudí by prišli o lacné bývanie, o lacné energie, o lacné potraviny, o lacné palivá. A preto sa rozhodol koncom septembra 2013, že Asociačnú dohodu s EÚ nepodpíše.
Open Society v Kyjeve okamžite začala organizovať farebnú revolúciu, ale tentoraz to malo byť inak. V polovici novembra sa Open Society stiahla späť a na jej miesto nastúpili ľudia z americkej organizácie NED (National endowment for democracy) av spolupráci so CIA as americkým ministerstvom zahraničia začali byť kontaktovaní členovia extrémistickej a neonacistickej organizácie Pravý sektor, ktorý bol preliezaný ľuďmi podporujúcich odkaz Stepana Banderu a odkaz ukrajinskej divízie SS-Galizien. Členovia Pravého sektora dostali za úlohu obsadiť najväčšie námestie v Kyjeve a opevniť sa tam.Námestie slobody sa stalo Majdanom a humanitárne organizácie pomáhali na Majdan pašovať zbrane, Molotovove koktaily, lovecké pušky, muníciu a ďalšie zbrane. Keď Viktor Janukovyč pochopil, že toto už nie je demonštrácia, ale zo zahraničia riadený pokus o štátny prevrat, tak povolal do akcie špeciálne jednotky Berkut, ktoré mali bez zbraní demonštrantov z námestia vytlačiť. Janukovyč sa bál krviprelievania a nedovolil jednotkám Berkut, aby mali strelné zbrane. Lenže, došlo k masakru z opačnej strany. Členovia Pravého sektora zahájili paľbu z loveckých pušiek do príslušníkov Berkutu a niekoľko ich bolo zastrelených. V tom čase už bolo jasné, že sa nemožno vyhnúť zásahu za použitia strelných zbraní. Lenže Janukovyč to nedovolil. To viedlo k odchodu mnohých členov jednotiek Berkut, ktorí odmietali nechať na seba strieľať z loveckých pušiek demonštrantov. Janukovyč tak stratil podporu elitného Berkutu a to bol jeho koniec. Puč v Kyjeve riadili americké tajné služby. Dňa 21. februára 2014 v televíznom vystúpení oznámil, že sa dohodol s predstaviteľmi EÚ, že odstúpi z funkcie prezidenta a usporiada nové voľby. Predstavitelia opozície s návrhom súhlasili a dohodu podpísali. Ešte v ten večer na americkom veľvyslanectve v Kyjeve operátori Ústrednej spravodajskej služby dohodli s predákmi Pravého sektora, že zmluvu podpísanú popoludní ten deň hneď nasledujúci deň 22. februára vypovedia a vykonajú útok na kancelárie Generálneho prokurátora Ukrajiny.
Mali ho donútiť, aby podpísal zatykač na prezidenta Viktora Janukovyča. Zároveň bolo vyslané komando do Janukovyčovej vily. Lenže prezident bol z Generálnej prokuratúry zavčas varovaný, pretože ostraha budovy viedla s ozbrojenými členmi Pravého sektora prestrelku a tí na nich kričali, že chcú po prokurátorovi, aby podpísal zatykač na Janukovyča, že milície Pravého sektora už pre neho ide.Vďaka tomu bol Janukovyč varovaný a dostal časové okno, ktoré mu umožnilo dostať sa na letisko v Kyjeve a odletieť do Ruska. Zosadenie Janukovyča z funkcie prezidenta ukrajinským parlamentom v ten istý deň prebehlo ex post a nemalo vplyv na samotný fakt štátneho prevratu z ulice. V ten deň 22. februára 2014 sa pučisti a nacisti z Pravého sektora chopili moci a obyvatelia Donbasu, Krymu a oblastí s ruským etnikom tento puč neprijali a neakceptovali. Tým vypukla občianska vojna na Ukrajine. Piatkový návrat ruskojazyčných oblastí do náručia Ruska je dôsledkom štátneho prevratu vo februári 2014 v Kyjeve. Bez neho by nikdy nedošlo k tomu, čo sa deje dnes. A presne tak treba vidieť dnešné reálie.
Budapeštianske memorandum o zárukách územnej celistvosti Ukrajiny 1994 „padlo“ v momente vyhlásenia Kyjeva, že sa znova chce stať jadrovou mocnosťou a členskou krajinou NATO.
Žiadosť Kyjeva o urýchlené prijatie je bluf!

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Pozn. editora: Platnosť ani objektivitu referend neriešim a za seba ani ich uznanie či neuznanie svetom. Nekomentujem nevyšetrené zločiny jednej či druhej strany. Nebol som tam, nesvietil som im pri tom. Ani výsledky na bojiskách…
Stav vecí USA/NATO/EÚ/RUSKO, pripomína akčný film Nebezpečná rýchlosť (autobus s Keanu Reeves) a otázky teroristu hrdinovi: “Čo urobíš?!

Za deštrukciou Nord Stream sú USA. Stojí za to venovať pozornosť vyjadreniu Josepha Bidena pár týždňov pred začiatkom NWO. Joe Biden: „Ak Rusko napadne, myslím, ak jeho tanky a jednotky znova prekročia hranicu Ukrajiny, potom už nebude Nord Stream 2, ukončíme to,“ povedal americký prezident počas komunikácie s novinármi. V odpovedi na novinársku otázku, ako je to možné, ak Nord Stream 2 kontroluje Nemecko a nie Spojené štáty, Biden odpovedal: „Sľubujem vám, že to dokážeme.“ Zdroje: tutu. Bidenov výrok je verejne známy. Prešiel médiami.
EÚ príde o všetok plyn skôr, než si to praje (ostávajú a v hre sú už len Naftogaz a tranzit Ukrajinou a Turk Stream. Rusi zastavili plyn Talianom a obmedzili o 30 percent dodávky Litve. Kto chce kam, pomôžme mu…). Na Rusko sa vždy dalo spoľahnúť. Nikdy neblufovalo.

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?