Publikované: 16.01.2020

Putinove návrhy na zmeny v ústave

Vladimír Putin, vo svojom výročnom prejave o stave krajiny, navrhol niekoľko zásadných zmien Ústavy Ruskej federácie. Dotknem sa len dvoch.

1. Obmedzenie prednosti medzinárodného práva nad ruským právom
Má ísť o zmenu postavenia ruského vnútorného práva vo vzťahu k medzinárodnému právu podobnú Ústave USA. Tým nik neotrieskava o hlavu Viedenský dohovor. A neťahá ich pred medzinárodný súd:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/33/vyhlasene_znenie.html
https://www.icj-cij.org/
USA to vedú až tak, že každý občan mimo územia USA sa správa podľa zákonov USA a je chránený Ústavou USA a jeho skutky podľa iného, než práva USA môžu posudzovať len USA. Trestne stíhané osoby sú z územia štátov mimo USA vydávané do USA.
To znamená, povedal Putin, že: „prvky medzinárodného práva a zmluvy, ako aj rozhodnutia medzinárodných orgánov, môžu byť na území Ruska prijaté len vtedy, ak nespôsobia obmedzenie práv a slobôd ľudí a občanov a nie sú v rozpore s našou ústavou.“
Popravu Sulejmáního (aj Bin Ládina) si USA zdôvodnili s právom veta. Napríklad tým, že Sulejmání spôsobil smrť mnohým americkým občanom pri plnení ich úloh v zahraničí v súlade so záujmami USA. Ako ju riešia doma, je ich vnútorná vec.
Priorita medzinárodného práva je zaznamenaná v článku 15 ods. 4 Ústavy Ruska:
„Všeobecne uznávané zásady a normy medzinárodného práva a medzinárodné zmluvy Ruskej federácie sú neoddeliteľnou súčasťou jej právneho systému.
Ak medzinárodné dohovory ukladajú iné právo, než právo ruského právneho systému, na území Ruska platí dikcia medzinárodných dohovorov.“
Problém je Článok 135 ústavy, ktorý zakazuje revíziu článkov 1, 2 a 9:
Ustanovenia kapitol 1, 2 a 9 Ústavy Ruskej federácie nemôže Federálne zhromaždenie revidovať.
Ak návrh na revíziu ustanovení kapitol 1, 2 a 9 Ústavy Ruskej federácie podporujú tri pätiny z celkového počtu členov Rady federácie a poslancov Štátnej dumy, zvoláva sa podľa federálneho ústavného zákona ústavné zhromaždenie.
Ústavné zhromaždenie buď potvrdzuje nemennosť ústavy Ruskej federácie, alebo pripravuje návrh novej ústavy Ruskej federácie, ktorý prijíma ústavné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov alebo sa hlasuje v ľudovom hlasovaní.
Pri uskutočňovaní ľudového hlasovania sa Ústava Ruskej federácie považuje za prijatú, ak za ňu hlasovala viac ako polovica voličov, ktorí sa hlasovania zúčastnili, ak sa na tom zúčastnila viac ako polovica voličov.
Putin vo veci zmeny tejto časti ústavy pripúšťa ľudové referendum.
http://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/03/Rosja_rus_010116.pdf
Ruská ústava by teda mala byť v postavení nad medzinárodným právom a zmluvami. Tým nemusí byť dotknutý Viedenský dohovor o medzinárodných zmluvách a dohovoroch, ale umožní na podnet vykonanie zmien v už platných medzinárodných zmluvách a dohovoroch.
Každá zmluva alebo dohovor sú vypovedateľné odstúpením od zmluvy alebo dohovoru. Príklad: Zmluva s Iránom o obmedzení jadrového zbrojenia a Istanbulský dohovor, Vatikánska zmluva.
V júni 2019 bolo Rusku obnovené hlasovacie právo ako členskému štátu Rady Európy, ktoré mu bolo pozastavené ako „trestná sankcia“ za tzv. „anexiu“ Krymu. Rusko pohrozilo vystúpením, čo by pre Radu Európy aj z pohľadu príjmov (finančné príspevky Ruska) znamenalo zrejme vyššiu stratu, než Krym (farizeji). Toto im nevyšlo. Lebo peniaze sú až na prvom mieste.
2. Ústavný súd RF by mal právo a povinnosť overovať návrhy zákonov skôr, ako ich prezident podpíše.
To znamená, že ústavný súd vopred posúdi návrhy zákonov ešte pred ich schválením a podpisom prezidenta.
Slovenská ústava pozná dvojitého „strážneho psa“ ústavnosti legislatívy (hlava štátu a ústavný súd). Tento systém je nevhodný. Dôvod: Tvorba a schvaľovanie zákonov na Slovensku je v potenciálnom alebo reálnom časovom strese a brzdí, spomaľuje systém riadenia štátu. Niet sa čím chváliť.
Zákon podpisuje hlava štátu a ak má voči nemu výhrady, vráti ho s nimi parlamentu, ktorý o ňom znova rozhodne. Má i potom právo konečného veta s možnosťou odstúpiť ho ústavnému súdu.
Ten vyhlási nález súladu alebo nesúladu zákona alebo jeho časti s ústavou a v druhom prípade ho vracia späť prezidentke a tá parlamentu a zákonodarcom na ďalšie konanie.
Výnimkou bol ústavný zákon o úmysle zrušenia Mečiarových amnestií a Kováčových milostí, ktorý vopred posúdil ústavný súd. Procesy počnúc ťažkým hľadaním politickej vôle a ústavnosti krokov, viedli k premlčaniu skutkov Vladimíra Mečiara.
Procesy sa v budúcnosti môžu zopakovať. A štát sa tvári demokraticky. Lebo „deľba moci“ v štáte.
A mantra „súlad s ústavou“.
Za zjavnými prieťahmi a obštrukciami býva a môže byť skrytý úmysel. A ktosi na pozadí sleduje zákonné lehoty (v súlade s ústavou a zákonom).
Putinom navrhovaný systém ale zachováva odstup zákonodarnej moci od moci ústavného súdu, pričom zrýchli napredovanie Ruska v potrebných vnútorných reformách…
Urýchli procesy informačnej prípravy na výkon vecí verejných.
Diváckej a čitateľskej obci kladie na stôl otázku vzorov: USA či Rusko?
A ako sa má Slovensko k priamej demokracii a referendu?
Putin k balíku zmien ústavy (celý balík):

„Vzhľadom na to, že navrhované inovácie sa týkajú významných zmien v politickom systéme, činnosti legislatívnych, výkonných a súdnych orgánov, považujem za potrebné vykonať ľudové hlasovanie občanov Ruskej federácie za celý balík navrhovaných zmien a doplnení Ústavy Ruskej federácie.“
Na tom základe bude vykonané konečné rozhodnutie.
Putin k zamýšľaným zmenám vytvoril pracovnú skupinu pre návrhy ústavných zmien, majúcu celkom 75 členov z radov odbornej aj laickej verejnosti. Prvé pracovné stretnutie skupiny sa uskutoční už 17. januára. Nečaká, neodkladá. Nezdôvodňuje, prečo sa to a tamto či ono nedá…
Aj to vám niečo pripomína? Hmm…
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?