Publikované: 18.06.2020

Rasizmus a xenofóbia nielen v USA

V USA vo vlnách dochádza k stretu rás, etník, národov a národností, civilizácií a kultúr na základe rasovej nenávisti a xenofóbie. USA, ktoré vznikli na princípe multikulturalizmu  nemajú nič spoločné s pojmom národ.
Základnou chybou spoločensko-politického vedomia USA je označovanie americkej multi rasovej, multi etnickej, multi národnej multi národnostnej a multi kultúrnej spoločnosti s množstvom náboženstiev, pojmom americký národ.
Pojem národ predpokladá jeho homogenitu (rovnorodosť). Americká spoločnosť je heterogénna.
Nemá štátotvorný národ (štandardný režim štát zakladajúceho národa a ľudsko-právny režim menšín).

Skutočný dôvod konfliktu má korene v antropológii jednotlivcov a skupín a posilnený je sociálno-ekonomickou nerovnosťou. Tú „neriešim“. Vnímam ju doma, na Slovensku, kde nemá priestor a chradne nižšia stredná domáca podnikateľská vrstva, farmári a trieda živnostníkov;
Tento alarmujúci stav, ohrozujúci bezpečnosť a sebestačnosť Slovenska, ako ukazuje bilancia prudkého ekonomického úpadku Slovenska v korono a ekonomickej kríze, je štátny systémový „rasizmus“!
Trumpom podpísaná reforma polície môže stlmiť napätie, ale jeho zdroje neodstráni. Rieši len časť ľudsko-právneho aspektu problému.
Orientačne si prejdite toto (textov a pojednaní o rasizme sú mraky, všetky majú spoločné to, že sú nekvalifikované, hoc sa tvária kvalifikovane):  https://www.iuventa.sk/files/documents/publik%C3%A1cie/xenofobia_a_rasizmus/xenofobia_a_rasizmus_na_web.pdf
Nemám v úmysle polemizovať s definíciami rasizmu a xenofóbie, mám ale výhrady k ich „vedeckému“ odmietnutiu ako nevedeckých a reakčných teórií s akcentom na označenie „vedecký, vedecké“.

Pojem reakčná teória je sama o sebe mimo exaktnú vedu, ktorá sa neopiera o exaktnú vedeckú hypotézu, ostáva len teóriou o sebe a stáva sa základom ideologického a politického boja proti rasizmu a xenofóbii, implementovaná do legislatívy a trestného zákona.
Aby bolo jasno: Akékoľvek násilie je trestné. Znaky trestnosti vykazuje ľavicový aj pravicový extrémizmus. Trump a hlavný prokurátor USA označili za Antifu ako extrémistickú organizáciu. Slovenská prokuratúra spí (nečinnosť)?
Takto „samo očistená teória boja proti rasizmu a xenofóbii“ vhupla do prostredia teórie štátu a práva, ľudských práv, ústavného práva, ideológie a politiky a trestného práva.
Ideológia a politika majú s vedou spoločné len to, do akej miery vychádzajú z vedeckej teórie o človeku, alebo sa s ňou rozchádzajú (toľko k reakčnosti rasových teórií, ktoré vykazujú znaky pseudo vedy o človeku a nerovnosti rás a etník, toľko aj k neomarxistickej liberálnej ideológii a sociálnej pavede multikulturalizmu). Rodová ideológia oddeľovania pohlavia od rodu, multi pohlavnosť a multi rodovosť má rovnakú krvnú skupinu.
Pravdou je
(1), že všetky ľudské rasy a etniká sú si rovné a majú spoločný antropologicko-genetický základ, ktorým je ľudský genóm.
Pravdou je (2), že každá rasa a etnikum predstavuje fylogenetický variant pre všetky rasy a etniká jedného spoločného ľudského genómu.
Každá ľudská bytosť je jedinečná entita s jednotným hardvérom (telo) a najzložitejšou biopsychickou a sociálnou štruktúrou a výbavou (softvér).
Antropológia je komplexná veda o človeku (antropos rovná sa človek, ľudská bytosť).
Jedinečnosť každej ľudskej osoby zakladajú obsahy jej jedinečnej osobnej softvérovej výbavy (intelekt, vzdelanie, osobná a sprostredkovaná zážitková skúsenosť) v civilizačnom, kultúrnom (náboženskom) a sociálno-ekonomickom rozmere, ktorý zakladá osobitosti, zvláštnosti každej ľudskej osoby, jej mentality a mentálnej výbavy v rámci jej rasového a etnického, civilizačného a kultúrneho pôvodu, civilizačne a kultúrne zvnútorneným systémom uznávaných hodnôt.

Rasizmus možno vztiahnuť na nacistickú teóriu o nadradenosti germánskej (nordickej) rasy, kde na jej čele sú blonďaté osoby s modrými očami. Tieto kritériá ale nespĺňal ani autor Mein Kampf, ten ľudský šmejd a psychopat Hitler.

Xenofóbia patrí do rámca veľkej a pribúdajúcej skupiny fóbií, a ako strach, obava a nedôvera k osobám z iných civilizačných, kultúrnych a náboženských okruhov, cudzincov a cudziemu a neznámemu, je úplne zdravá a normálna, ako úplne prirodzená vlastnosť každého nižšieho či vyššieho biologického druhu, atavizmus, majúci sebazáchovný, ochranný a obranný charakter.
Xenofóbia nie je choroba ani trestný skutok. Zakladá ju odveká ľudská osobná a sprostredkovaná a do ľudskej pamäte ukladaná osobná a sprostredkovaná zážitková skúsenosť, v dobe migračnej krízy posilňovaná osobnou a sprostredkovanou zážitkovou skúsenosťou a temnými stránkami OSN a EÚ legalizovanej, a tureckým neo Osmanom Erdoganom pretláčanej, znásilňovanej a na vydieranie EÚ zneužívanej migrácie, zakladajúcej hybridné bezpečnostné hrozby pre členské štáty EÚ a samotnú EÚ…
Západné štáty sú kontaminované multikulti osobami a skupinami, ktoré si zakladajú oddelené komunity, tzv. no-go-zones, vlády nezvládajú rast požiadaviek jednotlivých skupín, ktoré sa hlásia k svojim ľudským, občianskym a politickým a náboženským právam. S utečencami prichádzajú teroristi ISIS, pribúdajú teroristické útoky. Toto na Slovensku nepotrebujeme.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ proti Česku, Maďarsku a Poľsku je habaďúra, v opore o nič. Naopak, všetky tri štáty svoje bezpečnostné výhrady riadne zdôvodnili. Niet o čom. O tom, komu ktorý štát povolí pobyt na svojom území, je výsostné zvrchované a suverénne právo každého členského štátu EÚ alebo mimo nej.
Rasizmus a xenofóbiu delím na pravú primárnu a nepravú sekundárnu.
Primárny rasizmus je rasizmom samým o sebe (odmietam). Sekundárny rasizmus zakladá odlišnosť myslenia a správania príslušníkov jednotlivých rás a etník v sociálnom rozmere ich komunikácie a spolužitia. Vo vzťahu k slovenským Rómom prevažuje sekundárny „rasizmus“ ktorý pravým a primárnym rasizmom nie je. Dôvodom je ich mentalita a mentálna výbava, vzťah k osobnej a kolektívnej hygiene, čo nemá nič spoločné s ich ne-zamestnanosťou, len s nimi samými, a ich väčšinovou mentalitou, deficitom časti softvéru riadne socializovanej ne-rómskej väčšiny obce, mesta, Slovenska. Skrátim to:
Košický Luník 9 dostali od štátu, na úkor ostatných “bielych” rodín, ktoré by si svoje nájomné byty vážili a riadne udržiavali:

Ak takú rodinu vo svojom susedstve odmietnem, a budem s ňou mať problém, som rasista? Všetkých vládnych splnomocnencov aj s predsedníctvom Progresívneho Slovenska, vedenou ich Bihariovou, by som nasťahoval do takého bytového domu. Ak odmietnu, sú rasisti!
Väčšina z nás má ďaleko od “rasistickej pozitivity”. Reagujeme na správanie cudzincov v intervale medzi ich a našou kultúrou a úplne prirodzene očakávame, že budú rešpektovať tú našu. Ak nie, je prirodzený problém…
O tom je konflikt rás, etník, civilizačných a kultúrnych okruhov, ktoré „rieši“ Western pod false flag ideológie multikulturalizmu na pôde USA a EÚ…
Aj náš, ktorý označujeme ako „rómska otázka“. Tá nám úplne stačí. Výsledky tridsiatich rokov riešení ukazujú, že je neriešiteľný. Ale dostatočne poučný pre to, aby sme ho podľa diktátu EÚ nerozširovali o ďalšie, a v dôsledku následkov „povinnej zdieľanej solidarity“ podľa nového systému prerozdeľovania utečencov, čo nie je ničím iné ako kvóty II. a Dublin IV. nedopadli ako USA… (nie sú a nesmú nám byť vzorom).
Okrem toho, migrácia ani azylové právo nie sú základné ľudské právo. OSN účelovo klame.
Slobodnou a demokratickou spoločnosťou je taká spoločnosť, ktorej štátna moc nemusí siahať po represii a násilí. Kde sa tak deje, so slobodou a demokraciou v takom štáte nie je niečo v poriadku.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?