Publikované: 08.07.2016

Reakcie a názory na debatu Zara Kromková a Branislav Dobšinský

V archívnom zázname RTVS zrejme chýba úvod rozhlasovej relácie Bez obalu, kde sa redaktor Braňo Dobšinský zhovára so Zarou Kromkovou, aktivistkou OZ TransFusion za práva transsexuálov na Slovensku, ktorá sa podieľa na príprave a organizácii aj tohtoročného bratislavského dúhového PRIDE 30.7.2016.
Článok je pre tých, ktorí túto nedeľňajšiu reláciu 3. júla nesledovali a jej téma by ich mohla zaujímať: pán Dobšinský sa vo svojej Talk show zhováral so „živou“ transsexuálkou: reláciu som naživo tiež nesledoval, o udalosti som sa dozvedel  z fejzbúku…

Sexus rovná sa pohlavie. Gender rovná sa rod. Konflikt ľudskej osoby tkvie v ich vzájomnom nesúlade. Transgender (transsexualita) je nesúlad pohlavia a rodu: muž sa cíti byť ženou, žena mužom; pre oboch je veľmi nepríjemný pocit svojho vlastného života v cudzom tele, ktorý im spôsobuje veľmi vážny a oprávnený diskomfort, najmä v biologickej a sociálnej oblasti života, v ich súkromnom aj verejnom živote…

Ak v rámci LGBTI sa osoby G cítia byť mužmi a L ženami, a sexuálne preferujú rovnaké pohlavie, skupina T je svojimi charakteristikami najmä vnútorne komplikovanejšia: Medzinárodná klasifikácia chorôb pozná transsexualitu pod diagnózou F 64 ako  stav ľudskej osoby, ktorá si praje žiť a byť akceptovaná ako príslušník/čka opačného pohlavia: je otázne, či ide o chorobu v pravom slova zmysle choroby, alebo skôr o poruchu (deviáciu, odchýlku) od normy, pretože ide o inak telesne a duševne (mentálne: inteligencia, intelekt) zdravé osoby, v ničom inom sa neodlišujúc od ostatných skupín, než “len” vzťahom svojho pohlavia k svojmu rodu. Homosexualita bola zo zoznamu chorôb podľa WHO vyškrtnutá.

Transrodové osoby majú mužskú alebo ženskú anatomickú (vnútornú a vonkajšiu) výbavu ako muži a ženy, muži sú spôsobilí plodiť (otcovstvo), ženy rodiť (materstvo). Female to male a male to female nemajú problém nadviazať emočný a citový vzťah ale problém so sexuálnym vzťahom (pohlavný styk), ktorý je zapríčinený vnútorným konfliktom pohlavia a rodu. Z rovnakého dôvodu majú problém so založením biologicky a reprodukčne plne funkčnej rodiny…

Transsexualita (jej vnútorné nezvládnutie) býva spúšťačom tiež závažných psychických porúch, v dôsledku vnútorného antagonizmu odlišného pohlavia s odlišným rodom, kde vždy „víťazí“ rod, pretože: osobnosť (ego: ja, jástvo, sebauvedomenie, afirmácia) sa afirmuje prednostne rodovo.
Uvedomenie si vlastného rodu je jeden so silných zdrojov a hýbateľov sexuálnej potencie, libida…
Libido alebo pohlavný pud je sexuálna túžba, súhrn na seba nadväzujúcich vrodených reflexov, ovplyvnených hormonálnou činnosťou, ktorý u pohlavne a mentálne zrelých jedincov vyvoláva snahu po párení. Výberový a zbližovací pud, energia, slúžiaca zachovaniu druhu.

Psychické poruchy najmä u osobnostne slabších transrodových osôb generuje a čo je najzávažnejšie, najmä necitlivý prístup okolia a o tom sa zmieňuje Zara Kromková v rozhovore…

Medicínska intervencia (chirurgia, endokrinológia) prináša pochybné a neúplné výsledky anatomickej, kozmetickej tiež aj hormonálnej „premeny“, ktoré môžu spôsobiť viac zla než dobrého na tele i duši, aj v rámci zmeny pohlavia: teda, zisku rovnováhy a súladu pohlavia a rodu…
Odporúčanie všetkým vlastnej „prerábky“ chtivým transsexuálom: Pochybný výsledok, telesné zohavenie a následné zhoršenie aj psychického stavu hoc aj zo zdravotného poistenia by som neriskova/la. Každý, každá, lebo nik nie sme dokonalýá, má dáky vonkajší alebo vnútorný deficit, defekt. Buďte radi, rady, že trebárs nie ste na vozíčku alebo mentálne postihnutí, tešte sa svojim cnostiam a kvalitám, ktoré máte a naplno ich využívajte; každá ľudská bytosť je jedinečná, zvláštna a neopakovateľná taká, akou je. Ste také/takí, akí(aké ste, hoc aj pred tvárou božou…
Chráňte si svoje súkromie a nechoďte s ním na bubon: najmä na tom „pokrokovejšom západe“ sú dúhové PRIDE nechutným a najmä deti a mládež pohoršlivým dívadlom. Nie je dobrým riešením, vyvoláva kontraproduktívne reakcie: extrémizmus na jednej strane vyvoláva opačný na druhej…

Rozhlasová relácia mala pokojný a zo strany redaktora Braňa Dobšinského empatívny priebeh, čo nebýva zvykom: k svojim hosťom, najmä politikom v rozhlasových debatách Z prvej ruky sa spravidla správa nadradene, ako policajný vyšetrovateľ, pričom nevhodne skáče do reči, čím úplne zbytočne, nefunkčne a zbytočne prerušuje monológ, vyvoláva napätie, následne konflikt, potom chvíľami nie je rozumieť, o čom je reč, nikoho a nič…
Jeho dikcia (artikulácia) tentoraz bola úplne zrozumiteľná, redaktor RTVS nebol zdrojom napätia a hosťka sa zrejme cítila uvoľnene…
Na tému, aj osobu Zary Kromkovej a diskusiu k relácii si môžete utvoriť vlastný názor prostredníctvom adries a odkazov na web pod článkom…

Častejšia, než výnimočná primárna (originálna) homofóbia a transfóbia je dôsledok správania sa osôb, patriacich k skupinám LGBTI, najmä ich predákov: aktivizmus občianskych združení typu IĽP, Inakosť-LGBTI Slovakia, je za hranou demokratickej korektnosti: správajú sa ako radikáli novej, neoliberálnej ľavice, ktorá na pozadí sociálnej filozofie a ideológie neomarxizmu presadzuje práva údajne diskriminovanej a údajne utláčanej, údajnej „sexuálnej menšiny“, ktorá ale nevykazuje definičné znaky menšiny, a ako menšina nie je vôbec definovaná v žiadnom z medzinárodných ľudsko-právnych dokumentov…
Štandardne gramotní/é vedia, o čo najmä v prípade transgender osôb ide…
…ale Conchita  Wurst vo svojej prostoduchosti nevie, netuší, že je použitá a zneužitá ako nástroj kampane…

Je úplne pochopiteľné, prečo slovenské ľudsko-právne mimovládky tak lipnú na USA a NATO a boja sa Ruska: tam podobný aktivizmus nemá miesto a priestor (lebo „Rusko a ľudské práva…“). Ale smerom k ľudským právam á la islam ešte ani nehlesli… pre istotu.

Odkaz novodobému proletariátu: Vieme, že vaša genderová „veda“ (tzv. rodoví experti“) napočítali v USA už viac ako 70 rôznych rodov, a “hetero norma” sa stáva už len ich šedou súčasťou: nepáči sa vám ani delenie WC, šatní na mužské a ženské, cez OSN, jeho SOGI, tzv. vládnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv a „akčný plán detto“ a GREVIO, Istanbulský dohovor, Jogjakartské princípy nás postupne, salámovou metódou, tlačíte odkiaľsi kamsi…

Západná liberálna demokracia sa na svojej vývojovej ceste k ďalšej liberalizácii zaplietla do zradnej siete pestrofarebnej dúhy donedávna nevídaných ľudských práv a slobôd. Ak sa jej z nej možno raz úspešne podarí “vyvliecť” a ak sa má naplniť „proroctvo“ cieľovej eklézie aj hnutia LGBTI, tak „preživšie“ ľudské generácie čaká konečná a definitívna sloboda a už iba skvelá, nikým a ničím nerušená, spokojná a šťastná budúcnosť už tu na Zemi. Nie, nečaká, lebo tak to nefunguje…

Spamätajte sa a začnite sa správať korektne. Tie pnutia a ich výsledky v rámci EÚ (brexit) máte na svedomí aj vy, multikulturalisti a vaša gender ideológia: prestaňte vydierať aj veriacich kresťanov vašimi dezinterpretáciami slov pápeža, kresťanského Písma a odvolávkami na pseudo kresťanskú lásku. Nemáte o nej šajn…
Nemajte kresťanov za obmedzených hlupákov. Nie sú povinní ísť pod nôž vám ani nikomu (islamistom).

Buďte radi, že žijete v kresťanskej Európe a nie v islamskom svete. Jeden islam nie možné deliť na dva: umiernený a radikálny. Tak, ako je len jeden Korán, Allah a Mohamed. Ibaže „oni“ majú dvoch Alahov, dva islamy, dva korány, dvoje hadísov (plus islamská šaría), ktorá na rozdiel od kanonického práva, ktoré do svetského práva nezasahuje, svetské právo neuznáva, pretože všetko islamské právo je len od Alaha.
V islame pôsobia a bojujú o moc šiiti a sunniti. Obe vetvy rozlišujú pravých a nepravých moslimov, nielen nevercov ale aj odpadlíkov od pravého islamu: každá vetva svojsky.
Tzv. umiernení moslimovia, považovaní doma za odpadlíkov a nepravých moslimov, a prenasledovaní islamskými fundamentalistami a zverbovancami islamského štátu utekajú do Európy, kde sú v ohrození všetci moslimovia, ktorí prišli už skôr a odmietli sa riadiť najmä prvým z piatich vyznaní viery, na ktorom stojí povinnosť džihádu: v dôvere, že v EÚ budú mať od islamistov najmä sunny (vyznavači wahábizmu, salafíe…) už pokojný život. Ak im a nám ho EÚ, ktorá má byť najmä zárukou nášho bezpečia umožní, pripraví a zaistí…

Takzvaná inteligentná hranica chrániaca EÚ zvonka mala byť funkčná už dávno, najneskôr pred dvomi rokmi, tá čo sa horko-ťažko rodí, chráni darebákov, ktorí sú už dnu, berú sociálne dávky alebo, a zároveň, organizujú teroristické útoky.
Aha ich, umiernených (Welcome refugee, welcome islam!“):
http://nazory.pravda.sk/osa/clanok/397510-roztriestene-zrkadlo/

Istú a oprávnebnú mieru xenofóbie velí zdravý a prirodzený pud sebazáchovy (čosi by sa dalo a malo aj o nej a pekne, priamo a rovno od podlahy…)
Dúfam, že ste správne  porozumeli.
Hráme sa tu na extrémizmus a komisie. A nacizmus. Na fašizmus. Anketa Homofób roka ale pritom vykazuje všetky znaky norimberských zákonov (nálepkovanie, stigmatizácia vnútorného a vonkajšieho nepriateľa): to je práve  fašizmus. A neonacizmus? To je neo orwellizmus, newspeak ideológov a hovorcov Nového svetového poriadku, z dielne bujnejúceho reálneho korporátneho fašizmu.
Ten údajný neonacizmus rovná sa vlastenectvo, patriotizmus a lásku k vlastnej otčine a dedičnej postati, ktorú nám spod nôh naši slovenskí darebáci pod dohľadom a dikciou Brusela (lebo voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu) rozpredávajú cudzincom: aj o tom je „úžasný“ a chránený Schengen…
A z toho slovenského patriotizmu treba vypustiť klérofašistického boha ako nadbytočné, nefunkčné a prihlúple militantné gardistické heslá…
A nebude treba zakladať anti extrémistický a rovnako prihlúply parlamentný výbor anti nacistu a anti fašistu, pseudo aktivistického a utáraného Ľuboša Blahu…
A s vandalmi a pouličnými agresormi si má vedieť poradiť Kaliňákov policajný zbor a (jeho) inšpekcia ministerstva vnútra, Ficova prokuratúra a Žitňanskej súdy…
A parlament nech už (odvolávačky namiesto roboty) konečne začne pracovať!
O slovenskom predsedníctve v Rade EÚ všetci dotknutí vedeli, nech teraz netárajú o hanbe…
To, čo navzdory tomu vyvádzajú, nie je na odvolávačky Kaliňáka a Fica, ale na rozpustenie nefunkčného parlamentu.

My ale nechceme Paneurópu, tobôž ani paneurópsku školu ešte aj na vlastnom území (!), aj s ich mimovládkami a im slúžiacimi médiami, lebo nechceme stratiť svoju vlastnú národnú identitu. Cudzie nechceme a nepotrebujeme, a vlastné si nedáme. Oprávnene potrebným poskytneme azyl alebo aj dočasnú doplnkovú ochranu, pomoc a útočisko, ale len dobrovoľne, podľa vlastnej úvahy, možností a schopností (to ale nie je naša bezvýhradná povinnosť…).
V minulosti sme tiež emigrovali, slovenská doma vzdelaná mládež to robí aj dnes, lebo prečo (?!), ale nikdy sme pre cieľový štát (USA, UK, Kanada) neboli ako škodná, tobôž teroristi…
Sociálna „azylová“ turistika (Francúzsko, Kanada, Belgicko) sa donedávna týkala viac-menej len našich zväčša negramotných, ale  spokojných ale znalostne „vychcaných“ Rómov, ktorých dnes plne nahradili ekonomickí migranti z tretích krajín (…jeden z dôvodov stále otázneho a neistého brexitu…).

Ak by Slovensko malo dobre kvalifikovaných expertov na extrémizmus a s ním súvisiace ideológie, a nie pseudo odborníkov, za expertov a znalcov sa iba vydávajúcich, anketa HR a vyhlasovanie vojny kresťanom by boli označené ako trestný čin a označenie Ježiša ako sadomasochistu urážkou kresťanského náboženstva (kresťania vám ju mierumilovne tolerujú…).
Skúste uraziť islam. Tí z Charlie Hebdo a nielen, sa o to pokúsili…

Na pozadí príčin stretu civilizácií a kultúr a ich dôsledkov najmä na pôde EÚ je najmä imperializmus a vývoz tzv. demokracie á la USA a príčinou vojny náboženstiev islam (detto s USA na pozadí ich úmyslov a záujmov…).
Čerstvé výsledky vyšetrovania ozbrojenej invázie do Iraku potvrdili priamu zodpovednosť za stav vecí na blízkom východe USA a UK (Blair a Bush ml.).

Viac podrobností o možnostiach, medicínskych, občianskych a právnych aspektoch zmeny pohlavia, týkajúcich sa transrodových osôb nájdete tu:
http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/124/zmena-pohlavia-podmienky-pravne-suvislosti
_____________
Záznam relácie:
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11433/474930
Zara Kromková (osobný fejzbúkový profil):
https://www.facebook.com/ZaraKromkova?fref=nf
Zara Kromková (google):
https://www.google.sk/search?q=zara+kromkov%C3%A1&oq=Zara+Kronkov%C3%A1&aqs=chrome.1.69i57j0.5488j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Fejzbúkové diskusie:
https://www.facebook.com/tonyfric/posts/10208515059786851
Pro LGBTI aktivisti a ich mimovládky nezastupujú všetkých LGBTI. Pre viacerých sú nikým nevolenými samozvancami.  Zo svojho archívu vyberám zaujímavý názor jednej „pomýlenej“ (zle informovanej) transsexuálky na úlohu Aliancie za rodinu, vo vzťahu k februárovému referendu 2015:

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?