Publikované: 10.02.2022

Referendum o referende

Slovensko v naliehavom verejnom záujme potrebuje novú druhú ústavu, ku ktorej vedie jediná cesta, a ňou je len referendum o referende. Iba funkčné referendum môže viesť k reálnym zmenám systému moci a vládnutia formálne, obsahovo, vecne a k nevyhnutnej zmene ústavy. Len ľudové referendum môže prijať ústavu, ktorá je vôľou ľudu, nie jeho zradných volených zástupcov, akí od roku 1992 sedeli a sedia v parlamentných laviciachMetodická poznámka aj ako hypotéza: Ak by aj generálnym protestným štrajkom boli docielené predčasné parlamentné voľby, ich výsledok by bola len výmena pozícií v zákonodarnom zbore; voľby by prebehli podľa platného systému z platnej ústavy a zákona. Bolo by to len pokračovaní circulus vitiosus (bludného kruhu) nevedúceho nikam, len seba potvrdzujúceho.
Slovensko potrebuje zmenu volebného zákona, viac volebných obvodov a imperatívny mandát volených zástupcov ľudu, nie kecy o potrebe diskusie o zmene volebného zákona, viac volebných obvodoch a imperatívnom mandáte.
Osoby (jednotlivci a politické subjekty) zvolené do parlamentu budú môcť operovať len s programom, s ktorým kandidovali do parlamentu. Porušenie imperatívneho mandátu by znamenalo okamžitú automatickú stratu mandátu, pozor!!! Bez náhrady! Žiadne také, že nastúpi volená osoba v poradí počtom získaných hlasov panašovaním… áno, zo 150 poslancov ostane do konca volebného obdobia 149… a príde na: „Bolo nás jedenásť, už je nás len desať“..!Sfunkčnenie referenda je v súlade s platnou ústavou v časti Čl. 93 odsek 2: „Referendom sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu.“
Vysvetlivka k
iných…“: Referendum o referende.
Až 600 tisíc petentov za prezidentkou a ústavným súdom zmarené referendum bolo samé o sebe malým referendom za predčasné voľby. Petíciu za referendum o referende o predčasných voľbách a za zrušenie Zmluvy s USA podpíše násobne viac petentov… pripočítajú sa k petičným hlasom za referendum o predčasných voľbách, ležiacich pod stolom prezidentky… pristanú na jej stole.
V referendovej otázkeste za vstup SR do NATO(2004) nebola doplňujúca otázka: „aj za prítomnosť armády USA na Slovensku mimo a nad rámec NATO?“
Stála prítomnosť armády USA nevyplýva zo Zmluvy o NATO ani z jej Čl. 5.
Podpísať petičný hárok za nápravu vecí verejných vo veci Zmluvy s USA je predbežne to minimum aktivizmu povinných občanov!

Zmluva s USA je bilaterálna dohoda, mimo a nad rámec Zmluvy o NATO, nemajúca prednosť pred zákonmi a nad Ústavou, z ktorej, pred jej podpisom a ratifikáciou,  malo z Ústavy povinne vyplynúť ľudové referendum, majúce silu ústavného zákona!
Kecy o formulácii otázok sú kecy; tu sú dve otázky v súlade s výrokovou logikou (stručnosť, jasnosť, zrozumiteľnosť): 
1. Ste za skrátenie volebného obdobia súčasnej vlády a parlamentu a predčasné voľby do parlamentu?
2. Ste za zrušenie Zmluvy s USA?
Za likvidáciu právneho štátu a ústavnosti nesie osobnú, priamu a nedeliteľnú zodpovednosť skupina právnikov a ústavných právnikov okolo prezidentského paláca a úradu vlády Slovenskej republiky!

Zmrdi už majú pripravené algoritmy na zničenie referenda o skrátení volebného obdobia aj zrušeniu Zmluvy USA/SR. Urobia všetko, aby som mal dôvod a občianske oprávnenie preventívne napísať túto vetu: Pred aktiváciou Čl. 32 Ústavy bez iných možností, zadaných možností a okolností, ostáva v možnosti ako cesta k reálnej zastupiteľskej demokracii už len referendum o referende.
Vo veci Zmluvy s USA, stanovisko Ústavného súdu sa nemáme dozvedieť, prezidentka ratifikáciou Zmluvy vydala „jej nález“ mimo ústavný súd; ten koná len na podnet.
Okrem toho, ústavný súd nesmie posudzovať ústavné zákony; nedozvieme sa, či sú v súlade s Listinou ako materiálnym jadrom ústavy.

Takzvaná “rámcová” Zmluva s USA: cesta k miliónu dolárov jej podpisom a ratifikáciou nekončí, pokračuje negociáciou jej súčastí. Slovensko bude musieť urobiť ďalšie ústupky. Interpretačné doložky sú pre bilaterálne zmluvy irelevantné pre obe strany: patria k multilaterálnym nadnárodným zmluvám, vecne: Členstvo v EÚ a výhrady prijímanej strany. Slovensko si nevyrokovalo žiadne výnimky; “vzalo” s návnadou, nástrahou aj navijakom. Neoverené zdroje: USA v reakcii na slovenskú vypracovali k zmluve svoju interpretačnú doložku.
K rýchlosti schvaľovania Zmluvy a jej okamžitá ratifikácia prezidentkou: Trojmorie (severojužný pás štátov susediacich s Ruskom). Jeho opevňovanie a vyzbrojovanie s prítomnosťou USA ako príprava na vojnu s Ruskom o Krym a Donbas. Východná časť EÚ/NATO, ktorá je dnes posilňovaná prítomnosťou USA,  pôjde do prvej línie.

Heslo Drang nach Osten mení sa na Drang nach Rusland  ako „konečné riešenie Ruska“. Lebensraum USA. Celý svet je zničený kovidom, zlikvidované sú ekonomiky (produktová a zdrojová kríza) nie sú materiály, súčiastky, palivá, plyn, nie sú ľudia, vodiči, všade je mohutná a do špirály sa roztáčajúca inflácia.
Poľsko zrušilo na pol roka DPH, pretože … „už je to všetko jedno“, zaznelo od jedného z poľských ministrov pred niekoľkými dňami…
Američania stavajú záchytné utečenecké tábory a lazarety v Poľsku pri hraniciach s Ukrajinou; to nie je prejav snahy o mier a deeskaláciu napätia ale prejav prípravy na vojnu. Na kyjevskom letisku už tretí deň stojí plne natankovaný vládny špeciál; nikam nelieta, čaká…
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories/ukraine-travel-advisory.html

Záver: Čl. 32 Ústavy „občiansky odpor“ chápem len ako pokojný a nenásilný. Verejné protestné zhromaždenia a generálny protestný štrajk sú legálne z ústavného základného občianskeho zhromažďovacieho práva a práva na občiansku neposlušnosť.

Útoky na majetok, zdravie a život sú neprípustné! Ľudové povstanie mám za extrémne krajnú možnosť. Jeho potencialitu má v hlavách, rukách a moci súčasná Hegerova vláda. Vo veci rozhodne ľud. Túto možnosť má v Ústave Slovenska po vyčerpaní všetkých Ústavou daných demokratických možností a práv, ktoré sú ľudu arogantnou mocou odopierané.
Mám dôvodnú obavu, že slovenský ľud pre svoju nečinnosť túto možnosť zmeškal. Aj preto, že naprázdno tára najmä na fejzbúku a nevie, nechce sa spojiť. Schyľuje sa k tretej svetovej vojne.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Spracované v opore o zdroje:
https://ps1953.blogspot.com/2022/01/referendum.html
http://www.blogovisko.sk/k-slovensko-potrebuje-novu-druhu-ustavu.

P.S. Som pri zmysloch, dobre vecne, časo-priestorovo zorientovaný. Zvážte vy, ignoranti, kam sa o pár dní, týždňov podejete. Za seba: Aspoň viem, na čom som. Ste úžasne mierumilovný národ. Ako holubice. Necháte na sebe aj orať. A čakáte, čo kto urobí za vás… nie, neurobí.

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?