Publikované: 18.09.2015

Registrované partnerstvá a adopcie detí

Česká snemovňa mieni spojiť a prejednať vládny a poslanecký návrh novely zákona o registrovaných partnerstvách z r. 2006, priznaním práva na adopcie detí osobami, žijúcimi aj v „rodinách“ párov rovnakého pohlavia.
Novela zrovnoprávňuje inštitút manželstva a rodinu založenú manželstvom muža a ženy s „rodinou“ založenou registrovaným partnerstvom.
Zo spoločenského a odborného diskurzu „už“ (Overtonovo okno) vypadla obligátna otázka: Čo je základom pojmu rodina, kto zakladá a vytvára rodinu? Čo znamená rodina pre jednotlivca, spoločnosť a štát?
Rodinou je dnes akékoľvek spoločenstvo, ktoré sa za rodinu prehlási. Rodinu dnes definuje život jej „členov“ (príslušníkov „rodiny“) v spoločnej domácnosti.
Článok 9 Charty práv EÚ (platnej súbežne s Lisabonskou zmluvou): „Právo na manželstvo a právo na založenie rodiny je garantované v súlade s národnými zákonmi, ktorými sa riadi výkon týchto práv.“
Slovenská republika definuje a chápe rodinu založenú prednostne manželstvom muža a ženy (Ústava SR a  zákon o rodine). Nepozná inštitút registrovaného partnerstva, ale život v spoločnej domácnosti, pod ktorý subsumuje všetky možné i nemožné, mysliteľné aj nemysliteľné typy rodín, s možnosťou ich právneho a spoločenského urbi et orbi prostredníctvom notárskej zmluvy (interné ekonomické a sociálne vzťahy – rovnaké povinnosti a práva, vzájomná zastupiteľnosť, prístup k zdravotnej dokumentácii, dedenie a pod…) z vnútra i navonok porovnateľné s významom a hodnotou sobášneho listu…
Suverénna Česká republika iniciuje legislatívu „zhora“ osobitným vládnym aktivizmom, porovnateľným so zákonodarnou iniciatívou írskej vlády a ňou vyhláseného referenda, ako podmienky sine qua non pre zmenu Ústavy Írska, ktorou sa priznáva právo na manželstvo aj párom rovnakého pohlavia…
Zákonodarná iniciatíva Českej vlády sa vraj opiera o výsledky údajných verejných prieskumov, zakladajúcich politickú vôľu zákonodarcov…
V návrhu českej novely zákona o registrovaných partnerstvách sú údajné základné ľudské práva homosexuálov a lesieb „nenápadne odsunuté“ až za prednostné práva detí a ich najlepší záujem.
Deti a ich údajný najlepší a prednostný záujem sú „použité“ na účel presadenia záujmov homosexuálov a lesieb žijúcich v páre a v registrovanom partnerstve.
Fakt 1.: Registrované partnerstvo (životné partnerstvo) nie je základným ale akcesorickým právom. Je možné ho prijať ako zákon, na základe spoločenského konsenzu, zákonodarnej iniciatívy a vôle zákonodarného zboru.
Fakt 2.: Vlastníkom dieťaťa nie je biologický rodič ani štát. Štát má ale povinnosť a právo chrániť najlepší záujem a práva dieťaťa (od jeho počatia, narodením až po prirodzenú smrť človeka). Už nenarodené dieťa (ľudský plod) má svoje práva na zdarný a zdravý vývoj v matkinom tele (aj právo dediť!). Narodením získava ďalšie základné práva, vekom a v možnosti aj ostatné akcesorické práva.
Fakt 3.: Právo na adopcie detí nie základné ľudské právo. Toto právo je možné získať aj dnes ako individuálne akcesorické (doplnkové) právo. Rozhoduje o ňom súd.
V prípade suverénneho štátu Česko ide o vládny aktivizmus ministra pre legislatívu a ľudské práva, ktorý toto právo chce priznať ako celoplošné právo pre všetky osoby, žijúce v registrovaných partnerstvách, teda aj  párov rovnakého pohlavia…
V USA zákonodarnú „iniciatívu“ prevzal Najvyšší súd, celoplošným imperatívom: každý štát únie je povinný uznať manželstvá párov gejov a lesieb, čo bolo prezentované ako svetové víťazstvo rozumu a citu a hnutia za ľudské práva pre všetkých bez rozdielu…
Dôvodová správa návrhu českej novely sa nezmieňuje o práve homosexuálov a lesieb na adopcie detí, ale pred ne takticky predsúva práva a najlepší záujem detí, žijúcich bez právneho vzťahu k nebiologickému „rodičovi“ detí, ktoré sa majú stať predmetom adopcií aj pármi rovnakého pohlavia…
Nad tým všetkým kraľuje ľudsko-právne: „Všetci ľudia sú si rovní v právach“. Hypotéza je podkladom a bránou pre naplnenie práva na rovnaké zaobchádzanie, o ktorú sa opierajú aj najnovšie judikáty Európskeho súdu pre ľudské práva Štrasburg . ESĽP tak nedávno rozhodol aj vo veci a údajnej diskriminácie troch talianskych homosexuálnych párov štátom Taliansko a jeho nález aj s odôvodnením proti štátu Taliansko by mal byť (vraj) záväzný aj pre Slovensko, lebo, mimo iné, aj „trendy“ ako nový právnický termín a pojem, svojím významom blízky významu solidarity, ktorú, ako odborný termín, trebárs vo vzťahu k Grécku,  prísna (rigorózna) ekonomika zatiaľ nepozná…
Údajný záväzok zmieneného nálezu ESĽP pre Slovensko je lož. Česko sa do jurisdikcie a režimu Štrasburgu dostalo dobrovoľne v r. 2006, schválením registrovaných partnerstiev… Aktivizmus ESĽP a s ním porovnateľný súdny aktivizmus NS USA, zmieňuje môj blog:
Aktivizmus ESĽP a porovnateľný súdny aktivizmus Najvyššieho súdu USA zmieňuje môj blog:
http://www.blogovisko.sk/k-jednemu-rozhodnutiu-eslp.html
Ak Slovensko prijme právny inštitút registrovaných partnerstiev (najnovšie: „životných partnerstiev“), tzv. „iniciatívou zhora“, vzápätí bude mať „na stole“ adopcie detí homosexuálmi a lezbami, lebo o slovo sa prihlási právo na rovnaké zaobchádzanie a „všetci ľudia sú si rovní v právach“ (platí aj pre právne „bezprizorné“ deti a ich údajný najlepší záujem, o ktorých ale, ešte, zatiaľ, rozhodujú súdy)…
Prípadné uznanie inštitútu registrovaných partnerstiev, alebo, ako ich premenúvajú lobistické iniciatívy (lebo vraj menej “dráždia” odporcov) na: “životné partnerstvá”, otvára cestu k uzákoneniu manželstiev párov rovnakého pohlavia, čo bude mať za následok úplné znehodnotenie výnimočnosti a nezastupiteľného významu inštitútu manželstva muža a ženy a jeho atribútov: biologickej (reprodukčnej) ekonomickej, sociálnej a výchovnej  funkcie, zakladajúcich zdravú prosperitu, vývoj a rozvoj štátu a spoločnosti, s jej optimálnou demografickou krivkou…
Následne budú nasledovať ďalšie a ďalšie požiadavky: polygamické manželstvá, dekriminalizácia pedofílie a incestu, atď. atď. Že nie?! Obzrite sa za seba do minulosti. Následne sa poobzerajte okolo seba a na ľudsko-právne “trendy”. A vygúglite si Overtonovo okno…
Je zrejmé, že vládny návrh českého ministra Dienstbiera, v opore o poslaneckú iniciatívu a údajné prieskumy verejnej mienky, je výsledkom lobingu jednej pestrofarebnej skupiny s odlišnými sexuálnymi preferenciami, než má bežný a prevažujúci hetero štandard, známej ako „dúha“, na Slovensku „Inakosť“…
Ibaže aj takto funguje salámová metóda.

 

 

  • SlabéVýborné (0 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?