Publikované: 24.09.2019

Rodová ideológia mieša a zmiešava pohlavie (sexus) s rodom (gender)

Ignoruje sémiotickú vedu (sémaziológia, semiológia, ako exaktná náuka o znakoch, ich významoch, zmysle a obsahu) znakových systémoch a ich používaní, so súvzťažnosťou k lingvistike (náuka, veda o jazyku a reči). Tieto legislatívne matričné procesy prebiehajú nielen v Austrálii ale aj v USA a Európe. https://lalala.sk/2019/09/dieta-si-bude-moct-po-novom-vybrat-aj-pohlavie-dopomoze-k-tomu-zmena-zakona/
Rodová ideológia mení lexikológiu (veda, náuka o slovách, slovnej a slovníkovej zásobe každého národného jazyka). Vytvára osobitný slovník jednej subkultúry v rámci väčšinovej kultúry.
Odkaz na web a tag  subkultúra
Za kopu použitých cudzích slov sa ospravedlniť nemienim. Moja ohľaduplnosť k bežnej, štandardnej čitateľskej verejnosti vo verejnom mediálnom priestore médií (žurnalistika, spravodajstvo, publicistika) v tomto článku končí; tu a teraz pritvrdzujem v záujme spoločnosti a jej mentálneho zdravia, súlade s ústavnými právami na slovo, príjem, spracovanie a šírenie informácií.
Moja bezohľadnosť bola vynútená nátlakom a bezočivo drzou pseudovedeckou, ľudsky a spoločensky nebezpečnou a kontraproduktívnou rodovou ideológiou; moje “i am sorry” teda nebude.
Rodová ideológia čerpá zo studnice sociológie a jej príbuzných vied, v pravom zmysle viac-menej exaktných, lebo výlučne exaktnými vedami sa rozumejú najmä prírodné vedy, pracujúce výlučne s exaktnými dôkazmi. Spoločenské vedy umožňujú tu i tam “únik” do voluntarizmu (tag voluntarizmus).
Podľa rodovej ideológie (voluntaristický a preto pseudo vedecký konštrukt) rod je ňou definovaný ako sociálny konštrukt. Spája a mieša pohlavie s rodom; vychádza z anglofónneho jazykového systému (odkaz na Ogden-Richardsov trojuholník a v angličtine pojem rod/pohlavie, teda gender).
V našom autochtónnom jazykovom prostredí diferencované; mužské pohlavie s výnimkou transgender (porucha) nemožno vztiahnuť na ženský rod; transgender, transsexuálne osoby (T) sa prežívajú naprieč pohlavím a rodom, ako ženy mužmi, muži ženami. To je veľmi poľutovania hodné a vyžaduje si osobitnú pozornosť a špecializovanú odbornú medicínsku, psychologickú a psychiatrickú pomoc a intervenciu.
Transgender porucha je jediná genetická výnimka, nie vlastnosť fenotypu, kde možno muža akceptovať ako ženu, a ženu ako muža; z pohľadu bežného väčšinového „kompletného“ jednoznačne v zmysle jednoty pohlavia a rodu to je zvláštne, zriedkavé a zvláštne – queer.
O tom je Istanbulský dohovor a zatiaľ odmietnuté Jogjakartské princípy. Slovenská vláda ani vo veci “mlčiaca” prezidentka (zákonodarná verzus výkonnná moc) uznesenie parlamentu o odmietnutí ID nevykonala. Ide to do zabudnutia? Hmm…
Odvekým významom, zmyslom a účelom jazyka a reči je
a/ dávať veciam (živým, neživým); popri ľudských bytostiach už ani zviera (pes) nie je vec, ich mená,
b/ dorozumievanie prostredníctvom týchto mien, názvov označení (znakov) a medziľudská komunikácia v danom národnom jazyku, reči.
Na prelome milénií došlo k nástupu novodobej vedomej a úmyselnej babylonizácie jazyka (Bábel rovná sa zmätok). V mútnych vodách sa dobre loví…
Newspeak zaznamenal a definoval Georg Orwell v románe 1984.
Ogden-Richardsov referenčný sémantický trojuholník (sémantika ako súčasť sémiotiky znamená význam znaku) je základ pre náuku o význame znakov a pragmatiky (účel jazyka a vzťah langue-parole) plus syntax (vetná skladba): Vec-znak-denotát (živá, neživá vec, jej znak, ktorý na ňu ukazuje a označuje ju).  Živé, neživé je označované (signifiant) slovným znakom, ktorý ukazuje na živú neživú vec ako označujúce (signifié).
Objav nemeckého matematika Gottlob Frege do jazykovedy prevzali Ogden a Richards. Má význam a hodnotu Einsteinovho vzorca, rovnice: E = mc² Odkaz na web a tag Ogden-Richardsov trojuholník:


 
Vzťah pomenúvanej veci, predmetu označenia k túto vec označujúcemu znaku (slovo, lexikálna jednotka) je vyjadrený vzťahom: 1. Označované (signifiant); 2. Označujúce (signifié). Odkaz na web a tag Ferdinand de Saussure.
Význam a zmysel znaku a denotátu „ovca“ zakladá konotácie (významy a ich odchýlky): Nie je ovca ako ovca. Reálne ovce žerú seno. Ľudské ovce „fšetko“ (k rodovej ideológii).
Slovenský jazyk a jeho lexikálna výbava pozná znaky ukazovacích a označujúcich zámen „ten, tá to“.
Ten ako mužský rod, ako ženský rod, to – stredný rod (vec, dieťa) a vo význame rodovej ideológie tretích pohlaví a rodov ako „to, ono“ (queer, vo význame zvláštne, čudné, neobvyklé. V jazykovej praxi každého národného jazyka komunikované ako „strange teme“ (zvláštna, osobitná téma).
Neriešim. Nie moja ale parketa genetiky. Mojou sú ľudské práva (spejem k záveru článku).
Každá ľudská bytosť má pri plnom a jasnom vedomí (časopriestorová orientácia plus príslušenstvo), ak nebola zo zákona obmedzená na svojich právach, je ľudský subjekt základných a odvodených (akcesorických) práv. Platí to aj pre strange (queer) persóny (ľudská osoba); Bodka.
Označovanie LGBTI osôb a skupín sa rozširuje aj na okruh queer (Q). A pedofíliu (P). Majú sa za nepochopenú, utláčanú a diskriminovanú „sexuálnu menšinu“, ktorej sú ako neomarxistickému proletariátu (nová ultra liberálna ľavica, zastupovaná Progresívnym Slovenskom, Progresívnymi veriacimi a SaS) odopierané alebo obmedzované ich údajne „základné ľudské práva“; tie sú ale taxatívne vymenované v katalógu základných ľudských práv, ktorý také „práva“ nepozná.
Takzvané údajné „sexuálne menšiny“ (lož!) vnucujú svoj životný štýl väčšinovej hetero spoločnosti a páchajú na nej neo a ultra liberálne a liberálno-fašistické násilie. Predzvesťou je OČTK “neriešená”  neofašisticiká anketa a anticena “Homofób roka”. Po nej prídu neo “norimberské zákony”. Že nie, že to sú neopodstatnené konšpirácie?
Sa uvidí…  
Bol som („fandím si“) ako dnes a tu, mimoriadne stručný. :-)
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+6 skóre, 6 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?