Publikované: 06.06.2020

Rodovo korektný jazyk OSN

Zideologizovaná a spolitizovaná OSN stráca morálny a mravný kredit na finančnú podporu. Nielen USA ale celého sveta. OSN sa spreneveruje svojmu poslaniu. Je protagonistkou New World Order!
https://www.hlavnespravy.sk/rodove-sialenstvo-postupuje-dalej-nova-iniciativa-osn-zdvihla-okamurovi-tlak-chcu-vojnu-varoval/2187262
Sociálne siete a debaty pod článkami majú dvojitú janusovskú tvár: Na jednej strane reprezentujú akože slobodu slova a názoru, na druhej držia ľudí doma…
A na tretej: Zo sociálnych sietí a diskusií si vládnuci systém ľahko „odchytáva“ preň nepohodlných a nepríjemných „antisystémových extrémistov a teroristov“.
Bez týchto fikaných vymožeností, daných ľudstvu, by už ľudia aj v iných prípadoch permanentne zapĺňali ulice a námestia…
Janusovskú tvár malo aj hnutie „Za slušné Slovensko“.
Mimochodom, vo veci voľby generálneho prokurátora ste už všetci, čo máte zmysel pre právny štát a demokraciu, mali už byť na námestiach!
Po 15. júni končí platnosť ústavného Z.č. 227/2002 a začne platiť z. č. 355/2007, podľa ktorého je zhromažďovacie právo ako základné ľudské právo nedotknuteľné. Možno ho obmedziť len v miestach prípadného výskytu nových ohnísk Covidu (regionálne úrady verejného zdravotníctva).

Problém USA: Multi rasovosť, multi etnicita. Systémový a štrukturálny rasizmus. Pokračovanie vojny juhu proti severu. Sloboda a demokracia verzus násilie. Neschopnosť a bezmocnosť systému dosiahnuť „božský stav“ totálne liberálnej demokracie (Francis Fukuyama, Koniec dejín, posledný človek). Zahŕňa multi rodovosť a multi sexualitu.
USA si hovoria národ. Pojem národ je ale definovaný inak. Zakladá ho homogenita na národnom, etnickom princípe.
SMK v Memorande tvrdí, že Maďari na Slovensku tvoria štátotvorný národ. To znamená, že majú štátotvorné právo na „národný štát v štáte“ na ceste od autonómie k pripojeniu sa k Veľkému Maďarsku…
Problém v USA nevyrieši Trump ani Biden, len kongres a najvyšší súd USA. Obete násilia sa naivne stavajú na stranu Joe Bidena. Mám to (porovnanie) za budúci volebný „Matovičov efekt“. Ako následok povrchného hodnotenia vecí („rodovo neutrálnym“) cteným občianstvom a voličstvom… (od volieb k voľbám)…

www.academia.edu (so sídlom v Kalifornii/USA) a slovenskou odbočkou, mi takmer denne posiela ponuky na stiahnutie s rodovo korektnou problematikou. Už to mám za spamy. Stiahnutého mám dosť, aby mi to stačilo na vytvorenie obrazu. Malo by to stačiť aj parlamentu, vláde, jej ministrovi školstva (homosexuál) a MPSVaR „poslednému križiakovi“ Krajniakovi.
Trebárs Prostredníkovu teológiu rodu, alebo (tu je zoznam); toto produkuje obsolventsvo vš odboru „Rodové štúdie“. Akreditáciu treba zrušiť. Lebo to je „na hlavu“.
Viditeľnosť a čitateľnosť obrázka zaistíte tromi kliknutiami, potom šípkou vľavo hore späť na článok:

https://twitter.com/UN/status/1262322788687323136

K inštitucionalizácii rodovej ideológie: Po odvolaní riaditeľky Odboru rodových rovností Pietruchovej, mal byť zrušený aj odbor (protiústavný!): „Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu..“ (Čl. 1 odsek l Ústavy SR). Platí aj pre vzdelávací odbor: Rodové štúdie!
Vláda a parlament by mali takú pozornosť, akú venujú bezpečnostnej stratégii založenej na rusofóbii, venovať aj Stratégii vzdelávania a výchovy na Slovensku. Je vnútornou bezpečnostnou hrozbou.
Namiesto toho sa úradníci riadia Štátnym plánom ochrany a podpory ľudských práv a Akčným plánom ochrany a podpory práv LGBTI osôb. Majú ich za „sexuálnu menšinu“. Menšina je ale definovaná inak a cluster týchto osôb a skupín nevykazuje definičné znaky menšiny!
Habaďúra neomarxistov (nová progresívna ľavica PS) spočíva v používaní a šírení pseudo pojmu „sexuálna menšina“!
Aj to je dôvod, pre ktorý ste už mali byť na námestiach! Striedanie kontra-rekontra dúhových prajdov a Pochodov za život a rodinu, pro choice verzus pro life je „na hlavu“ a má jediný účel: Rozdeliť ľudí a spoločnosť a potom vládnuť! Samozrejme, výzvy na zjednotenie, nechýbali ani v prezidentkinom prejave v časti kultúrno-etické otázky. Chce celospoločenskú diskusiu. Ale tá je irelevantná a už tu beží od roku 2011 (Istanbulský dohovor). Tu už niet o čom, lebo:
Muž je muž, žena je žena. Ostatok medzi je odchýlka od antropologickej hetero normy. Priestor medzi je vyplnený vyšším-nižším podielom a pomerom mužského a ženského elementa.
To ale nezakladá potrebu tvorby a kreácie množstva pohlaví a rodov!
Neomarxisti v OSN v rámci rodovej ideológie (proti ústavná!) zavádzajú takzvanú „rozšírenú normalitu“. Mení sa definícia pojmu hetero normalita. OSN preberá rolu globálneho „rodovo korektného“ jazykovedného ústavu.
Za poľutovania a empatie a špeciálneho ľudsko-právneho zaobchádzania hodné mám deviácie druhu transgender a hermafroditizmus. Bez komentára.
Istanbulský dohovor má byť ratifikovaný za celú Európsku úniu. Jeho odmietnutie Slovenskom je irelevantné. Prezidentka to vie. A chce. Preto tie obštrukcie. Preto mlčí.
Tieto veci kedysi riešila priamo „ulica“. Dnes má „pohodlie a komfort“ petícií. Z domu. Od stola a PC. Výsledok kampaní sociálnych sietí a petícií rovná sa nula.
Pri nedodržiavaní nariadení Istanbulského dohovoru prídu sankčné mechanizmy GREVIO (monitoring, kontrola, sankčné mechanizmy ) s obrovskými právomocami a imunitou, danou OSN…

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?