Publikované: 12.12.2019

Rostas, Fico a novinári

Odporúčam novinárom „skúšajúcim“ Rostasa, jeho advokáta Hlbočana a sudcu Harabina vo veci Rostas, aby sa vo vlastnom osobnom záujme stiahli a robili si svoju robotu zo zákona len v opore o etický kódex novinára a nerobili nadprácu, ktorá im neprináleží…
Výzva a varovane platí aj v trestnej veci Róbert Fico…
Alebo o novinárskej etike…

             
http://www.ssn.sk/eticky-kodex-novinara/
             

Sloboda a nezávislosť médií končia tam, kde začínajú slobody a práva stíhaných, obvinených a obžalovaných osôb, z Listiny, Ústavy, právneho poriadku a zákona nedeliteľné výlučné kompetencie prokuratúry, policajného zboru, obhajoby a justície.
Fica ani Rostasa vo všetkom nemusím, ale…
Pozrite, čo novinári stvárali na súde s Rostasom…
Čo stvárajú s Ficom…
https://www.ta3.com/clanok/1171253/rostas-sa-postavil-pred-sudcu-byt-obzalovany-povazuje-za-cest.html
https://www.facebook.com/ZEMAVEK/videos/1256564327883686/UzpfSTEwMDAwOTU5MzE3ODkxNDoyNDY3MTkxODM2OTQzODk4/
https://www.facebook.com/www.hlavnespravy.sk/videos/1018739958493142/

Novinári ale robia to, čo v židovskom jazyku znamená chucpe: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chucpe
Nenávisťou sa až zadúšajú. Mentálne im nedochádza. Temná anonymizovaná anti systémová hmota sa pohla. Strane ĽSNS rastú preferencie.
Vo veci Rostas urobili taký cirkus, akoby mal dostať doživotie…
Prokurátor Honz vie, že v prípade Rostasa aj Fica, jeho obvinenie a obžaloba Rostasa ľudsko-právne neobstoja.
Tvrdenie Róberta Fica, že stíhanie iniciujú liberáli slniečkári, potvrdzuje táto tlačovka (13.12.) Progresívneho Slovenska; k skutkom sa na kamery (spolupráca s NAKA, mentoring a poradenstvo) priznala Irena Bihariová (plán a program boja proti pravcovému extrémizmu):
https://www.ta3.com/clanok/1171424/tb-predstavitelov-koalicie-ps-spolu-o-vizii-pre-slovensko.html
R
óbert Fico k stíhaniu a obhajobe:
https://tv.pravda.sk/relacie/ide-o-pravdu/epizoda/3120-fico-o-obvineni-prokurator-je-klasicky-slnieckar-je-zaujaty-na-sude-to-dokazeme

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/535971-s-ficom-pojde-na-policiu-aj-kalinak-ich-sanca-vyhrat-je-velka/
Aj na konfidentov z radov kolaborujúcich novinárov a “antifašistických” médií existuje záplata:
Audiovizuálne médiá (aj RTVS) sa riadia zákonom o vysielaní a retransmisii č. 308/2000 Z. z. a podliehajú dikcii Rady pre vysielanie a retransmisiu:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/308/
http://www.rvr.sk/
RTVS sa riadi aj osobitným zákonom: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-532
RTVS má vlastnú etickú komisiu, jej činnosť sa riadi etickým kódexom novinára: https://www.rtvs.org/eticka-komisia
Periodická tlač sa riadi týmto zákonom:
https://www.ustavnysud.sk/zakon-o-periodickej-tlaci-tlacovy-zakon-
Etickú komisiu pre periodickú tlač nemajú. Etický kódex novinára je oddelený od zákona o periodickej tlači.
Nedostatky zákona:
1. Paragraf 12 zákona rieši len správne delikty;
2. Zákon neobsahuje spôsob riešenia deliktov, ktorými sú porušenia etického kódexu novinára;
3. Zákon neobsahuje inštitút etickej komisie pre vydavateľov periodickej tlače a spôsob riešenia deliktov a typy sankcií pre jednotlivé osoby novinárov, ktoré porušili etický kódex novinára.
Komplexnú úpravu zákona o periodickej tlači si vyžaduje
a/ stav spoločnosti a žurnalistiky, ktorá sa významne podieľa na stave spoločnosti,
b/ potreba demokratizácie spoločnosti.
Listina a Ústava SR Čl. 12/1 „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.“
Spoločnosť je slobodná a demokratická nielen slobodami a právami ale aj povinnosťami a priamou, neodňateľnou, neodcudziteľnou, nepremlčateľnou a nezrušiteľnou zodpovednosťou všetkých členov spoločnosti. Výnimky ustanovuje zákon. A takým je aj zákon o periodickej tlači.
Novinárska obec má výlučne len slobody, práva a nadpráva, ale nemá žiadne povinnosti ani žiadnu spoločenskú ľudskú, občiansku a trestnú zodpovednosť.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+5 skóre, 5 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?